Tải bản đầy đủ

giao an lop 1 tron bo ca nam 2017 2018

Thứ hai, ngày
tháng 5 năm 2015
Tập đọc

Anh hùng biển cả
I.Mục tiêu:
Đọc đúng, rõ ràng toàn bài.
Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, săn
lùng, bờ biển, nhảy dù. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu
câu.
Hiểu nội dung bài: Cá heo là một con vật thông minh, là bạn
của người.Cá heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển.
Trả lời được câu hỏi 1,2 ( SGK )
*Yêu quý và bảo vệ cá heo – loài động vật có ích
 HSHT : Đọc trơn toàn bài. Tìm tiếng có chứa vần inh, uynh
 HSCHT: Đọc còn đánh vần, đọc trơn 1-2 câu trong bài.
II.Đồ dùng dạy- học:
Tranh minh họa.
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
Tiết 1

jỔn đònh.
kKiểm tra bài cũ:”Người trồng na”
Gọi lần lượt HS đọc và trả lời câu
hỏi SGK
ðNhận xét.
lGiới thiệu bài.
Giới thiệu bài, yêu cầu học sinh
xem tranh MH bài đọc, nêu nội dung
tranh.
mHướng dẫn học sinh luyện đọc:
Ü GV đọc mẫu
Ü Đọc vỡ, rút ra từ khó
Ü HD luyện đọc các tiếng, từ khó, kết
hợp phân tích tiếng: săn lùng, nhảy,
thuyền, huân.
ªGiải nghóa từ khó:
Ü Đọc câu nối tiếp.
Tiết 2
Ü Đọc đoạn
Ü Đọc nhóm 2
Ü Đọc cả bài
Ü Ôn các vần:
-Nêu yêu cầu 1 trong SGK.
+Tìm tiếng trong bài có vần uân
-Nêu yêu cầu 2.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
-Hát.
- Đọc và TLCH theo HD

-Theo dõi.
-Mỗi em 1 câu.
-Đọc cá nhân từ, tiếng,
phân tích.
-Đọc mỗi em 1 câu
-Mỗi nhóm 2 em, HSCHT đọc
câu( thi đọc ).
-Đọc theo nhóm 2
-HSHT đọc
-HSCHT nêu: huân


-Đọc và phân tích
-Quan sát đọc câu M


-Đọc theo yc
Tiết 3
-KT: Chỉ lại một từ, câu, đoạn cho HS
đọc
-Đọc và TLCH
Ü Tìm hiểu bài đọc và luyện nói.
Cá heo bơi nhanh vun vút như
a/.Tìm hiểu bài:
tên bắn. ( HSCHT)
-YC HS đọc từng đoạn vàTLCH:
Canh gác bờ biển, dẫn tàu
Cá heo bơi giỏi như thế nào?
thuyền ra vào cảng, săn
lùng thuyền giặc.( HSHT)
Người ta có thể dạy cá heo làm
những việc gì?
Hỏi nhau về cá heo theo nội dung bài:
+Cá heo sống ở biển hay ở hồ?
-2 HS HT đọc cả bài
+Cá heo đẻ trứng hay đẻ con?
+Cá heo thông minh như thếù nào?
+Cá heo trong bài đã cứu sống được
ai?
-Đọc diễn cảm.
b/.Giáo dục học sinh yêu quý và bảo
vệ cá heo – động vật có ích.
-Nhận xét
Củng cố- dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò: Về nhà luyện đọc lại bài.
Toán
Tiết 133 Ôn tập các số đến 100
I.Mục tiêu:
Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; biết viết
số liền trước, số liền sau của một số; biết cộng, trừ số có hai
chữ số.
 HSHT: Làm hoàn chỉnh các bài tập.
 HSCHT: Làm được bài 1,bài 2, bài 3( cột 1)
II.Đồ dùng dạy- học:
Băng giấy viết sẵn BT 2.
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
ÜỔn đònh.
ÜKiểm tra bài cũ:

HOẠT ĐỘNG
Hát
93
24
+
+
5
31

CỦA TRÒ
-

67
34


ÜGiới thiệu bài:
ÜHoạt động1 : HD học sinh làm BT.
a/.Bài 1/175: Viết các số.
Cho HS làm bảng con, bảng lớp.

