Tải bản đầy đủ

giao an lop 3 tuan 31 den 35

Giáo án lớp 3B

Tuần 31

Năm học 2016 - 2017

TUẦN 31:
Thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2017
TOÁN:
NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I/ MỤC TIÊU:
- Học sinh biết thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số .( có
2 nhớ lần nhớ không liền nhau ).
- HS làm được BT: 1,2,3.
II/ CHUẨN BỊ :
- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .
II/ LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Hai HS lên bảng chữa bài tập số 2 .
1.Bài cũ :

-Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà
-Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .
-Chấm vở hai bàn tổ 2
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra .
2.Bài mới:
-Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
a) Giới thiệu bài:
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
b.Hướng dẫn phép nhân .
- Giáo viên ghi lên bảng phép nhân :
14273 x 3 = ?
-Gọi HS đứng tại chỗ thực hiện phép nhân - Học sinh nêu cách đặt tính và tính
và GV ghi bảng như sách giáo khoa.
-Lớp theo dõi và nhận xét
-Ghi bảng phép tính và gợi ý để học sinh
- Đặt tính và thực hiện nhân từ phải
nêu cách tính như sách giáo khoa .
sang trái .
-Lưu ý học sinh nhân rồi mới cộng phần
nhớ .
c) Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi HS nêu bài tập 1
-Một em nêu yêu cầu đề bài 1.
-Ghi bảng lần lượt từng phép tính
-Yêu cầu nêu lại cách tính nhân .
- Học sinh nêu lại cách nhân có nhớ .
-Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở
-Lớp thực hiện làm vào vở
-Gọi 2 em lên bảng tính
-Hai em lên bảng tính kết quả .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2
- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
–Yêu cầu lớp làm vở
-Cả lớp làm vào vở bài tập .
-Mời một em lên bảng giải bài
-Một em lên bảng tính và điền vào
-Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bảng


bài .
- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự
-Gọi em khác nhận xét bài bạn
sửa bài .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Đàm Ngân

1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

Bài 3:
-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài .
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở
-Mời một học sinh lên bảng giải .
-Gọi em khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
–Dặn về nhà học và làm bài tập .

Năm học 2016 - 2017

-Một học sinh đọc đề bài .
-Cả lớp thực hiện vào vở .
-Một học sinh lên bảng giải bài
-Học sinh khác nhận xét bài bạn .

-HS chú ý

……………………………………………………………….

TIẾNG ANH:
(G.V chuyên trách )
......................................................................................

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: (2 TIẾT)
BÁC SĨ Y- ÉC- XANH
I . MỤC TIÊU:
- Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu ND: Đề cao lẽ sống cao đẹp của Y- éc- xanh( sống để yêu thương và
giúp đỡ đồng loại); nói lên sự gắn bó của Y- éc- xanh với mảnh đaats Nha Trang nói
riêng và VN nói chung.(TL được CH trong SGK).
- Đọc đúng: nghiên cứu , là ủi , im lặng , vi trùng , chân trời , toa , …
-Bước đầu biết kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của bà khách, dựa
theo tranh minh họa. HS khá, giỏi kể lại câu chuyện theo lời của bà khách.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh ảnh minh họa sách giáo khoa, Ảnh bác sĩ Y- éc – xanh .
III. LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Gọi học sinh lên bảng đọc thuộc lòng bài
- 2 HS đọc bài
“Một mái nà chung”
-Giáo viên nhận xét đánh giá bài
2.Bài mới: Tập đọc :
-Vài em nhắc lại tựa bài
a) Giới thiệu bài :
b) Luyện đọc:
-Đọc mẫu diễn cảm toàn bài .
-Lớp lắng nghe đọc mẫu .
-Đọc giọng kể thay đổi giọng cho phù hợp
- Chú ý đọc đúng các đoạn trong bài
với giọng từng nhân vật .
như giáo viên lưu ý .
* Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ
- Yêu cầu học sinh luyện đọc từng câu
- Lần lượt từng em đọc từng câu
trong bài.
-Viết lên bảng các từ tiếng nước ngoài
-Rèn đọc các từ như : Y – éc – xanh
hướng dẫn học sinh rèn đọc .
.
-Yêu cầu nối tiếp đọc từng câu trong đoạn . -Lần lượt nối tiếp đọc từng câu
Đàm Ngân

2

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

-Yêu cầu đọc từng đoạn trước lớp .
- Hướng dẫn hiểu nghĩa các từ mới trong bài
- Gọi đọc nối tiếp từng đoạn trong bài .
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm
-Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh phần cuối
bài .
c.Tìm hiểu nội dung
-Yêu cầu lớp đọc thầm từng đoạn và trả lời
câu hỏi :
-Vì sao bà khách lại mong muốn được gặp
bác sĩ Y – éc – xanh ?
- Em thử đoán xem bà khách tưởng tượng
bác sĩ Y – éc – xanh là người như thế nào?
-Vì sao bà nghĩ bác sĩ Y – éc – xanh quên
nước Pháp ?
-Những câu nào nói lên lòng yêu nước của
bác sĩ Y – éc – xanh ?
- Bác sĩ Y – éc – xanh là người yêu nước
nhưng ông vẫn quyết định ở lại Nha Trang
Vì sao ?
d) Luyện đọc lại :
- Mời ba em phân vai nối tiếp thi đọc đoạn 3
của câu chuyện .
-Mời một số em thi đọc diễn cảm theo vai
nhân vật trong bài văn
-Mời một em thi đọc cả bài .
- Giáo viên và lớp bình chọn bạn đọc hay
nhất
*) Kể chuyện :
1 .Giáo viên nêu nhiệm vụ
- Yêu cầu học sinh quan sát 4 bức tranh .
- Mời hai em nói vắn tắt về nội dung từng
bức tranh .
-Gọi từng cặp kể lại một đoạn câu chuyện .
-Một hai em thi kể lại toàn bộ câu chuyện
trước lớp .
-Giáo viên cùng lớp bình chọn bạn kể hay
nhất .
3 Củng cố dặn dò :
-Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?
Đàm Ngân

3

Năm học 2016 - 2017

trong đoạn .
-Từng em đọc từng đoạn trước lớp .
- Lắng nghe
- Ba em đọc từng đoạn trong bài .
-Đọc từng đoạn trong nhóm
- Lớp đọc đồng thanh phần cuối bài
.
-Cả lớp đọc thầm từng đoạn trả lời
câu hỏi .
-Vì ngưỡng mộ , vì tò mò muốn biết
vì sao bác sĩ chọn cuộc sống nơi góc
bể chân trời để nghiên cứu bệnh
nhiệt đới .
-HS nêu ý kiến.
-Vì thấy Y – éc – xanh không có ý
định trở về Pháp .
- Tôi là người Pháp mãi mãi tôi là
công dân Pháp . Người ta không thể
nào sống mà không có tổ quốc .
-Học sinh phát biểu theo suy nghĩ
của bản thân .
- Ba em phân vai ( người dẫn
chuyện , bà khách , Y – éc – xanh )
đọc cả bài bài văn .
-HS đọc
-HS chú ý
-Lắng nghe nhiệm vụ của tiết học .
-Quan sát các bức tranh gợi ý để kể
lại câu chuyện .
-Hai em nhìn tranh gợi ý kể lại một
đoạn câu chuyện
- Hai em lên thi kể câu chuyện trước
lớp
-HS bình chọn
- Lần lượt nêu lên cảm nghĩ của
Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .

