Tải bản đầy đủ

Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Chào mừng quý thầy cô và các em
học sinh thân mến !

Giáo viên hướng dẫn:
Nguyễn Thị Thanh Hà

GSTT: Huỳnh Thị Minh Sang
Lớp: 11B1

Huế, 2-2017


BÀI 29: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG
VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH


I. Điện thế hoạt động
1. Đồ thị điện thế hoạt động

Hình 29.1: Đồ thị điện thế hoạt độngĐặc điểm

Lan truyền trên sợi thần Lan truyền trên sợi
kinh không có bao miêlin thần kinh có bao miêlin
 

Giống nhau
Đặc điểm cấu
tạo
Cách thức lan
truyền
Khác
Tốc độ lan
nhau
truyền
Năng lượng tiêu
tốn
Ví dụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Video 1: Xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh
không có bao mielin


Video 2: Xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh
có bao mielin


Đặc điểm
Đặc điểm

Giốngnhau
nhau
Giống
Đặc
Đặcđiểm
điểmcấu
cấu
tạo
tạo

Lan truyền trên sợi thần Lan truyền trên sợi thần
Lan truyền trên sợi thần Lan truyền trên sợi
kinh không có bao miêlin kinh có bao miêlin
kinh không có bao miêlin thần kinh có bao miêlin
 
Cơ chế lan truyền: Do sự mất phân cực, đảo cực và tái
phân cực liên tiếp của các vùng trong sợi thần kinh.
 Có bao miêlin  

Không có bao  miêlin

 Xung thần kinh  lan truyền  Xung thần   kinh lan
Cáchthức
thứclan
lan liên tục từ vùng này sang truyền liên tục từ vùng
Cách
vùng khác kế bên.
này sang vùng khác kế
truyền
truyền
bên.
Khác
 
 
Tốc độ lan
 Chậm
 Nhanh
nhau Tốc độ lan
truyền
truyền
 
 
Năng
lượng
tiêu
 Ít
 Nhiều
Năng lượng
tốntốn
tiêu
 Dây giao cảm  khoảng 3-  Dây TK vận  động là
Vídụ
dụ

5m/s.
khoảng 100m/s.


1. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có
bao miêlin


2. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao mielin


Củng cố
Câu 1: Điện thế hoạt động gồm các giai đoạn nào:
A.Phân cực, mất phân cực, đảo cực
B. Phân cực, đảo cực, tái phân cực
C. Phân cực, mất phân cực, tái phân cực
D. Mất phân cực, đảo cực, tái phân cực


Câu 2: Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần
kinh trên sợi thần kinh có bao mielin và không bao
mielin:
A. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và tiêu tốn
năng lượng
B. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc’, chậm và tiêu tốn
nhiều năng lượng
C. Dẫn theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn ít năng
lượng
D. Dẫn theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều
năng lượng


Câu 3. Xung thần kinh lan truyền theo các bó sợi thần kinh có bao
miêlin từ vỏ não xuống đến các ngón chân làm ngón chân co lại.
Hãy tính thời gian xung TK lan truyền từ vỏ não xuống ngón chân
(cho biết chiều cao của người đó là 1,6m, tốc độ lan truyền là
100m/s)
TL: T = S/V  T = 1,6/100 = 0,016s.


Câu 4: Qua kiến thức bài học này, em nào có thể giải
thích cơ chế hoạt động của các loại thuốc gây tê? Vì sao
chúng lại làm cho ta mất cảm giác tạm thời tại vùng
được gây tê.
 Các loại thuốc gây tê làm giảm tính thấm của màng
TB đối với Na+ do thuốc gắn vào mặt trong của màng,
ngăn không cho cổng Na+ mở ra, không khử cực, đảo
cực nên xung TK không thể lan truyền đi được, làm ta
mất cảm giác tại vùng được gây tê.


Câu 5: Tại sao sau một khoảng thời gian làm việc căng
thẳng (1 tiết học) cần có thời gian giải lao (5 phút)?Dặn dò:

- Làm bài tập.
- Học bài cũ.
- Nghiên cứu
bài tiếp theo.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×