Tải bản đầy đủ

SÁCH TỪ VỰNG 8 THÍ ĐIỂM

LÊ CÔNG ĐỨC

TỪ VỰNG
TIẾNG ANH

8

DÀNH CHO SÁCH THÍ ĐIỂM

WITH ANSWER KEY
Downloadable
Audio

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |1LỜI NÓI ĐẦU
Từ vựng luôn là một trở ngại của các học viên tiếng Anh bởi sự phong phú và
đa dạng về mặt ngữ nghĩa và các hình thức biến thể của từ. Một số học viên gặp khó
khăn trong việc tìm kiếm ngữ nghĩa thích hợp cho một từ mới, hoặc từ phát sinh của
từ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một số sau khi đã tìm được ngữ nghĩa và các
dạng thức của từ, nhưng sau đó lại gặp một khó khăn tiếp theo là không biết làm thế
nào để đọc cho đúng từ đó. Xuất phát từ những khó khăn và những trở ngại đó, tác giả
đã cố gắng biên soạn cuốn từ vựng này để phục vụ các bạn để giúp các bạn thuận lợi
hơn trong việc học từ vựng.
Từ vựng được tập hợp từ mỗi đơn vị bài trong sách giáo khoa để các bạn dễ tra
cứu. Mỗi từ nếu có các dạng phát sinh khác cũng đã được trình bày đầy đủ nhằm giúp
học viên mở rộng vốn từ hơn. Nhằm giúp các bạn ghi nhớ và ôn luyện tốt hơn, tác giả
cũng đã thu âm cách đọc của từng từ một để các bạn tiện nghe và thực hành từ vựng
để dễ ghi nhớ hơn và làm quen với cách phát âm của các từ một cách thực tiễn hơn.
Bên cạnh đó, tác giả cũng đã cố gắng hết sức để soạn ra các câu ngắn để các bạn dùng
những từ đã học vào ngữ cảnh thích hợp nhằm giúp các bạn học vui hơn và nhớ sâu
hơn.
Trong quá trình thực hiện, với kiến thức còn hạn hẹp khó lòng tránh khỏi các
sai sót, câu cú còn chưa mượt mà, mong các bạn và các bậc đi trước, anh chị đồng
nghiệp, các bạn đọc học thức uyên bác bỏ qua và đóng góp cho những sai sót đó nhằm
giúp quyển sách từ vựng nhỏ này ngày càng hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cám ơn các bạn đã quan tâm!
Mọi thư từ đóng góp và liên hệ, xin gửi về địa chỉ email: duc.congle.89@gmail.com
Facebook: Anh ngữ Lê Đức
Tác giả
Lê Công Đức
Tác giả là ai? Mình là một
giáo viên Tiếng Anh đang làm
việc và sinh sống ở Rạch Giá,
Kiên Giang và yêu thích viết sách
để đóng góp sức lực nhỏ bé của
mình cho việc học Tiếng Anh của
mọi người trở nên tiện lợi và hiệu
quả hơn!
Mong chút kiến thức này giúp
được các bạn đạt được nhiều kết quả trong học tập! Các
bạn có thể tin cậy quyển sách này và mình tin rằng các


2 |

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


Từ vựng tiếng Anh 8 – Chương trình thí điểm
Chuỗi từ vựng tiếng Anh thí điểm 6, 7, 8, 9 được thiết kế một cách dễ hiểu, đẹp
mắt, và cập nhật đầy đủ các từ mới và dạng từ phát sinh một cách có hệ thống và khoa
học. Chuỗi sách này nhằm chuẩn bị cho các em từ vựng để theo kịp chương trình thí
điểm mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Các bài tập được biên soạn phù hợp
với nội dung của sách giáo khoa và bám sát nội dung của từng đơn vị bài rất dễ cho
các em tra cứu và tự học hàng ngày.
Hướng dẫn sử dụng sách:

Hình ảnh minh họa cho một số từ
vựng để kích hoạt kiến thức và suy
nghĩ của học sinh.