Năm học 2016 - 2017

mình về nội dung câu chuyện .
-Về nhà tập kể lại nhiều lần .

………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2017
CHÍNH TẢ: (Nghe viết):
BÁC SĨ Y – ÉC – XANH .
I. MỤC TIÊU:
- Nghe ,viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- HS làm đúng BT2a.
II . CHUẨN BỊ :
- Bảng lớp viết các từ ngữ trong bài tập 2a .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài mới:
-Hai em nhắc lại tựa bài
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
-Đọc mẫu đoạn viết của bài
-Lớp lắng nghe giáo viên đọc .
-Vì sao bác sĩ Y – éc – xanh là người Pháp
- Vì ông coi trái đất này là mái nhà
nhưng ở lại Nha Trang ?
chung những đứa con trng nhà
phải biết yêu thương giúp đỡ nhau
...
-Yêu cầu lấùy bảng con và viết các tiếng khó. - Lớp viết bảng con các từ khó như
:Y- éc – xanh , Nha Trang …
-Đọc cho học sinh viết vào vở
-Lớp nghe và viết bài vào vở
-Thu tập học sinh chấm điểm và nhận xét.
-Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
c/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2 :
- Nêu yêu cầu của bài tập 2a.
-HS nêu
-Yêu cầu cả lớp làm vào vở .
-Học sinh làm vào vở
- Gọi HS nêu kết quả .
- HS nối tiếp nhau nêu kết quả.
-Yêu cầu lớp quan sát nhận xét bài bạn .
-Cả lớp theo dõi bạn và nhận xét .
-Nhận xét bài làm học sinh và chốt lại lời
giải đúng.
Bài 3:
-Một em nêu bài tập 3 sách giáo
- Nêu yêu cầu của bài tập.
khoa .
-Yêu cầu cả lớp làm vào vở .
- Học sinh làm vào vở
-Gọi 2 em đại diện lên bảng thi làm bài nhanh -Hai em lên bảng thi đua làm bài
( Gió).
-Yêu cầu lớp quan sát nhận xét bài bạn .
-Em khác nhận xét bài làm của
bạn .
3) Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Về nhà học bài và làm bài tập
Đàm Ngân

4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

-Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài
mới

Năm học 2016 - 2017

trong sách giáo khoa .

......................................................................................

TOÁN:
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU:
-Biết thực hiện phép chia : Trường hợp có một lần chia dư và số dư cuối cùng
là 0 .
- Rèn kĩ năng tính toán.
- HS làm được BT 1, 2, 3.
II. CHUẨN BỊ:
- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
-Chấm vở hai bàn tổ 3
-Nộp vở chấm
-Nhận xét đánh giá .
2.Bài mới:
-Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
*Giới thiệu bài:
a.Hướng dẫn phép chia 37648 : 4 .
- Giáo viên ghi lên bảng phép chia :
- Học sinh nêu cách đặt tính và tính :
6369 : 3 = ?
37648 4
-Giáo viên nêu vấn đề .
16 9412
04
08
0
-Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện
-Lớp theo dõi và nhận xét bạn thực hiện
phép chia và nêu cách chia chẳng hạn. - Hai học sinh nêu lại cách chia .
Ta thực hiện mỗi lần chia đều thực hiện
chia – nhân – trừ giáo viên ghi bảng
như sách giáo khoa.
b) Luyện tập:
Bài 1:
-Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .
-Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1.
-Ghi bảng lần lượt từng phép tính
-Yêu cầu học sinh nêu lại cách tính
- Học sinh nêu lại cách thực hiện phép
chia .
chia .
-Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở
-Cả lớp thực hiện làm vào vở các phép
tính .
- Mời 3 em lên bảng tính .
-Ba em lên bảng tính kết quả .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Đàm Ngân

5

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

Bài 2
- Gọi HS nêu bài tập 2
-Ghi tóm tắt đề lên bảng .
-Yêu cầu cả lớp tính vào vở .
-Mời một học sinh lên bảng giải bài
-Yêu cầu lớp đổi chéo vở và chữa bài .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 3
- Ghi từng phép tính lên bảng .
-Yêu cầu học sinh nêu cách tính .
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở
-Mời hai em lên bảng tính kết quả
-Gọi 2 em khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
3) Củng cố - Dặn dò:
-Nhận xét đánh giá tiết học
–Dặn về nhà học và làm bài tập .

Năm học 2016 - 2017

-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
-Cả lớp làm vào vở bài tập .
-Một học sinh lên bảng giải bài :
- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa
bài .
-HS nhận xét
-HS theo dõi
-HS nêu cahcs thực hiện
-Cả lớp làm vào vở bài tập .
-Hai em lên bảng tính kết quả .
- Hai học sinh khác nhận xét bài bạn .
-HS chú ý
-Theo dõi

......................................................................................

TẬP VIẾT:
ÔN CHỮ HOA V
I/ Mục tiêu :
-HS viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa V, L, B.
- Viết đúng tên riêng Văn Lang và câu ứng dụng: Vỗ tay...... cần nhiều người. Bằng
cỡ chữ nhỏ.
- Rèn chữ viết cho HS.
II/ Chuẩn bị :
- Mẫu chữ hoa V mẫu chữ viết hoa về tên riêng Văn Lang và câu ứng dụng trên
dòng kẻ ô li
III/ Lên lớp :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh .
- HS nộp vở
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới:
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
a) Giới thiệu bài:
b)Hướng dẫn viết trên bảng con
-Luyện viết chữ hoa :
-Yêu cầu tìm các chữ hoa có trong bài
-V,L,B
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào
từng chữ
bảng con .
-Yêu cầu tập viết vào bảng con .
Đàm Ngân

6

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

-Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng
-Yêu cầu đọc từ ứng dụng Văn Lang
-GV giải thích nghĩa của từ ứng dụng để
HS hiểu

Năm học 2016 - 2017

-HS đọc
-Lắng nghe để hiểu thêm về tên riêng
Văn Lang đây cũng là mốc lịch sử
đầu tiên khi dựng nước .

