Tải bản đầy đủ

giao an lop 5 phan 2

Giáo án lớp 5A

Tuần 11

Năm học 2015 - 2016

Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2015
MĨ THUẬT:
(G.V chuyên trách)
……………………………………………………………….

TẬP ĐỌC:
CHUYỆN MỘT KHU VƢỜN NHỎ
I/ Mục tiêu:
- Đọc diễn cảm được bài văn với giọng hồn nhiên (bé Thu); giọng hiền từ (người
ông)
- Hiểu nội dung: tình cảm yêu quý thiên nhiên cùa 2 ông cháu (TL được các câu
hỏi trong sgk)
- Giáo dục BVMT: giáo dục hs có ý thức làm đẹp môi trường sống trong gia
đình, có ý thức trồng và chăm sóc cây xanh .
II/ Chuẩn bị:

- Gv : Tranh minh họa, bảng phụ ghi câu văn cần luyện đọc.
- Hs : đọc kĩ bài.
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
- Hát.
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
-Gv nx rút kinh nghiệm bài thi giữa HK
- Hs nghe
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- Hs nêu
b. Hướng dẫn hs luyện đọc và tìm hiểu bài:
-Hs nghe, nhắc tựa
 Luyện đọc:
-1 Hs – Lớp đọc thầm theo.
- Hs khá giỏi đọc bài.
-Hs nghe
- Gv nx, hướng dẫn cách đọc.
- Yêu cầu hs chia đoạn. Yêu cầu hs đọc nối tiếp - Hs chia đoạn – đọc nối tiếp
theo đoạn
theo đoạn – Gv sửa sai.
– Hs rút từ khó đọc
-Yêu cầu hs rút từ khó đọc.
-HD đọc từ khó: khoái, ngọ nguậy, quẩn, săm
soi, líu ríu, …
-Yêu cầu hs nêu bộ phận khó đọc và đọc lại từ -Hs nêu bộ phận khó đọc - 1 Hs
đọc lại toàn bộ từ khó.
ngữ khó
- Đọc nối tiếp đoạn lần 2 và kết hợp giải nghĩa - Hs đọc nối tiếp đoạn.
một số từ ngữ có trong phần chú giải và thêm: - Hs giải nghĩa từ - lớp nxbs.
săm soi.
- Hs đọc từng đoạn và rút ra giọng đọc của đoạn. - Hs đọc từng đoạn và nêu giọng
đọc của đoạn.
Yêu cầu hs đọc lại đoạn .
-Hs luyện đọc theo cặp – 1,2 cặp
-Luyện đọc theo cặp – gọi 1,2 cặp đọc lại.
đọc lại bài.
- Gv đọc mẫu bài.


 Hướng dẫn tìm hiểu bài :
-Hs đọc đoạn 1
-Đoạn 1:
- Hs trả lời – lớp nxbs.
- Câu 1: Bé Thu thích ra ban công để làm gì?
Đàm Ngân

1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 11

- Câu 2: Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu
có những đặc điểm gì nổi bật?
-Nêu nội dung đoạn 1?
*Đoạn 2 :
-Câu 3: Vì sao khi thấy chim đậu ở ban công Thu
muốn báo ngay cho Hằng biết?
-Vì sao Thu muốn Hằng công nhận ban công của
nhà mình là vườn ?
* Giáo dục BVMT: Đó là bởi vì bé Thu yêu
thiên nhiên cũng giống như ông nội. Hai ông
cháu thường ra ngắm cây và nghe chim hót.
Nhờ có khu vườn nhỏ này mà cuộc sống của
hai ông cháu đẹp hơn, đáng yêu hơn . Hai ông
cháu có chỗ để thư giãn, giải trí. Chúng ta cần
học tập bé Thu: yêu thiên nhiên bằng những
việc làm thực tế như: chăm sóc cây xanh, trồng
thêm cây xanh.
-Em hiểu thế nào là “ Đất lành chim đậu” –Yêu
cầu TLN2
-Nêu nội dung đoạn 2?
c. Hướng dẫn đọc diễn cảm :
- Đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn
-Yêu cầu hs phát hiện ra giọng đọc của các nhân
vật?
-Luyện đọc đoạn văn ở bảng phụ
- Hs luyện đọc diễn cảm theo cặp
- Hs thi đọc diễn cảm theo cặp và theo dãy.
-Yêu cầu hs bình chọn bạn đọc hay.
- Gv nx nhóm, cá nhân đọc hay.
4. Củng cố - dặn dò :
- Nêu ý nghĩa cảu bài học?
- Gv kết hợp giáo dục hs.
- Chuẩn bị bài : Tiếng vọng
- Nhận xét tiết học.

Năm học 2015 - 2016

-Hs nêu – nxbs
-Hs đọc thầm đoạn 2
- Hs TL – nxbs
-Hs nêu.
-Hs nghe

-Hs TLN2 – đại diện báo cáo –
nxbs
-Hs nêu
-Hs đọc nối tiếp bài.
-Hs phát hiện ra giọng đọc của
nhân vật – đọc lại
-Hs luyện đọc đoạn văn diễn
cảm
-Hs luyện đọc theo cặp
-Hs thi đọc diễn cảm
-Lớp nx bình chọn giọng đọc hay
- Hs trả lời – nxbs.
- Hs lắng nghe.

......................................................................................

TOÁN:
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Giúp Hs:
-Tính tổng nhiều STP, tính bằng cách thuận tiện nhất.
-So sánh các STP, giải bài toán với các STP.
II/Chuẩn bị:
-Giáo viên: bảng phụ, PHT bài 4a
-Học sinh: làm bài ở nhà
III/Các hoạt động dạy và học :
Đàm Ngân

2

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 11

Hoạt động của giáo viên

Năm học 2015 - 2016

Hoạt động của học sinh

A.Bài cũ:
-Gọi HS chữa bài tập về nhà
-Nhận xét
B.Bài mới
1.Giới thiệu
2.Hướng dẫn luyện tập
Bài 1:Gọi HS đọc đề
-Cho HS làm bài
-Nhận xét sửa chữa
Nêu lại cách làm
Bài 2:(a,b) (Phần c, d dành cho hs khá giỏi)
-Gọi HS đọc và nêu yêu cầu của đề
-Yêu cầu HS tìm cách làm bài
-Cho HS làm bài
Nêu cách làm và giải giải thích cách làm
Nhận xét – ghi điểm
Bài 3:(cột 1) Phần còn lại dành cho hs khá
giỏi
-Gọi HS đọc và nêu yêu cầu của đề
-Muốn điền dấu được ta cần phải làm gì?
-Yêu cầu HS làm bài
-Gọi HS nhận xét và giải thích cách làm từng
phép tính
Nhận xét –ghi điểm
Bài 4:
-Gọi HS đọc và phân tích đề
-Yêu cầu HS tóm tắt và giải
-Chữa bài, nhận xét, ghi điểm
3.Củng cố –dặn dò:
-Để tính nhanh tổng nhiều STP ta cần vận dụng
tính chất nào?
-Nhận xét giờ học

-1 em đọc đề
-2 em lên bảng, lớp làm bảng con
HS nhận xét, đối chiếu
-1 em đọc
Nhóm đôi thảo luận
-2 em lên bảng, lớp làm vở a,b
.Hs khá giỏi làm thêm phần c,d

-1 em đọc
-HS nêu
- 2 em lên bảng, lớp làm phiếu cột
1. Phần còn lại hs khá giỏi làm
thêm
-1 em đọc, phân tích đề
-1 em lên bảng, lớp làm vào PHT
-Lớp nhận xét
-HS nêu

…………………………………………..…………..

