Tải bản đầy đủ

BỆNH NHÂN 25 TUỔI KHÓ CHỊU VÙNG THƯỢNG vị

BỆNHNHÂN25TUỔIKHÓCHỊUVÙNG
THƯỢNGVỊ,ĐAUTĂNGKHINẰMVÀGIẢM
ĐAUKHINGỒI


ĐâylàmộtcalâmsàngđượccungcấpbởibácsỹMustafaAlwan,mộtbácsỹnôi
khoaởJordan,trêndiễnđànEKGclub

Bệnhnhânnam25tuổitiềnsửđáitháođườngnhậpviệnvìcơnđauvùngthượngvị
bắtđầutừ12tiếngtrước.Bệnhnhânđautừngcơn,khiđauranhiềumồhôi,chóng
mặt,đautangkhinằmvàđỡhơnkhingồi.

ĐâylàECGđầutiêncủabệnhnhân(bệnhnhânđangđauvùngthượngvịkèmra
nhiềumồhôi)
ECGnàythậtsựbìnhthường.Lầnđầutiêntôinhìnthấynó,tôikhôngbiếtbệnhnhân
vẫnđangđauvùngthượngvị,vàtôitrảlờitrênFBrằng:”ECGnàybìnhthường,.Tuy
nhiên,phầncuốisongTởV4V5congxuốngrõràngcóthểlàcácsongWellensđang

tiếntriển,nhưngchúngcóvẻkhôngđặchiệu.SÓngTphẳngởcácchuyểnđạochicũng
khôngđặchiệu.Tuynhiên,vớicơnđaucấp,cácdấuhiệutrênkhônggiốngvớidấu
hiệuWellens..BệnhnhânđượcchỉđịnhNitratvàMorphine->triệuchứngcóphầnthuyêngiảm

Mộtbácsĩcanthiệptimmạchđượcmờiđếnhộichẩn
Siêuâmtimkhôngthấyrốiloạnvậnđộngvùng

TroponinTlầnđầutiên0.017ng/m:,tăngnhẹnhưngkhôngrõrang

Bácsỹcanthiệptimmạchchẩnđoán:ViêmmàngngoàitimvàchỉđịnhNSAID

(ECGkhôngcódấuhiệunàocủacảViêmmàngngoàitimvàSTEMI.Chẩnđoánnày
phảidựavàotínhchấtvịtrícủacơnđau)

BácsỹALwannghingờvàghilạinhièuECGsauđó.ĐâylàECGthứ2đượcghilạisau
4giờ:Khôngcóthayđổiđángkể

6tiếngsauECGđầutiên,2tiếngsauECGthứ2,ECGthứ3đượcghilại:Bâygiờ,STchênhlênmớixuấthiện,thayđổinàygópphầnchẩnđoántắcLAD.Đây
khôngphảilà1ECGcủabệnhnhânviêmmàngngoàitim(vớidấuhiệuSTchênhở
thànhsaudướivàthànhbên)

MặcdùnếuđâylàECGđầutiênvàduynhất,chẩnđoánphânbiệtcóthểlàtáicực
sớmhoặctắcLADvàcôngthứcSutlbestemicalculatorđượcsửdụngđểphânbiệt2
trườnghợptrên:
STchênhsao60msởV3=2,5mm
Qtctínhchínhxác=437
(chúýcáchQTctanglêntừgiátrịbanđầu372-402)
BiênđộsongRởV4=9mm
Côngthứctrênchokếtquả=25,839(>23,4->chẩnđoántắcLAD)Bệnhnhânđượcchụpmạchvành.Đâylàkếtquả:

(hẹp90%đoạnxaLAD,đoạnrấtxaLADhẹp70%,hẹpnhẹLCXvàRCA)
ECGsautáitướimáucủabệnhnhân:
SóngTtáitướimáuđiểnhình,phùhợpvớiSóngWellens(SóngWellensxuấthiệnđại
diệnchosựtáitướimáumạchvành)

Cácđiểmlưuý:

1) NGƯỜITRẺCÓTHỂBỊNHỒIMÁUCƠTIM

2) MẶCDÙVỊTRÍĐAUỞTHẤPHƠNVỊTRÍĐAUNGỰCĐIỂNHÌNHCỦA
NHỒIMÁUCƠTIM(VÙNGTHƯỢNGVỊ),NHƯNGKHÔNGĐƯỢCLOẠI
TRỪCHẨNĐOÁNNMCTỞNHỮNGTHNÀY

3) LUÔNLUÔNLÀMNHIỀUECGĐỂSOSÁNH

4) CHÚÝĐẾNGIÁTRỊTROPONINMẶCDÙGIÁTRỊNÀYTĂNGNHẸ.CÓTHỂ
LÀVIÊMCƠTIMKHIKẾTQUẢCHỤPVÀNHBÌNHTHƯỜNG
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×