*Luyện viết câu ứng dụng :
-Yêu cầu một học sinh đọc câu .
- Vỗ tay cần nhiều ngón
Bàn kĩ cần nhiều người .
-Hướng dẫn hiểu nội dung câu ứng dụng
c) Hướng dẫn viết vào vở :
-GV nêu yêu cầu bài viết
-Yêu cầu HS viết vào vở
-Nhắc nhớ tư thế ngồi viết , cách viết các
con chữ và câu ứng dụng đúng mẫu
d/ Chấm chữa bài
-Giáo viên chấm từ 5- 7 bài học sinh
-Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm
3/ Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới .

-HS đọc
- HS nêu nội dung
-Lắng nghe
- Lớp thực hành viết vào vở theo
hướng dẫn của giáo viên
-Nộp vở từ 5- 7 em để chấm điểm .

-HS theo dõi

......................................................................................

TẬP ĐỌC:
BÀI HÁT TRỒNG CÂY
I. MỤC TIÊU:
-HS biết ngắt nhịp đúng khi đọc các dòng thơ, khổ thơ.
- Hiểu ND: Cây xanh mang lại cho người cái đẹp , ích lợi và hạnh phúc .Mọi
người hăng hái trồng cây( TL được câc CH SG; Học thuộc lòng bài thơ) .
- Đọc đúng:rung cành cây, lay lay, vòm cây, nắng xa, mau lớn lên …
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh họa bài thơ sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Gọi 2 em lên kể lại câu chuyện “Bác sĩ Y – éc -Hai em lên kể lại câu chuyện :
– xanh”
“Bác sĩ Y – éc – xanh” theo lời
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ
của bà khách .
2.Bài mới:
-Lớp theo dõi.
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện đọc:
-Đọc mẫu bài chú ý đọc đúng diễn cảm bài thơ -Lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
-Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
-Theo dõi hướng dẫn để đọc
đúng và ngắt nghỉ hơi hợp lí giữa
Đàm Ngân

7

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

-Yêu cầu học sinh đọc từng dòng thơ .
-Yêu cầu đọc từng khổ thơ trước lớp .
-Mời học sinh nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ
- Yêu cầu đọc từng khổ thơ trong nhóm .
-Yêu cầu lớp đọc đồng thanh bài thơ .
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm cả bài thơ .
- Cây xanh mang lại những gì cho con người ?
- Hạnh phúc của người trồng cây là gì ?
- Tìm những từ ngữ được lặp đi lặp lại trong
Bài thơ.Nêu tác dụng của chúng ?
d) Học thuộc lòng bài thơ :
-Mời một em đọc lại cả bài thơ .
-Hướng dẫn đọc thuộc lòng khổ thơ và cả bài
thơ .
-Yêu cầu lớp thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ và
cả bài thơ .
-Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học thuộc bài và xem trước bài
mới.

Năm học 2016 - 2017

các dòng và các khổ thơ trong
bài .
- Lần lượt đọc từng dòng thơ .
-Lần lượt đọc từng khổ thơ trước
lớp .
-Nối tiếp từng khổ thơ trước lớp.
-Nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ
trong nhóm
-Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .
-Cả lớp đọc thầm cả bài thơ .
-HS trả lời
- HS trả lời
-HS tìm các từ và nêu tác dụng
-1 HS đọc
HS theo dõi
-Thi đọc thuộc lòng bài thơ trước
lớp .
-Lớp theo dõi , bình chọn bạn
đọc đúng , hay

-HS chú ý

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
TOÁN:
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TT)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết thực hiện phép chia : trường hợp chia có dư .
- Rèn kĩ năng tính toán.
- HS làm được Bt 1, 2, 3( dòng 1,2)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
-Gọi hai học sinh lên bảng sửa bài tập
-Hai em lên bảng chữa bài tập .
về nhà
-Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .
Đàm Ngân

8

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

Năm học 2016 - 2017

-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra .
2.Bài mới:
-Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
a) Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn phép chia 12485 : 3 .
- Giáo viên ghi lên bảng phép chia :
12485 : 3 = ?
-Giáo viên nêu vấn đề .
-Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện
- Học sinh nêu cách đặt tính và tính :
phép chia và nêu cách chia ( Nêu
12485 3
miệng cách chia ) .
04 4161
- Ta thực hiện mỗi lần chia đều thực
18
hiện chia – nhân – trừ giáo viên ghi
05
bảng như sách giáo khoa.
2
-Hướng dẫn cách viết phép chia theo
12485 : 3 = 4161 ( dư 2 )
hàng ngang
-Lớp theo dõi và nhận xét bạn thực hiện
-Gọi 1 số HS nêu lại cách chia
- Hai học sinh nêu lại cách chia .
c. Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .
-Một em nêu yêu cầu đề bài 1.
-Ghi bảng lần lượt từng phép tính
-Yêu cầu học sinh nêu lại cách tính chia - Học sinh nêu lại cách chia có dư .
-Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở
- Lớp thực hiện làm vào vở .
-Gọi HS đọc kết quả
-HS đọckết quả
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-HS theo dõi
Bài 2
- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
-Ghi tóm tắt đề lên bảng .
-HS nêu tóm tắt
-Yêu cầu cả lớp tính vào vở .
-Cả lớp làm vào vở bài tập .
-Mời một em lên bảng giải bài
-Một học sinh lên bảng giải bài :
-Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở chữa - Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa
bài
bài .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-HS nhận xét
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-HS chú ý
Bài 3
- Giáo viên kẻ sẵn bảng như sách giáo
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
khoa
-Yêu cầu tính ra kết quả rồi điền kết quả
, số dư vào các cột
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở .
-Cả lớp thực hiện vào vở .
-Mời một học sinh lên bảng thực hiện . -Một học sinh lên bảng tính và điền .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
- 1 học sinh khác nhận xét bài bạn .
Vài học sinh nhắc lại nội dung bài
3) Củng cố - Dặn dò:
-Nhận xét đánh giá tiết học
-Về nhà học và làm bài tập còn lại.
Đàm Ngân

9

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

–Dặn về nhà học và làm bài tập .

Năm học 2016 - 2017

-Xem trước bài mới .

......................................................................................

TNXH:
VÌ SAO CÓ NGÀY VÀ ĐÊM TRÊN TRÁI ĐẤT (TIẾT 1)
......................................................................................

THỦ CÔNG:
(GV chuyên trách)
......................................................................................