-

80
20

-

64
4

b/.Bài 2/175: Viết số thích hợp vào ô -Viết các số theo yêu cầu.
trống.
Cho HS trao đổi nhóm 2.
c/.Bài 3/175: Khoanh vào số bé nhất.
Cho HS tự làm, sau đó thi tiếp sức.
d/.Bài 4/175: Đặt tính rồi tính.
Cho HS làm bảng con, bảng lớp.

-Làm theo nhóm 2.
-Lần lượt lên bảng làm.
-Thi tiếp sức.
-Làm bảng con.

Ü Hoạt động 2: Củng cố- Dặn dò.
Nhận xét tiết học.
Dặn dò: về xem lại bài.
Tự nhiên và xã hội

Thời tiết
I.Mục tiêu:,
Nhận biết sự thay đổi của thời tiết.
Biết cách ăn mặc và giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay
đổi.
 HSHT: Nêu cách tìm thông tin về dự báo thời tiết hằng
ngày: nghe đài, xem tivi, đọc báo.
 HSCHT: Làm được bài 1,bài 2, bài 3( cột 1)
II.Đồ dùng dạy- học:
Tranh minh họa SGK.
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
ÜKhởi động:
ÜKiểm tra bài cũ: “ Trời nóng, trời
rétù”
ÜGiới thiệu bài:
ÜHoạt động 1: Làm việc với SGK.
-Yêu cầu HS quan sát tranh SGK trang
70, 71
THẢO LUẬN: Thời tiết có thể thay
đổi như thế nào?
-Treo tranh
¡ Kết luận:
ÜHoạt động 2: “Thảo luận nhóm 2”
-YC HS quan sát tranh SGK/ 71
Thảo luận: Khi trời nóng, khi trời rét,

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hát.

Thảo luận theo nhóm 4.
Đại diện các nhóm trình bày.
Thảo luận nhóm 2, trình bày
Phát biểu


cách ăn mặc phải khác nhau như thế Chơi trò chơi
nào?
-YC thảo luận cả lớp:
Vì sao em biết ngày mai trời sẽ nắng
( hoặc mưa, nóng, rét…) ?
-KL
Ü Kết thúc bài học: Tổ chức cho HS
chơi trò chơi “ Ăên mặc hợp thời tiết”
Thứ ba, ngày tháng 5 năm 2015
Chính tả

Tập chép: Loài cá thông minh
I.Mục tiêu:
-Không mắc quá 5 lỗi trong bài.
-Nhín sách hoặc bảng, chép lại và trình bày đúng bài Loài
cá thông minh: 40 chữ trong khoản 15 – 20 phút.
-Điền đúng vần ân, uân; chữ g, gh vào chỗ trống.
Bài tập 2, 3 SGK.
 HSHT: Chép đúng một đoạn trong bài. Làm đúng các bài
tập.
 HSCHT: Chép lại đoạn chính tả có thể mắc 1-2 lỗi.
II.Đồ dùng dạy- học:
-Giấy khổ to viết BT 2,3 (SGK)
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
jỔn đònh
-Hát.
‚KTBC:
-KT việc chữa lỗi
-YC HS viết bảng con: reo lên, tươi cười, -Viết bảng con.
chọn.
Nhận xét
ƒ Giới thiệu bài.
Ü Hoạt đông 1:HD học sinh tập chép.
-2HS đọc bài.
-Đọc mẫu.
-Trả lời
-Trong bài có mấy câu hỏi? Đọc các
câu hỏi.
- HD viết từ khó:loài, xiếc, gác, cứu. - Phân tích,đọc cá nhân, lớp.
-Viết bảng con.
-Hướng dẫn cách ngồi viết, cầm
bút, đặt vở
-Viết bài vào vở.
-Chấm chữa bài.
Ü Hoạt động 2:HD làm BT chính tả.
a/.Bài tập 2: Điền vần ân hay uân
-1 HS đọc yêu cầu.
-Cho HS làm bc
-HS viết bc: khuân vác, phấn
b/.Bài tập 3: Điền chữ g hay gh.
trắng.
-Cho HS thi tiếp sức.
-Trao đổi nhóm 2.
Ü Củng cố – dặn dò:
-Thi tiếp sức: ghép cây, gói
-Khen những học sinh viết đúng, đẹp.
bánh.
-Nhận xét tiết học.