Mỗi đơn vị từ vựng bao gồm 10 từ
hoặc cụm từ. Có thể hiện cụ thể từ
loại của từng từ một. Dễ ôn tập và
học mỗi ngày không nhàm chán.

Ngữ cảnh để sử dụng từ thích hợp.
Phát triển tư duy ngôn ngữ cho
người học.

Bài tập biến đổi loại từ giúp nâng
cao khả năng nhận biết và sử dụng
đúng từ loại của học sinh.

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |3


UNIT 1 LEISURE ACTIVITIES
CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ
TỪ VỰNG 1 Unit 1  Leisure Activities
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

(some) tricks
craft kit
beads
buttons
(take all my) savings
folk songs
improve =
boost=enhance
improvement (of sth)
melody; melodies
(Conan) comics
tools
pet training

n
n
n
n
n
n
v
n

(một số) mẹo
bộ dụng cụ làm thủ công
hạt chuỗi
cúc áo
(tiêu hết) tiền tiết kiệm
nhạc dân ca
cải thiện
sự cải thiện

n
n
n
n

giai điệu
truyện tranh (Conan)
công cụ; dụng cụ
huấn luyện thú cưng

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Listening to English, music, news on television and reading articles in newspapers
or magazines help us to ________________ our skills a lot.
2. When I was young, I extremely liked reading Conan________________.
3. My mother likes listening to gentle ________________ while doing meditation.
4. Last week, I took ________________ to buy a pair of Nike sneakers.
5. “Trống Cơm, Bắc Kim Thang …” are ________________ that I love singing
most. They are easy to sing and learn by heart.
6. Tom: What do you do in your free time, Andy?
Andy: I usually surf the Internet to find some useful _____________ that help me
to train my dogs. I love dog training a lot.
7. I have just bought ________________ that includes all of necessary accessories
like scissors, needles, thread…, from a bookstore.
8. Last week, I took all of my ________________ to buy a new dictionary. I want to
improve my English pronunciation.
9. I’ve just bought a craft kit that inludes everything such as beads, stickers, wool,
and ______________. It helps me with my DIY project.
10. Try more, Danny! I can see your everyday ______________. I believe that you
can become a perfecr English speaker.
11. I need to buy some ______________ to build a new house for my dog, Kiki.
12. What is the synonym of the word ‘improve’?
A. enhance
B. help
C. decrease
D. solve

4 |

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


Điền vào chỗ trống với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thanh đoạn văn.
1. I heard that you’re interested in dog ______________12, right? Have a look at
this book “Mini guide to dog training” which offers you a lot of useful
______________13 for the training. This DVD also helps you I guess. There are
several videos that show you how to deal with training your dog from
professional trainers. I think you’ll love it.
2. Hi, Trang! Come here. I’ll show you this. This is a ______________14 that my
mother bought for me yesterday. I think you’ll love it too. It inludes everything
like ______________15, needles, wool, and buttons. What about coming to my
house this afternoon? We’ll make new clothes for our dolls Jessica, Mary, and
Sailor Moon.
3. Last year, my English was quite bad. However, this year our new English
teacher helps us a lot. I become more and more interested in this subject. I think
my English ______________16 a lot because I can speak more fluently and
confidently. Listening is not a big challenge anymore. I think my new English
teacher really helps for my ______________17! Thank you, my dear teacher.
4. What is your favorite ______________18 series? My favorite is Conan written
by Gosh Aoyama, a famous Japanese author. The main character of this comic
series is Conan Edogawa who is considered an excellent school detective. I
love his intelligence and logic inference and bravery. You should read it some
time.
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của từ
19. You need to ________________ (improve) your pronunciation, Betty.
20. They are ______________ (improve) their skills every day.
21. Your ______________ (improve) makes us very satisfied, my dear!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |5


