Tải bản đầy đủ

bai giang thuc hanh tien 3

Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

I.

Ren vuông trong phải

II. Dao tiện ren vuông trong phải
III. Phương pháp tiện ren vuông trong phải
IV. Các dạng sai hỏng khi tiện ren vuông trong phải
V. Đo kiểm ren vuông trong
VI. Trình tự gia công chi tiết lỗ ren vuông


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

I. Ren vuông trong phải :

1. Các loại ren vuông trong:

2. Các thông số hình học của ren vuông trong phải:Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

I. Ren vuông trong phải :
1. Các loại ren vuông trong:

REN PHẢI

REN TRÁI


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

I. Ren vuông trong phải :
2. Các thông số hình học của ren vuông trong phải:


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

I. Ren vuông trong phải :
2. Các thông số hình học của ren vuông trong phải:
Góc profin α : Profin của ren vuông có dạng hình vuông,
góc profin α = 0o
Bước ren P : không được tiêu chuẩn hoá, bước ren
được chọn theo ren hình thang
Đường kính danh nghĩa d :được chọn theo ren hình
thang
Khe hở đáy ren :
Z = 0,125 mm
Đường kính đỉnh :
D1= d – P
Đường kính đáy :
D3 = d + 2.Z
Chiều cao lý thuyết : H = P/2
Chiều cao thực hành : h = P/2 + Z
Chiều rộng ren :
l1= P/2 – 0,05
Chiều rộng đáy ren : l2 = P/2 + 0,05Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

II. Dao tiện ren vuông trong phải

1. Các loại dao tiện ren vuông trong

2. Các góc độ của dao tiện ren vuông trong phải

3. Cách mài dao tiện ren vuông trong phải


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

II. Dao tiện ren vuông trong phải
1. Các loại dao tiện ren vuông trong

Dao dạng
trụ

Dao dạng
vuông


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

II. Dao tiện ren vuông trong phải
1. Các loại dao tiện ren vuông trong

Dao
thép
gió

Dao
hợp
kim


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

II. Dao tiện ren vuông trong phải
1. Các loại dao tiện ren vuông trong


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

II. Dao tiện ren vuông trong phải
2. Các góc độ của dao tiện ren vuông trong phải
a.Dao tiện thô:
α1= α2 = 3 - 5 0
b = 3/4.l2

γ = 4-60
α = 12 - 15 0


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

II. Dao tiện ren vuông trong phải
2. Các góc độ của dao tiện ren vuông trong phải
b.Dao tiện tinh:
α1= α2 = 3 - 5 0

b=1/2P+(0,01÷0,05)

α = 12 - 15 0

γ = 00


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

II. Dao tiện ren vuông trong phải
3. Cách mài dao tiện ren vuông trong phải
a.Mài dao tiện thô:
Mài góc sau chính :
Mài 2 góc sau phụ :
Mài góc trước :
b.Mài dao tiện tinh:
Mài góc sau chính :
Mài 2 góc sau phụ :
Mài góc trước :

α = 12 ÷ 150
α1 = α2= 3 ÷ 50
γ=4÷60
α = 12 ÷ 150
α1 = α2= 3 ÷ 50
γ=00


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

III. Phương pháp tiện ren vuông trong phải
Gá dao tiện ren vuông trong theo dưỡng:
Dùng đường sinh mặt trụ
ngoài của chi tiết làm chuẩn

Dưỡng ren
vuông


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

III. Phương pháp tiện ren vuông trong phải
Gá dao tiện ren vuông trong theo dưỡng:

Dưỡng ren
vuông
Dùng mặt đầu chi tiết làm chuẩn


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

IV. Các dạng sai hỏng khi tiện ren vuông
trong phải :
Bước ren sai
Chiều rộng rãnh sai
Ren không đúng góc độ

Chiều cao ren sai
Ren không trơn láng


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

IV. Các dạng sai hỏng khi tiện ren vuông
trong phải :
Bước ren sai
Nguyên nhân:
Do điều chỉnh máy sai
Cách khắc phục :
Điều chỉnh S theo bảng.
Tính toán và lắp bộ bánh răng chính xác


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

IV. Các dạng sai hỏng khi tiện ren vuông
trong phải :
Chiều rộng rãnh sai
Nguyên nhân :
Chiều rộng của dao cắt sai.
Cách khắc phục :
Mài lạI dao, dùng dưỡng hoặc thước kẹp để kiểm
tra.


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

IV. Các dạng sai hỏng khi tiện ren vuông
trong phải :
Ren không đúng góc độ
Nguyên nhân :
Mài dao không đúng. Dao gá không đúng theo tâm
chi tiết gia công. Mẻ ren khi cắt ở tốc độ cao
Khắc phục :
Mài lại dao và kiểm tra bằng dưỡng hay thước đo
góc. gá dao theo tâm chi tiết.


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

IV. Các dạng sai hỏng khi tiện ren vuông
trong phải :
Chiều cao ren sai
Nguyên nhân :
Tính toán vạch số sai, không khử độ rơ vít bàn
trượt ngang, dao tự hút vào bàn trượt ngang.
Cách khắc phục :
Điều chỉnh chiều sâu cắt đúng .Dùng phương
pháp cắt thử


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

IV. Các dạng sai hỏng khi tiện ren vuông
trong phải :
Ren không trơn láng
Nguyên nhân :
Chiều sâu cắt lớn. cả hai lưỡi cắt cùng làm việc,
dao cùn, có phoi bám
Cách khắc phục :
Tăng số lát cắt, giảm chiều sâu trong mỗi lát cắt.
Mài dao lại để 1 lưỡi làm việc


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

V. Đo kiểm ren vuông trong

Dùng calíp nút để kiểm tra lỗ ren
Dùng dưỡng để kiểm tra
Sử dụng thước đo chiều sâu,thước cặp :
để đo chiều cao ,chiều dày ren ,chiều
rộng rãnh
Dùng trục mẫu để thử


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

V. Đo kiểm ren vuông trong
Dùng calíp nút để kiểm tra lỗ ren


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

V. Đo kiểm ren vuông trong
Dùng trục mẫu để thử
Trục
mẫu


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

VI. Trình tự gia công chi tiết lỗ ren vuông

YÊU CẦU KỸ THUẬT :
-Dùng trục ren mẫu kiểm tra ren
-Dung sai các kích thước còn lại  = 0,10


Bài 12 :TIỆN REN VUÔNG TRONG PHẢI

VI. Trình tự gia công chi tiết lỗ ren vuông
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×