Tải bản đầy đủ

giao an lop 5 phan 2

Giáo án lớp
5A

Tuần 11

Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2015

Năm học 2015 2016

MĨ THUẬT:
(G.V chuyên trách)
……………………………………………………………….

TẬP ĐỌC:
CHUYỆN MỘT KHU VƢỜN NHỎ
I/ Mục tiêu:
- Đọc diễn cảm được bài văn với giọng hồn nhiên (bé Thu); giọng hiền từ (người ông)
- Hiểu nội dung: tình cảm yêu quý thiên nhiên cùa 2 ông cháu (TL được các câu hỏi
trong sgk)
- Giáo dục BVMT: giáo dục hs có ý thức làm đẹp môi trường sống trong gia
đình, có ý thức trồng và chăm sóc cây xanh .

II/ Chuẩn bị:
- Gv : Tranh minh họa, bảng phụ ghi câu văn cần luyện đọc.
- Hs : đọc kĩ bài.
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
- Hát.
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
-Gv nx rút kinh nghiệm bài thi giữa HK
- Hs nghe
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- Hs nêu
b. Hướng dẫn hs luyện đọc và tìm hiểu bài:
-Hs nghe, nhắc tựa
• Luyện đọc:
-1 Hs – Lớp đọc thầm theo.
- Hs khá giỏi đọc bài.
-Hs nghe
- Gv nx, hướng dẫn cách đọc.
- Hs chia đoạn – đọc nối tiếp
- Yêu cầu hs chia đoạn. Yêu cầu hs đọc nối tiếp
theo đoạn
theo đoạn – Gv sửa sai.
– Hs rút từ khó đọc
-Yêu cầu hs rút từ khó đọc.
-HD đọc từ khó: khoái, ngọ nguậy, quẩn, săm
soi, líu ríu, …
-Hs nêu bộ phận khó đọc - 1 Hs
-Yêu cầu hs nêu bộ phận khó đọc và đọc lại từ
đọc lại toàn bộ từ khó.
ngữ khó
- Hs đọc nối tiếp đoạn.
- Đọc nối tiếp đoạn lần 2 và kết hợp giải nghĩa
một số từ ngữ có trong phần chú giải và thêm: - Hs giải nghĩa từ - lớp nxbs.
săm soi.
- Hs đọc từng đoạn và nêu giọng
- Hs đọc từng đoạn và rút ra giọng đọc của đoạn.
đọc của đoạn.


Yêu cầu hs đọc lại đoạn .
-Hs luyện đọc theo cặp – 1,2 cặp
-Luyện đọc theo cặp – gọi 1,2 cặp đọc lại.
đọc lại bài.
- Gv đọc mẫu bài.
• Hướng dẫn tìm hiểu bài :
-Hs đọc đoạn 1
-Đoạn 1:
- Hs trả lời – lớp nxbs.
- Câu 1: Bé Thu thích ra ban công để làm gì?
- Câu 2: Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu
Đàm
Ngân

1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo Giáo
án lớpán lớp
TuầnTuần
11 11
5A 5A
có những đặc điểm gì nổi bật?

Năm Năm
học 2015
học 2015
2016 2016

-Nêu nội dung đoạn 1?
*Đoạn 2 :
-Câu 3: Vì sao khi thấy chim đậu ở ban công Thu
muốn báo ngay cho Hằng biết?
-Vì sao Thu muốn Hằng công nhận ban công của
nhà mình là vườn ?
* Giáo dục BVMT: Đó là bởi vì bé Thu yêu
thiên nhiên cũng giống như ông nội. Hai ông
cháu thường ra ngắm cây và nghe chim hót.
Nhờ có khu vườn nhỏ này mà cuộc sống của
hai ông cháu đẹp hơn, đáng yêu hơn . Hai ông
cháu có chỗ để thư giãn, giải trí. Chúng ta cần
học tập bé Thu: yêu thiên nhiên bằng những
việc làm thực tế như: chăm sóc cây xanh, trồng
thêm cây xanh.
-Em hiểu thế nào là “ Đất lành chim đậu” –Yêu
cầu TLN2
-Nêu nội dung đoạn 2?
c. Hướng dẫn đọc diễn cảm :
- Đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn
-Yêu cầu hs phát hiện ra giọng đọc của các nhân
vật?
-Luyện đọc đoạn văn ở bảng phụ
- Hs luyện đọc diễn cảm theo cặp
- Hs thi đọc diễn cảm theo cặp và theo dãy.
-Yêu cầu hs bình chọn bạn đọc hay.
- Gv nx nhóm, cá nhân đọc hay.
4. Củng cố - dặn dò :
- Nêu ý nghĩa cảu bài học?
- Gv kết hợp giáo dục hs.
- Chuẩn bị bài : Tiếng vọng
- Nhận xét tiết học.

-Hs nêu – nxbs
-Hs đọc thầm đoạn 2
- Hs TL – nxbs
-Hs nêu.
-Hs nghe

-Hs TLN2 – đại diện báo cáo
nxbs
-Hs nêu

-Hs đọc nối tiếp bài.
-Hs phát hiện ra giọng đọc của
nhân vật – đọc lại
-Hs luyện đọc đoạn văn diễn
cảm
-Hs luyện đọc theo cặp
-Hs thi đọc diễn cảm
-Lớp nx bình chọn giọng đọc hay
- Hs trả lời – nxbs.
- Hs lắng nghe.

......................................................................................

TOÁN:
LUYỆN
TẬP

I/ Mục tiêu: Giúp
Hs:
-Tính tổng nhiều STP, tính bằng cách thuận tiện nhất.
-So sánh các STP, giải bài toán với các STP.
II/Chuẩn bị:
-Giáo viên: bảng phụ, PHT bài 4a
-Học sinh: làm bài ở nhà
III/Các hoạt động dạy và học :
Đàm Đàm
NgânNgân

2

2Tiểu học
TiểuHoàng
học Hoàng
Hoa Thám
Hoa Thám


Giáo án lớp
Tuần 11
5A
Hoạt động của giáo viên

A.Bài cũ:
-Gọi HS chữa bài tập về nhà
-Nhận xét
B.Bài mới
1.Giới thiệu
2.Hướng dẫn luyện tập
Bài 1:Gọi HS đọc đề
-Cho HS làm bài
-Nhận xét sửa chữa
Nêu lại cách làm
Bài 2:(a,b) (Phần c, d dành cho hs khá giỏi)
-Gọi HS đọc và nêu yêu cầu của đề
-Yêu cầu HS tìm cách làm bài
-Cho HS làm bài
Nêu cách làm và giải giải thích cách làm
Nhận xét – ghi điểm
Bài 3:(cột 1) Phần còn lại dành cho hs khá
giỏi
-Gọi HS đọc và nêu yêu cầu của đề
-Muốn điền dấu được ta cần phải làm gì?
-Yêu cầu HS làm bài
-Gọi HS nhận xét và giải thích cách làm từng
phép tính
Nhận xét –ghi điểm
Bài 4:
-Gọi HS đọc và phân tích đề
-Yêu cầu HS tóm tắt và giải
-Chữa bài, nhận xét, ghi điểm
3.Củng cố –dặn dò:
-Để tính nhanh tổng nhiều STP ta cần vận dụng
tính chất nào?
-Nhận xét giờ học

Năm học 2015 2016
Hoạt động
của học sinh

-1 em đọc đề
-2 em lên bảng, lớp làm bảng con
HS nhận xét, đối chiếu
-1 em đọc
Nhóm đôi thảo luận
-2 em lên bảng, lớp làm vở a,b
.Hs khá giỏi làm thêm phần c,d

-1 em đọc
-HS nêu
- 2 em lên bảng, lớp làm phiếu cột
1. Phần còn lại hs khá giỏi làm
thêm
-1 em đọc, phân tích đề
-1 em lên bảng, lớp làm vào PHT
-Lớp nhận xét
-HS nêu

…………………………………………..…………..