-Về nhà sửa lỗi.
Tập viết
Viết chữ số:

0,1, 2, 3, 4

I.Mục tiêu:
-Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng.
-Biết viết các chữ số: 0,1,2,3,4.
-Viết đúng các vần: ân, uân các từ ngữ: thân thiết, huân
chương kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập 2.
( Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần )
II.Đồ dùng dạy- học:
Chữ số mẫu.Bảng lớp viết sẵn bài Tập viết.
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
jỔn đònh.
-Hát.
kKiểm tra bài cũ:
-KT vở HS yếu.
-Yêu cầu HS viết: tia chớp, đêm khuya -4 HS viết , cả lớp viết bc.
ðNhận xét.
lGiới thiệu bài.
Ü Hoạt đông 1:HD học sinh viết các
chữ số 0,1,2,3,4.
-Đính các chữ số mẫu.
-Yêu cầu HS quan sát chữ số trên
bảng và trong vở tập viết.
-Theo dõi.
-Nhận xét số lượng nét và kiểu
- HS viết bc
nét ,nêu qui trình viết vừa nói vừa
tô khan vào chữ số trong khung.
Ü Hoạt động 2:HD viết vần, từ ngữ
-Đọc các vần, từ ngữ ứng
ứng dụng
dụng.
-GT vần yc HS phân tích độ cao,
-Phân tích độ cao, khoảng
khoảng cách.
cách
-Viết bảng con.
Ü Hoạt động 3:HD học sinh tập viết
-Quan sát , HD cho từng em tư thế
ngồi, đặt vở, cầm bút.
-Chấm chữa bài cho HS
Ü Củng cố – dặn dò:
-Biểu dương những HS viết chữ đẹp.

-Viết bài vào vở.

Toán
Tiết 134

Ôn tập: Các số đến 100


I.Mục tiêu:
Thực hiện được cộng,trừ số có hai chữ số; xem giờ đúng;
giải được bài toán có lời văn.
II.Đồ dùng dạy- học:
SGK
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
ÜỔn đònh.
ÜKiểm tra bài cũ:
68 – 31
52 + 37
98 – 51
26 + 63
ÜGiới thiệu bài:
ÜHoạt động1 : HD HS Làm BT
a/.Bài 1/176: Tính nhẩm.
Cho HS làm miệng.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
-Hát
- HS lên bảng làm.

-Nêu miệng

b/.Bài 2/176: Tính.
Cột 1,2:Gọi lần lượt HS lên bảng -Làm vào vở
làm.
-Làm bảng lớp, cả lớp làm
a/.Bài3/176: Đặt tính rồi tính.
Cột 1,2: Cho HS làm bảng con, bảng nháp.
Bài giải
lớp.
Sợi dây còn lại có độ dài
là:
b/.Bài 4/176:
72 – 30 = 42 ( cm )
HD học sinh giải.
Đáp số : 42 cm.
c/.Bài 5/176: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
Dùng mặt đồng hồ.

-Làm cá nhân.

Ü Hoạt động 2: Củng cố- Dặn dò.
Nhận xét tiết học.
Dặn dò: về làm lại BT.
Thứ tư,ngày
tháng 5 năm 2015
Tập đọc

Ò…ó…o
I.Mục tiêu:
Đọc đúng, rõ ràng toàn bài.
Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: quả na,trứng cuốc,
uốn câu, con trâu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ.


Hiểu nội dung bài: Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới
đang đến, muôn vật đang lớn lên, đơm bông, kết trái.
Trả lời được câu hỏi 1 ( SGK )
 HSHT : Đọc trơn toàn bài. Tìm tiếng có chứa vần inh, uynh
 HSCHT: Đọc còn đánh vần, đọc trơn 1-2 câu trong bài.
II.Đồ dùng dạy- học:
Tranh minh họa.
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
Tiết 1
jỔn đònh.
kKiểm tra bài cũ:”Anh hùng biển cả”
Gọi lần lượt HS đọc và trả lời câu
hỏi SGK
ðNhận xét.
lGiới thiệu bài.
Giới thiệu bài, yêu cầu học sinh
xem tranh MH bài đọc, nêu nội dung
tranh.
mHướng dẫn học sinh luyện đọc:
Ü GV đọc mẫu
Ü Đọc vỡ, rút ra từ khó
Ü HD luyện đọc các tiếng, từ khó, kết
hợp phân tích tiếng: giục, hoắt,xoe
ªGiải nghóa từ khó:
Ü Đọc câu nối tiếp.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

