Tải bản đầy đủ

giao an lop 3 tuan 12

Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2016
TOÁN:
Tiết 6: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện phép trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần ở hàng chục
hoặc hàng trăm).
- Vận dụng được vào giải bài toán có lời văn ( có một phép tính trừ ).
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng giải tính.
3. Giáo dục : Cẩn thận, tự giác khi làm bài.
* Bài tập cần làm: bài 1 (cột 1, 2, 3), bài 2 (cột 1, 2, 3), bài 3.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: SGK
- Học sinh: SGK, vở ghi bài.

III . Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. ổn định tổ chức:
B. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu học sinh lên bảng làm bài tập - học sinh lên bảng làm bài.
tiết 5
- Nhận xét.
C. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
- Nêu mục tiêu giờ dạy, ghi bảng
- Nghe giới thiệu , ghi bài.
2. Hướng dẫn thực hiện phép tính trừ
các số có 3 chữ số (có nhớ một lần):
a. Phép trừ: 432 - 215 =
- Giáo viên viết phép tính lên bảng
- Học sinh lên bảng đặt tính và tính, lớp
làm nháp.
- Đặt tính như thế nào?
- Học sinh phát biểu.
- Chúng ta bắt đầu tính ở hàng nào?
- Từ hàng đơn vị.
- 2 không trừ được 5, ta làm thế nào?
- Mượn 1 chục của 3 chục thành 12; 12 –
5 = 7 viết 7 nhớ 1.
- Giáo viên giảng lại bước tính trên. Nêu
2 cách nhớ sang hàng chục, thông
thường nhớ xuống dưới.
- 2 học sinh nêu từng bước trước lớp. Cả
lớp theo dõi và nhận xét.
b. Phép trừ: 627 - 143 =
- Tiến hành các bước tương tự phần a.
- So sánh 2 phép tính.
- Phép trừ: 432 – 215 = 217 là phép trừ
có nhớ 1 lần ở hàng chục.
- Phép trừ: 627 - 143 = 484 là phép trừ
Đàm Ngân
Thám

1Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

có nhớ 1 lần ở hàng trăm.
3. Luyện tập- thực hành:
Bài 1: ( Làm bảng con )

- Nêu yêu cầu của bài.
- Học sinh nêu rõ cách làm.
- Học sinh nhận xét.

- Giáo viên nhận xét bài của học sinh.
Bài 2: ( Làm vở )

- Nêu yêu cầu bài tập
- Làm bài

- Chữa bài
Bài 3: ( Làm vở )
- Tổng số tem của 2 bạn là bao nhiêu?
- Trong đó bạn Bình có bao nhiêu con
tem?
- Bài toán yêu cầu tìm gì?

- Học sinh đọc đề bài.
-Tổng số tem của2 bạn là 335 con tem.
- Trong đó bạn Bình có 128 con tem.
- Tìm số tem của bạn Hoa.
- lớp làm vở.
Giải
Bạn Hoa sưu tầm được số tem là:
335 - 128 = 207 ( tem )
Đáp số: 207 tem
- Học sinh đọc thầm tóm tắt.
- Đoạn dây dài 243 cm.
- 27 cm.
- Đoạn dây còn lại dài bao nhiêu xăng - ti
- mét?
- Dựa vào tóm tắt đọc thành đề toán.
- Học sinh làm bài.
Giải
Đoạn dây còn lại dài là:
243 - 27 = 216 ( cm)
Đáp số: 216 cm

- Chấm, chữa bài
Bài 4:( Làm nháp - HSKG ) Yêu cầu:
- Đoạn dây dài bao nhiêu xăng-ti - mét?
- Đã cắt đi bao nhiêu xăng - ti - mét?
- Bài toán yêu cầu tìm gì?

- Chữa bài
D. Củng cố :
- Nhắc lại nội dung bài học.
E. Dặn dò: Về luyện thêm về phép tính
trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần).

……………………………………………………………….

TIẾNG ANH:
(G.V chuyên trách )
......................................................................................

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN:
Ai có lỗi?
I. Mục tiêu:
Đàm Ngân
Thám

2

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

A. Tập đọc:
1. Đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ, tiếng khó: khuỷu, nguệch, Cô- rét- ti, En- ri- cô, làm cho,
nắn nót, nổi giận, nên, lát sau, đến nỗi, lát nữa, xin lỗi, nói, vui lòng.
- Ngắt, nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
- Đọc trôi chảy toàn bài và bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện
với lời các nhân vật.
2. Đọc- hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ khó trong bài: kiêu căng, hối hận, can đảm, ngây...
- Hiểu nghĩa của câu chuyện: Phải biết nhường nhịn bạn nghĩ tốt về bạn,
dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn ( Trả lời được các câu hỏi SGK )
3. Giáo dục: Có ý thức luyện đọc, ham học.
B. Kể chuyện:
- Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu
chuyện theo lời kể của mình. Khi kể biết phối hợp cử chỉ, nét mặt và giọng điệu phù
hợp với diễn biến, nội dung câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu học sinh lên đọc bài: “Hai - Học sinh lên đọc bài.
bàn tay em”
- Lớp nhận xét
- Giáo viên nhận xét.
C. Dạy học bài mới:
TẬP ĐỌC: Tiết 1
1. Giới thiệu bài:
- Giáo viên yêu cầu HS quan sát tranh - HS quan sát tranh SGK, nghe giới thiệu
SGK, giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.
, ghi bài.
2. Luyện đọc:
a. Đọc mẫu:
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài một lượt. - Theo dõi đọc.
b. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
* Đọc từng câu:
- Yêu cầu học sinh đọc từng câu trong - Học sinh đọc từng câu trong mỗi đoạn .
mỗi đoạn .
- Giáo viên chỉnh sửa lỗi phát âm cho - Học sinh luyện đọc lại.
học sinh.
- Yêu cầu học sinh đọc từng câu trong - Học sinh tiếp nối đọc từng câu trong cả
cả bài.
bài.
* Đọc từng đoạn và giải nghĩa từ:
Đàm Ngân
Thám