TIẾNG ANH:
(GV chuyên trách)
..............................................................................................................................................................

Chiều thứ năm
TNXH:
VÌ SAO CÓ NGÀY VÀ ĐÊM TRÊN TRÁI ĐẤT (TIẾT 2)
......................................................................................

THỂ DỤC:
ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN
TRÒ CHƠI : “AI KÉO KHỎE
I/ Mục tiêu :
- Ôn lại động tác tung và bắt bóng cá nhân .Yêu cầu thực hiện động tác ở mức
độ tương đối đúng .
- Chơi trò chơi : “Ai kéo khỏe “ Yêu cầu biết cách chơi và biết tham gia chơi
.Tham gia chơi ở mức tương đối chủ động .
II/ Địa điểm phương tiện :
- Sân bãi chọn nơi thoáng mát , bằng phẳng , vệ sinh sạch sẽ sân tập đảm bảo
an toàn luyện tập . Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi , …
III/ Lên lớp :
Định Đội hình
Nội dung và phương pháp dạy học
lượng luyện tập
1/Phần mở đầu :
-G v nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .
-Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 100 – 200 m
1phút
-Đi đều theo nhịp vừa đi vừa hát .
2phút
-Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần 2 x 8 nhịp.
2phút
2/ Phần cơ bản :
* Ôn tung và bắt bóng cá nhân .
-Hướng dẫn lại : Hai người đứng đối diện . Một em tung bóng 14
, em kia bắt bóng .Cả hai em đều tung và bắt bóng bằng cả hai phút
Đàm Ngân

10

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

Năm học 2016 - 2017

tay .Tung bóng sao cho bóng bay thành vòng cung vừa tầm
bắt của bạn cứ như vậy tung qua bắt lại không để bóng rơi
xuống đất càng nhiều lần càng tốt .
-Yêu cầu ôn lại cách cầm bóng , tung bóng và bắt bóng . Các
em đứng tại chỗ tập tung và bắt bóng một số lần sau đó mới
tập di chuyển để bắt bóng .
*Chơi trò chơi : “ Ai kéo khỏe “.
-Nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi để học sinh nắm .
- Yêu cầu tập hợp thành các đội có số người bằng nhau
-Học sinh lần lượt từng cặp ra thực hiện chơi thử một lượt .
-Sau đó cho chơi chính thức với 3 lần kéo em nào được hai
lần là thắng .
-Nhắc nhớ đảm bảo an toàn trong luyện tập và trong khi chơi
và chú ý một số trường hợp phạm qui .
3/Phần kết thúc:
-Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng.
-Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
-Dặn về nhà ôn Bài thể dục phát triển chung .






6phút

GV

2phút
2phút

..............................................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 14 tháng 4 năm 2017
CHÍNH TẢ (Nhớ - viết):
BÀI HÁT TRỒNG CÂY
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kĩ năng viết chính tả , nhớ viết lại chính xác bốn khổ thơ đầu trong bài
“Bài hát trồng cây”.
- Làm đúng bài tập điền vào chỗ trống các tiếng có âm đầu r / d / gi .
- Biết đặt câu với từ ngữ mới vừa hoàn chỉnh .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bảng lớp viết 2 lần nội dung bài tập 2 .Bốn tờ giấy khổ A4 để HS làm bài
tập 3
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra bài cũ mời 3 em lên bảng viết -Ba em lên bảng viết các từ giáo viên
các từ học sinh thường hay viết sai
đọc : dáng hình , rừng xanh , rung mành
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ. , lơ lửng , thơ thẩn , cõi tiên .
-Cả lớp viết vào bảng con .
2.Bài mới:
-Lớp lắng nghe giới thiệu bài
a) Giới thiệu bài
-Hai em nhắc lại tựa bài.
b) Hướng dẫn nghe viết :
-Đọc mẫu 4 khổ thơ đầu bài “Bài hát
-Lắng nghe
Đàm Ngân

11

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

trồng cây ”
-Yêu cầu ba học sinh đọc thuộc lòng lại
4 khổ thơ .
-Những chữ nào trong đoạn văn cần viết
hoa?
-Nhắc nhớ cách viết hoa danh từ riêng
trong bài .
-Yêu cầu học sinh viết bảng con một số
từ dễ sai .
-Mời hai em đọc thuộc lòng 4 khổ thơ
một lần nữa
-Yêu cầu học sinh chép bài .
-Theo dõi uốn nắn cho học sinh
-Yêu cầu HS soát lỗi
-Thu tập học sinh chấm điểm và nhận
xét.
c/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2a :
- Nêu yêu cầu của bài tập
-Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 2
-Yêu cầu lớp làm bài cá nhân .
-Mời hai em lên bảng thi làm bài .

Năm học 2016 - 2017

-Ba em đọc thuộc lòng lại bốn khổ thơ
đầu .
- HS nêu
-Lắng nghe
- Lớp thực hiện viết vào bảng con các từ
dễ nhầm lẫn.
-Lớp nghe bạn đọc .
- Gấp sách giáo khoa nhớ lại để chép
vào vở .
-Nhìn bảng để soát và tự sửa lỗi bằng
bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm

- Hai em đọc lại yêu cầu bài tập 2
-Lớp đọc thầm
-Cả lớp thực hiện vào vở và sửa bài .
-Cử 2 đại diện lên bảng thi làm bài đúng
và nhanh .
- Lớp nhận xét bài bạn và bình chọn
nhóm làm nhanh và làm đúng nhất .
-Một hoặc hai học sinh đọc lại .

-yêu cầu HS nhận xét
-Chốt lại lời giải đúng , mời hai em đọc
lại .
Bài 3 :
- Nêu yêu cầu của bài tập
-Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 3
-Dán 3 tờ giấy lớn lên bảng .
-Yêu cầu các nhóm mỗi nhóm cử một
bạn lên bảng thi làm bài .
-Cả lớp cùng thực hiện vào vở
-Yêu cầu cả lớp nhận xét chốt ý chính

- Hai em đọc lại yêu cầu bài tập 3
-Cử đại diện lên bảng thi làm bài .
-HS thực hiện vào vở
- Lớp nhận xét bài bạn và bình chọn
nhóm làm nhanh và làm đúng nhất .
-Một hoặc hai học sinh đọc lại .

-Mời một đến em đọc lại đoạn văn .
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
3) Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Dặn dò HS

-HS chú ý

............................................................................................