-Hát.
- Đọc và TLCH theo HD

-Theo dõi.
-Mỗi em 1 câu.
-Đọc cá nhân từ, tiếng,
phân tích.
-Đọc mỗi em 3 dòng

Tiết 2
Ü Đọc đoạn
Ü Đọc nhóm 2
Ü Đọc cả bài
Ü Ôn các vần:
-Nêu yêu cầu 1 trong SGK.
+Tìm tiếng trong bài có vần oăt
-Nêu yêu cầu 2.
Tiết 3
-KT: Chỉ lại một từ, câu, đoạn cho HS
đọc
Ü Tìm hiểu bài đọc và luyện nói.
a/.Tìm hiểu bài:
-YC HS đọc từng đoạn vàTLCH:
Gà gáy vào lúc nào trong ngày?
Tiếng gà gáy làm muôn vật đổi

-Mỗi nhóm 2 em, HS yếu 2 em
đọc 1 đoạn ( thi đọc ).
-Đọc theo nhóm 2
-HS K,G đọc
-HS yếu nêu: hoắt
-Đọc và phân tích
-Xem tranh đọc câu mẫu
Đọc theo yc
-Đọc và TLCH
-Vào buổi sáng sớm là chính

-1,2 nhóm GT về con vật


thay như thế nào?

nuôi trong nhà
-1,2 nhóm kể về các con
Ü Luyện nói: Nói về các con vật em vật vẽ trong bức tranh SGK
biết

Củng cố- dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò: Về nhà đọc lại bài thơ
Luyện viết

Anh hùng biển cả
I.Mục tiêu:
 Nghe- viết chính xác bài anh hùng biển cả trong khoảng 15-20
phút.
II.Đồ dùng dạy- học: SGK.
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

jỔn đònh.
kKiểm tra việc chữa lỗi của HS
lGiới thiệu bài.
-GV đọc mẫu
-HD HS đánh vần những tiếng khó
-Đọc cho HS viết bài vào vở

-Hát.

-Chấm chữa bài cho HS
Ü Củng cố – dặn dò:
-Biểu dương HS viết chữ đúng, đẹp

Học sinh K,G viết đúng chính
xác

-Vài HS đọc
-Đọc theo HD
-Viết bài vào vở

HS Yếu mở SGK viết

Toán
Tiết 135

Ôn tập: Các số đến 100

I.Mục tiêu:
Nhận biết được thứ tự các số từ 0 đến 100. Thực hiện được
cộng, trừ các số trong phạm vi 100 ( không nhớ ); Giải được bài
toán có lời văn; Đo được độ dài đoạn thẳng.
II.Đồ dùng dạy- học:
SGK


III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
ÜỔn đònh.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hát

ÜKiểm tra bài cũ:

63+25
94-34

87-14
31+56

ÜGiới thiệu bài:
ÜHƯỚNG DẪN LÀM BT:
Bài 1/177:Viết số thích hợp
HD học sinh làm , sau đó gọi lần lượt -Làm cá nhân, đọc các số
HS đọc
Bài 2/177 câu a,c: Viết số thích hợp
Cho HS làm cá nhân, gọi lần lượt HS -Làm theo HD
lên viết
Bài 3/ 177 cột 1,2:
Cho HS làm bc, bl
Số gà mẹ nuôi là:
Bài 4/177: HD HS giải
36 -12=24(con gà)
Đáp số: 24 con gà
Bài 5/177:
YC HS dùng thước đo và nêu kq
ÜCủng cố:
-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò: về xem lại bài.

-Làm cá nhân

Thủ công

Ôn tập chủ đề:”Cắt, dán giấy”
I.Mục tiêu:
-Củng cố được kiến thức, kó năng cắt, dán các hình đã học.
-Cắt, dán được ít nhất hai hình trong các hình đã học. Sản
phẩm cân đối. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối
phẳng.
II.Đồ dùng dạy- học:
-Các bài mẫu
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ


ÜỔn đònh.
ÜKTBC: Đồ dùng HT của HS.
ÜGiới thiệu bài.
ÜHoạt động 1: HS thực hành
-GT lại các mẫu