THỂ DỤC:
ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN - TRÒ CHƠI "CHẠY NHANH THEO SỐ".
I/Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện đông tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và đông tác toàn thân
của bai TD phát triển chung.
- Chơi trò chơi" Chạy nhanh theo số". YC biết cách chơi và tham gia chơi
được.
II/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi, 4 lá cờ.
III/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
PH/pháp và hình
Đàm
Ngân

3

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo Giáo
án lớpán lớp
5A 5A

TuầnTuần
11 11

Năm Năm
học 2015
học 2015
2016
2016
lƣợng
thức tổ chức

I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên.
- Khởi động các khớp: Tay, chân, hông, gối.
- Trò chơi" Chạy ngược chiều theo tín hiệu"
II.Cơ bản:
- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình.
Lần 1 GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu
vừa hô nhịp cho HS thực hiện theo lần lượt cả 4
động tác.
Lần 2-3, GV hô nhịp không làm mẫu. Xen kẽ giữa
các lần tập, GV nhận xét sửa động tác sai cho HS.
- Học động tác toàn thân.
Lần 1: GV nêu tên làm mẫu và giải thích động tác
đồng thời hô nhịp cho HS tập theo.
Lần 2: GV hô nhịp cán sự làm mẫu cho cả lớp tập
theo.
Xen kẽ các lần tập GV uốn nắn sửa chữa động tác
sai cho HS.
Lần 3: Lớp trưởng hô nhịp cho cả lớp luyện tập.
- Ôn 5 động tác thể dục đã học.
Chia tổ để HS tự ôn tập. GV quan sát, sửa động tác
sai, giúp cán sự các tổ điều hành tập luyện.
- Chơi trò chơi"Chạy nhanh theo số"
GV nhắc HS tham gia trò chơi đúng luật và đảm
bảo an toàn khi chơi.
III.Kết thúc:
- Vỗ tay theo nhịp và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét tiết học, về nhà ôn 5 động tác TD đã
học.

1-2p
100 m
1-2p
1p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

2 - 3 lần

XXXXXXXX
XXXXXXXX
3-4 lần

X
X
X O 
X
X

X
X
O X
X
X

5-6p

X X .................


5-6p

X X .................2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2015
CHÍNH TẢ: (Nghe – viết)
LUẬT BẢO VỆ MÔI
TRƢỜNG
I/ Mục tiêu:
-Viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức văn bản luật.
-Làm được BT2 a/b hoặc BT3 a/b, hoặc BTCT phương ngữ do Gv chọn.
-Giáo dục BVMT: Giúp hs nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình về
BVMT.
Đàm Đàm
NgânNgân

4

4

Tiểu học
TiểuHoàng
học Hoàng
Hoa Thám
Hoa Thám


Giáo án lớp
5A
II/ Chuẩn bị :

Đàm
Ngân

Tuần 11

5

Năm học 2015 2016

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


- Gv : bảng phụ, phiếu học tập , một số luật về BVMT.
- Hs : Đọc kĩ bài ở nhà, chuẩn bị vở, bút.
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của Gv
- Chấm vở 3-5 hs.
Hoạt động của Hs
1.
- NXỔn
chung.
định :
- Hát
2.
Kiểm tra
bàilàm bài tập:
c. Hướng
dẫn

: 2b :
* Bài
- Hs nghe.
-Nx
bàihs
viết,
kênêu
điểm
giỏi
– khá – trung bình -Hs đọc và nêu yêu cầu bài 3.
- Gọi
đọcthống
đề bài,
yêu
cầu.
–-Tổ
yếu.
chức cho hs làm bài theo hình thức thi viết
-Hs viết
thi đua
giữa
4 đội, mỗi đội
-Hs
bảng
con.
nhanhhs viết bảng con từ hay sai trong bài kiểm cử 1 đại diện lên thi đua. Lớp
-Cho
-Cách
tra
giữachơi:
HKI.4 hs lên bốc thăm khi có lệnh cả 4 hs viết ra nháp
-Nxbc
viết nhanh lên bảng những từ ngữ mình tìm được.
3.
: ra nháp.
HsBài
cònmới
lại viết
bs nghe- nhắc tựa
--Hs
HSnx
lắng
a.
Giớicầu
thiệu
-Yêu
hs bài:
nx xem bạn nào tìm được nhiều từ
b.
Hướng
hs nghe
– viết:
đúng
nhấtdẫn
sẽ chiến
thắng
- Nx
chốt
kết quả đúng.
• vàĐọc
mẫu:
-1 Hs đọc bài .
*
Bài
3
a
:
-Yêu
cầu
hs
dựa
vào
cách
làm
của
bài
-Hs nêu
tự làm vào phiếu học tập
- Đọc diễn cảm toàn bài chính tả.
-Hs
để tựnội
làm
vàochính
PHT của đoạn văn?
-1,2 TL
Hs nối
nêutiếp
miệng – nxbs
-2 Nêu
dung
-Hs
-Yêu cầu
nêu miệng
Gv nx ghi
điểm
* Giáo
dục hs
BVMT:
- Bảobàivệlàm
môi– trường
là trách
4. Củngcủa
cố -những
dặn dò:ai? Hãy giải thích ý kiến đó -Hs nghe
nhiệm
- Chuẩn
của
em?bị bài tuần 12.
-Hs nghe
- Nhận xét
tiết học.
+Chốt:
BVMT
là trách nhiệm của toàn dân, là
trách nhiệm của tất cả mọi người .
-Hs nghe
......................................................................................
-Gv đọc cho hs nghe một số điều luật về BVMT.
TOÁN:
+Chốt : Chúng ta vừa nghe một số điều luật về
TRỪthực
HAIhiện
SỐ THẬP
BVMT. Vậy chúng ta phải
đúng PHÂN
I/ Mục điều
tiêu:luật
Giúpđã ban hành. Đó cũng là trách
những
Hs: và nghĩa vụ của người công dân.
nhiệm
-Giúp HS
trừ 2khó:
STP, vận dụng giải bài toán
nội
• Luyện
viết biết
từ tiếng
-Hscórút
từdung
khó thực tế.
II/Chuẩn
-Yêu
cầu hs bị:
trao đổi N2 tìm từ tiếng khó viết trong
-Giáongừa,
viên:ứng
bảng
phụsuy
ghithoái,
sẵn ghi
nhớ.
bài: phòng
phó,
khắc
phục.
-Họchssinh:
bàibộở nhà.
-Yêu cầu
phátlàm
hiện
phận khó viết – Tìm -Nêu bộ phận khó viết – phân
III/Các
hoạt
dạycần
và phân
học : biệt – phân tích – tích – so sánh, giải nghĩa
tiếng từ
có động
âm vần
Hoạt
động
của
giáo
viên
Hoạt
độngxét
của học sinh
-Nhận
xét một
cách
làm
của
HS
giải
nghĩa
số
từ:
suy
thoái
-HS nhận
A.Bài-Giới
cũ: thiệu
-Yêu
cầu 1kĩ
,2thuật
hs đọc
lại từ khó
tính
-Nghe
-1,2 hs đọc bài
-Gọi -Yêu
HS chữa
BT
vềviết
nhà
HS -Hs viết bảng con từ tiếng dễ
lớptìm
Gvcũng
xóa tương
bảng-2rồi
Gợi
ý cầu
HS:để
kếtbảng
quả từ
trừkhó:
2 STP
-Nhậnđọc
cho cộng
hs luyện
viết bảng con
tựxét
phép
2STP
viết sai
B.Bài-Yêu
mới
cầu
HS
thực
hiện
phép
tính
• Đọc cho Hs viết chính tả:
1.Giới
thiệu
-Nghe-1-số
-Yêu
cầutưHS
cách
thực
hiện
trình bày
-Nhắc lại
thếtrình
ngồibày
viết,
cách
viết
chữ đầu đoạn
Hsem
nhắc
2.Hướng
dẫn
thực
hiện
phép
trừ
2
STP
-So
sánh
kết
quả
của
2
cách
làm
văn, cách viết hoa, ….
VD1:Hình
thành
trừ
STP
-Sođọc
sánh
đặtcụm
tính2từ