THỂ DỤC:
ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN - TRÒ CHƠI "CHẠY NHANH THEO SỐ".
I/Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện đông tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và đông tác toàn
thân của bai TD phát triển chung.
- Chơi trò chơi" Chạy nhanh theo số". YC biết cách chơi và tham gia chơi
được.
II/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi, 4 lá cờ.
III/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
PH/pháp và hình
Đàm Ngân

3

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 11

I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên.
- Khởi động các khớp: Tay, chân, hông, gối.
- Trò chơi" Chạy ngược chiều theo tín hiệu"
II.Cơ bản:
- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình.
Lần 1 GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu
vừa hô nhịp cho HS thực hiện theo lần lượt cả 4
động tác.
Lần 2-3, GV hô nhịp không làm mẫu. Xen kẽ giữa
các lần tập, GV nhận xét sửa động tác sai cho HS.
- Học động tác toàn thân.
Lần 1: GV nêu tên làm mẫu và giải thích động tác
đồng thời hô nhịp cho HS tập theo.
Lần 2: GV hô nhịp cán sự làm mẫu cho cả lớp tập
theo.
Xen kẽ các lần tập GV uốn nắn sửa chữa động tác
sai cho HS.
Lần 3: Lớp trưởng hô nhịp cho cả lớp luyện tập.
- Ôn 5 động tác thể dục đã học.
Chia tổ để HS tự ôn tập. GV quan sát, sửa động tác
sai, giúp cán sự các tổ điều hành tập luyện.
- Chơi trò chơi"Chạy nhanh theo số"
GV nhắc HS tham gia trò chơi đúng luật và đảm
bảo an toàn khi chơi.
III.Kết thúc:
- Vỗ tay theo nhịp và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét tiết học, về nhà ôn 5 động tác TD đã
học.

Năm học 2015 - 2016

lƣợng

thức tổ chức

1-2p
100 m
1-2p
1p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

2 - 3 lần

XXXXXXXX
XXXXXXXX
3-4 lần

X
X
X
X
X O  O X
X
X
X
X

5-6p

X X .................


5-6p

X X .................2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2015
CHÍNH TẢ: (Nghe – viết)
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
I/ Mục tiêu:
-Viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức văn bản luật.
-Làm được BT2 a/b hoặc BT3 a/b, hoặc BTCT phương ngữ do Gv chọn.
-Giáo dục BVMT: Giúp hs nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình về
BVMT.
II/ Chuẩn bị :
Đàm Ngân

4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 11

Năm học 2015 - 2016

- Gv : bảng phụ, phiếu học tập , một số luật về BVMT.
- Hs : Đọc kĩ bài ở nhà, chuẩn bị vở, bút.
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
1. Ổn định :
- Hát
2. Kiểm tra bài cũ :
- Nx bài viết, thống kê điểm giỏi – khá – trung - Hs nghe.
bình – yếu.
-Cho hs viết bảng con từ hay sai trong bài kiểm -Hs viết bảng con.
tra giữa HKI.
- Nxbc
3. Bài mới :
a. Giới thiệu bài:
- HS lắng nghe- nhắc tựa
b. Hướng dẫn hs nghe – viết:
 Đọc mẫu:
- Đọc diễn cảm toàn bài chính tả.
-1 Hs đọc bài .
- Nêu nội dung chính của đoạn văn?
-Hs nêu
* Giáo dục BVMT: - Bảo vệ môi trường là trách -Hs TL nối tiếp
nhiệm của những ai? Hãy giải thích ý kiến đó
của em?
+Chốt: BVMT là trách nhiệm của toàn dân, là -Hs nghe
trách nhiệm của tất cả mọi người .
-Gv đọc cho hs nghe một số điều luật về BVMT.
-Hs nghe
+Chốt : Chúng ta vừa nghe một số điều luật về
BVMT. Vậy chúng ta phải thực hiện đúng
những điều luật đã ban hành. Đó cũng là trách
nhiệm và nghĩa vụ của người công dân.
 Luyện viết từ tiếng khó:
- Yêu cầu hs trao đổi N2 tìm từ tiếng khó viết -Hs rút từ khó
trong bài: phòng ngừa, ứng phó, suy thoái, khắc
phục.
-Yêu cầu hs phát hiện bộ phận khó viết – Tìm -Nêu bộ phận khó viết – phân
tiếng từ có âm vần cần phân biệt – phân tích – tích – so sánh, giải nghĩa
giải nghĩa một số từ: suy thoái
-Yêu cầu 1 ,2 hs đọc lại từ khó
-1,2 hs đọc bài
-Yêu cầu lớp viết bảng từ khó: Gv xóa bảng rồi -Hs viết bảng con từ tiếng dễ
đọc cho hs luyện viết bảng con
viết sai
 Đọc cho Hs viết chính tả:
- Nhắc lại tư thế ngồi viết, cách viết chữ đầu đoạn - Hs nhắc
văn, cách viết hoa, ….
-Hs viết vào vở
- Gv đọc câu  đọc cụm từ để hs viết bài.
 Chấm – chữa bài:
-Hs dò bài bằng bút mực
- Đọc, hs dò bài lần 1 bằng bút mực.
- Đọc, hs dò bài lần 2: Hs kiểm tra chéo, thống kê -Hs tráo bài dò bằng bút chì,
thống kê và báo cáo số lỗi.
số lỗi.
Đàm Ngân

5

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 11

- Chấm vở 3-5 hs.
- NX chung.
c. Hướng dẫn làm bài tập:
* Bài 2b :
- Gọi hs đọc đề bài, nêu yêu cầu.
-Tổ chức cho hs làm bài theo hình thức thi viết
nhanh
-Cách chơi: 4 hs lên bốc thăm khi có lệnh cả 4 hs
viết nhanh lên bảng những từ ngữ mình tìm được.
Hs còn lại viết ra nháp.
-Yêu cầu hs nx xem bạn nào tìm được nhiều từ
đúng nhất sẽ chiến thắng
- Nx và chốt kết quả đúng.
* Bài 3 a : -Yêu cầu hs dựa vào cách làm của bài
2 để tự làm vào PHT
-Yêu cầu hs nêu miệng bài làm – Gv nx ghi điểm
4. Củng cố - dặn dò:
- Chuẩn bị bài tuần 12.
- Nhận xét tiết học.