TOÁN:
Đàm Ngân

12

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

Năm học 2016 - 2017

LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU:
-Biết cách thực hiện phép chia trường hợp ở thương có chữ số 0 . Rèn kĩ năng
thực hiện phép chia .
-Rèn kĩ năng giải bài toán có hai phép tính .
- HS làm được BT 1, 2, 3, 4.
II/CHUẨN BỊ :
- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .
III/LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
-Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà
-Hai học sinh lên bảng chữa bài tập.
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra
-Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .
2.Bài mới:
-Lớp theo dõi
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi học sinh nêu bài tập 1 .
-Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1.
-Yêu cầu nêu lại cách thực hiện phép chia - Nêu lại cách chia .
-Yêu cầu lớp thực hiện vào vở
-Lớp thực hiện vào vở
-Mời hai em lên bảng đặt tính và tính .
-Hai học sinh lên bảng tính kết quả .
-Gọi em khác nhận xét bài bạn
-Học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-Theo dõi
Bài 2
- Gọi học sinh nêu bài tập 2
-Một em đọc đề bài 2 .
-Giáo viên ghi bảng các phép tính
-HS theo dõi
-Yêu cầu cả lớp đặt tính và tính vào vở .
-HS làm vào vở
-Mời hai học sinh lên bảng giải bài
-Hai em lên bảng đặt tính và tính
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự
-Giáo viên nhận xét đánh giá
sửa bài .
Bài 3
- Gọi học sinh đọc bài 3 .
-Một học sinh đọc đề bài 3.
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở
-Cả lớp thực hiện vào vở .
-Mời một học sinh lên bảng giải .
-Một học sinh lên bảng giải bài
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Học sinh khác nhận xét bài bạn .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-HS chú ý
Bài 4
-Gọi học sinh đọc bài 4.
-HS đọcbài 4
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở
-Cả lớp làm vào vở bài tập .
-Mời một học sinh nêu miệng cách nhẩm . -Một học sinh nêu cách nhẩm .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
- Một em khác nhận xét bài bạn .
-Nhận xét đánh gía bài làm học sinh .
3) Củng cố - Dặn dò:
-Nhận xét đánh giá tiết học
-HS chú ý
–Dặn về nhà học và làm bài tập .
Đàm Ngân

13

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

Năm học 2016 - 2017

............................................................................................

KỸ NĂNG SỐNG:
NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ CÁCH XỬ TRÍ
.....................................................................

TIẾNG ANH :
(G.V chuyên trách )
..............................................................................................................................................................

Chiều thứ sáu:
THỂ DỤC:
TRÒ CHƠI: AI KÉO KHỎE
I/ Mục tiêu :
- Ôn lại động tác tung và bắt bóng cá nhân .Yêu cầu thực hiện động tác ở mức
độ tương đối đúng .
- Chơi trò chơi : “Ai kéo khỏe “ Yêu cầu biết cách chơi và biết tham gia chơi
.Tham gia chơi ở mức tương đối chủ động .
II/ Địa điểm phương tiện :
- Sân bãi chọn nơi thoáng mát , bằng phẳng , vệ sinh sạch sẽ sân tập đảm bảo
an toàn luyện tập . Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi , …
III/ Lên lớp :
Định Đội hình
Nội dung và phương pháp dạy học
lượng luyện tập
1/Phần mở đầu :
-G v nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .
-Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 100 – 200 m
1phút
-Đi đều theo nhịp vừa đi vừa hát .
2phút
-Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần 2 x 8 nhịp.
2phút

2/ Phần cơ bản :

* Ôn tung và bắt bóng cá nhân .


-Hướng dẫn lại : Hai người đứng đối diện . Một em tung bóng
, em kia bắt bóng .Cả hai em đều tung và bắt bóng bằng cả hai 14
tay .Tung bóng sao cho bóng bay thành vòng cung vừa tầm
phút
bắt của bạn cứ như vậy tung qua bắt lại không để bóng rơi
xuống đất càng nhiều lần càng tốt .
-Yêu cầu ôn lại cách cầm bóng , tung bóng và bắt bóng . Các
GV
em đứng tại chỗ tập tung và bắt bóng một số lần sau đó mới
tập di chuyển để bắt bóng .
*Chơi trò chơi : “ Ai kéo khỏe “.
6phút
-Nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi để học sinh nắm .
- Yêu cầu tập hợp thành các đội có số người bằng nhau
-Học sinh lần lượt từng cặp ra thực hiện chơi thử một lượt .
-Sau đó cho chơi chính thức với 3 lần kéo em nào được hai
lần là thắng .
Đàm Ngân

14

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 31

Năm học 2016 - 2017

-Nhắc nhớ đảm bảo an toàn trong luyện tập và trong khi chơi
và chú ý một số trường hợp phạm qui .
3/Phần kết thúc:
-Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng.
-Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
-Dặn về nhà ôn Bài thể dục phát triển chung .

2phút
2phút

..............................................................................................................................................................

Đàm Ngân

15

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 32

Năm học 2016 - 2017

TUẦN 32:
Thứ hai ngày 17 tháng 4 năm 2017
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I/ MỤC TIÊU:
-Biết đặt và nhân chia số có năm chữ số cho (với ) số có một chữ số.
- Biết giải bài toán có phép nhân
- HS làm được BT 1, 2, 3.
II/ CHUẨN BỊ :
1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cặp đôi và cả lớp.
2. Đồ dùng dạy học:
- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .
III/ LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Hai học sinh lên bảng chữa bài tập .
1.Bài cũ :
-Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra
2.Bài mới:
-Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
a) Giới thiệu bài:
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
b) Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .
-Một em nêu yêu cầu đề bài 1.
-Ghi bảng lần lượt từng phép tính
-Yêu cầu lớp thực hiện vào vở
-HS làm vở
-Mời hai em lên bảng đặt tính và tính .
-Hai em lên bảng đặt tính và tính kết
-Gọi em khác nhận xét bài bạn
quả .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-Học sinh khác nhận xét bài bạn
Bài 2
- Gọi học sinh nêu bài tập 2.
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
-Yêu cầu lớp tính vào vở .
- HS làm vở
-Mời một học sinh lên bảng giải bài
-Một em lên bảng giải bài .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự
-Giáo viên nhận xét đánh giá
sửa bài .
Bài 3
- Gọi học sinh đọc bài 3.
-Một học sinh đọc đề bài .
-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài .
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở
-Cả lớp thực hiện vào vở .
-Mời một học sinh lên bảng giải .
-Một học sinh lên bảng giải bài
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
-HS chú ý
Đàm Ngân

1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 32

Năm học 2016 - 2017

–Dặn về nhà học và làm bài tập .
……………………………………………………………….

TIẾNG ANH:
(G.V chuyên trách )
......................................................................................

