Tải bản đầy đủ

Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

Em hãy chọn cỡ chữ 18 và phông chữ Arial sau đó
gõ 2 câu thơ Của bài thơ Mẹ ốm.
Mẹ Ốm
Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu

1/13


GV: Lê Thị Xuân Huyền


Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

Chọn văn
văn bản
bản
Chọn
Thay đổi
đổi cỡ
cỡ chữ

chữ
Thay
Thay đổi
đổi phông
phông chữ
chữ
Thay


Các bước thực hiện:
- Đưa con trỏ chuột đến trước chữ đầu tiên của
đoạn văn bản.
- Kéo thả chuột từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng
của đoạn văn bản cần chọn


Chú ý:
Em có thể chọn phần văn bản bằng cách:
- Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí đầu văn bản rồi
nháy chuột.
- Nhấn giữ phím Shift và nháy chuột ở vị trí cuối


2. Nháy chuột vào mũi
tên của ô cỡ chữ

1. Chọn phần văn bản

3. Nháy chuột để
chọn cỡ chữ


Các bước thực hiện:

1.Chọn phần văn bản cần thay đổi cỡ chữ.
2.Nháy chuột ở mũi tên  bên phải ô cỡ chữ
3.Nháy chuột để chọn cỡ chữ em muốn.


2. Nháy chuột vào mũi


tên của ô phông chữ

3. Chọn phông chữ
1. Chọn phần văn bản


Các bước thực hiện:
1. Chọn phần văn bản cần thay đổi phông chữ.
2. Nháy chuột ở mũi tên 
bên phải ô phông chữ
3. Nháy chuột để chọn phông
chữ em muốn.Câu 1: Em hãy ghép hình ảnh mỗi công cụ ở cột A
với cụm từ tương ứng ở cột B.
1.

a. Danh sách cỡ chữ

2.

b. Nút chọn cỡ chữ

3.

c. Nút chọn phông chữ
d. Danh sách phông chữ

4.

A

B


Câu 2: Bạn An nói: “ Để chọn một phần văn bản ta
phải nháy chuột ở vị trí đầu, sau đó nháy chuột ở vị
trí cuối”. Bạn An nói có đúng không? Tại sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×