Năm học 2015 - 2016

-Hs đọc và nêu yêu cầu bài 3.
-Hs thi đua giữa 4 đội, mỗi đội
cử 1 đại diện lên thi đua. Lớp
viết ra nháp
-Hs nx bs

-Hs tự làm vào phiếu học tập
-1,2 Hs nêu miệng – nxbs
-Hs nghe

......................................................................................

TOÁN:
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
I/ Mục tiêu: Giúp Hs:
-Giúp HS biết trừ 2 STP, vận dụng giải bài toán có nội dung thực tế.
II/Chuẩn bị:
-Giáo viên: bảng phụ ghi sẵn ghi nhớ.
-Học sinh: làm bài ở nhà.
III/Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Bài cũ:
-Gọi HS chữa BT về nhà
-2 HS
-Nhận xét
B.Bài mới
1.Giới thiệu
-Nghe
2.Hướng dẫn thực hiện phép trừ 2 STP
VD1:Hình thành phép trừ 2 STP
-GV nêu đề toán, hỏi “Để tính được độ dài đoạn -HS phát biểu
BC ta làm thế nào?”
-Yêu cầu HS đặt tính và nhận xét
GV nêu: 4,29 – 1,84 là phép trừ 2 STP
-Hãy tìm kết quả
-Nhóm đôi thảo luận và nêu
-Yêu cầu HS nêu cách tính kết quả
Gợi ý HS: chuyển đổi đơn vị đo hoặc chuyển
thành PSTP
Đàm Ngân

6

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 11

-Nhận xét cách làm của HS
-Giới thiệu kĩ thuật tính
Gợi ý HS:để tìm kết quả trừ 2 STP cũng tương
tự phép cộng 2STP
-Yêu cầu HS thực hiện phép tính
-Yêu cầu HS trình bày cách thực hiện
-So sánh kết quả của 2 cách làm
-So sánh cách đặt tính và cách tính của 2 phép
tính
429
với 4,29
-184
-1,84
245
2,45
-Em có nhận xét gì về dấu phẩy của SBT. số trừ
và hiệu?
VD2: Nêu VD
-Em có nhận xét gì về SBT, ST ở phép tính?
Các chữ số ở phần TP thế nào?
-Làm thế nào để 2 số có số chữ số ở phần TP là
bằng nhau?
-Coi 45,8 là 45,80, em hãy thực hiện phép
tính?
-Gọi HS vừa chỉ phép tính vừa nêu cách làm
-GV chốt
3.Ghi nhớ:Qua 2 VD, em nào có thể nêu được
cách thực hiện phép trừ 2 STP?
-GV nhận xét –Yêu cầu nhắc lại
-Đọc ghi nhớ sgk
4.Luyện tập –thực hành
Bài 1:(a,b) ( Phần c dành cho hs khá giỏi )
-Hướng dẫn HS làm bài
-Nhận xét sửa chữa
*Chốt lại cách làm
Bài 2:(a,b) ( Phần c dành cho hs khá giỏi )
-Yêu cầu HS tự làm bài
-Nhận xét bài làm của bạn
Bài 3:
-Cho HS đọc và phân tích đề
-Yêu cầu HS tự giải
-Bài có thể giải bằng mấy cách
-Chữa bài, nhận xét, ghi điểm
5.Củng cố- dặn dò:
-Nêu cách trừ 2 STP
-So sánh trừ và cộng 2 STP
Đàm Ngân

Năm học 2015 - 2016

-HS nhận xét
-Nghe

-1 số em trình bày
-HS so sánh

-HS nhận xét
-1 số HS nhận xét

-1 em lên bảng, lớp làm bảng con
-Nhóm đôi thảo luận
-Nhiều em nhắc lại
-HS thi đua đọc
-HS làm bảng con a, b .Phần còn
lại hs khá giỏi làm vào vở
-Lớp nhận xét –đối chiếu kết quả
-2 HS lên bảng, lớp làm vở a, b .
Phần c hs khá , giỏi làm thêm
-HS nhận xét –đối chiếu kết quả

-2 HS
-1 em lên bảng, lớp làm vở
-HS nêu

-1 em nêu
-2 em so sánh
7

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 11

Năm học 2015 - 2016

-Chuẩn bị giờ sau luyện tập
......................................................................................

ĐẠO ĐỨC:
THỰC HÀNH GIỮA HKI
I-Mục tiêu:
- Củng cố lại những kiến thức đã học về các hành vi ý thức trong quan hệ gia
đình, bạn bè; ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện.
- Tạo thói quen, hành vi tốt trong ứng xử, giao tiếp
II/ Chuẩn bị:
- Gv : hệ thống câu hỏi tổng hợp; bảng nhóm
- Hs: ôn tập chương trình đã học, xây dựng tiểu phẩm theo những chủ đề đã
học; một số câu ca dao tục ngữ, bài hát nói về các chủ đề đã học.
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
1.Ổn định: hát
-Hs hát tập thể
2. Kiểm tra bài cũ :
-Là bạn bè tốt cần đối xử với nhau ntn?
-3 Hs trả lời
-Nx bc
3 . Bài mới:
a. Giới thiệu bài: trực tiếp
-Hs nghe
b. Tìm hiểu bài:
* Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức đã học
- Gv gọi hs lần lượt trả lời câu hỏi
- Là hs lớp 5 em cần đối xử với những em lớp -Hs lần lượt trả lời các câu hỏi.
dưới ntn? Em cần làm gì trong học tập để làm -Hs nx bs
gương cho các em lớp dưới?
- Khi mắc lỗi em cần phải làm gì? Hãy kể lại
một việc làm nói về ý thức trách nhiệm của
mình?
- Nêu những khó khăn trong học tập, trong
cuộc sống mà em gặp phải? Em cần và đã làm
gì để khắc phục những khó khăn đó?
- Để tỏ lòng biết ơn tổ tiên em cần làm gì?
- Em làm gì để có một tình bạn đẹp?
- Gv gọi nx – Gv chốt ý đúng hay
Hoạt động 2 : Tổ chức thi đua theo nhóm tổ -Hs nghe
(Chia lớp làm 3 đội chơi từng phần)
-Hs chia 3 đội chơi
-Cử BGK gồm 3-5 hs, BGK có nhiệm vụ đánh -Bầu BGK và Hs dẫn chương trình
giá và ghi điểm cho các đội. Cử 1 hs dẫn
chương trình.
* Phần 1 : Nêu những câu ca dao, tục ngữ, bài - Các đội thi phần 1: Nêu những
hát theo chủ đề đã học ?
câu ca dao, tục ngữ, bài hát theo
- Các đội chơi theo hình thức đối đáp vòng chủ đề đã học – Các đội nêu đối
tròn ( khoảng 5 lần . Mỗi lần nêu đúng được đáp theo hình thức vòng tròn – Đội
Đàm Ngân