cách
của 2 phép
-HS
sánh
-Gv
câucách
phép
đọc
để
hs tính
viết bài.
-Hssoviết
vào vở
-GV nêu
đề
toán,
hỏi
“Để
tính
được
độ
dài
đoạn
-HS
phát
biểu
tính• Chấm – chữa bài:
BC-Đọc,
ta làmhsthế
dònào?”
bài lần 1 bằng bút mực.
-Hs dò bài bằng bút mực
-Yêu
cầu
HS
đặt
tính

nhận
xét
-Đọc, hs dò bài lần 2: Hs kiểm tra chéo, thống kê -Hs tráo bài dò bằng bút chì,
GV nêu:
4,29 – 1,84 là phép trừ 2 STP
thống kê và báo cáo số lỗi.
số lỗi.
-Hãy tìm kết quả
-Nhóm đôi thảo luận và nêu
-Yêu cầu HS nêu cách tính kết quả
Gợi ý HS: chuyển đổi đơn vị đo hoặc chuyển
thành PSTP


429
với 4,29
-184
-1,84
245
2,45
-Em có nhận xét gì về dấu phẩy của SBT. số trừ
và hiệu?
VD2: Nêu VD
-Em có nhận xét gì về SBT, ST ở phép tính?
Các chữ số ở phần TP thế nào?
-Làm thế nào để 2 số có số chữ số ở phần TP là
bằng nhau?
-Coi 45,8 là 45,80, em hãy thực hiện phép
tính?
-Gọi HS vừa chỉ phép tính vừa nêu cách làm
-GV chốt
3.Ghi nhớ:Qua 2 VD, em nào có thể nêu được
cách thực hiện phép trừ 2 STP?
-GV nhận xét –Yêu cầu nhắc lại
-Đọc ghi nhớ sgk
4.Luyện tập –thực hành
Bài 1:(a,b) ( Phần c dành cho hs khá giỏi )
-Hướng dẫn HS làm bài
-Nhận xét sửa chữa
*Chốt lại cách làm
Bài 2:(a,b) ( Phần c dành cho hs khá giỏi )
-Yêu cầu HS tự làm bài

-HS nhận xét
-1 số HS nhận xét

-1 em lên bảng, lớp làm bảng con
-Nhóm đôi thảo luận
-Nhiều em nhắc lại
-HS thi đua đọc
-HS làm bảng con a, b .Phần còn
lại hs khá giỏi làm vào vở
-Lớp nhận xét –đối chiếu kết quả
-2 HS lên bảng, lớp làm vở a, b .
Phần c hs khá , giỏi làm thêm
-HS nhận xét –đối chiếu kết quả
-2 HS
-1 em lên bảng, lớp làm vở
-HS nêu

-Nhận xét bài làm của bạn
Bài 3:
-Cho HS đọc và phân tích đề
-Yêu cầu HS tự giải
-Bài có thể giải bằng mấy cách
-Chữa bài, nhận xét, ghi điểm
5.Củng cố- dặn dò:
-Nêu cách trừ 2 STP
-Chuẩn bị giờ sau luyện tập

-1 em nêu
-2 em so sánh

......................................................................................

ĐẠO ĐỨC:
THỰC HÀNH GIỮA
I-Mục
tiêu:

HKI

- Củng cố lại những kiến thức đã học về các hành vi ý thức trong quan hệ gia đình,
bạn bè; ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện.
- Tạo thói quen, hành vi tốt trong ứng xử, giao tiếp


II/ Chuẩn bị:
- Gv : hệ thống câu hỏi tổng hợp; bảng nhóm
- Hs: ôn tập chương trình đã học, xây dựng tiểu phẩm theo những chủ đề đã học;
một số câu ca dao tục ngữ, bài hát nói về các chủ đề đã học.
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
1.Ổn định: hát
-Hs hát tập thể
2. Kiểm tra bài cũ :
-Là bạn bè tốt cần đối xử với nhau ntn?
-3 Hs trả lời
-Nx bc
3 . Bài mới:
a. Giới thiệu bài: trực tiếp
-Hs nghe
b. Tìm hiểu bài:
* Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức đã học
- Gv gọi hs lần lượt trả lời câu hỏi
- Là hs lớp 5 em cần đối xử với những em lớp -Hs lần lượt trả lời các câu hỏi.
dưới ntn? Em cần làm gì trong học tập để làm -Hs nx bs
gương cho các em lớp dưới?
- Khi mắc lỗi em cần phải làm gì? Hãy kể lại
một việc làm nói về ý thức trách nhiệm của
mình?
- Nêu những khó khăn trong học tập, trong
cuộc sống mà em gặp phải? Em cần và đã làm
gì để khắc phục những khó khăn đó?
- Để tỏ lòng biết ơn tổ tiên em cần làm gì?
- Em làm gì để có một tình bạn đẹp?
- Gv gọi nx – Gv chốt ý đúng hay
Hoạt động 2 : Tổ chức thi đua theo nhóm tổ -Hs nghe
(Chia lớp làm 3 đội chơi từng phần)
-Hs chia 3 đội chơi
-Cử BGK gồm 3-5 hs, BGK có nhiệm vụ đánh -Bầu BGK và Hs dẫn chương trình
giá và ghi điểm cho các đội. Cử 1 hs dẫn
chương trình.
* Phần 1 : Nêu những câu ca dao, tục ngữ, bài - Các đội thi phần 1: Nêu những
hát theo chủ đề đã học ?
câu ca dao, tục ngữ, bài hát theo
- Các đội chơi theo hình thức đối đáp vòng chủ đề đã học – Các đội nêu đối
tròn ( khoảng 5 lần . Mỗi lần nêu đúng được
đáp theo hình thức vòng tròn – Đội
10 điểm – sai 0 điểm )
nào đếm đế 5 không TL được coi
như lượt đó không được điểm
* Phần 2 : Diễn kịch theo chủ đề:
- Các đội thi phần 2: Diễn tiểu
-Đội 1 : Có chí thì nên .
phẩm theo chủ đề đã được chuẩn bị
-Đội 2 : Tình bạn
trước ở nhà
-Đội 3 : Nhớ ơn tổ tiên
-Yêu cầu từng đội lên diễn tiểu phẩm đã được
chuẩn bị trước ở nhà.
-Sau khi đội nào diễn xong hs bên dưới có thể -Hs đặt câu hỏi chất vấn về nội


đặt câu hỏi chất vấn về nội dung, ý nghĩa của
tiểu phẩm – Gv nx thêm
-Yêu cầu BGK nx theo tiêu chí :
+Tiểu phẩm có nội dung đã sát với chủ đề
chưa?
+Thái độ, tình cảm, cử chỉ diễn xuất?
+Ý nghĩa của câu chuyện?
-Yêu cầu BGK tổng kết và công bố số điểm
của mỗi đội sau 2 vòng thi – Tuyên bố đội
chiến thắng
- Gv nx tuyên dương.
4. Củng cố:
-Tên bài?
-Qua những tiểu phẩm của các đội đã trình
diễn em thích nhất tiểu phẩm nào? Vì sao?
-Giáo dục :
5 . Nhận xét, dặn dò:
-Về chuẩn bị bài 6.
- Nxth

dung và ý nghĩa của tiểu phẩm
-BGK nx theo tiêu chí

-BGK công bố số điểm
-Hs nghe nx
-Hs nêu
-Hs nêu ý kiến
-Hs nghe

......................................................................................

