Tải bản đầy đủ

Nguyên nhân thiếu máu

Giá trị

MCV 78-100 fL

MCV< 78 fL

H/c lưới < 3%

-Thiếu sắt: mất máu, chế

+ WBC, PLT bình thường:

độ ăn

-Thiếu máu giảm sản

- Nhiễm độc chì

- Bệnh TEC

- Bênh mạn tính


- Nhiễm trùng

- Thalasemia

- Thuốc

- Bất thường Hemoglobin

- Bệnh thận

bẩm sinh
- Thiếu máu nguyên hồng
cầu

H/c lưới >3%

+ Xuất huyết
- Bệnh màng thế bào:
H/chình cầu, H/c hình elip
- Bệnh về enzym: thiếu
G6PD, thiếu Pyruvat kinase
- Bệnh về hemoglobin
- Hủy hồng cầu tự miễn

- Mất máu cấp
+ WBC, PLT bình thường hoặc
giảm

MCV> 100 fL

- Hủy hồng cầu tại vi mạch
máu (MAHA)

+Thiếu máu nguyên hồng cầu
khổng lồ: thiếu B12, B9, do
thuốc, bệnh acid orotic niệu
+ Ko phải thiếu máu n.bào
hồng cầu khổng lồ:
- Sơ sinh


- Tăng hồng cầu lứoi
- Nhược giáp

- Nhiễm trùng

- Bệnh về gan

- Thuóc

- Thiếu máu sau cắt lách

- Bệnh thận

- Hội chứng loạn sản tủy

- Cường lách

- Thiếu máu uy tủy

+ Giảm WBC, PLT
- - Leukemia
- Thiếu máu bất sản
- Nhiễm trùng

- Bệnh CDA
- Hội chứng Đao


*CDA: bệnh thiếu máu bẩm sinh, do giảm khả năng tạo hồng cầu, gây giảm số
lượng hồng cầu, giảm hemoglobin.
* TEC: Transient Erythroblastopenia of Childhood- thể thiếu máu tiến triển chậm ở
giai đoạn đầu tuổi thơ.
* MAHA: Microangiopathic hemolytic anemia. tổng hợp nhiều bệnh và hội chứng,
cơ chế: do fibrin bị ứ lại ở vi mạch làm tăng đông, vỡ hồng cầu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×