Tải bản đầy đủ

Phong cách làm việc cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh

CHUYÊN ĐÊ
Xây dựng phong cách cách mạng, khoa học, năng động,
sáng tạo của người lãnh đạo theo tư tưởng, đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh


Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh
tụ vĩ đại của Đảng ta và nhân
dân ta. Người đã để lại cho
chúng ta những bài học lớn về
rèn luyện, tu dưỡng phẩm
chất, nhân cách làm người,
làm cán bộ. Tác phong làm
việc khoa học, năng động,
sáng tạo của Người là một
trong những bài học sinh động
đóPhong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo

1
2

Không tiếp thu một cách thụ động
Không dừng lại ở sự vật, hiện tượng bề ngoài

1

Đi sâu phân tích, so sánh, chắt lọc, lựa chọn

2

Tổng hợp, rút ra những phán đoán

3

Đi tới những kết luận mới, đề ra luận điểm mới

4

Kế thừa, vừa phát triển sáng tạo


Trong những năm tháng đi tìm đường cứu nước, lao động
để kiếm sống và hoạt động cách mạng ở nước ngoài, luôn
luôn bị kẻ thù theo dõi, chính nhờ có tác phong làm việc
khoa học, chu đáo, Bác Hồ đã vượt qua nhiều cạm bẫy
của địch.

Thời gian biểu

1

2

3


Sáng:
Làm việc
tại hiệu
ảnh

Chiều:
Đọc sách
tại thư
viện

Tối:
Dự
Meeting
của thợ
thuyền

Ảnh toàn cảnh phiên họp đại hội lần
thứ V Quốc tế Cộng sản tại phòng
Andrevxki Cờ-rem-ly tháng 6,7 năm
1924.
Trong ảnh: Nguyễn Ái Quốc ngồi hàng
đầu tiên, thứ tư từ bên phải sang.


Các bài giảng
cũng
được
thực hiện rất
khoa học và
chu đáo. Thời
gian các lớp
huấn
luyện
không thể kéo
dài

Lớp huấn luyện cán bộ chính trị


Những năm 1928,
1929, với bí danh
Thầu Chín, Bác Hồ
hoạt động ở Thái-lan,
nơi có đông đồng bào
Việt kiều sinh sống.
Đồng chí Lê Mạnh
Trinh kể lại những
ngày đầu gặp Bác tại
Thái-lan


Chương trình hằng ngày
1

Buổi sáng lao động mấy giờ

2

Học tiếng Xiêm mấy chục chữ

3

Dịch mấy trang sách

4

Buổi tối huấn luyện chính trị


Đầu năm 1941,
Bác Hồ về căn cứ
địa Cao Bằng để
trực tiếp lãnh đạo
phong trào cách
mạng


Diagram

1
huấn
luyện cho
ai?

2

3

4

huấn
luyện
những
gì?

huấn
luyện bao
lâu?

huấn
luyện ở
đâu?

5
lấy gì ăn
mà huấn
luyện?Quần chúng là người sáng
tạo ra lịch sử,cách mạng là
sự nghiệp của quần chúng

Phiên
họp đầu
tiên của
Chính
phủ lâm
thờiTrợ giáo
(1910)

Thời gian
biểu
Khoa học
để Học
tập trong
Gian khổ

Làm thuê
ở khách
sạn
(1913)
Phụ bếp trên tàu
Latouche-Tréville (1911)


Kịp thời - Thiết thực - Cụ thể


PARI

Tập trung
Quan sát
có Mục đích
có Kế hoạch
có Phương
pháp


Phụ bếp trên tàu
Latouche-Tréville
(1911)


Đại hội Đảng Cộng sản Pháp (1920)


Tờ báo Le Paria – Người cùng khổ (1/1922)


Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân
(22/12/1941)


Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945)


Đời sống sinh hoạt
Khoa học

Nhà sàn nơi Bác ở
(19/12/1954 đến 2/9/1969)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×