Hát

-Nhắc lại tên các bài cắt,
dán đã học
-Theo dõi
-Nhắc lại cách cắt, dán
-Tổ chức cho HS thực hành cắt, dán 2 -Thực hành
hình trong các hình đã học
-Trưng bày sản phẩm
ÜHoạt động 2: Nhận xét, đánh giá.
-Nhận xét, đánh giá, chọn sản phẩm -Nhận xét
đẹp tuyên dương.
Cắt, dán được ít nhất 3 hình
-Nhận xét thái độ học tập của HS.
trong các hình đã học.Có
-Dặn: Tiết sau trưng bày sản phẩm
thể cắt, dán được hình mới.
Sản phẩm cân đối. Đường
cắt thẳng. Hình dán phẳng.
Trưng bày sản phẩm đẹp,
sáng tạo.
Kẻ, cắt dán được 2 hình

Thứ năm, ngày

tháng 5 năm 2015

Chính tả
Nghe-viết:

Ò…ó…o

I.Mục tiêu:
Nghe viết chính xác 13 dòng đầu bài thơ Ò…ó…o: 30 chữ
trong khoảng 10 – 15phút.
Điền đúng vần oăt hoặc oăc;chữ ng hoặc ngh vào chỗ
trống.
Bài tập 2,3 (SGK)
 HSHT: Nghe- viết 13 dòng đầu bài thơ.
 HSCHT: Nhìn sách chép lại 13 dòng đầu bài thơ.
II.Đồ dùng dạy- học:
-Băng giấy viết sẵn nội dung BT 2,3
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
jỔn đònh

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
-Hát.


‚KTBC:
KT việc chữa lỗi của HS.

-Viết bc +bl: dạy, gác, cứu

ƒGiới thiệu bài.
Ü Hoạt đông 1:HD học sinh viết chính
tả.
-Đọc mẫu.

-Theo dõi
-2HS đọc bài.

HỎI : Bài viết có dòng? Những chữ
nào phải viết hoa?
-Luyện viết từ khó: giục, tròn xoe,
nhọn hoắt, trứng cuốc

Phân tích tiếng.
-Viết bảng con.

-Hướng dẫn cách ngồi viết, cầm
bút, đặt vở

-Viết bài vào vở.

-Chấm, chữa bài.
Ü Hoạt động 2:HD làm BT chính tả.
ªBài tập 2: Yêu cầu HS điền vần
oăt hoặc oăc
ªBài tập 3:Điền chữ ng hay ngh
Ü Củng cố – dặn dò:
-Nhận xét tiết học
-Dặn về nhà sửa lỗi chính tả.

Trao đổi nhóm 2 viết vào
bảng con, thi tiếp sức.
Khuya khoắt, hoặc
Ngoài, nghiêng

Tập viết
Viết chữ số:

5,6,7,8,9

I.Mục tiêu:
-Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳn
-Biết viết các chữ số: 5,6,7,8,9
-Viết đúng các vần: oăt, oăc các từ ngữ: nhọn hoắt, ngoặc
tay kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập 2. ( Mỗi
từ ngữ viết được ít nhất 1 lần )
II.Đồ dùng dạy- học:
Chữ số mẫu.Bảng lớp viết sẵn bài Tập viết.
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
jỔn đònh.
-Hát.
kKiểm tra bài cũ:
-KT vở HS yếu.
-4 HS viết , cả lớp viết bc.
-Yêu cầu HS viết: 0,1,2,3,4
ðNhận xét.
lGiới thiệu bài.
Ü Hoạt đông 1:HD học sinh viết các
chữ số 5,6,7,8,9


-Đính các chữ số mẫu.
-Yêu cầu HS quan sát chữ số trên
bảng và trong vở tập viết.
-Nhận xét số lượng nét và kiểu
nét ,nêu qui trình viết vừa nói vừa
tô khan vào chữ số trong khung.
Ü Hoạt động 2:HD viết vần, từ ngữ
ứng dụng
-GT vần yc HS phân tích độ cao,
khoảng cách.

-Theo dõi.
- HS viết bc
-Đọc các vần, từ ngữ ứng
dụng.
-Phân tích độ cao, khoảng
cách
-Viết bảng con.

Ü Hoạt động 3:HD học sinh tập viết
-Quan sát , HD cho từng em tư thế
ngồi, đặt vở, cầm bút.
-Chấm chữa bài cho HS
Ü Củng cố – dặn dò:
-Biểu dương những HS viết chữ đẹp.