8

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 11

10 điểm – sai 0 điểm )
* Phần 2 : Diễn kịch theo chủ đề:
-Đội 1 : Có chí thì nên .
-Đội 2 : Tình bạn
-Đội 3 : Nhớ ơn tổ tiên
-Yêu cầu từng đội lên diễn tiểu phẩm đã được
chuẩn bị trước ở nhà.
-Sau khi đội nào diễn xong hs bên dưới có thể
đặt câu hỏi chất vấn về nội dung, ý nghĩa của
tiểu phẩm – Gv nx thêm
-Yêu cầu BGK nx theo tiêu chí :
+Tiểu phẩm có nội dung đã sát với chủ đề
chưa?
+Thái độ, tình cảm, cử chỉ diễn xuất?
+Ý nghĩa của câu chuyện?
-Yêu cầu BGK tổng kết và công bố số điểm
của mỗi đội sau 2 vòng thi – Tuyên bố đội
chiến thắng
- Gv nx tuyên dương.
4. Củng cố:
-Tên bài?
-Qua những tiểu phẩm của các đội đã trình
diễn em thích nhất tiểu phẩm nào? Vì sao?
-Giáo dục :
5 . Nhận xét, dặn dò:
-Về chuẩn bị bài 6.
- Nxth

Năm học 2015 - 2016

nào đếm đế 5 không TL được coi
như lượt đó không được điểm
- Các đội thi phần 2: Diễn tiểu
phẩm theo chủ đề đã được chuẩn bị
trước ở nhà

-Hs đặt câu hỏi chất vấn về nội
dung và ý nghĩa của tiểu phẩm
-BGK nx theo tiêu chí

-BGK công bố số điểm

-Hs nghe nx
-Hs nêu
-Hs nêu ý kiến

-Hs nghe

......................................................................................

THỂ DỤC:
ÔN 5 ĐỘNG TÁC THỂ DỤC -TRÒ CHƠI.
I/Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện cac các động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn
thân của bài thể dục phát triển chung.
- Ôn trò chơi"Chạy nhanh theo số" YC biết cách chơi và tham gia chơi được
II/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi, 4 lá cờ.
III/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lƣợng
thức tổ chức
XXXXXXXX
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc quanh sân trường.
100 m
- Chơi trò chơi"Nhóm 3 nhóm 7"
2-3p

Đàm Ngân

9

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 11

II.Cơ bản:
- Ôn 5 động tác thể dục đã học.
GV cho HS tập chung cả lớp.
- Chia tổ tập luyện dưới sự hướng dẫn của tổ
trưởng.
- Thi đua giữa các tổ ôn 5 động tác thể dục.
Cho từng tổ lên biểu diễn 5 động tác, sau đó cho cả
lớp nhận xét đánh giá xếp loại.
-Chơi trò chơi"Chạy nhanh theo số"
GV điều khiển trò chơi, Yêu cầu các em chơi nhiệt
tình vui vẽ và đoàn kết.

III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học.
- Về nhà ôn 5 động tác thể dục đã học.

Năm học 2015 - 2016

10 - 12p
5-6p
2l x 8nh

6-7p

2-3p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

X
X
X O  O
X
X
X X .................

X X .................X
X
X
X
X

XXXXXXXX
XXXXXXXX


……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Giúp Hs biết:
-Trừ 2 STP
-Tìm thành phần chưa biết của phép cộng , phép trừ các STP
-Cách trừ 1 số cho 1 tổng
II/Chuẩn bị:
-Giáo viên: Bảng số trong bài 4a viết sẵn vào bảng phụ
-Học sinh: Làm bài ở nhà, xem trước bài mới.
III/Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Bài cũ:
-Gọi HS chữa BT về nhà
-2 em
-Nhận xét bài làm của HS
B.Bài mới
1.Giới thiệu
-Nghe
2.Hướng dẫn luyện tập
Bài 1:
-Yêu cầu HS đặt tính và tính
-4 em lên bảng, lớp làm bảng con
Đàm Ngân

10

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 11

Năm học 2015 - 2016

-Nhận xét và chốt lại cách làm
Bài 2:(a,c) (Phần b, d dành cho hs khá giỏi)
-Gọi HS đọc đề
-Yêu cầu HS làm bài
Nhận xét bài làm của HS
-Nêu cách tìm số hạng ? số bị trừ
Bài 4:a ( Phần b dành cho hs khá giỏi )
GV treo bảng phụ bài 4a
Yêu cầu HS viết biểu thức và tính

-1 em đọc
-2 em lên bảng, lớp làm vở a,c.
Phần b,d hs khá giỏi làm thêm

-2 em nêu
-HS quan sát
3 em lên bảng-lớp làm vào vở a.
Phần còn lại hs khá giỏi làm
thêmvào vở
Hướng dẫn HS nhận xét và rút ra quy tắc trừ 1 - HS rút ra quy tắc
số cho 1 tổng
3.Củng cố –dặn dò:
-Nêu cách trừ các STP
-HS nêu
-Quy tắc trừ 1 số cho 1 tổng các STP
-2 HS nêu
-Hs cử đại diện 3 bạn lên thi đua –
* Bài 3 : Tổ chức thi đua giữa các nhóm
-Yêu cầu hs đọc đề bài. Chia lớp thành 3 đội, dưới lớp cổ vũ
mỗi đội cử 3 hs thi đua với nhau trình bày bài
làm . Đội nào làm đúng , trình bày nhanh thì
đội đó chiến thắng .
C. Củng cố - dặn dò
- Hướng dẫn bài về nhà
- Nhận xét giờ học
......................................................................................

TẬP ĐỌC:
ÔN TẬP
RÈN KỸ NĂNG ĐỌC BÀI: CHUYỆN MỘT KHU VƢỜN NHỎ
TG
23phút

15phút

Đàm Ngân

HĐ của GV
Luyện đọc:
- Cho HS luyện đọc bài Chuyện
một khu vườn nhỏ
- Nhận xét bài đọc của HS và
đánh giá bằng điểm số.
Luyện đọc diễn cảm:
- GV đọc mẫu.

HĐ của HS
- 1HS đọc toàn bài.
- Luyện đọc cặp đôi.
- Thi đọc cá nhân.( Đọc cả lớp)
- Nhận xét bài đọc của bạn.