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: (2 TIẾT)
NGƢỜI ĐI SĂN VÀ CON VƢỢN
I . MỤC TIÊU:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ
-Hiểu nội dung ý nghĩa của câu chuyện: – Giết hại thú rừng là một tội ác . Từ
đó có ý thức bảo vệ môi trường .
II/ CHUẨN BỊ :
1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân và cả lớp.
2. Đồ dùng dạy học:
- Tranh ảnh minh họa sách giáo khoa .
III. LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Gọi học sinh lên bảng đọc bài “ bài hát
- Ba em lên bảng đọc lại bài “ Ba
trồng cây”
-Nêu nội dung câu chuyện .ì hát trồng
- Giáo viên nhận xét đánh giá
cây”
2.Bài mới: Tập đọc :
- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu .
a) Phần giới thiệu :
-Vài em nhắc lại tựa bài
b) Luyện đọc:
-Đọc mẫu diễn cảm toàn bài .
-Lớp lắng nghe đọc mẫu .
-Đọc giọng kể xúc động thay đổi giọng
- Chú ý đọc đúng các đoạn trong bài
cho phù hợp với nội dung câu chuyện .
như giáo viên lưu ý .
* Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ
- Yêu cầu học sinh luyện đọc từng câu
- Lần lượt từng em đọc từng câu trong
bài.
-Yêu cầu nối tiếp đọc từng câu trong
-Lần lượt nối tiếp đọc từng câu trong
đoạn .
đoạn .
-Yêu cầu đọc từng đoạn trước lớp .
-Từng em đọc từng đoạn trước lớp
- Gọi đọc nối tiếp từng đoạn trong bài . - Ba em đọc từng đoạn trong bài .
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm
-Đọc từng đoạn trong nhóm
-Yêu cầu một số em đọc cả bài .
- Một số em đọc cả bài .
c/Tìm hiểu nội dung
-Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời
-Cả lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi
câu hỏi :
-Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác -Con thú nào không may gặp bác thì
thợ săn ?
coi như hôm ấy là ngày tận số .
- Mời một em đọc đoạn 2 .Yêu cầu lớp
-Một em đọc tiếp đoạn 2 . Lớp đọc
Đàm Ngân

2

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 32

đọc thầm theo .
- Cái nhìn căm giận của con vượn mẹ đã
nói lên điều gì ?
- Yêu cầu lớp đọc thầm tiếp đoạn 3 của
bài .
-Những chi tiết nào cho thấy cái chết của
vượn mẹ rất thương tâm ?

Năm học 2016 - 2017

thầm theo .
-Nó căm ghét người đi săn độc ác .Nó
tức giận kẻ bắn chết nó khi con nó còn
rất nhỏ cần được nuôi nấng ,..
- Lớp đọc thầm đoạn 3 .

-Nó vơ vội nắm bùi nhùi , lót đầu cho
con , hái chiếc lá vắt ít sữa vào đưa lên
miệng con rồi nghiến răng giật phắt
mũi tên ra , hét lên một tiếng rồi ngã ra
chết .
- Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn còn lại - Đọc thầm đoạn 4 của bài .
-Chứng kiến cái chết của vượn mẹ bác
-Bác đứng lặng , cắn môi , chảy nước
thợ săn đã làm gì ?
mắt và bẻ gãy nỏ rồi lẳng lặng ra về .
Từ đó bác bỏ hẳn nghề thợ săn .
-Câu chuyện muốn nói lên điều gì với
- Phát biểu theo suy nghĩ của bản thân .
chúng ta ?
d) Luyện đọc lại :
-Đọc mẫu lại đoạn 2 của bài văn .
- Lắng nghe giáo viên đọc mẫu đoạn 2 .
-Mời một số em thi đọc diễn cảm cả
- Hai nhóm thi đọc diễn cảm đoạn 2
câu chuyện
câu chuyện
-Mời một em thi đọc cả bài .
- Lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay
- Giáo viên và lớp bình chọn bạn đọc hay nhất .
nhất .
Kể chuyện :
-Giáo viên nêu nhiệm vụ
-Lắng nghe nhiệm vụ của tiết học .
- Yêu cầu học sinh quan sát 4 bức tranh . -Quan sát các bức tranh gợi ý để kể lại
câu chuyện .
- Mời hai em nói vắn tắt về nội dung
-Hai em nêu vắn tắt nội dung mỗi bức
từng bức tranh .
tranh .
-Gọi từng cặp kể lại đoạn 1 và 2 câu
-Hai em nhìn tranh gợi ý kể lại đoạn 1
chuyện .
và 2 câu chuyện theo lời kể của bácthợ
săn .
-Một hai em thi kể lại toàn bộ câu chuyện - Hai em lên thi kể câu chuyện trước
trước lớp .
lớp .
-Giáo viên cùng lớp bình chọn bạn kể
- Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất
hay nhất .
3) Củng cố dặn dò :
-Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?
-Học bài và xem trước bài mới .
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2017
Đàm Ngân

3

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 32

Năm học 2016 - 2017

CHÍNH TẢ: (Nghe viết):
NGÔI NHÀ CHUNG .
I. MỤC TIÊU:
-Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
-Làm đúng bài tập 2a , BT 3.
II/ CHUẨN BỊ :
1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân và cả lớp.
2. Đồ dùng dạy học:
- Bảng lớp viết ( 2 lần ) các từ ngữ trong bài tập 2
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-3 Học sinh lên bảng viết các từ
1. Kiểm tra bài cũ:
-Yêu cầu cả lớp viết vào nháp một số từ mà
hay viết sai trong tiết trước :rong
học sinh ở tiết trước thường viết sai .
ruổi , thong dong , trống giong cờ
-Nhận xét đánh giá chung về phần kiểm tra . mở , cười rủ rượi , nói rủ rỉ ,…
-Cả lớp viết vào giấy nháp .
2.Bài mới:
-Lớp lắng nghe giới thiệu bài
a) Giới thiệu bài
-Hai em nhắc lại tựa bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
-Đọc mẫu bài viết (Ngôi nhà chung )
-Yêu cầu ba em đọc lại bài cả lớp đọc thầm -Lớp lắng nghe giáo viên đọc .
theo .
-Ba học sinh đọc lại bài
-Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội
-Ngôi nhà chung của mọi dân tộc là gì ?
dung bài
- Ngôi nhà chung của mọi dân tộc
-Những việc chung mà tất cả các dân tộc phải là Trái Đất
làm là gì ?
- Bảo vệ hòa bình , bảo vệ môi
trường , đấu tranh chống đói nghèo
bệnh tật ...
-Yêu cầu lấy bảng con và viết các tiếng khó . - Lớp thực hành viết từ khó vào
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
bảng con .
-Đọc cho học sinh viết vào vở
-Lớp nghe và viết bài vào vở
-Đọc lại để học sinh dò bài , tự bắt lỗi và ghi -Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
số lỗi ra ngoài lề tập
-Thu tập học sinh chấm nhận xét.
- Nộp bài lên để giáo viên chấm
điểm .
c/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2 : - Nêu yêu cầu của bài tập 2a.
-Yêu cầu cả lớp làm vào vở .
- Học sinh làm vào vở
-Gọi 3 em đại diện lên bảng thi viết đúng các -Ba em lên bảng thi đua viết nhanh
tiếng có âm hoặc vần dễ sai .
viết đúng
-Yêu cầu lớp quan sát nhận xét bài bạn .
-Cả lớp theo dõi bạn và nhận xét
-Nhận xét bài làm học sinh và chốt lại lời
bình chọn người thắng cuộc .
Đàm Ngân