TỪ VỰNG 2 Unit 1  Leisure Activities
1. DIY=Do it yourself
2. satisfy sb
satisfaction
satisfied/ satisfying
satisfactory (answers)
3. sports activities: yoga, mountain
biking, skateboarding

abr
v
n
adj
adj

tự làm
làm ai đó hài lòng
sự hài lòng
hài lòng
(câu trả lời) thỏa đáng
hoạt động thể thao: yoga,
đạp xe leo núi, trượt ván

v
lướt (mạng Internet)
4. surf (the Internet)
tình nguyện viên (vì cộng đồng)
5. a volunteer (for the community) n
adj
(các vấn nạn) xã hội
6. social (problems)
v
hòa đồng; kết giao (với ai đó)
socialize (with sb)
n
xã hội
society
adj dễ hòa đồng
sociable
adj tổng cộng (thời gian giải trí)
7. total (leisure time)
adv một cách tổng quát
totally
n
dữ liệu
8. data
n
(bình quân) hàng năm
9. (annual) averages
adj trung bình một ngày
an average day
n
thống kê
10. statistic
v
xếp giấy
11. make origami
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Wow! This 16GB USB looks nice and can store a lot of ___________, right?
2. I usually spend at least three hours interacting with English in
________________.
3. According to a ________________ conducted in my school, about 89% students
interviewed said that they liked learning English.
4. From the chart, we can see that the ______________ leisure time most teenagers
spend on an average day is about 8 hours. This amount of time makes us a little bit
worried because we wonder how they have time to focus on their study.
5. I’d like to work as a volunteer because I can bring about more benefits for my
________________ in particular and for my city in general.
6. I think people from all walks of life in our ________________should join hands
together in order to solve recent ______________ problems.
7. Tony is very sporty. He is interested in ________________ such as playing tennis,
playing badminton, mountain climbing and activities like that.
8. The youth club has just opened a class teaching how to make ________________.
That means we can make things from paper.
9. Smart phones with strong Wi-fi connection help us to ________________ the
Internet very quickly and coneveniently. However, be careful with it!
10. My brother has a lot of friends. He is very good at _____________.
11. Your ideas are ________________ different from mine, but they’re very creative!

6 |

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


12. Ngọc: What does DIY stand for, Vy?
Vy: It stands for ______________________.
13. Tú: I have heard that your class has a new student, right?
Đằng: Yes. You know he’s very smart and ________________, too.
14. This morning, I asked my math teacher a question and I got a completely
________________ answer from him. He’s very knowledgable.
15. My mother is ________________ with my English-test result this semester although it
is not as high as she expected.
16. When taking up a new hobby, you should pay attention to the ________________ you
get when playing it. If that activity makes you uncomfortable, give it up.
Điền vào khoảng trống với từ thích hợp
In my class, I have several best friends like Tony, Tú, Nick and
Hằng. We have quite different hobbies. Tony is very sporty, so he likes
participating in sports _____________17 like playing badminton, playing
soccer or swimming. Tú is very _____________18. She usually
_____________19 to do general labour in her neighborhood. She thinks that
those __________________20 can benefit her community and help her to be
more independent and _____________21 her social skills a lot. Nick likes
computers and the Internet. In his free time, he usually _____________22 the
Internet to get new knowledge around the world. Apart from that, he also likes
_____________23 with others in the class. The last one I want to introduce is
Hằng. On an _________________24, Hằng usually spends an hour
_________________25, her favorite hobby. She likes indoor activities like
doing yoga or playing the piano. She does yoga and plays the piano every day.
And you? What do you usually do in your free time? How many hours do you
spend for your favorite hobby in _____________26? Write to share, please!

Điền vào chỗ trống với dạng đúng của từ cho sẵn
27. Students must be aware of some _______________ (society) problems such as
smoking, violence, and drugs and try to avoid them.
28. My ________________ (totally) spare time in a week is about ten hours.
29. I’m not ________________ (satisfy) with my English test result.
30. They organize “the Green Summer Campaign” ______________ (annual) for the local
youth to participate in volunteer activities.

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×