- HS lắng nghe.
- 1HS đọc toàn bài.
- Luyện đọc cặp đôi.
- Tra bài cũ
- Đọc cho HS viết: giấc ngủ, lim dim, tháng giêng, 2 HS LÊN BẢNG VIẾT.
rổ rá.
Đàm Ngân

4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

Năm học 2015 - 2016

- Nhận xét.
LỚP VIẾT VÀO
NHÁP
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:
2.2 - Hướng dẫn HS nghe – viết:
- GV Đọc bài viết.
+ Khi bị lạc mẹ cánh cam được những ai giúp đỡ?
Họ giúp như thế nào?
- hs theo dõi SGK.
+ Bọ dừa dừng nấu cơm,
Cào cào ngưng giã gạo, Xén
- GV đọc những từ khó, dễ viết sai cho HS viết bảng tóc thôi cắt áo. Tất cả cùng
con: ran, khản đặc, giã gạo, râm ran…
đi tìm cánh cam con.
+ Em hãy nêu cách trình bày bài?
- hs đọc thầm lại bài.
- GV đọc từng câu cho HS viết.
- HS viết bảng con.
- GV đọc lại toàn bài.
- 1 Hs nêu.
- GV thu một số bài để chấm.
- HS viết bài.
- Nhận xét chung.
- HS soát bài.
2.3- Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:
* Bài tập 2a:
- GV dán 3 tờ giấy to lên bảng lớp, chia lớp thành 3
nhóm, cho các nhóm lên thi tiếp sức. HS cuối cùng - Một HS nêu yêu cầu.
sẽ đọc toàn bộ câu chuyện.
- Cả lớp làm bài cá nhân.
- Cả lớp và GV nhận xét, KL nhóm thắng cuộc
*lời giải:
- GDMT: GD tình cảm yêu quý các loài vật trong
Các từ lần lượt cần điền là:
môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi a) ra, giữa, dòng, rò, ra,
trường.
duy, ra, giấu, giận, rồi.
3- Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà luyện viết nhiều và xem lại
những lỗi mình hay viết sai.
......................................................................................

TOÁN:
DIỆN TÍCH HÌNH TRÕN
I.Mục tiêu:
- Giúp học sinh nắm được quy tắc ,công thức tính diện tích hình tròn và biết
vận dụng để tính diện tích hình tròn .
- BT1c, 2c,: HSKG
II.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

A. Kiểm tra:
- Nêu quy tắc tính chu vi hình tròn.
Bài 1: Tính chu vi hình tròn có bán kính r :
a. r = 9m
b. r = 4,4 dm
Nhận xét
Đàm Ngân

5

3 Hs thực hiện yêu cầu.

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

Năm học 2015 - 2016

B.Bài mới
1. GIỚI THIỆU BÀI: NÊU VÀ GHI ĐỀ HS nhắc lại đề bài.
BÀI
2. Hƣớng dẫn tìm hiểu bài .
2.1 Giới thiệu công thức tính diện tích
hình tròn .
- GV giới thiệu công thức tính diện tích
hình tròn : Muốn tính diện tích hình tròn ta
lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân
với số 3,14.
S = r x r x 3,14 (S là diện tích hình tròn, r
là bán kính đường tròn).
VD : Tính diện tích hình tròn có bán kính 2
dm.
- Yêu cầu hS tính diện tích hình tròn, GV
ghi bảng :
Diện tích hình tròn là :
2 x 2 x 3,14 =12,56 (dm2)
2.2 Luyện tập
Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài và làm bài
vào vở , 3 HS lên bảng giải

HS theo dõi.
2 HS nhắc lại cách tính diện tích hình
tròn.

1 HS đọc to đề bài. Lớp theo dõi
SGK.
-HS làm bài vào vở, 3HS lên bảng
giải.
HS nhận xét ,sửa bài.

Gv nhận xét
- 1 HS đọc to đề bài. Lớp theo dõi
Bài 2 : Yêu cầu Hs đọc đề bài và làm bài SGK.
vào vở, 3 Hs giải bài trên bảng.
- HS làm vào vở, 3HS lên bảng giải.
HS nhận xét, sửa bài.
GV nhận xét sửa sai.
- Hs đọc đề bài và làm bài vào vở, 1
Bài 3 :Yêu cầu Hs đọc đề bài và làm bài Hs giải bài trên bảng.
vào vở,1 Hs giải bài trên bảng.
HS nhận xét, sửa bài.
GV nhận xét sửa sai.
C. Củng cố-Dặn dò:
- Nhắc lại cách tính diện tích hình tròn.
- Chuẩn bị bài : Luyện tập.
......................................................................................

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN
I/ Mục tiêu
- HS hiểu nghĩa của từ công dân (BT1); xếp được một số từ chứa tiếng công
vào nhóm thích hợp theo yêu cầu của BT2; nắm được một số từ đồng nghĩa với từ
công dân và sử dụng phù hợp với văn cảnh (BT3, BT4).
Đàm Ngân

6

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

Năm học 2015 - 2016

- HS khá, giỏi làm được bài tập 4 và giải thích lí do không thay được từ khác.
II/ Đồ dùng dạy học
- Từ điển học sinh hoặc một vài trang phô tô phục vụ bài học.
- Bảng nhóm, bút dạ…
III/ Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1- Kiểm tra bài cũ:
- Nhận xét, cho điểm.
2- Dạy bài mới:
2.1- Giới thiệu bài
2.2- Hướng dẫn HS làm bài
tập
*Bài tập 1:
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt
lời giải đúng.
*Bài tập 2:
- Cả lớp và GV nhận xét, kết
luận.

- 2 HS đọc lại đoạn văn đã viết hoàn chỉnh ở nhà
(BT2, phần luyện tập của tiết LTVC trước).

- 1 HS nêu yêu cầu.
- HS làm việc cá nhân. (Có thể tra từ điển)
- Một số học sinh trình bày.
- 1 HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài theo nhóm 4, ghi kết quả thảo luận
vào bảng nhóm.
- Một số nhóm trình bày.
*Bài tập 3:
- 1 HS nêu yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS cách làm. - HS làm vào vở.
- GV nhận xét.
- Một số HS trình bày kết quả.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
*Bài tập 4:
- 1 HS nêu yêu cầu.
- GV treo bảng đã viết lời nhân - HS trao đổi, thảo luận cùng bạn bên cạnh.
vật Thành, nhắc HS: Để trả lời - HS phát biểu ý kiến.
đúng câu hỏi, cần thử thay thế
từ công dân trong các câu nói
của nhân vật Thành bằng từ
đồng nghĩa với nó (BT 3), rồi
đọc lại câu văn xem có phù
hợp không.
- GV chốt lại lời giải đúng.
3- Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà học bài và
xem lại BT 3. Chuẩn bị bài :
Nối các vế câu ghép bằng quan
hệ từ.
......................................................................................