THỂ DỤC:
ÔN 5 ĐỘNG TÁC THỂ DỤC -TRÒ
CHƠI.

I/Mục
tiêu:
- Biết cách thực hiện cac các động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân
của bài thể dục phát triển chung.
- Ôn trò chơi"Chạy nhanh theo số" YC biết cách chơi và tham gia chơi được
II/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi, 4 lá cờ.
III/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lƣợng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
XXXXXXXX
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc quanh sân trường.
100 m
- Chơi trò chơi"Nhóm 3 nhóm 7"
2-3p

II.Cơ bản:
- Ôn 5 động tác thể dục đã học.
GV cho HS tập chung cả lớp.
- Chia tổ tập luyện dưới sự hướng dẫn của tổ
trưởng.
- Thi đua giữa các tổ ôn 5 động tác thể dục.
Cho từng tổ lên biểu diễn 5 động tác, sau đó cho cả

10 - 12p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

5-6p
2l x 8nh


X

X


lớp nhận xét đánh giá xếp loại.
-Chơi trò chơi"Chạy nhanh theo số"
GV điều khiển trò chơi, Yêu cầu các em chơi nhiệt
tình vui vẽ và đoàn kết.

III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học.
- Về nhà ôn 5 động tác thể dục đã học.

6-7p

2-3p
1-2p
1-2p

X
X O  O
X
X
X X .................

X X .................X
X
X
X

XXXXXXXX
XXXXXXXX


……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015
TOÁN:
LUYỆN
TẬP
I/ Mục tiêu: Giúp Hs biết:
-Trừ 2 STP
-Tìm thành phần chưa biết của phép cộng , phép trừ các STP
-Cách trừ 1 số cho 1 tổng
II/Chuẩn bị:
-Giáo viên: Bảng số trong bài 4a viết sẵn vào bảng phụ
-Học sinh: Làm bài ở nhà, xem trước bài mới.
III/Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Bài cũ:
-Gọi HS chữa BT về nhà
-2 em
-Nhận xét bài làm của HS
B.Bài mới
1.Giới thiệu
-Nghe
2.Hướng dẫn luyện tập
Bài 1:
-Yêu cầu HS đặt tính và tính
-4 em lên bảng, lớp làm bảng con


Giáo án lớp 5A

Tuần 11

Năm học 2015 - 2016

-Nhận xét và chốt lại cách làm
Bài 2:(a,c) (Phần b, d dành cho hs khá giỏi)
-Gọi HS đọc đề
-Yêu cầu HS làm bài
Nhận xét bài làm của HS
-Nêu cách tìm số hạng ? số bị trừ
Bài 4:a ( Phần b dành cho hs khá giỏi )
GV treo bảng phụ bài 4a
Yêu cầu HS viết biểu thức và tính

-1 em đọc
-2 em lên bảng, lớp làm vở a,c.
Phần b,d hs khá giỏi làm thêm

-2 em nêu
-HS quan sát
3 em lên bảng-lớp làm vào vở a.
Phần còn lại hs khá giỏi làm
thêmvào vở
Hướng dẫn HS nhận xét và rút ra quy tắc trừ 1 - HS rút ra quy tắc
số cho 1 tổng
3.Củng cố –dặn dò:
-Nêu cách trừ các STP
-HS nêu
-Quy tắc trừ 1 số cho 1 tổng các STP
-2 HS nêu
-Hs cử đại diện 3 bạn lên thi đua –
* Bài 3 : Tổ chức thi đua giữa các nhóm
-Yêu cầu hs đọc đề bài. Chia lớp thành 3 đội,
dưới lớp cổ vũ
mỗi đội cử 3 hs thi đua với nhau trình bày bài
làm . Đội nào làm đúng , trình bày nhanh thì
đội đó chiến thắng .
C. Củng cố - dặn dò
- Hướng dẫn bài về nhà
- Nhận xét giờ học
......................................................................................

TẬP ĐỌC:
ÔN TẬP
RÈN KỸ NĂNG ĐỌC BÀI: CHUYỆN MỘT KHU VƢỜN NHỎ
TG
23phút

15phút

Đàm
Ngân

HĐ của GV
Luyện đọc:
- Cho HS luyện đọc bài Chuyện
một khu vườn nhỏ
- Nhận xét bài đọc của HS và
đánh giá bằng điểm số.
Luyện đọc diễn cảm:
- GV đọc mẫu.

HĐ của HS
- 1HS đọc toàn bài.
- Luyện đọc cặp đôi.
- Thi đọc cá nhân.( Đọc cả lớp)
- Nhận xét bài đọc của bạn.

- HS lắng nghe.
- 1HS đọc toàn bài.
- Luyện đọc cặp đôi.
- Thi đọc diễn cảm.
- Nhận xét bài đọc của bạn và bình
chọn bạn đọc hấp dẫn nhất.
11

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


2phút

- Nhận xét bài đọc của HS và
đánh giá bằng điểm số.
Củng cố – Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà đọc lại bài cho
người thân nghe.

- Lắng nghe.
- Thực hiện ở nhà.

.....................................................................................
.

LUYỆN TỪ VÀ
I. Mục
tiêu:

CÂU: QUAN HỆ TỪ

- Bước đầu nắm được khái niệm về quan hệ từ (ND ghi nhớ); nhận biết được quan hệ
từ trong các câu văn (BT1, mục III); xác định được cặp quan hệ từ và tác dụng của
nó trong câu (BT2); biết đặt câu với quan hệ từ (BT3)
-Giáo dục BVMT: Qua BT 2 giáo dục hs ý thức BVMT
II/ Chuẩn bị:
- Bảng phụ làm bài tập
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
A. Bài cũ :
- Làm bài tập 1+2
- 2 Hs lên bảng – mỗi em
làm 1 bài
* Nhận xét – ghi điểm
- Hs nhận xét
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài
- Hs lắng nghe
2. Nhận xét :
a. Bài 1 :
- Cho Hs đọc và nêu yêu cầu bài
- 2Hs đọc to – lớp đọc thầm
- Cho Hs tự làm bài
-Trình bày kết quả
- 1 số Hs trình bày
- Gv nhận xét và chốt lại kết quả đúng :
- Hs nhận xét
* Những từ in đậm trong các Vd trên được dùng để
- Hs lắng nghe và nhắc lại
nói các từ trong 1 câu hoặc nối các câu với nhau giúp
người đọc, người nghe hiểu rõ mối quan hệ về ý giữa
các câu với nhau, các từ ấy gọi là quan hệ từ
b. Bài 2 :
- Hướng dẫn tương tự bài 1
Câu a : Cặp từ nếu-thì biểu thị quan hệ điều kiện , giả -Hs làm theo hướng dẫn của
thiết-kết quả
Gv
Câu b : Cặp từ tuy-nhưng biểu thị mối quan hệ tương -Hs nêu nối tiếp và nxbs
phản
* Giáo viên chốt : Ngoài việc dùng một từ ngữ nối
-Hs trả lời .
trong câu, người ta còn dùng dấu hiệu nào để diễn tả
những quan hệ nhất định về nghĩa giữa các bộ phận
Đàm
Ngân