-Viết bài vào vở.

Luyện đọc
Ôn luyện bài: Anh hùng biển cả – Ò…ó…o
I.Mục tiêu:
Giúp học sinh đọc đúng, trôi chảy, biết nghỉ hơi ở các dấu
câu.
II.Đồ dùng dạy- học:
SGK
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

ÜỔn đònh.
-Hát
ÜGiới thiệu bài.
ÜÔn tập.
+Bài Anh hùng biển cả
-Luyện đọc từ khó, câu, đoạn, cả -Đọc cá nhân.
-Đọc nhóm.
bài.
-Đọc cả lớp.
+Bài Ò…ó…o
HD tương tự như bài Anh hùng biển cả
ÜCủng cố- dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò: Luyện đọc thêm ở nha.ø
Toán
Tiết 136

Luyện tập chung


I.Mục tiêu:
Đọc, viết, so sánh được các số trong phạm vi 100; biết cộng,
trừ các số có hai chữ số; biết đo độ dài đoạn thẳng; giải được
bài toán có lời văn.
II.Đồ dùng dạy- học:
SGK
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
ÜỔn đònh.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hát

ÜGiới thiệu bài:
ÜHoạt động1 : HD học sinh làm BT.
a/.Bài 1/178: Viết các số.
Cho HS làm bảng con, bảng lớp.

-Làm bc.

b/.Bài 2/178: câu b
Cho HS làm bc,bl

-Làm bc

c/.Bài 3/178: <,>,=
Cột 2,3 nHD HS làm
d/.Bài 4/178:
Cho HS làm vào vở
e/.Bài 5/178: Yc HS làm cá nhân

-Làm theo HD
-Làm vào vở
-Làm cá nhân

Ü Hoạt động 2: Củng cố- Dặn dò.
Nhận xét tiết học.
Dặn dò: về xem lại bài.
Thứ sáu, ngày tháng 5 năm 2015
Tập đọc

Không nên phá tổ chim
I.Mục tiêu:
Đọc đúng, rõ ràng toàn bài.
Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cành cây, chích chòe,
trèo, chim non, bay lượn, giúp ích. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có
dấu câu.
Hiểu nội dung bài: Chim giúp ích cho con người.Không nên
phá tổ chim bắt chim non.
Trả lời được câu hỏi 1, 2( SGK )
 HSHT : Đọc trơn toàn bài. Tìm tiếng có chứa vần inh, uynh
 HSCHT: Đọc còn đánh vần, đọc trơn 1-2 câu trong bài.
II.Đồ dùng dạy- học:
Tranh minh họa.
III.Hoạt động dạy- học:


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
Tiết 1
jỔn đònh.
kKiểm tra bài cũ:
Gọi lần lượt HS đọc và trả lời câu
hỏi SGK
ðNhận xét.
lGiới thiệu bài.
Giới thiệu bài, yêu cầu học sinh
xem tranh MH bài đọc, nêu nội dung
tranh.
mHướng dẫn học sinh luyện đọc:
Ü GV đọc mẫu
Ü Đọc vỡ, rút ra từ khó
Ü HD luyện đọc các tiếng, từ khó, kết
hợp phân tích tiếng: cành, chích, non,
lượn
ªGiải nghóa từ khó:
Ü Đọc câu nối tiếp.
Tiết 2
Ü Đọc đoạn
Ü Đọc nhóm 2
Ü Đọc cả bài
Ü Ôn các vần:
-Nêu yêu cầu 1 trong SGK.
+Tìm tiếng trong bài có vần ich

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
-Hát.
- Đọc và TLCH theo HD

-Theo dõi.
-Mỗi em 1 câu.
-Đọc cá nhân từ, tiếng,
phân tích.
-Đọc mỗi em 1 câu

-Mỗi nhóm 2 em, HS yếu đọc
câu( thi đọc ).
-Đọc theo nhóm 2
-HS K,G đọc
-HS yếu nêu: giúp ích, chích
-Đọc và phân tích
-Thi tìm viết vào bảng con.