THỂ DỤC:
TUNG VÀ BẮT BÓNG - NHẢY DÂY.
I/Mục tiêu:
Đàm Ngân

7

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

Năm học 2015 - 2016

- Thực hiện được tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và
bắt bóng bằng hai tay.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Chơi với trò chơi"Bóng chuyền sáu". YC biết được cách chơi và tham gia
chơi được.
II/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi, bóng 4
quả.
III/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lƣợng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
100m
XXXXXXXX
- Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
1-2p
- Trò chơi"Chuyền bóng".
1-2p

II.Cơ bản:
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng
8-10p
XXXXXXXX
một tay và bắt bóng bằng hai tay.
XXXXXXXX
+ Các tổ tập luyện theo khu vực đã qui định, do tổ
4-5p
trưởng điều khiển.

X
X
+ GV đi lại quan sát và sửa sai cho HS.
X
X
* Thi đua giữa các tổ với nhau 1 lần.GV biểu dương
3p
X O
O X
tổ tập đúng.
X
X
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.
5-7p
X
X
* Chọn một số em nhảy tốt lên biểu diễn.
- Chơi trò chơi "Bóng chuyền sáu"
7-9p

X X
GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi và qui
X
X
định khu vực chơi.Chơi thử 1-2 lần, rồi chơi chính
X O O X
thức.
X
X
X X
III.Kết thúc:
- Đi chậm thả lỏng toàn thân, kết hợp hít thở sâu.
1-2p
XXXXXXXX
- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết
1-2p
XXXXXXXX
quả bài học.
- Về nhà ôn động tác tung và bắt bóng.
1p

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2016
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu
- HS biết tính diện tích hình tròn khi biết:
+ Bán kính của hình tròn.
Đàm Ngân

8

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

Năm học 2015 - 2016

+ Chu vi của hình tròn.
- Làm được các bài tập: 1; 2;. HS khá, giỏi làm được tất cả các bài tập.
II/ Đồ dùng dạy học - Bảng nhóm, bút dạ.
III/ Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu HS nêu quy tắc và công - 2 Hs thực hiện yêu cầu.
thức tính chu vi, diện tích hình tròn?
2- Bài mới:
2.1- Giới thiệu bài:
2.2- Hướng dẫn HS làm bài tập
*Bài tập 1:
- 1 Hs nêu yêu cầu.
- Yêu cầu Hs nêu cách làm.
- HS làm bảng con, bảng lớp.
- GV nhận xét.
*Bài tập 2:
- 1 HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS nêu cách làm.
- Hs nêu cách làm:
+ Tính bán kính hình tròn.
r = C : 2 : 3,14
+ Tính diện tích hình tròn.
- Cho HS làm vào vở, hai HS làm - HS làm vào vở, hai HS làm vào bảng
vào bảng nhóm.
nhóm.
- Cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét.
*Bài tập 3:
- 1 HS nêu yêu cầu.
- Cho HS thảo luận nhóm 2 tìm cách + Lấy diện tích của hình tròn lớn trừ đi diện
làm.
tích miệng giếng.
- 1 Hs lên bảng, cả lớp giải vào vở nháp.
- Cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét.
3- Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về
ôn các kiến thức vừa luyện tập.
Chuẩn bị bài: Luyện tập chung
......................................................................................

TẬP LÀM VĂN:
Tả ngƣời (Kiểm tra viết)
I.Mục tiêu
- Viết được bài văn tả người có bố cục rõ ràng; đủ ba phần (mở bài, thân bài,
kết bài); đúng ý; dùng từ, đặt câu đúng.
- ND điều chỉnh: Cần ra đề phù hợp với địa phương
- Bảng chép s n 2 đề bài để HS lựa chọn
II. Đồ dung Tranh minh họa sgk; Bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học
Đàm Ngân

9

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

Hoạt động của GV
1.Ổn định Hs
2.Dạy bài mới
a.Giới thiệu bài.
b.Kiểm tra
*Đề bài : Hãy tả thầy (cô) giáo đã dạy em
trong những năm học trước
*Lưu ý: Người em định tả là ai? Tên gì? Em
gặp gỡ, quen biết trong trường hợp nào? Ở
đâu? Em kính trọng, yêu mến, ngưỡng mộ
người ấy như thế nào?
*Nhắc Hs cách trình bày 1 bài tập làm văn Gv
thu bài, nhận xét
3. Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học
Chuẩn bị bài tiết sau.

Năm học 2015 - 2016

Hoạt động của HS

Hs nghe.
Hs đọc đề
Suy nghĩ tìm ý,sắp xếp thành dàn
ý,dựa vào dàn ý đã xây dựng
được, viết bài văn hoàn chỉnh.
Hs làm bài.
Hs nhắc lại bài học.

......................................................................................

KĨ THUẬT:
CHĂM SÓC GÀ
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Nêu được mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà.
-Biết cách chăm sóc gà.
-Biết liên hệ thực tế để nêu cách chăm sóc gà ở gia đình hoặc địa phương.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Một số tranh ảnh về chăm sóc gà.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng của
việc chăm sóc gà.
-Khi nuôi gà, ngoài việc cho gà ăn, uống,
chúng ta còn làm 1 số việc như sưởi ấm cho
gà mới nở, che nắng, che gió, ... Tất cả
những công việc đó gọi là chăm sóc gà.
-Y/c :
-HS đọc nd mục 1 SGK, TLCH.
. Nêu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc -Chăm sóc gà nhằm tạo điều kiện sống
gà ?
thuận lợi, thích hợp cho gà. Gà được chăm
sóc tốt sẽ khỏe mạnh, mau lớn và có sức
chống bệnh tốt, nâng cao năng suất gà.
3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách chăm sóc gà.
-Y/c :
-Đọc nd mục 2 (SGK)
Đàm Ngân

10

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

-Chia nhóm, y/c :

Năm học 2015 - 2016

-Các nhóm thảo luận nêu cách chăm sóc
gà.
+Sưởi ấm cho gà con.
+Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho
gà.
+Phòng ngộ độc thức ăn cho gà.
-Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ
sung.

+KL : Gà không chịu được nóng quá, rét
quá, ẩm quá và dễ bị ngộ độc thức ăn. Khi
nuôi gà cần chăm sóc gà bằng nhiều cách
như sưởi ấm, chống nóng, chống rét, ...
4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập.
. Tại sao phải sưởi ấm và chống nóng,
chống rét cho gà ?
-Y/c :
5/ Củng cố, dặn dò :
-Nhận xét tiết học.

-HS trả lời.
-Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK.

......................................................................................