3

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

- Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn trong - Học sinh đọc từng đoạn trong bài theo
bài.
hướng dẫn của giáo viên .
- 1 học sinh đọc đoạn 1, lớp đọc thầm
- Sửa cách ngắt giọng ở câu khó: “Tôi - Học sinh luyện đọc lại.
đang ....thì/ Cô - rét - ti ...tôi,/ làm cho
cây bút ... rất xấu. //
- Tìm từ trái nghĩa với: “kiêu căng”
- Từ trái nghĩa với: “kiêu căng” là:
“khiêm tốn”
- Nói thêm: “kiêu căng” là tự cho mình
hơn người khác.
* Hướng dẫn đọc đoạn 2,3, 4, 5
- Học sinh đọc đoạn 2, 3, 4, 5.
- Học sinh luyện đọc cách đối thoại.
- Con hiểu thế nào là “ hối hận”
- Học sinh giải thích.
- Con hiểu thế nào là “can đảm”
- Học sinh giải thích hoặc đặt câu.
- Con hiểu thế nào là “ngây”
- Học sinh tiếp nối đọc từng đoạn trong
cả bài.
* Luyện đọc theo nhóm:
- Mỗi nhóm 5 học sinh lần lượt đọc từng
đoạn trong cả bài.
- 2 nhóm tiếp nối nhau đọc bài trước lớp.
- Nhóm khác nghe và chỉnh sửa cho nhau.
* Đọc đồng thanh:
- Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3; 4.
3. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Giáo viên yêu cầu.
- 1 học sinh đọc thành tiếng đoạn 1, 2.
- Lớp đọc thầm đoạn 1, 2.
- Câu chuyện kể về ai?
- Kể về En- ri- cô và Cô- rét- ti.
- Vì sao 2 bạn nhỏ giận nhau?
- Vì Cô- rét- ti vô tình chạm vào khuỷu
tay En- ri- cô, làm cây bút của En- ri- cô
nguyệch ra 1 đường rất xấu. Hiểu lầm bạn
cố ý làm hỏng bài viết của mình, En- ricô tức giận và trả thù Cô- rét- ti bằng cách
đẩy vào khuỷu tay của bạn.
- Giáo viên: Vì hiểu lầm mà 2 bạn nhỏ
giận nhau. Câu chuyện tiếp diễn như thế
nào, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đoạn 3.
- 1 học sinh đọc đoạn 3.
- Vì sao En- ri- cô hối hận, muốn xin Vì En- ri- cô hiểu lầm Cô- rét- ti ?
lỗi Cô- rét- ti?
- En- ri- cô có đủ can đảm để xin lỗi - Không đủ can đảm
Cô- rét- ti không?
* En- ri- cô thấy hối hận về việc làm
của mình nhưng không đủ can đảm để
xin lỗi Cô- rét- ti. Muốn biết chuyện gì
Đàm Ngân
Thám

4

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

sẽ sảy ra tiếp theo, chúng ta cùng tìm
hiểu tiếp đoạn 4; 5.
- Học sinh đọc đoạn 4; 5.
- 2 bạn đã làm lành với nhau ra sao?
- Học sinh trả lời.
- Bố đã trách En- ri- cô như thế nào?
- Bố đã trách En- ri- cô là người có lỗi đã
không xin lỗi bạn trước lại còn giơ thước
doạ đánh bạn.
- Có bạn nói mặc dù có lỗi nhưng En- - Biết thương bạn khi bạn vất vả, biết hối
ri- cô vẫn có điểm đáng khen. Em hãy hận khi có lỗi và biết cảm động trước tình
tìm điểm đáng khen của En- ri- cô?
cảm của bạn dành cho mình.
- Còn Cô- rét- ti có gì đáng khen?
- Cô- rét- ti là người bạn tốt, biết quý
trọng tình bạn, biết tha thứ cho bạn khi
bạn mắc lỗi, biết chủ động làm lành với
bạn.
4. Luyện đọc lại bài:
Tiết 2
- Giáo viên yêu cầu.
- 1 học sinh khá đọc đoạn 3; 4; 5.
- Cả lớp theo dõi bài trong sách giáo
khoa.
* Chia thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm 3 - Các nhóm luyện đọc theo vai.
học sinh.
- Thi đọc giữa các nhóm (2 - 3 nhóm thi).
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học
sinh học tốt.
KỂ CHUYỆN( 0,5 tiết )
1. Định hướng- yêu cầu:
- Giáo viên yêu cầu.

- Gọi HS đọc yêu cầu của phần kể
chuyện.
- Dựa vào các tranh minh hoạ, kể lại từng
đoạn của câu chuyện Ai có lỗi bằng lời
của em.
- Câu chuyện trong sách giáo khoa - Kể bằng lời của em.
được kể bằng lời của ai?
* Vậy có nghĩa khi kể, con phải đóng
vai là người dẫn chuyện. Muốn vậy, em
cần chuyển lời của En- ri- cô thành lời
của mình.
- Yêu cầu học sinh đọc phần kể mẫu.
- 1 học sinh đọc bài.
- Lớp theo dõi.
- 1 học sinh tập kể nội dung bức tranh 1.
2. Thực hành kể chuyện:
- Chia học sinh thành các nhóm 5 học - Mỗi học sinh kể 1 đoạn trong bài, các
sinh.
học sinh trong nhóm nghe và chỉnh sửa lỗi
cho nhau.
Đàm Ngân
Thám

5

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

- 1 đến 2 nhóm kể trước lớp theo hình
thức tiếp nối, mỗi học sinh trong nhóm kể
1 đoạn kể 1 đoạn chuyện tương ứng với 1
tranh minh hoạ.
- Lần lượt từng nhóm kể, các học sinh
trong lớp nhận xét về nội dung, cách diễn
đạt, cách thể hiện của mỗi bạn trong
nhóm.
- Tuyên dương học sinh kể tốt.
D. Củng cố :
- Qua đọc và tìm hiểu câu chuyện, em
rút ra được điều gì?
- Nhận xét tiết học.
E.Dặn dò:Về kể cho người thân nghe.

- Học sinh phát biểu.