-Nêu yêu cầu 2.
+Tìm tiếng ngoài bài.
Vần ich: tờ lòch, vở kòch, thích thú…
Vần uych: huỳnh hch, huých tay.
-Đọc theo yc
Tiết 3
-KT: Chỉ lại một từ, câu, đoạn cho HS
đọc
Ü Tìm hiểu bài đọc và luyện nói.
a/.Tìm hiểu bài:
-YC HS đọc từng đoạn vàTLCH:
Thấy em bắt chim non, chò khuyên em
thế nào?
Nghe lời chò bạn nhỏ đã làm gì?
-Đọc diễn cảm.
b/.Luyện nói:

-Đọc và TLCH

-2 HS K,G đọc cả bài
-Hỏi đáp theo nhóm 2.
-1 số cặp hỏi nhau trước
lớp.


Bạn đã làm gì để bảo vệ các loài
chim?
-Nhận xét, chốt lại ý kiến của học
sinh.
+Củng cố- dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò: Về nhà đọc lại bài.

Luyện viết

Ò…ó…o
I.Mục tiêu:
 Nghe- viết chính xác 13 dòng thơ cuối bài thơ Ò…ó…o trong
khoảng 15-20 phút.
II.Đồ dùng dạy- học: SGK.
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

jỔn đònh.
kKiểm tra việc chữa lỗi của HS
lGiới thiệu bài.
-GV đọc mẫu
-HD HS đánh vần những tiếng khó
-Đọc cho HS viết bài vào vở
-Chấm chữa bài cho HS
Ü Củng cố – dặn dò:
-Biểu dương HS viết chữ đúng, đẹp

-Hát.
-Vài HS đọc
-Đọc theo HD
-Viết bài vào vở
Học sinh K,G viết đúng chính
xác
HS Yếu mở SGK viết

Kể chuyện

Sự tích dưa hấu
I.Mục tiêu:


-Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh và câu hỏi
gợi ý dưới tranh.
-Biết được ý nghóa câu chuyện: Chính hai bàn tay chăm chỉ,
cần cù đã mang lại hạnh phúc cho vợ chồng An Tiêm.Họ đã chiến
thắng trở về cùng với giống dưa quý.
II.Đồ dùng dạy- học:
Tranh minh họa.
III.Hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
ÜKTBC: “ Hai tiếng kì lạ”
Treo tranh YC HS lần lượt lể lại câu
chuyện, mỗõi em một tranh.
ÜGiới thiệu bài:.
Ü Hoạt đông 1:GV kể chuyện
-Kể lần 1, giải nghóa từ khó
-Kể lần 2,3 kết hợp tranh
Ü Hoạt động 2:HD HS kể từng đoạn
câu chuyện theo tranh.
-YC HS xem tranh 1, đọc và TLCH dưới
tranh.

-Các tranh 2,3,4 HD tương tự
Ü Hoạt động 3:Giúp HS hiểu ý nghóa
chuyện.
¡ Vì sao An Tiêm cuối cùng được vua
cho người ra đảo đón về cung?

Ü Củng cố – dặn dò:
-Kết luận, giáo dục.
-Nhận xét, tổng kết.
-Các em về kể lại câu chuyện cho
bố mẹ hoặc bà con hàng xóm nghe.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
-4 HS lần lượt kể lại câu
chuyện theo tranh.
-Lắng nghe
-Ghi nhớ câu chuyện
-Đọc và TLCH.
-Kể đoạn 1
-Kể đoạn 2,3,4.
-Kể theo nhóm 2
-Đại diện nhóm kể

-Vì đã chiến thắng mọi khó
khăn bằng nghi lực và sự
chăm chỉ, cần cù của mình,
chàng đã tìm ra giống dưa
mới


Sinh hoạt lớp

Tuần 34

I.Mục tiêu:
Học sinh nhận ra ưu, khuyết điểm trong tuần để phát huy
và khắc phục. Biết phương hướng tuần 35
*GDNGLL:GD HS biết tình cảm yêu quý mà Bác đã dành cho
các em thiếu nhi và ngược lại .
 Ổn đònh lớp: Hát.
‚ Nhận xét tuần qua:
ÜGiáo viên nhận xét các mặt hoạt động tuần qua:
ÜChuyên cần:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
ÜĐồng phục:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….........
.............................................................................................................
ÜVệ sinh:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
ÜHọc tập:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ÜTrật tự:


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ÜTuyên dương:.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ÜPhê bình:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ƒPhương hướng tới:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………
*GDNGLL:GD HS biết tình cảm yêu quý mà Bác đã dành cho
các em thiếu nhi và ngược lại .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×