12

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


trong câu.
- Giáo dục BVMT : Nếu chúng ta phá rừng, chặt
phá cây cây cối thì chim chóc không có nơi làm tổ,
nơi sinh sống. Có cây cối là có chim chóc về làm tổ,
nên chúng ta cần có ý thức bảo vệ rừng, không bắt
phá tổ chim, trồng cây gây rừng để động thực vật
có nơi sinh sống, đem lại môi trường trong lành.
3. Ghi nhớ :
- Quan hệ từ là gì ?
- Cho học sinh đọc ghi nhớ SGK
- Cho 1 số VD
4. Luyện tập :
a. Bài 1 :
- Cho hs đọc và nêu yêu cầu
- yêu cầu hs làm bài
- Nhận xét và chốt
* Nhắc lại tác dụng của quan hệ từ
b. Bài 2 :
- Gọi hs đọc và nêu yêu cầu bài
- Cho hs làm bài
- Trình bày nghe nhận xét
- Giào viên chốt : nêu tác dụng của các cặp quan hệ từ
c. Bài 3 :
- Yêu cầu hs làm bài - Hs trình bày nghe nhận xét
- GV chốt-tuyên dương những bạn có câu văn hay
5. Củng cố và dặn dò :
- Nhắc lại ghi nhớ
- Về làm 3 và chuẩn bị bài sau
- Nhận xét giờ học

-Hs nghe

- Hs nêu
- Nhiều hs đọc
- Hs tìm VD
- 2 hs đọc to- lớp đọc thầm
- Hs làm miệng
- Hs nhận xét
- Vài hs nhắc lại
- 1 hs đọc to
- Hs làm vào vở .
- 1 số em trình bày
- Vài em nhắc lại
- 3 hs lên bảng-lớp làm vở .
- Hs nhận xét
-Hs nêu
-Hs nghe và thực hiện

......................................................................................

TIẾNG ANH:
(G.V chuyên trách )
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2015
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu: Giúp HS biết:
-Cộng trừ STP
-Tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính
-Vận dụng tính chất của phép + , - ,để tính bằng cách thuận tiện nhất
II/Chuẩn bị:
-Giáo viên: bảng phụ
Đàm
Ngân

13

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


-Học sinh: làm bài ở nhà
III/Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Bài cũ:
-Gọi HS chữa bài về nhà
-2 HS
-Nhận xét
B.Bài mới
1.Giới thiệu
-Nghe
2.Hướng dẫn luyện tập
Bài 1:
-Yêu cầu HS đặt tính và tính
-3 HS lên bảng, lớp làm bảng
-Gọi HS nhận xét bài –sửa chữa
Bài 2:
-Yêu cầu HS đọc đề –tự làm bài
-2 HS
-Hướng dẫn HS nhận xét –sửa chữa
-2 HS lên bảng,lớp làm vào vở
-Nêu cách tìm số bị trừ, số hạng chưa biết
-2 HS nêu
Bài 3:
-Yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu đề bài
-2 HS
-Yêu cầu HS tự làm bài
-2 em lên bảng lớp làm vào vở
-Gọi HS nhận xét bài trên bảng
-Lớp nhận xét
-Em đã vận dụng tính chất nào trong bài làm -HS nêu
của mình ? Hãy chỉ rõ
*Chốt lại cách làm nhanh cho HS
-HS nêu
Bài 4,5 : dành cho hs giỏi
-Hd bài 5 : Giải theo phương pháp đại số
-Hs TLN4 để giải bài 5
3.Củng cố –dặn dò
-Hướng dẫn về nhà học và làm bài
-NXTH
......................................................................................

TẬP LÀM VĂN:
LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN
I. Mục tiêu:
- Viết được lá đơn kiến nghị đúng thể thức, ngắn gọn, rõ ràng, nêu được lí do
kiến nghị, thể hiện đầy đủ nội dung cần thiết.
-Giáo dục BVMT: Cả hai đề bài đều có tác dụng trực tiếp để giáo dục hs về
bảo vệ môi trường.
* KNS: Ra quyết địn, đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng.
II/ Chuẩn bị :
-Gv : bảng phụ, mẫu đơn
-Hs : Chuẩn bị bài ở nhà.
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của Hs
B. Bài mới : Hoạt động của Gv
A.Giới
Bài cũ:
1.
thiệu bài:
-Hs nghe


2. Xây dựng mẫu đơn:
- Yêu cầu hs đọc đề đã cho.
- Nhắc lại yêu cầu của dề.
- Yêu cầu chọn 1 trong 2 đề ở sách giáo khoa.
- Dựa vào yêu cầu của đề, xây dựng 1 lá đơn.
- GV đưa bảng phụ đã kẻ sẵn mẫu đơn.
- Hướng dẫn hs cách điền vào đơn theo mẫu đã
cho.
- Giới thiệu 1 số đơn đã viết ở lớp 3.
- Cho hs nhắc lại cách viết 1 lá đơn.
3. Viết đơn.
- Cho hs lựa chọn nội dung để điền vào chỗ trống
cho vừa.
- Hs viết đơn.
- Trình bày đơn vừa viết.
- Nhận xét – tuyên dương.
4. Củng cố – dăn dò:
• Khi viết đơn cần lưu ý điều gì?
• Giáo dục môi trường: Các em đã thấy được tác
hại của việc dùng mìn đánh bắt cá và cây cối sà
xuống lòng lề đường, vì vậy chúng ta cần bảo vệ
và lên tiếng để chính quyền cấp trên ngăn chặn
những hành vi sai trái đó, và phải có ý thức bảo
vệ giữ gìn môi trường xanh, nguồn sinh thái của
chúng ta để góp phần bảo vệ môi trường.
- Yêu cầu về nhà hoàn thiện lá đơn, viết lại vào
vở.
- Tập viết thêm 1 số đơn theo mẫu khác.
- Nhận xét giờ học.

- 1 hs đọc to - lớp đọc thầm.
- 1 số hs nhắc lại.
-Hs nêu nối tiếp
-1 hs đọc mẫu đơn lớp quan
sát
-Hs nghe HD
-Hs nhắc
-Hs lựa chọn nội dung
-Hs viết đơn
-Hs trình bày miệng – lớp
theo dõi – nxbs
-Hs nêu
-Hs nghe

......................................................................................