………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2016
CHÍNH TẢ: (Nghe viết)
Tiết 3: Ai có lỗi ?
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nghe - Viết đúng bài chính tả “Cơn giận lắng xuống ... can đảm”; trình bày
đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng các bài tập
2. Kỹ năng: Thực hiện tốt yêu cầu, rèn kỹ năng viết đúng.
3. Giáo dục: Có ý thức viết đúng chính tả.
II. Đồ dùng dạy- học:
- Giáo viên: SGK, phấn màu
- Học sinh: Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
A. ổn định tổ chức:
B. Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh nghe đọc- viết bảng con:
ngọt ngào, ngao ngán, hiền lành, chìm
nổi, cái liềm.
- Nhận xét.
C. Dạy học bài mới:
1. Giới thiệu bài:
- Nghe giới thiệu , ghi bài
Trong giờ chính tả này, các em sẽ viết
đoạn 3 bài tập đọc: “ Ai có lỗi”, sau đó làm
bài tập chính tả.
- Ghi đầu bài.
2. Hướng dẫn viết chính tả:
Đàm Ngân
Thám

6

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

a. Trao đổi về đoạn viết.
- Giáo viên đọc đoạn viết 1 lần .

- 2 học sinh đọc lại. lớp theo dõi đọc
thầm.
- Đoạn văn nói tâm trạng En - ri - cô như - Tâm trạng En - ri - cô rất hối hận.
thế nào?
b. Hướng dẫn cách trình bày:
- Đoạn văn có mấy câu?
- Có 5 câu.
- Trong đoạn văn có những chữ nào viết - Các chữ đầu câu và tên riêng: Cơn,
hoa, tại sao?
Tôi, Chắc, Bỗng và Cô- rét- ti
- Tên riêng của người nước ngoài khi viết - Có dấu gạch nối giữa các chữ.
có gì đặc biệt?
c. Hướng dẫn viết từ khó:
- Giáo viên đọc.
- Học sinh viết bảng con: Cô- rét– ti,
khuỷu tay, sứt chỉ, xin lỗi.
- Giáo viên sửa lỗi.
- Học sinh đọc các từ trên.
d. Viết chính tả:
- Giáo viên đọc bài.
- Học sinh viết.
e. Soát lỗi:
- Giáo viên đọc bài 2 lần.
- HS đổi vở cho nhau, dùng bút chì
soát lỗi.
g. Chấm, nhận xét bài:
- Giáo viên thu vở , nhận xét một số bài.
3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài 2: (Trò chơi)
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài và mẫu.
- 1 học sinh đọc đề bài và mẫu.
- Giáo viên nêu cách chơi, luật chơi.
- 2 đội học sinh liên tiếp tìm từ.
Ví dụ:
+ Nguệch ngoạc, rỗng tuếch, bộc
tuệch, khuếch khoác, xuệch xoạc...
+ Khuỷu tay, khúc khuỷu, ngã
- Giáo viên gạch chân từ đúng.
khuỵu,....
- Học sinh đọc lại.
Bài 3:
- GV hướng dẫn HS làm BT 3 câu a
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- Học sinh đọc đề bài.
- Yêu cầu 3 học sinh làm bảng, lớp làm - 3 học sinh làm bảng, lớp làm nháp.
nháp.
- Lời giải:
+ Cây sấu, chữ xấu, san sẻ, xẻ gỗ,xắn
tay áo,củ sắn.
- Giáo viên nhận xét.
- Học sinh nhận xét.
D. Củng cố, dặn dò:
Đàm Ngân
Thám

7

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
......................................................................................

TOÁN:

Tiết 7: Luyện tập
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết thực hiện phép cộng, phép trừ các số có 3 chữ số ( không nhớ hoặc có
nhớ 1 lần)
- Củng cố về tìm số bị trừ, số trừ , hiệu.
- Vận dụng được vào giải toán có lời văn ( có 1 phép cộng hoặc một phép trừ )
2. Kỹ năng: rèn kỹ năng thực hiện phép tính cộng, trừ.
3. Giáo dục: Cẩn thận, kiên trì.
* Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2(a), bài 3 (cột 1, 2, 3), bài 4.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: SGK, phấn màu.
- Học sinh: SGK, vở ghi toán.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. ổn định tổ chức:
B. Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh làm bài 2 tiết trước.
- GV chữa bài, nhận xét.
C. Dạy- học bài mới:
1. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục tiêu giờ học, ghi tên bài lên - Nghe giới thiệu , ghi bài.
bảng.
.
2.Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1: ( Làm bảng con )
Nêu yêu cầu của bài, hướng dẫn học sinh - Học sinh làm bảng con
làm bài.
- Học sinh nêu lại cách làm
- Lớp nhận xét.
- Giáo viên chữa bài
Bài 2: ( Làm vở )
Nêu yêu cầu của bài, hướng dẫn học sinh - Lớp làm vở phần a.
làm bài.
- Chấm, chữa bài
- Chữa bài
- Lớp làm nháp phần b
Bài 3: ( Làm nháp )
- Bài toán yêu cầu gì?
- Bài toán yêu cầu điền số thích hợp vào
ô trống.
Đàm Ngân
Thám

8

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

- Dòng 1 ghi gì?
- Dòng 1 ghi các số bị trừ.
- Dòng 2 ghi gì?
- Dòng 2 ghi các số trừ.
- Dòng 3 ghi gì?
- Dòng 3 ghi hiệu.
- Giáo viên đưa ra câu hỏi, học sinh nêu - Học sinh nêu lại cách tìm các số nêu
lại cách tìm .
trên .
- Lớp làm nháp .
- Nêu miệng kết quả
- Nhận xét
Bài 4: ( Làm vở )
- Yêu cầu học sinh đọc thầm phần tóm tắt. - Học sinh đọc.
- Dựa vào tóm tắt nêu đề bài.
- Học sinh suy nghĩ, tự làm bài.
- Chữa bài
Giải
Cả hai ngày bán được:
415 + 325 =740 ( kg )
Đáp số: 740 kg
Bài 5: (Làm nháp - HSKG)
- Gọi 1 học sinh đọc đề bài.
- Học sinh đọc.
- Bài toán cho biết gì?
- Học sinh trả lời.
- Bài toán yêu cầu tìm gì?
- Học sinh trả lời.
- Học sinh làm bài trên bảng, lớp làm
vở nháp.
Giải
Số học sinh nam của khối lớp 3 là:
- Chữa bài
165 – 84 = 81 ( Học sinh)
Đáp số: 81 Học sinh
D. Củng cố
- Nhắc lại nội dung bài học.
E. Dặn dò:
Bài tập về nhà: làm lại các BT
- Về luyện tập thêm về phép tính cộng,
trừ các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần)
- Chuẩn bị bài sau
- Nhận xét tiết học.
......................................................................................