4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 32

giải đúng.
Bài 3: - Nêu yêu cầu của bài tập.
-Yêu cầu cả lớp làm vào vở .
-Gọi 2 em đọc lại 2 câu văn trước lớp .
-Yêu cầu lớp quan sát nhận xét bài bạn .
3) Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài
mới

Năm học 2016 - 2017

-Một em nêu bài tập 3 sách giáo
khoa .
- Học sinh làm vào vở
-Hai em đọc lại hai câu văn vừa đặt
-Em khác nhận xét bài làm của
bạn .
-Về nhà học bài và làm bài tập
trong sách giáo khoa .

......................................................................................

TOÁN:
LUYỆN TẬP .
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố kĩ năng giải toán “ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị” .
-Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính trong biểu thức số .
- HS làm được BT 1, 2, 3.
II/ CHUẨN BỊ :
1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cặp đôi và cả lớp.
2. Đồ dùng dạy học:
- Bảng viết sẵn nội dung BT 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
-Gọi hai học sinh lên bảng sửa bài tập về nhà
-Một em lên bảng chữa bài tập số
-Chấm vở hai bàn tổ 1
3 về nhà
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra .
-Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .
2.Bài mới:
-Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
a) Giới thiệu bài:
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
b) Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách
-Một em đọc đề bài sách giáo
-Ghi bảng tóm tắt bài toán
khoa .
- Gọi 1 em lên bảng giải bài ,
-1 em lên bảng giải
-Yêu cầu lớp làm vào vở .
-Cả lớp làm vào vở bài tập .
-Mời một học sinh khác nhận xét .
-1 em lên bảng giải bài
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-HS chú ý
Bài 2
- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .
- Một học sinh nêu đề bài .
-Hướng dẫn học sinh giải theo hai bước .
-HS chú ý
Đàm Ngân

5

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 32

-Mời một em lên bảng giải bài .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 3
-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài .
-Yêu cầu lớp thực hiện tính biểu thức vào vở
-Mời một em lên bảng giải .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
3) Củng cố - Dặn dò:
-Nhận xét đánh giá tiết học
–Dặn về nhà học và làm bài tập .

Năm học 2016 - 2017

- Một em lên bảng giải bài.
- Đổi chéo vở để chấm bài kết
hợp tự sửa bài .
-HS nêu yêu cầu bài tập
-HS làm vào vở
-HS lên bảng giải

-Xem trước bài mới .

......................................................................................

TẬP VIẾT:
ÔN CHỮ HOA X
I/ Mục tiêu :
- Viết câu ứng dụng Tốt gỗ hơn tốt nước sơn / Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp
người bằng cỡ chữ nhỏ
II/ Chuẩn bị :
1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cả lớp.
2. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ hoa X mẫu chữ viết hoa về tên riêng Đồng Xuân và câu ứng dụng
trên dòng kẻ ô li
III/ Lên lớp :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh .
-Nộp vở
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
-Lớp theo dõi giới thiệu
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b)Hướng dẫn viết trên bảng con
*Luyện viết chữ hoa :
-Yêu cầu tìm các chữ hoa có trong bài : Đ,
-Tìm ra các chữ hoa có trong tên
X,T
riêng Đồng Xuân và các chữ hoa có
trong bài : X, T, Đ
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng - Lớp theo dõi và thực hiện viết vào
chữ
bảng con .
-Yêu cầu tập viết vào bảng con các chữ vừa -Một học sinh đọc từ ứng dụng .
nêu .
*Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng
-Yêu cầu đọc từ ứng dụng Đồng Xuân
-Lắng nghe để hiểu thêm về tên chợ
-Giới thiệu Đồng Xuân là tên một chợ có từ thuộc Hà Nội của nước ta .
Đàm Ngân

6

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 32

lâu đời ở Hà Nội đây là là nơi buôn bán sầm
uất nổi tiếng .
*Luyện viết câu ứng dụng :
-Yêu cầu một học sinh đọc câu .
- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn .
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người .
-Hướng dẫn hiểu nội dung câu ứng dụng
-Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa
là danh từ riêng .
c) Hướng dẫn viết vào vở :
-Nêu yêu cầu viết .
-Nhắc nhớ tư thế ngồi viết , cách viết các
con chữ và câu ứng dụng đúng mẫu
d/ Chấm chữa bài
-Giáo viên chấm từ 5- 7 bài học sinh
-Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm
3/ Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới .

Năm học 2016 - 2017

-Luyện viết từ ứng dụng bảng con
(Xấu người )
-Lớp thực hành viết chữ hoa.
- Lớp thực hành viết vào vở theo
hướng dẫn của giáo viên

-Nộp vở từ 5- 7 em để chấm điểm .
-HS chú ý

......................................................................................

TẬP ĐỌC:
CUỐN SỔ TAY
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :-Đọc trôi chảy cả bài chú ý đọc đúng các từ
ngữ Mô – na – cô , Va – ti – căng ,cầm lên , lí thú ,quyển sổ , toan cầm lên , nhỏ
nhất …
- Rèn kĩ năng đọc - hiểu : - Hiểu được đặc điểm một số nước được nêu trong
bài . Nắm được công dụng của sổ tay . Biết cách ứng xử đúng không xem sổ tay của
người khác .
II/ CHUẨN BỊ :
1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Hỏi đáp. Hình thức cá nhân, cặp đôi và cả lớp.
2. Đồ dùng dạy học:
- Bản đồ thế giới để chỉ tên một số nước trong bài , một số cuốn sổ tay đã ghi
chép .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra bài : “Người đi săn và con vượn”
-2 học sinh lên bảng đọc bài
“Người đi săn và con vượn”
-Nhận xét đánh giá phần bài cũ.
-Trả lời câu hỏi về nội dung bài
đọc theo yêu cầu giáo viên .
2.Bài mới
Đàm Ngân

7

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 32

a) Giới thiệu bài:
b) Luyện đọc :
-Đọc mẫu toàn bài với giọng kể rành mạch
chậm rải , nhẹ nhàng
-Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
-Yêu cầu đọc từng câu trước lớp .
- Yêu cầu đọc từng đoạn trước lớp

Năm học 2016 - 2017

-Lớp theo dõi giới thiệu bài .
-Lớp lắng nghe đọc mẫu để nắm
được cách đọc đúng .
- Tiếp nối nhau đọc từng câu trước
lớp .
-Đọc từng đoạn trước lớp . Tiếp
nối đọc 4 đoạn
- Đọc từng đoạn trong nhóm .
- Lớp đọc lại cả bài 1- 2em .