KĨ THUẬT:
RỬA DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG
I/ Mục tiêu : HS cần phải :
-Nêu được tác dụng của việc rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống.
-Biết cách rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình.
-Biết liên hệ với việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống ở gđ.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Một số bát, chén, đũa và dụng cụ, nước rửa chén.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng của


việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống.
. Nêu tên các dụng cụ nấu ăn và ăn uống
thường dùng ?
-Y/c :
. Nêu tác dụng của việc rửa dụng cụ nấu ăn
và ăn uống ?
+KL : Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống
không những làm cho dụng cụ đó sạch sẽ,
khô ráo, ngăn chặn được vi trùng gây bệnh
mà còn có tác dụng bảo quản, giữ cho các
dụng cụ không bị hoen rỉ.
3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách rửa sạch dụng cụ
nấu ăn và ăn uống.
. Nêu cách rửa chén bát ở gđ em ?
-Y/c :
. SS cách rửa bát ở trong SGK và ở gđ em ?
-Nên thức hiện rửa dụng cụ nấu ăn và ăn
uống theo hướng dẫn ở SGK.
-H/dẫn 1 vài thao tác minh họa.
-Y/c :
4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập
. Em hãy cho biết vì sao phải rửa bát ngay
sau khi ăn xong ?
. Ở gia đình em thường rửa bát sau bữa ăn
ntn ?
5/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài tuần sau.
-Nhận xét tiết học.

-Soong, nồi, chén, bát, đũa, dĩa, ...
-Đọc nd mục 1 (SGK)
-Làm sạch và giữ vệ sinh dụng cụ nấu ăn
và ăn uống.
-Bảo quản dụng cụ nấu ăn và ăn uống
bằng kim loại.
-HS suy nghĩ, trả lời.

-HS nêu.
-Đọc nd mục 2 SGK.
-HS trả lời.

-Về nhà cần giúp đỡ gđ bày, dọn bữa ăn.
-Vài HS đọc ghi nhớ trong SGK.
-HS trả lời.

.....................................................................

SINH HOẠT TẬP THỂ:
I.

MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Nắm được ưu - khuyết điểm trong tuần.
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
- Biết được phương hướng tuần tới.
- GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
- Biết được truyền thống nhà trường.
- Thực hiện an toàn giao thông khi đi ra đường.


II. CHUẨN BỊ:
- GV: Nắm được Ưu – khuyết điểm của HS trong tuần
- HS: Tổ trưởng, lớp trưởng chuẩn bị nội dung.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
1. Lớp hát đồng ca
2. Lớp báo cáo hoạt động trong tuần:
- 3 Dãy trưởng lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành
viên. - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
- Lớp phó lao động nhận xét hoạt động lao động của lớp.
- Lớp phó văn nghệ báo cáo hoạt động văn nghệ của lớp.
- Lớp trưởng lên nhận xét chung các tổ và xếp loại tổ.
- GV nhận xét chung:
+ Nề nếp:
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

+ Học tập:
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

3. Phương hướng tuần sau:
- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời
hay làm việc tốt.
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

4. Lớp múa hát tập thể.
..............................................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015
TOÁN:
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
I/ Mục tiêu: Giúp HS biết:
- Nhân 1 STP với 1 STN
- Giải toán có phép nhân 1STP với 1 STN


II/Chuẩn bị:
-Giáo viên: bảng phụ ghi sẵn ghi nhớ.
-Học sinh: làm bài ở nhà
III/Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
A.Bài cũ:
-Gọi HS chữa BT về nhà
-Nhận xét
B.Bài mới:
1.Giới thiệu
2.Giới thiệu quy tắc nhân 1 STP với 1STN
VD1:Hình thành phép nhân
GV vẽ hình và nêu bài toán
Nêu cách tính chu vi hình tam giác ABC
-3 cạnh của hình tam giác có gì đặc biệt?
-Để tính tổng 3 cạnh của hình tam giác ngoài cách
cộng, ta còn cách làm nào khác?
-HS đọc và nhận xét phép nhân 1,2 × 3
-Tìm kết quả
-Yêu cầu HS suy nghĩ tìm kết quả (chuyển 1,2m
thành STN)
-Cho HS tính rồi nhận xét.
*Giới thiệu kĩ thuật tính:
GV trình bày cách tính như sgk
-Em hãy so sánh cách tính của 2 cách làm?
-Cho HS thực hiện lại phép tính 1,2× 3
-Yêu cầu HS so sánh 2 phép nhân
12× 3 với 1,2 × 3
Trong phép tính 1,2 × 3 làm thế nào để tách phần
thập phân ở tích? Em có nhận xét gì về số các chữ số
ở phần thập phân của từng thừa số và của tích?
-Dựa vào cách tính 1,2 × 3 , em hãy nêu cách thực
hiện phép nhân 1 STP với 1 STN
VD2:GV nêu VD : 0,46 ×12
-Yêu cầu áp dụng VD1 để thực hiện
-Gọi HS nhận xét và nêu cách tính
-GV nhận xét và chốt
3.Ghi nhớ
Qua 2 VD:Nêu cách thực hiện phép nhân 1 STP với
1 STN
-Nhiều em đọc lại quy tắc
4.Luyện tập
Bài 1:

Hoạt động của học sinh

-2 HS đọc đề bài
-Vài em nêu 1,2 + 1,2 + 1,2
= ? Hoặc 1,2 × 3 = ?
-HS nêu
-HS nhận xét
-Nhóm đôi thảo luận và nêu

-HS theo dõi
-2 em trả lời
-Lớp làm bảng con
-HS so sánh
- 2 em trả lời
-Nhóm đôi thảo luận và trình
bày
-1 em lên bảng, lớp làm
bảng con
-Lớp nhận xét
-HS nghe
-HS nêu
-Nhiều em


Giáo án lớp 5A

Tuần 11

-Cho HS đọc và nêu yêu cầu của đề
-Cho HS tự làm bài
-Gọi HS nhận xét bài của bạn
-Yêu cầu nêu cách làm
*Lưu ý cách đặt dấu phẩy ở tích
Bài 3:
-Gọi HS đọc đề bài
-Phân tích và tự giải
-Chữa bài
5. Củng cố –dặn dò
-Nêu cách nhân 1STP với 1STN
* Bài 2(Sgk) tổ chức thành trò chơi: Ai nhanh hơn
- Gọi 3 hs đại diện 3 dãy lên làm bài
-Chuẩn bị bài sau
-Nhận xét giờ học

Năm học 2015 - 2016

- 2 em
- 4 em lên bảng, lớp làm
bảng con
-HS nhận xét
-Vài em nêu
-2 em
-1 em lên bảng, lớp làm vở
-Lớp nhận xét
-1 em
- Hs đại diện 3 dãy lên làm
bài có thi đua .

............................................................................................

TIẾNG ANH :
(G.V chuyên trách )
..............................................................................

KHOA HỌC:
TRE, MÂY, SONG
..............................................................................

KHOA HỌC:
SẮT, ĐỒNG, NHÔM (TIẾT 1)
..............................................................................................................................................................

Chiều thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015
ÂM NHẠC :
(G.V chuyên trách )
............................................................................................

LỊCH SỬ:
BÀI 5 : VƢỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO, QUYẾT TÂM
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TRỞ LẠI XÂM LƢỢC (TIẾT 1)
..............................................................................

ĐỊA LÍ:
BÀI 6: NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN (TIẾT 1)
..............................................................................................................................................................

Đàm
Ngân

19

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 12

Năm học 2015 - 2016

Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2015
MĨ THUẬT:
(G.V chuyên trách)
……………………………………………………………….