TẬP ĐỌC:
Tiết 6: Cô giáo tí hon
I. Mục tiêu:
1. Đọc thành tiếng:
- Đọc đúng: nón, lớp, khoan thai, làm, khúc khích, ngọng líu, lớn, núng nính.
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
Đàm Ngân
Thám

9

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

- đọc trôi chảy và bước đầu biết đọc bài với giọng chậm dãi, vui vẻ, thích thú.
2. Đọc hiểu:
- Hiểu nghĩa của các từ trong bài: Khoan thai, khúc khích, tỉnh khô, trâm bầu,
núng nính.
- Hiểu nội dung của bài: Bài văn tả trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của các
bạn nhỏ, bộc lộ tình cảm yêu quý cô giáo và ước mơ trở thành cô giáo.( trả lời được
các câu hỏi trong SGK )
3.Giáo dục: Học sinh có ý thức chơi các trò chơi lành mạnh
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: SGK
- Học sinh: sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
A. ổn định tổ chức:
B. Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS đọc bài “Ai có lỗi” và trả lời
câu hỏi 3; 4.
- Nhận xét.
C. Dạy- học bài mới:
1. Giới thiệu bài:
- Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ SGK, - HS quan sát tranh trả lời:
hỏi: Các bạn nhỏ đang chơi trò chơi gì?
- Các bạn nhỏ đang chơi trò chơi
“Cô giáo”.
- Giới thiệu bài- ghi bảng.
- Nghe giới thiệu , ghi bài
2. Luyện đọc:
a. Đọc mẫu: - GV đọc toàn bài với giọng - Học sinh đọc thầm theo.
nhẹ nhàng, tình cảm, thích thú.
b. HD đọc kết hợp giải nghĩa từ:
* Đọc từng câu, luyện phát âm từ khó, dễ - HS đọc từng câu trong bài (đọc 2
lẫn:
lần).
- Giáo viên sửa lỗi phát âm.
* Đọc từng đoạn, và giải nghĩa từ khó:
- 3 học sinh đọc 3 đoạn lần 1
- 3 học sinh đọc 3 đoạn lần 2.
- HS đọc xong 3 đoạn 2 lần, GV hỏi:
- Thế nào là “ khoan thai”? Tìm từ trái nghĩa - Khoan thai là thong thả, nhẹ
với “ khoan thai”?
nhàng. Trái nghĩa là vội vàng, hấp
- “ Cười khúc khích” là như thế nào?
tấp.
- Tiếng cười nhỏ, phát ra liên tục thể
- Đặt câu với “khúc khích”?
hiện sự thích thú.
- HS tự đặt câu.
- Em hình dung thế nào là mặt tỉnh khô?
- Khuôn mặt không biểu hiện thái
- Giải nghĩa từ : " trâm bầu "
độ tình cảm gì?
- Cây cùng họ với bàng, mọc nhiều
- Giải nghĩa từ “núng nính”.
ở Nam Bộ
Đàm Ngân
Thám

10

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

-Nói về má của em bé mập mạp.
* Luyện đọc theo nhóm:
- Yêu cầu luyện đọc theo nhóm bàn
* Lớp đọc đồng thanh cả bài.
3. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu học sinh đọc lại bài.
- Bạn nhỏ đang chơi trò chơi gì?

- Các nhóm bàn luyện đọc bài.

- 1 HS đọc lại cả bài. Lớp đọc thầm.
- Chơi trò chơi lớp học (đóng vai cô
giáo, học sinh)
- Ai là “cô giáo”, cô giáo có mấy “học trò”, - Bé là “cô giáo”, cô giáo có 3 “học
đó là những ai?
trò”, đó là Hiển, Anh, Thanh.
- Tìm những cử chỉ của cô giáo Bé làm em - Học sinh nêu.
thích thú?
- Hãy tìm những hình ảnh ngộ nghĩnh của - Học sinh nêu.
đám học trò.
- “Học trò” đón “cô giáo” vào lớp như thế - Khúc khích đứng dậy chào.
nào?
- “Học trò” đọc bài của “cô giáo” như thế - Ríu rít đánh vần theo cô.
nào?
- Từng học trò có nét gì đáng yêu?
- Học sinh nêu.
- Em có nhận xét gì về trò chơi của 4 chị - Trò chơi hay, lý thú, sinh động,
em?
đáng yêu.
- Theo em vì sao Bé lại đóng vai “cô giáo” - Vì Bé rất yêu cô giáo và muốn
đạt đến thế?
được làm cô giáo.
4. Luyện đọc lại bài:
- 1 học sinh khá đọc lại toàn
bài.Lớp theo dõi.
- HS tự luyện đọc cá nhân.
- 4 HS thi đọc, mỗi em đọc một
đoạn. Lớp bình chọn bạn đọc hay.
D. Củng cố, dặn dò:
- Câu văn nào trong bài có sử dụng biện " Làm như cô giáo, Bé đưa mắt...trên
pháp so sánh?
tấm bảng."
- Tổng kết giờ học.
- Về chuẩn bị tiết sau:Chiếc áo len
......................................................................................