TIẾNG ANH:
(G.V chuyên trách )
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2016
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu:
- HS biết tính chu vi, diện tích hình tròn và vận dụng để giải các bài toán liên
quan đến chu vi, diện tích của hình tròn.
- Làm được các bài tập: 1; 2; 3. HS khá, giỏi làm được tất cả các bài tập.
II/ Đồ dùng dạy học : Bảng nhóm, bút dạ.
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu HS nêu quy tắc và công - 2 HS thực hiện yêu cầu.
thức tính chu vi, diện tích hình tròn.
2- Bài mới:
2.1- Giới thiệu bài:
2.2- Luyện tập:
*Bài tập 1:
- 1 HS nêu yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS cách làm: Tính - HS làm vào nháp.
tổng chu vi 2 hình tròn.
- 1 HS lên bảng làm bài.
- Cả lớp nhận xét.
Đàm Ngân

11

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

Năm học 2015 - 2016

- GV nhận xét.
*Bài tập 2:
- 1 HS nêu yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS làm bài:
- HS làm vào vở, hai HS làm vào bảng
+ Tính bán kính hình tròn lớn.
nhóm.
+ Tính chu vi hình tròn lớn, hình
tròn bé…
- GV nhận xét.
- Cả lớp nhận xét.
*Bài tập 3:
- Cho HS thảo luận nhóm 2 tìm - 1 HS đọc bài tập.
cách làm.
- Một số HS nêu cách làm.
- Cả lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng.
- Cả lớp và GV nhận xét.
- Cả lớp nhận xét.
*Bài tập 4:
- Gọi HS nêu cách làm.
- 1 HS nêu yêu cầu.
- Cho HS khoanh bằng bút chì vào
SGK.
- Trình bày kết quả miệng.
- GV nhận xét.
- Cả lớp nhận xét.
3- Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về
ôn các kiến thức vừa luyện tập.
......................................................................................

TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG
I/ Mục tiêu
- HS biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn giọng khi đọc các con số nói về sự đóng
góp tiền của của ông Đỗ Đình Thiện cho Cách mạng.
- Hiểu nội dung: Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ và
tài trợ tiền của cho Cách mạng. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2)
- HS khá, giỏi phát biểu được những suy nghĩ của mình về trách nhiệm công
dân với đất nước (câu hỏi 3).
II/ Đồ dùng dạy học
- Tranh chân dung nhà tư sản Đỗ Đình Thiện in trong SGK.
III/ Hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ:
Bài : “Thái sư Trần Thủ Độ ” và trả lời câu 3 HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
hỏi 1, 2của bài.
Nêu ý nghĩa của bài .
Nhận xét.
B.Bài mới
1. Giới thiệu bài. – Ghi đầu bài .
HS đọc đề bài trên bảng.
Đàm Ngân

12

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

2.Hƣớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài
a.Luyện đọc
Yêu cầu 1HS khá, giỏi đọc bài .
Yêu cầu đọc nối tiếp bài văn (chia thành 5
đoạn coi mỗi lần xuống dòng là một đoạn).
GV sửa lỗi phát âm, giọng đọc cho HS.
Cho hs luyện đọc một số từ : tư sản, nổi
tiếng, trợ giúp, sửng sốt .
Cho HS đọc nối tiếp lần 2.
GV kết hợp giải nghĩa từ : tài trợ, đồn điền,
tổ chức, Đồng Đông Dương, tay hòm chìa
khoá, tuần lễ vàng, quỹ độc lập.
GV đọc diễn cảm bài văn.

Năm học 2015 - 2016

HS khá ,giỏi đọc bài .
5 HS đọc nối tiếp lần 1
Luyện đọc từ khó .
HS đọc nối tiếp lần 2.
Đọc mục chú giải trong sgk.
HS lắng nghe và theo dõi trong
SGK.
HS đọc thầm SGK trả lời

b. Tìm hiểu bài .
H: Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục
của ông Thiện qua các thời kì :
a. Trước cách mạng :
+ Trước CM, năm1943 ông ủng hộ
… 3 vạn đồng Đông Dương .
b. Khi cách mạng thành công.
+ Khi CM thành công … 10 vạn
đồng Đông Dương.
c. Trong kháng chiến
+.Trong kháng chiến gia đình ông
ủng hộ …hàng trăm tấn thóc.
d. Sau khi hoà bình lập lại .
+ Sau khi hoà bình lập lại ông hiến
toàn bộ đồn điền Chi Nê màu mỡ
cho Nhà nước.
?Việc làm của ông Thiện thể hiện những …cho thấy ông là một công dân yêu
phẩm chất gì?
nước, có tấm lòng vĩ đại ….vào sự
Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ ntn về trách nghiệp chung
nhiệm của công dân với đất nước?
… Người công dân phải biết góp
công, góp của vào sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc .
- Yêu cầu Hs nêu ý nghĩa của bài
+ Bài Biểu dương nhà tư sản yêu
nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ và tài
trợ tiền của cho Cách mạng.
3.Đọc diễn cảm.
- Yêu cầu 5 HS đọc nối tiếp bài văn.
-5hs đọc nối tiếp bài thơ.
* Cho HS thi đọc diễn cảm đoạn 2,3.
GV đọc mẫu.
-HS theo dõi.
Hướng dẫn Hs tìm giọng đọc phù hợp.
- HS nêu
- HS luyện đọc theo cặp
- Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm trước lớp.
-1 vài HS thi đọc diễn cảm trước
lớp.
- HS bình chọn bạn có giọng đọc
đúng, đọc hay.
- GV nhận xét ,tuyên dương.
Đàm Ngân

13

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

Năm học 2015 - 2016

C/ Củng cố, dặn dò.
-Gọi 1 Hs nêu lại ý nghĩa của bài.
GD học sinh học phải biét kính trọng những
người không vì lơi ích cá nhân, suốt đời đóng
góp cho CM, cho kháng chiến như ông Đỗ
Đình Thiện.
- Chuẩn bị bài sau Trí dũng song toàn
......................................................................................

ĐẠO ĐỨC:
EM YÊU QUÊ HƢƠNG (tiết 2)
I/ Mục tiêu:
- HS biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây
dựng quê hương.
- Yêu mến, tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng
quê hương.
- Hs khá, giỏi biết được vì sao phải yêu quê hương và tham gia góp phần xây
đựng quê hương.
- KNS: Kĩ năng xác định giá trị, tư duy phê phán.tìm kiềm trình bày những
hiểu biết về quê hương.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1- Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS nêu phần ghi nhớ bài Em yêu quê - 2 HS trình bày.
hương.
2- Bài mới:
2.1- Giới thiệu bài:
- GV nêu mục tiêu của tiết học.
2.2- Hoạt động 1: Triển lãm nhỏ (bài tập 4,
SGK)
*Mục tiêu: HS biết thể hiện tình cảm đối
với quê hương.
*Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành 3 nhóm, hướng dẫn các
nhóm trưng bày và giới thiệu tranh của
nhóm mình đã sưu tầm được.
- Các nhóm trưng bày và giới thiệu tranh - Các nhóm trưng bày sản phẩm
của nhóm mình.
theo tổ.
- Cả lớp xem tranh và trao đổi, bình luận.
- HS xem tranh và trao đổi, bình
- GV nhận xét về tranh, ảnh của HS và bày luận.
tỏ niềm tin rằng các em sẽ làm được những
công việc thiết thực để tỏ lòng yêu quê
hương.
Đàm Ngân