TẬP ĐỌC:
MÙA THẢO QUẢ
I/ Mục tiêu:
- Đọc diễn cảm được bài văn, biết nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi
vị của rừng thảo quả.
- Hiểu nội dung: Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả. (TL các câu hỏi trong sgk).
- Giáo dục: giáo dục hs có ý thức giữ gìn và xây dựng quê hương tươi đẹp.
II/ Chuẩn bị :
- Gv : Tranh minh họa, bảng phụ ghi câu văn cần luyện đọc.
- Hs : đọc kĩ bài.
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
- Hát.
1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ :
-Kiểm tra bài Tiếng vọng
- 3Hs đọc – nx
- Gv nx
3. Bài mới :
a. Giới thiệu bài :
-Hs nghe.
b. Hướng dẫn hs luyện đọc và tìm hiểu bài :
• Luyện đọc :
-1 Hs – Lớp đọc thầm theo.
- Hs khá giỏi đọc bài.
-Hs nghe
-Gv nx, hướng dẫn cách đọc.
- Hs chia đoạn – đọc nối tiếp
- Yêu cầu hs chia đoạn. Yêu cầu hs đọc nối tiếp
theo đoạn
theo đoạn – Gv sửa sai.
– Hs rút từ khó đọc
-Yêu cầu hs rút từ khó đọc.
- HD đọc từ khó: lướt thướt, Chin San, Đản
Khao, khép, …
-Hs nêu bộ phận khó đọc
-Yêu cầu hs nêu bộ phận khó đọc và đọc lại từ
- 1 Hs đọc lại toàn bộ từ khó.
ngữ khó.
-Đọc nối tiếp đoạn lần 2 và kết hợp giải nghĩa một - Hs đọc nối tiếp đoạn.
- Hs giải nghĩa từ - lớp nxbs.
số từ ngữ có trong phần chú giải.
-Hs đọc từng đoạn và rút ra giọng đọc của đoạn . - Hs đọc từng đoạn và nêu giọng
đọc của đoạn.
Yêu cầu hs đọc lại đoạn.
-Hs luyện đọc theo cặp – 1,2 cặp
-Luyện đọc theo cặp – gọi 1,2 cặp đọc lại.
đọc lại bài.
- Gv đọc mẫu bài.
• Hướng dẫn tìm hiểu bài :
-Hs đọc đoạn 1
-Đoạn 1:
- Câu 1 : Thảo quả báo hiệu mùa bằng cách nào? - Hs trả lời – lớp nxbs.


Giáo án lớp 5A

Tuần 12

Năm học 2015 - 2016

- Cách dùng từ đặt câu ở đoạn 1 có gì đáng chú
ý?
-Nêu nội dung đoạn 1 ?
*Đoạn 2 :
-Câu 2 : Chi tiết nào cho thấy cây thảo phát triển
rất nhanh?
-Nêu nội dung đoạn 2?
* Đoạn 3 :
-Hoa thảo quả nảy ra ở đâu?
- Khi thảo quả chin rừng có nét gì đẹp?
-Tóm tắt nội dung đoạn 3?
-Yêu cầu TLN2: Nêu ý nghĩa và nội dung bài
học?
c. Hướng dẫn đọc diễn cảm :
- Đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn
-Yêu cầu hs phát hiện ra giọng đọc đoạn ?
-Luyện đọc đoạn văn ở bảng phụ
- Hs luyện đọc diễn cảm theo cặp
- Hs thi đọc diễn cảm theo cặp và theo dãy.
-Yêu cầu hs bình chọn bạn đọc hay.
- Gv nx nhóm, cá nhân đọc hay.
4. Củng cố - dặn dò :
- Nêu ý nghĩa của bài học?
- Giáo dục: chúng ta đã thấy được lợi ích và vẻ
đẹp của rừng thảo quả qua từng mùa ra hoa và
kết trái. Vì vậy chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ
môi trường rừng
- Chuẩn bị bài: Hành trình của bầy ong
- Nhận xét tiết học.

-Hs nêu – nxbs
-Hs đọc thầm đoạn 2
- Hs TL – nxbs
-Hs nêu.
-Hs trả lời – nxbs
-Hs TLN2 nêu nội dung bài học
– nxbs
-Hs đọc nối tiếp bài .
-Hs phát hiện ra giọng đọc của
nhân vật – đọc lại
-Hs luyện đọc đoạn văn diễn
cảm
-Hs luyện đọc theo cặp
-Hs thi đọc diễn cảm
-Lớp nx bình chọn giọng đọc
hay
- Hs trả lời – nxbs.
- Hs lắng nghe.

......................................................................................

TOÁN:
NHÂN SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000....
I/ Mục tiêu: Giúp HS biết:
-Nhân nhẩm 1 STP với 10, 100, 1000 …
-Chuyển đổi đơn vị đo của số đo độ dài dưới dạng STP
II/Chuẩn bị :
-Giáo viên: bảng phụ ghi sẵn ghi nhớ, PHT bài 2
-Học sinh: làm bài ở nhà
III/Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Bài cũ:
-Gọi HS chữa bài về nhà
-Nêu cách nhân 1 STP với 1STN
Đàm
Ngân

2
1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


-Nhận xét
B.Bài mới
1.Giới thiệu
2.Hướng dẫn nhân nhẩm 1 STP với 10,100,
1000 ….
VD1: 27,867 ×10
-Yêu cầu HS thực hiện phép tính
-Hướng dẫn HS nhận xét để rút ra quy tắc nhân
với 10
-Nêu rõ các thừa số và tích của phép nhân?
-So sánh 27,867 với 278,67
-Suy nghĩ để tìm cách viết 27,867  278,67
-Vậy làm thế nào để có được ngay tích 27,867
×10 mà ko cần thực hiện phép tính
-Vậy khi nhân 1STP với 10 ta làm ntn?
VD2: 53,286 ×100
-Gọi HS đọc và nhận xét phép tính
-Yêu cầu HS thực hiện phép tính
Hướng dẫn các bước thực hiện tương tự VD1
Có thể cho HS thực hiện phép nhân:
53,286 ×1000 = ?
c.Quy tắc nhân nhẩm với 10,100,1000
Muốn nhân nhẩm với 10 , 100, 1000 …ta làm
như thế nào?
-Số 10, 100 , 1000 có mấy chữ số 0 ?
-Đọc quy tắc sgk
3.Luyện tập
Bài 1:
-Gọi HS đọc đề bài
-Yêu cầu HS tự làm bài
-Gọi HS nhận xét – sửa chữa
*Chốt cách làm
Bài 2:
-Gọi HS đọc đề
-Bài yêu cầu làm gì?
-Hướng dẫn HS làm 12,6m = cm
1m = ?cm
Muốn đổi 12,6m = ......cm ta làm sao?
GV nhận xét, yêu cầu HS làm tiếp phần còn lại
Nhận xét và giải thích cách làm
*Chốt lại cách làm
Bài 3: dành cho hs khá giỏi
-Yêu cầu hs đọc đề bài – Nêu dữ kiện bài toán
-Yêu cầu hs nêu cách làm , Yêu cầu hs khá giỏi
tự làm .
Đàm
Ngân

2
2

-HS làm nháp
-HS nhận xét
-1 HS nêu
-HS so sánh

-HS thảo luận và trả lời các câu
hỏi của GV
-2 em
- 1em lên bảng, lớp làm bảng con

-Nhiều em trả lời
-HS nêu

-3 em làm miệng
Lớp theo dõi
-2 em đọc
-HS nêu
-HS theo dõi
-HS tự làm phần còn lại
PHT

vào

-HS nghe

-Hs đọc đề bài
-Hs khá giỏi nêu cách làm và
Tiểu học Hoàng Hoa Thám

tự


Giáo án lớp 5A

Tuần 12

-Nêu miệng bài làm – nx ghi điểm
3.Củng cố –dặn dò :
-Nêu cách nhân nhẩm với 10,100,1000
-Thi đua trò chơi “ai nhanh hơn” : Cho hs thi
đua làm bài sau :
8,9 x 100
83,07 x 1000
0,056 x 10
-Chuẩn bị giờ sau luyện tập

Năm học 2015 - 2016

làm vào vở
-1, 2 hs nêu miệng - nxbs
-2 em nêu
-Mỗi tổ đại diện 1 bạn lên thi đua
.