ĐẠO ĐỨC:
Kính yêu Bác Hồ (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh biết:
- Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn với đất nước, với dân tộc.
- Tình cảm giữa Thiếu nhi với Bác Hồ
- Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác.
Đàm Ngân
Thám

11

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

2. Kỹ năng: Học sinh ghi nhớ và thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên, Nhi
đồng
3. Giáo dục: Học sinh có tình cảm kính yêu và biết ơn Bác Hồ.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên, Nhi đồng
- Học sinh: Sưu tầm tranh, thơ, truyện về Bác Hồ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Khởi động: Cả lớp hát múa bài Hoa - HS ghi bài.
thơm dâng Bác nhạc và lời: Hà Hải.
* Hoạt động 1: Học sinh tự liên hệ.
- Thảo luận nhóm 2 trả lời.
- Giáo viên đưa câu hỏi:
- Học sinh trả lời.
+ Em đã thực hiện những điều nào
trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi
đồng.
+ Còn điều nào em chưa thực hiện
tốt? Tại sao?
+ Em dự định sẽ làm gì trong thời
gian tới ?
* Hoạt động 2: Học sinh trình bày, giới
thiệu tư liệu (tranh ảnh, bài báo, câu
chuyện, bài thơ, bài hát, ca dao...) đã
sưu tầm được về Bác Hồ, về Bác Hồ với
thiếu nhi và các tấm gương cháu ngoan
Bác Hồ.
- Giáo viên yêu cầu.
- Học sinh, nhóm học sinh trình bày
kết quả sưu tầm được dưới các hình
thức như: “hát, kể chuyện, đọc thơ, giới
thiệu tranh ảnh”.
- Học sinh cả lớp thảo luận, nhận xét
về kết quả sưu tầm của các bạn.
- Giáo viên khen học sinh, nhóm học
sinh chuẩn bị, sưu tầm tốt.
* Hoạt động 3: Trò chơi phóng viên:
- Giáo viên yêu cầu.
- 1 số học sinh trong lớp thay nhau
đóng vai phóng viên phỏng vấn các bạn
trong lớp về Bác Hồ, về Bác Hồ với
thiếu nhi.
- Ví dụ có thể hỏi:
+ Bạn vui lòng cho biết Bác Hồ còn
có những tên nào nữa?
+ Quê Bác ở đâu?
+ Bác sinh vào ngày, tháng, năm nào?
Đàm Ngân
Thám

12

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

+ Thiếu nhi chúng ta cần làm gì để tỏ
lòng kính yêu Bác.
+ Vì sao thiếu nhi lại yêu quý Bác
Hồ?
+ Bạn hãy đọc một câu ca dao nói về
Bác Hồ?
+ Hát 1 bài hoặc đọc một bài thơ nói
về Bác Hồ?
+ Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
khi nào? ở đâu?
...............
* Kết luận chung:
- Giáo viên tóm tắt nội dung, tổng kết
giờ học.
- Lớp đọc đồng thanh:
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
- Nhận xét, dặn dò.
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2016
CHÍNH TẢ: (Nghe viết)
Tiết 4: Cô giáo tí hon
I. Mục tiêu;
1. Kiến thức:
- Nghe - Viết đúng bài chính tả: đoạn “ Bé treo nón ... ríu rít đánh vần” ; trình
bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng BT (2) a/ b
2. Kỹ năng: Có ý thức viết đúng, đẹp.
3. Giáo dục: Luôn có ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGK
- Học sinh: SGK,vở chính tả, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. ổn định tổ chức:
B. Kiểm tra bài cũ:
- Lớp viết bảng con: nghuệch ngoạc,
khuỷu tay, xấu hổ, cá sấu, sông sâu, xâu
kim.
- Nhận xét.
C. Dạy học bài mới:
1. Giới thiệu bài:
Giờ chính tả này, các con sẽ viết đoạn: “ - Nghe giới thiệu , ghi bài
Đàm Ngân
Thám

13

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

Bé treo nón ... ríu rít đánh vần” trong bài
“Cô giáo tí hon” Sau đó làm bài tâp phân
biệt s/x .
2. Hướng dẫn viết chính tả:
a. Trao đổi về nội dung đoạn viết:
- Giáo viên đọc đoạn văn trong SGK một - Theo dõi giáo viên đọc.
lần
- Tìm những hình ảnh cho thấy Bé bắt - Bẻ một nhánh trâm bầu làm thước,
chước cô giáo?
đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm
nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên bảng
đánh vần từng tiếng cho đám học trò
đánh vần theo.
- Hình ảnh mấy đứa em có gì ngộ nghĩnh, - Chúng chống hai tay nhìn chị, ríu rít
đáng yêu?
đánh vần theo.
b. Hướng dẫn cách trình bày:
- Đoạn văn có mấy câu?
- Chữ đầu câu viết thế nào?
- Ngoài chữ đầu câu, trong bài còn chữ
nào phải viết hoa? Vì sao?
c. Hướng dẫn viết từ khó:
- Trong bài có các chữ nào khó viết?

- Có 5 câu.
- Chữ đầu câu phải viết hoa.
- Chữ Bé, Vì đó là tên riêng.
- Học sinh nêu: Treo nón, trâm bầu, cô
giáo, ríu rít.
- Học sinh viết bảng con

- Yêu cầu học sinh viết.
d. Viết chính tả, soát lỗi:
- Giáo viên đọc .
- Học sinh viết.
- Giáo viên đọc 2 lần cho học sinh soát - Học sinh đổi chéo vở soát lỗi.
lỗi.
g. Chấm bài:
- Giáo viên chấm một số vở, nhận xét về
chữ viết, lỗi...
3. Hướng dẫn bài tập chính tả:
Bài 2b:Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- Học sinh đọc đề bài trong sách.
- Học sinh làm miệng- HS khác nhận
xét
- Theo dõi, nhận xét
* Ví dụ: Gắn bó, hàn gắn...Cố gắng,
gắng sức...
Nặn đồ chơi... nặng nề...
Khăn quàng...khăng khít..
D. Củng cố, dặn dò:
- Ghi nhớ các từ tìm được, viết sai 3 lỗi - Thực hiện ở nhà.
trở lên viết lại bài.
......................................................................................