14

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

2.3- Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (bài tập 2,
SGK)
*Cách tiến hành:
- GV nêu yêu cầu của bài tập 2 và hướng
dẫn HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ.
- GV lần lượt nêu từng ý kiến.
- Mời một số HS giải thích lí do.
- GV kết luận:
+ Tán thành với các ý kiến: a, d
+ Không tán thành với các ý kiến: b, c
2.4- Hoạt động 3: Xử lí tình huống (bài tập
3, SGk
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để xử lí
các tình huống của bài tập 3.
- Mời đại diện các nhóm HS trình bày. Các
nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận:
+ Tình huống a: Bạn Tuấn có thể góp sách
báo của mình; vận động các bạn cùng tham
gia đóng góp; nhắc nhở các bạn giữ gìn
sách,...
+ Tình huống b: Bạn Hằng cần tham gia
làm vệ sinh với các bạn trong đội, vì đó là
một việc làm góp phần làm sạch, đẹp làng
xóm.
2.5- Hoạt động 4: Trình bày kết quả sưu
tầm.
*Mục tiêu: Củng cố bài
*Cách tiến hành:
- Cả lớp trao đổi về ý nghĩa của các bài thơ,
bài hát,…
- GV nhắc nhở HS thể hiện tình yêu quê
hương bằng những việc làm cụ thể, phù hợp
với khả năng.
Liên hệ : Em đã làm gì để thể hiện tình yêu
quê hương ?
GD hoc sinh phải biết yêu quê hương cần
phải giữ gìn và phát huy truyền thống của
quê hương.
Chuẩn bị bài : Ủy ban nhân dân xã
(phường) em.

Năm học 2015 - 2016

- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ
thẻ.
- HS giải thích lí do.
- 1- 2 HS đọc phần ghi nhớ.

- HS thảo luận và trình bày cách xử
lí tình huống của nhóm mình.

- HS trình bày các bài thơ, bài hát
sưu tầm được.

.....................................................................

SINH HOẠT TẬP THỂ:
Đàm Ngân

15

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

Năm học 2015 - 2016

I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Nắm được ưu - khuyết điểm trong tuần.
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
- Biết được phương hướng tuần tới.
- GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
- Biết được truyền thống nhà trường.
- Thực hiện an toàn giao thông khi đi ra đường.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Nắm được Ưu – khuyết điểm của HS trong tuần
- HS: Các mảng chuẩn bị nội dung.
iII. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
1. Lớp hát đồng ca
2. Lớp báo cáo hoạt động trong tuần:
- 3 Dãy trưởng lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành
viên.
- Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
- Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo
cáo về hoạt động của ban.
- CTHĐTQ lên nhận xét chung các Ban và cùng 2 PCT hội ý, xếp loại thi đua
các dãy. Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên của lớp
- GV nhận xét chung:
+ Nề nếp:
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

+ Học tập:
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

3. Phương hướng tuần sau:
- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời
hay làm việc tốt.
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

4. Tuyên dương – Phê bình:
- Tuyên dương:............................................................................................................................
- Phê bình : ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Đàm Ngân

16

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

Năm học 2015 - 2016

Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2016
TOÁN:
GIới thiệu bIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT
I/ Mục tiêu
- Bước đầu HS biết đọc, phân tích và xử lí số liệu ở mức độ đơn giản trên biểu
đồ hình quạt.
- Làm được bài tập: 1. HS khá, giỏi làm được tất cả các bài tập.
II/Đồ dùng: bảng phụ
III/Cac hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi, - 2 HS thực hiện yêu cầu.
diện tích hình tròn.
- Nhận xét.
2- Bài mới:
2.1- Giới thiệu bài:
2.2- Giới thiệu biểu đồ hình quạt:
a)Ví dụ 1: GV yêu cầu HS quan sát kĩ
biểu đồ hình quạt ở VD 1 trong SGK.
+ Biểu đồ có dạng hình gì? chia làm mấy + Biểu đồ hình quạt, chia làm 3 phần.
phần?
+ Trên mỗi phần của hình tròn ghi những + Trên mỗi phần của hình tròn đều ghi
gì?
các tỉ số phần trăm tương ứng.
- GV hướng dẫn HS tập “đọc” biểu đồ:
+ Biểu đồ nói về điều gì?
+ Tỉ số phần trăm số sách trong thư
viện.
+ Sách trong thư viện của trường được + Các loại sách trong thư viện được
phân làm mấy loại?
chia làm 3 loại.
+ Tỉ số phần trăm của từng loại là bao - HS nêu tỉ số phần trăm của từng loại
nhiêu?
sách.
b)Ví dụ 2:
+ Biểu đồ nói về điều gì?
+ Tỉ số % HS tham gia các môn TT…
+ Có bao nhiêu phần trăm HS tham gia + Có 12,5% HS tham gia môn Bơi.
môn Bơi?
+ Tổng số HS của cả lớp là bao nhiêu?
+ 32 Hs.
+ Tính số HS tham gia môn Bơi?
+ Số HS tham gia môn Bơi là:
32  12,5 : 100 = 4 (HS)
2.3- Thực hành đọc, phân tích và xử lí số
liệu trên biểu đồ hình quạt:
*Bài tập 1:
- 1 HS nêu yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS cách làm.
- HS làm vào vở, 1 em lên bảng.
- Cả lớp và GV nhận xét.
*Bài tập 2:
- 1 HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS nêu cách làm.
Đàm Ngân

17

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 20

Năm học 2015 - 2016

- Cho HS làm vào nháp. Sau đó cho HS
đổi vở chấm chéo.
- GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
3- Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn lại
các kiến thức vừa học.
- Chuẩn bị bài sau Luyện tập về tính diện
tích
............................................................................................

TiếNG ANH :
(G.v chuyên trách )
..............................................................................

KHOA HỌC:
BIẾN ĐỔI HÓA HỌC (TIẾT 1)
..............................................................................

KHOA HỌC:
BIẾN ĐỔI HÓA HỌC (TIẾT 2)
..............................................................................................................................................................

Chiều thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2016
ÂM NHẠC :
(G.v chuyên trách )
............................................................................................

LỊCh SỬ:
Bài KIỂM TRA SỐ 2 : 9 NĂM TRƢỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

..............................................................................

ĐỊA LÍ:
CHÂU Á (TIẾT 2)
..............................................................................................................................................................

Đàm Ngân

18

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×