-Mời đọc từng đoạn trong nhóm .
- Yêu cầu hai em đọc lại cả bài .
c/ Hướng dẫn tìm hiểu bài
-Yêu cầu đọc thầm bài văn trao đổi trả lời câu - Lớp đọc thầm cả bài trả lời câu
hỏi
hỏi
–Thanh dùng cuốn sổ tay làm gì ?
- Ghi nội dung cuộc họp , các việc
cần làm , những chuyện lí thú ,.. .
-Hãy nói một vài điều lí thú ghi trong sổ tay -Lí thú như : tên nước nhỏ nhất ,
của Thanh ?
nước lớn nhất nước có số dân
đông nhất , nước có số dân ít nhất
- Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem - Là tài sản riêng của từng người ,
sổ tay của bạn ?
người khác không được tự ý sử
-Tổng kết nội dung bài như sách giáo viên .
dụng , trong sổ tay người ta ghi
những điều chỉ cho riêng mình ,
không muốn cho ai biết , người
ngoài tự ý xem là tò mò , không
lịch sự .
d) Luyện đọc lại :
-Mời một em khá chọn một đoạn trong bài để - Lắng nghe bạn đọc mẫu
đọc .
-Hướng dẫn đọc đúng một số câu .
-Lớp luyện đọc theo hướng dẫn
của giáo viên .
-Yêu cầu lớp hình thành ra các nhóm , mỗi -Lần lượt mỗi nhóm cử ra 4 em thi
nhóm 4 học sinh phân vai thi đọc diễn cảm cả đọc theo vai ( Lân , Thanh , Tùng
bài văn .
, người dẫn chuyện) thi đọc cả bài
văn .
-Mời hai nhóm thi phân vai đọc lại cả bài
- Hai nhóm phân vai thi đọc lại cả
-Nhận xét đánh giá bình chọn em đọc hay .
bài
- Lớp lắng nghe để bình chọn
3) Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
-Về nhà học và xem trước bài
-Dặn dò học sinh về nhà học bài
mới.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2017
TOÁN:
Đàm Ngân

8

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 32

Năm học 2016 - 2017

LUYỆN TẬP .
I. MỤC TIÊU:
- Rèn luyện kỉ năng giải toán “ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị “ .
-Luyện tập bài toán về lập bảng thống kê .
- HS làm được Bt 1, 2, 3a, 4.
II/ CHUẨN BỊ :
1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cả lớp.
2. Đồ dùng dạy học:
- Bảng ghi sẵn nội dung BT 3.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
-Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà -Một em lên bảng chữa bài tập số 3 về
-Chấm vở hai bàn tổ 2
nhà
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra .
-Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .
2.Bài mới:
-Lớp theo dõi giới thiệu
a) Giới thiệu bài:
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
b) Luyện tập:
Bài 1:
-Gọi học sinh nêu bài tập trong sách
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
-Ghi bảng tóm tắt bài toán
-Cả lớp làm vào vở bài tập .
- Gọi 1 em lên bảng giải bài ,
-1 em lên bảng giải bài .
-Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Lớp làm vào vở
-Mời một học sinh khác nhận xét .
-HS nhận xét
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-HS chú ý
Bài 2
- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .
- Một học sinh nêu đề bài .
-Hướng dẫn giải theo hai bước .
-HS chú ý
-Mời 1 em lên bảng giải bài .
-1 em lên bảng giải bài.
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-HS chú ý
Bài 3(câu a)
-Yêu cầu nêu đề bài .
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
-Yêu cầu lớp thực hiện vào vở
-HS làm vở
-Mời một em lên bảng giải .
-1 em lên bảng giải bài .
-Gọi em khác nhận xét bài bạn
-HS nhận xét
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-HS chú ý
Bài 4
- Gọi em nêu bài tập trong sách .
-HS nêu đề bài
-Hướng dẫn học sinh giải .
-HS chú ý
-Mời một em lên bảng giải bài .
-HS lên bảng giải
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
-Lắng nghe
3) Củng cố - Dặn dò:
-Nhận xét đánh giá tiết học
-Về nhà học và làm bài tập còn lại.
Đàm Ngân

9

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 32

-Dặn về nhà học và làm bài tập .

Năm học 2016 - 2017

-Xem trước bài mới .

......................................................................................

TNXH:
VÌ SAO CÓ NĂM, THÁNG VÀ MÙA (TIẾT 1)
......................................................................................

THỦ CÔNG:
(GV chuyên trách)
......................................................................................

TIẾNG ANH:
(GV chuyên trách)
..............................................................................................................................................................

Chiều thứ năm
TNXH:
VÌ SAO CÓ NĂM, THÁNG VÀ MÙA (TIẾT 2)
......................................................................................

THỂ DỤC:
TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO CÁ NHÂN
TRÒ CHƠI : CHUYỂN ĐỒ VẬT
I/ Mục tiêu :
 Tung và bắt bóng cá nhân .Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối
đúng và nâng cao thành tích .Chơi trò chơi : “Chuyển đồ vật “ Yêu cầu biết cách
chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động .
II/ Địa điểm phƣơng tiện :
- Sân bãi chọn nơi thoáng mát , bằng phẳng , vệ sinh sạch sẽ sân tập đảm bảo
an toàn luyện tập . Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi , cứ 2 em có 1 quả bóng .
III/ Lên lớp :
Định
Đội hình
Nội dung và phương pháp dạy học
lượng luyện tập
1.Phần mở đầu :
-G v nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .
-Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần 2 x 8 nhịp.
1phút
- Trò chơi : “ Tìm người chỉ huy “
2phút
-Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 100 – 200 m
2phút
2/ Phần cơ bản :
* Tung và bắt bóng theo cá nhân .
- Đội hình
- Hướng dẫn lại : Hai người đứng đối diện nhau , 2 em đều
hàng dọc
tung và bắt bóng qua lại cho nhau bằng cả hai tay .Tung
14 phút
Đàm Ngân

10

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×