Đàm Ngân
Thám

14

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

TOÁN:
Tiết 8: Ôn tập các bảng nhân
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Thuộc các bảng nhân 2,3,4,5.
- Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính giá trị biểu thức .
- Vận dụng được vào việc tính chu vi hình tam giác và giải toán có lời văn
( có một phép nhân ).
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng giải toán.
3. Giáo dục: Cẩn thận khi làm bài.
*BT4: HS làm miệng.
II. Chuẩn bị: SGK
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
A. ổn định tổ chức:
B. Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh làm bài tập 4,5 tiết trước.
- Giáo viên nhận xét, chữa bài.
C. Dạy- học bài mới:
1. Giới thiệu bài:
- Nêu mục tiêu giờ học- ghi tên bài lên - Nghe giới thiệu , ghi bài.
bảng.
.
2. Ôn tập các bảng nhân:
Bài 1:( Miệng )
a. Giáo viên tổ chức.
- Học sinh thi học thuộc lòng các bảng
nhân 2; 3; 4; 5.
- Học sinh nối tiếp nhau làm miệng phần
a bài 1 .
- Nhận xét
b. Thực hiện nhân nhẩm với số tròn
trăm:
- Giáo viên hướng dẫn nhẩm.
- Học sinh nhẩm
- Học sinh nhận xét.
Nhận xét .
Bài 2: ( Làm vở )
- Hướng dẫn HS thực hiện:
4 x 3 + 10 = 12 + 10 = 22
- Lớp làm vở phần a, c.
- Chấm, chữa bài
- Chữa bài
- Làm nháp phần còn lại
Bài 3: (Làm vở )
- Học sinh đọc đề bài.
- Giáo viên hướng dẫn phân tích đề.
- Học sinh làm bài.
- Chữa bài.
Giải
Số ghế trong phòng ăn là:
4 x 8 = 32 ( cái ghế )
Đàm Ngân
Thám

15

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

Đáp số: 32 cái ghế
Bài 4: ( Làm miệng )
- Học sinh đọc đề bài.
- Hãy nêu cách tính chu vi hình tam - Tính tổng độ dài các cạnh của hình tam
giác?
giác đó.
- Nêu độ dài các cạnh của hình tam - AB = 100 cm
giác ABC?
BC = 100 cm
CA = 100 cm
- Hình tam giác ABC có điểm gì đặc - Độ dài 3 cạch bằng nhau và bằng 100.
biệt?
- Suy nghĩ để tính chu vi hình tam giác - HS nêu miệng.
ABC bằng 2 cách?
Cách 1: Chu vi tam giác ABC là:
100 + 100 + 100 = 300 (cm)
Đáp số: 300 cm

- Chữa bài.
D. Củng cố, dặn dò:
- Về ôn luyện thêm về bảng nhân, chia
đã học.
- Nhận xét tiết học.

Cách 2: Chu vi tam giác ABC là:
100 x 3 = 300 (cm)
Đáp số: 300 cm

......................................................................................

TẬP VIẾT:
Tiết 2: Ôn chữ hoa Ă, Â
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Viết đúng, đẹp chữ viết hoa Ă, Â.
- Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ tên riêng Âu Lạc và câu ứng dụng:
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng"
2. Kỹ năng: Học sinh viết đều nét khoảng cách giữa các chữ trong cụm từ.
3. Giáo dục: Có ý thức luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy- học:
- Giáo viên:
+ Mẫu chữ hoa Ă, Â.
+ Viết sẵn tên riêng và câu ứng dụng trên bảng lớp:
- Học sinh: Vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:

Đàm Ngân
Thám

16

Tiểu học Hoàng Hoa


Giỏo ỏn lp 3B
2017

Tun12

A. n nh t chc:
B. Kiểm tra bài cũ:
- Chấm bài về nhà của học sinh.
- Giáo viên yêu cầu.

Nm hc 2016 -

- Đọc lại từ và câu ứng dụng của
tiết trớc:
+ Vừ A Dính
"Anh em nh thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ
đần"
- 2 học sinh lên bảng viết:
Vừ A Dính, Anh em

- Nhn xột hc sinh.
C. Dy- hc bi mi:
1. Gii thiu bi:
- Giỏo viờn nờu mc tiờu.
- Ghi bng u bi.
2. Hng dn vit ch hoa:
a. Quan sỏt v nờu quy trỡnh vit , ,
L hoa:

- Trong tờn riờng v cõu ng dng cú
nhng ch hoa no?
- Treo bng cỏc ch mu.
- Giỏo viờn va vit mu va nhc li
quy trỡnh.
b. Vit bng:
- Giỏo viờn yờu cu.
3. Hng dn vit t ng dng:
a. Gii thiu t ng dng:
- Con cú bit ti sao t u Lc li phi
vit hoa khụng?
- Giỏo viờn: u Lc l tờn ca nc ta
di thi vua An Dng Vng, úng ụ
C Loa, nay thuc huyn ụng Anh, H
Ni.
b. Quan sỏt v nhn xột:
- T ng dng cú my ch? L nhng
ch no?
- Trong t ng dng cỏc ch cú chiu cao
m Ngõn
Thỏm

17

- Cú ch , , L.
- Nhc li quy trỡnh vit.
- Lp theo dừi.

- 3 hc sinh vit bng lp.
- Lp vit bng con.
- Hc sinh c u Lc.
- Hc sinh phỏt biu ý kin.

- Gm 2 ch u, Lc.
- Ch , L cao 2 ly ri, cũn li cao 1 ly.
Tiu hc Hong Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

như thế nào?
- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng
nào?
c. Viết bảng:
- Giáo viên yêu cầu.
4.Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
a. Giới thiệu câu ứng dụng:
- Giải thích ý nghĩa.
b. Quan sát và nhận xét.
c. Viết bảng:

Năm học 2016 -

- Bằng 1 con chữ o.
- 2 học sinh viết bảng lớp.
- Lớp viết bảng con.
- Học sinh đọc.
- Phân tích độ cao.
- 2 học sinh viết bảng: Ăn khoai, Ăn quả.
- Học sinh viết bảng con

- Giáo viên chữa lỗi, nhận xét.
5. Viết vở tập viết:
- Giáo viên theo dõi, bổ sung cho học
sinh.
- Giáo viên chấm một số bài, nhận xét.
D. Củng cố , dặn dò:
- Nhận xét tiết học
Về viết bài ở nhà, chuẩn bị tiết sau.

- Học sinh viết bài

- Nghe nhận xét

......................................................................................