…………………………………………..…………..

THỂ DỤC:
ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC
TRÒ CHƠI: “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN”
I/Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài
thể dục phát triển chung.
- Chơi trò chơi"Ai nhanh và khéo hơn". YC biết cách chơi và tham gia chơi được
trò chơi.
II/Sân tập,dụng cụ:
- Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lƣợng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
1-2p
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
XXXXXXX
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát.
1-2p
XXXXXXX
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối hông...
1p
XX
- Trò chơi"Chạy ngược chiều theo tín hiệu"
1p

II.Cơ bản:
- Ôn 5 động tác thể dục đã học.
10-12p
XXXXXXXX
Tổ chức và phương pháp dạy như bài 22.
XXXXXXXX
- Chia tổ tập luyện dưới sự hướng dẫn của tổ
4-5p
trưởng.

Gv quan sát, giúp các tổ tập luyện và sửa động tác
X
X
cho HS.
2-3p
X
X
* Thi đua giữa các tổ nào có nhiều người thực hiện
X O  O X
5-6p
đúng và đẹp nhất 5động tác thể dục đã học.
X
X
- Trò chơi"Ai nhanh và khéo hơn".
X
X
GV nêu tên trò chơi để HS nhắc lại cách chơi, sau
đó cho cả lớp chơi thử rồi chơi chính thức.
III.Kết thúc:
- Cho cả lớp vỗ tay hát 1 bài.
2p
XXXXXXXX
- GV cùng HS hệ thống bài.
2p
XXXXXXXX
1-2p
- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học, về nhà
thuộc tập đúng 5 động tác đã học.

………………………………………………………………………………………………..…………………………..


Giáo án lớp
5A

Tuần 12

Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2015

Năm học 2015 2016

CHÍNH TẢ:
NGHE – VIẾT: MÙA THẢO QUẢ
I/ Mục tiêu:
-Viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
-Làm được BT2 a/b hoặc BT3 a/b, hoặc BTCT phương ngữ do Gv chọn
II/ Chuẩn bị :
- Gv : bảng phụ, phiếu học tập
- Hs : Đọc kĩ bài ở nhà, chuẩn bị vở, bút.
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
1. Ổn định :
- Hát
2. Kiểm tra bài
cũ :
- Hs nghe.
-Nx bài viết, thống kê điểm giỏi – khá – trung bình
– yếu.
-Hs viết bảng con.
-Cho hs viết bảng con từ hay sai trong bài: suy
thoái
-Nxbc
3. Bài mới:
- HS lắng nghe.
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn hs nghe – viết :
• Đọc mẫu :
-1 Hs đọc bài.
- Đọc diễn cảm toàn bài chính tả.
-Hs nêu
- Nêu nội dung chính của đoạn văn?
• Luyện viết từ tiếng khó:
-Hs trao đổi N2 - rút từ khó
- Yêu cầu hs trao đổi N2 tìm từ tiếng khó viết
trong bài: lướt thướt, Chin San, gieo, ….
-Nêu bộ phận khó viết – phân
-Yêu cầu hs phát hiện bộ phận khó viết – Tìm tích – so sánh, giải nghĩa
tiếng từ có âm vần cần phân biệt – phân tích –
giải nghĩa một số từ: lướt thướt
-1,2 hs đọc bài
-Yêu cầu 1 ,2 hs đọc lại từ khó
-Hs viết bảng con từ tiếng dễ
-Yêu cầu lớp viết bảng từ khó: Gv xóa bảng rồi
viết sai
đọc cho hs luyện viết bảng con
• Đọc cho Hs viết chính tả:
- Hs nhắc
- Nhắc lại tư thế ngồi viết, cách viết chữ đầu đoạn
văn, cách viết hoa, ….
-Hs viết vào vở
- Gv đọc câu  đọc cụm từ để hs viết bài.
• Chấm – chữa bài:
-Hs dò bài bằng bút mực
-Hs tráo bài dò bằng bút chì,
- Đọc, hs dò bài lần 1 bằng bút mực.
- Đọc, hs dò bài lần 2: Hs kiểm tra chéo, thống kê thống kê và báo cáo số lỗi.
số lỗi.
- Chấm vở 3-5 hs.
- NX chung.
Đàm
Ngân

2
4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 5A

Tuần 12

c. Hướng dẫn làm bài tập:
* Bài 2 b:
- Gọi hs đọc đề bài, nêu yêu cầu.
-Yêu cầu hs tự làm miệng bài 2a và sau đó làm
vào vở
- Nx ghi điểm và chốt kết quả đúng.
* Bài 3a :
- Gọi hs đọc đề bài, nêu yêu cầu.
-Tổ chức cho hs làm bài theo hình thức trò chơi
“Ai nhanh hơn”
-Cách chơi: 4 hs lên bốc thăm khi có lệnh cả 4 hs
viết nhanh lên bảng những từ ngữ mình tìm được
.
-Yêu cầu hs nx xem bạn nào tìm được nhiều từ
đúng nhất sẽ chiến thắng
- Nx và chốt kết quả đúng, tuyên dương hs tìm
được nhiều từ.
* Bài 3 b:
-Yêu cầu hs đọc đề bài.
-Yêu cầu hs nêu miệng bài làm
– Gv nx ghi điểm
4. Củng cố - dặn dò :
- Chuẩn bị bài tuần 13.
- Nhận xét tiết học.

Năm học 2015 - 2016

-Hs đọc và nêu yêu cầu.
-Hs làm miệng. Hs làm bài vào
vở, 1 hs lên bảng làm.
-Hs đọc và nêu yêu cầu bài 3.
-Hs thi đua giữa 4 đội, mỗi đội
cử 1 đại diện lên thi đua. Lớp cổ

-Hs nx bs

-Hs đọc yêu cầu
-Hs nêu miệng
-1,2 Hs nêu miệng – nxbs
-Hs nghe

......................................................................................

TOÁN:
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Giúp HS biết:
-Nhân nhẩm 1 STP với 10, 100, 1000
-Nhân 1 STP với 1 số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn
-Giải bài toán có 3 bước
II/Chuẩn bị:
-Giáo viên: bảng phụ, PHT bài 4
-Học sinh: làm bài ở nhà
III/Các hoạt động dạy và học :
Hoạt
động của giáo viên
-Gọi HS đọc
đề bài
-1 emHoạt
đọc động của học sinh
A.Bàicầu
cũ:HS tự làm bài 1a
-Yêu
- 6 em làm miệng a, lớp nhẩm
-Nêu cách
-Hs nêu
chữa
vềmiệng
nhà thêm
-Nhận
xét nhân nhẩm 1STP với 10, 100, 1000
theo.
Hs và
khá
giỏibài
làm
-Gọi HS chữa BT về nhà
phần b
-Nhận cố
xétquy tắc nhân nhẩm với 10,100,1000
-Củng
-1 HS nêu quy tắc
B.Bài2:mới
Bài
a,b (Phần c,d dành cho hs khá giỏi)
1.Giới
-Bài
yêu cầu làm gì?
-HS nêu
thiệu HS tự đặt tính rồi tính
-Cho
-2 em lên bảng,lớp làm bảng con
2.Hướng dẫn luyện tập
a, b. Phần c, d hs khá giỏi làm
Bài 1:a (Phần b dành cho hs khá giỏi)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×