THỂ DỤC:
ÔN ĐI ĐỀU – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I, MỤC TIÊU:
- Ôn tập đi đều theo 1- 4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản
đúng và theo đúng nhịp hô của GV.
- Chơi trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia chơi một
cách chủ động.
II, CHUẨN BỊ:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn luyện tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi “Kết bạn”.
III, HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
Hoạt động dạy
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp (tiếp tục giúp đỡ cán sự
tập hợp, báo cáo) phổ biến nôị dung, yêu
cầu giờ học.
- GV cho HS khởi động và chơi trò chơi
“Làm theo hiệu lệnh”.

Đàm Ngân
Thám

18

TG

Hoạt động học

2p

- Lớp trưởng tập hợp, điểm số,
báo cáo GV.

3p

- HS giậm chân tại chỗ, đếm to
theo nhịp, chạy nhẹ nhàng theo
nhịp và tham gia trò chơi theo
yêu cầu của GV.
Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

2-Phần cơ bản.
- Tập đi đều theo 1-4 hàng dọc.
GV cho lớp tập đi thường theo nhịp, rồi 10p
đi đều theo nhịp hô 1-2, 1-2, ...Chú ý
động tác phối hợp giữa chân và tay, tránh
để tình trạng học sinh đi cùng chân cùng
tay, nêuc có phải uốn nắn ngay.
- Ôn động tác đi kiểng gót hai tay chống 12p
hông (dang ngang).
- Chơi trò chơi “Kết bạn”.

- HS thực hành đi thường, đi
đều theo nhịp hô của GV.

- HS ôn tập các động tác theo
chỉ dẫn của GV.

5p

3-Phần kết thúc
- Cho HS đi chậm xung quanh vòng tròn 2p
vỗ tay và hát.
- GV hệ thống bài và nhận xét giờ học.

- HS tham gia chơi trò chơi.

- HS đi chậm thành vòng tròn
và hát

1p

- HS chú ý lắng nghe.

..............................................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2016
TOÁN:
Tiết 10 : Luyện tập
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết tính giá trị biểu thức có phép nhân, phép chia.
- Củng cố biểu tượng về 1/4
- Vận dụng được vào giải toán có lời văn ( có một phép nhân).
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính cho học sinh.
3. Giáo dục: Cẩn thận khi làm bài.
* Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 3.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: + SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy:
Hoạt động học:
A. ổn định tổ chức:
- Học sinh hát .
B. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi học sinh lên bảng làm bài.
- Học sinh lên bảng làm bài:
3 x4=
3 x5=
Đàm Ngân
Thám

19

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

12 : 3 =
15 : 3 =
12 : 4 =
15 : 5 =
- Học sinh lên bảng đọc bảng chia.

- Gọi học sinh khác lên bảng
- Giáo viên nhận xét.
C. Dạy học bài mới:
1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu giờ học, - Nghe giới thiệu , ghi bài.
ghi bảng.
.
2. Củng cố kỹ năng tính giá trị biểu
thức:
Bài 1: (làm bảng con)
- Giáo viên ghi: 5 x 3 + 2 =
Có 2 cách tính là:
Cách 1: 5 x 3 + 2 = 15 + 2
= 17
Cách 2 : 5 x 3 + 2 = 5 x 5
= 25
- Trong 2 cách tính trên cách nào đúng, - Cách 1 đúng, cách 2 sai vì cách 2 làm
cách nào sai, vì sao?
phép tính cộng trước phép tính nhân.
- Trong biểu thức có 2 dấu phép tính - Nhân ( chia ) làm trước, cộng (trừ )
nhân ( chia) và cộng hoặc trừ ta làm phép làm sau.
tính nào trước?
- Giáo viên ghi: 20 x 3 : 2 =
- Yêu cầu học sinh nêu cách làm.
- Học sinh nêu cách làm và thực hiện
tính.
- Học sinh làm bảng con
Bài 2: (làm miệng)
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài
- 1 học sinh đọc đề.
- Học sinh quan sát tranh SGK.
- Hình nào đã khoanh vào 1 số con vịt , - Hình a vì có 12 con vịt, chia làm 4
vì sao?
4
phần bằng nhau thì mỗi phần có 3 con.
Hình a đã khoanh vào 3 con.
- Hình b khoanh vào một phần mấy số - 1 ,vì có 12 con, chia thành 3 phần
con vịt, vì sao?
3
bằng nhau thì mỗi phần được 4 con vịt,
hình b khoanh 4 con vịt.
Bài 3; (làm vở)
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- 1 học sinh đọc đề bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Mỗi bàn có 2 học sinh.
- Bài toán yêu cầu tìm gì?
- 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh?
- Lớp làm vở ô ly.
- Giáo viên yêu cầu.
Giải
Số học sinh ở 4 bàn là :
2 x 4 = 8 ( học sinh )
Đàm Ngân
Thám

20

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

- Chấm , nhận xét.
D. Củng cố, dặn dò:
- Nêu cách tính giá trị của biểu thức.
- Về nhà luyện lại các bài tập .

Năm học 2016 -

Đáp số: 8 học sinh
- Học sinh nêu.

............................................................................................

TIẾNG ANH :
(G.V chuyên trách )
..............................................................................

THỂ DỤC:
ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ,KNVĐ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY”
I/ Mục tiêu
-Ôn tập một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học ở lớp đã học.
-Rèn thực hiện động tác nhanh ,trật tự, theo đúng đội hình tập luyện
-Thực hiện trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”chơi và tham gia chơi đúng luật
II/Chuẩn bị :
- Sân trường hoặc lớp học ,vệ sinh sạch sẽ ,an toàn .
- 1còi ,kẻ sân cho trò chơi
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
T .G
CÁCH TỔ CHỨC
1/ Phần mở đầu :
6p
- Tập hợp lớp phổ biến nội dung , yêu
X X X X X
cầu giờ học, GV theo dõi giúp đỡ lớp
trưởng.
X X X X X
- Giậm chân tại chỗ và đếm theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng dọc theo sân
X X X X X
trường :40-50m
*/ Trò chơi :“Làm theo hiệu lệnh”
X X X X X
2/Phần cơ bản :
*/Ôn tập hợp hàng dọc quay phải,
22p
quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ,
biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách
chào báo cáo ,xin phép khi ra vào lớp.
X X X X X X
- GV nêu tên động tác, làm mẫu.
- GV hô khẩu lệnh cho HS tập.
X X X X X X
- HS tập GV theo uốn nắn sửa sai.
* Phân công tổ nhóm tập luyện.
X X X X X X
-Học sinh thi dua theo các tổ.
*/ Trò chơi :“Nhóm ba nhóm bảy”
X X X X X X
- GV nêu tên và gọi HS nhắc lại luật
Đàm Ngân
Thám

21

Tiểu học Hoàng Hoa

X
X
X
X


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

chơi .
- Cho lớp chơi thử và chơi chính thức.
- GV nhận xét tuyên dương cái nhân
và tập thể
*/ Ôn lại một số động tác đội hình đội
ngũ đã học như:
- Tập hợp hàng dọc ,dóng hàng, diểm
số, quay phải,trái ,đứng nghiêm
(nghỉ)dàn hàng, dồn hàng… mỗi động
tác 1-2 lần
3/ Phần kết thúc :
- Đi thường theo nhịp và hát.
6p
- GV giúp HS hệ thống lại bài
- Nhận xét , đánh giá , dặn dò.

x

x x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x x

.....................................................................

SINH HOẠT TẬP THỂ:
I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Nắm được ưu - khuyết điểm trong tuần.
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
- Biết được phương hướng tuần tới.
- GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
- Biết được truyền thống nhà trường.
- Thực hiện an toàn giao thông khi đi ra đường.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Nắm được Ưu – khuyết điểm của HS trong tuần
- HS: Các mảng chuẩn bị nội dung.
iII. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
1. Lớp hát đồng ca
2. Lớp báo cáo hoạt động trong tuần:
- 3 Dãy trưởng lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành
viên.
- Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
- Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo
cáo về hoạt động của ban.
- CTHĐTQ lên nhận xét chung các Ban và cùng 2 PCT hội ý, xếp loại thi đua
các dãy. Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên của lớp
- GV nhận xét chung:
+ Nề nếp:

Đàm Ngân
Thám

22

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

+ Học tập:
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

3. Phương hướng tuần sau:
- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời
hay làm việc tốt.
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

4. Tuyên dương – Phê bình:
- Tuyên dương:........................................................................................................................
- Phê bình : ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Đàm Ngân
Thám

23

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

Năm học 2016 -

Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2016
TOÁN:
Tiết 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
I. Mục đích- yêu cầu:
1. Kiến thức: Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. HS làm được Bài
tập 1, 2, 3, 4.
2. Kỹ năng: Thực hiện làm tốt phần thực hành.
3. Giáo dục: Nghiêm túc, sôi nổi khi làm bài.
II. Đồ dùng dạy- học:
- SGK.
III . Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. ổn định tổ chức:
- Hát.
B. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra chuẩn bị của học sinh.
C. Dạy- học bài mới:
1. Giới thiệu: Trong giờ học này, các - Học sinh nghe giới thiệu, ghi bài.
em sẽ được ôn về đọc, viết, so sánh các
số có 3 chữ số.
2. Ôn tập về đọc, viết số:
- Giáo viên đọc các số: 456; 227; 134; - Học sinh viết bảng lớp.
506; 609; 780.
- Lớp viết bảng con.
- Giáo viên ghi bảng: 178; 596; 683; - Học sinh nối tiếp đọc.
277; 354; 946; 105; 215; 664; 355.
- Lớp nhận xét.
Bài 1: Làm phiếu học tập
- Học sinh đọc bài.
- Ghi ngay kết quả vào bài.
- Đổi kiểm tra chéo, nhận xét.
3. Ôn tập về thứ tự lớp:
Bài 2: Làm phiếu: - Giáo viên treo - 2 học sinh lên bảng làm.
bảng phụ.
- Lớp làm phiếu.
- Nhận xét bài trên bảng, sửa sai.
- Tại sao lại điền 312 vào sau 311?
- Vì theo cách đếm 310; 311; 312.
Hoặc: 310 + 1 = 311
311 + 1 = 312
312 + 1 = 313 ...
- Nhận xét gì về dãy số?
- Là dãy số tự nhiên liên tiếp từ 310 đến
319.
- Tại sao trong phần b lại điền 398 vào - Vì 400 - 1 = 399
sau 399?
399 - 1 = 398
Hoặc: 399 là số liền trước của 400.
398 là số liền trước của 399.
- Nhận xét gì về dãy số?
- Là dãy số tự nhiên liên tiếp xếp theo thứ
tự giảm dần từ 400 đến 391.
4. Ôn luyện về so sánh số và thứ tự
Đàm Ngân
Thám

24

Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 3B
2017

Tuần12

số:
Bài 3:( làm vở )
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
* Hướng dẫn HS làm bài:
- Tại sao điền được 303 < 330?
- Chấm, nhận xét
* GV củng cố cách so sánh
Bài 4: ( làm vở )

Năm học 2016 -

- Đọc đề bài.
- So sánh các số.
- Vì 2 số đều có hàng trăm là 3 nhưng 303
có 0 chục, còn 330 có 3 chục. 0 chục < 3
chục nên 303 < 330.
- Học sinh tự làm bài vở ô ly
- Đọc đề.
- Lớp làm vở ô ly.

- Chấm, chữa bài
- Số lớn nhất trong dãy số trên là số - 735.
nào?
- Vì sao 735 là số lớn nhất trong dãy - Vì có số hàng trăm lớn nhất.
số trên?
- Số bé nhất trong dãy số trên là số - 142. Vì có số hàng trăm bé nhất.
nào? Vì sao?
3. Củng cố- dặn dò: Ôn thêm đọc,
viết các số có 3 chữ số.
……………………………………………………………….

TIẾNG ANH:
(G.V chuyên trách )
......................................................................................

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN:
Cậu bé thông minh (2 tiết)
I. Mục đích- yêu cầu:
A. Tập đọc:
- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa
các cụm từ ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé. ( Trả lời
được các câu hỏi trong SGK )
B. Kể chuyện:
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ
II. Đồ dùng dạy- học:
- Viết câu, đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Tập đọc
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động 1: Mở đầu: Giới thiệu - Mở mục lục đọc thầm.
Đàm Ngân
Thám

25

Tiểu học Hoàng Hoa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×