Tải bản đầy đủ

giao an lop 3 tuan 10 den 15

Giáo án lớp 3B

Tuần 10

Năm học 2016 - 2017

Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2016
TOÁN:
THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI
I/ MỤC TIÊU:
- Biết dùng thước và bút để vẽ các đoạn thẳng có dộ dài cho trước.
- Biết cách đo và đọc kết quả đo độ dài những vật gần gũi với HS như độ dài
cái bút, chiều dài mép bàn, chiều cao bàn học.
- Biết dùng mắt ước lượng độ dài ( Tương đối chính xác).
- HS làm được các bài tập 1, 2, 3 (a, b).
II/ CHUẨN BỊ :
- Thước thẳng học sinh và thước mét.
III/ LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :

- Gọi 2 em lên bảng làm BT
- 2HS lên bảng làm bài .
- Nhận xét.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
2.Bài mới:
-Lớp theo dõi giới thiệu bài.
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện tập:
Bài 1: - Hướng dẫn HS cách vẽ đoạn thẳng
có độ dài cho trước.
- Yêu cầu HS tự vẽ vào vở.
- Cả lớp vẽ các đoạn thẳng vào vở.
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra.
- Từng cặp đổi vở chéo để KT bài
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
nhau.
Bài 2: -Yêu cầu HS đọc bài tập 2.
- Một em nêu bài tập 2.
- Hướng dẫn cách đo.
- Lớp lắng nghe GV hướng dẫn.
- Yêu cầu cả lớp thực hành đo và đọc kết - Cả lớp thực hành đo và đọc to kết
quả rồi ghi vào vở.
quả đo được rồi ghi vào vở.
- Theo dõi GV hướng dẫn cách đo.
- KT nhận xét bài làm của học sinh.
Bài 3: (a,b)
- Cho cả lớp thực hành theo nhóm đo và ghi
số đo vào vở.
- Mời 1 số nhóm đọc kết quả, các nhóm
khác bổ sung.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Chuẩn bị thước kẻ, ê ke, thước mét cho giờ
sau.

- Các nhóm thực hành đo, ghi kết
quả vào vở
- 3 nhóm đọc kết quả, cả lớp nhận
xét bổ sung.


……………………………………………………………….

TIẾNG ANH:
Đàm Ngân

1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 10

Năm học 2016 - 2017

(G.V chuyên trách )
......................................................................................

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN:
GIỌNG QUÊ HƢƠNG
I / MỤC TIÊU:
- Giọng đọc bước đầu bộc lộ được tình cảm, thái độ của tứng nhân vật qua lời
đối thoại trong câu chuyện.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Tình cảm thiết tha gắn bó của các nhân vật trong
câu chuyện với quê hương, với người thân qua giọng nói quê huêong thân quen ( Trả
lời được các câu hỏi 1,2,3,4 ).
- Rèn đọc đúng các từ : ngạc nhiên, xúc động, nghẹn ngào, mím chặt ...
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa.Đối với HS khá,
giỏi kể được cả câu chuyện.
II/ CHUẨN BỊ :
-Tranh minh họa truyện trong SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-2 HS
1. Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
-Lắng nghe
A.TẬP ĐỌC:
a) Phần giới thiệu :
b) Luyện dọc kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
- Yêu cầu HS đọc từng câu trước lớp.
- Nối tiếp nhau đọc từng câu trước
- GV sửa lỗi phát âm.
lớp.
- Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
- Kết hợp giải thích các từ khó trong SGK đoạn trong bài, giải nghĩa các từ:
(đôn hậu , thành thực , bùi ngùi ).
đôn hậu, thành thực, bùi ngùi
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm, GV (SGK).
theo dõi nhắc nhở.
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3 .
- Cả lớp đọc ĐT đoạn 3.
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Gọi 1 học sinh đọc lại đoạn 1 và trả lời nội - 1 em đọc đoạn 1, cả lớp đọc thầm
dung bài
và trả lời:
+ Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với - Cùng ăn với ba người thanh niên.
những ai ?
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và TLCH:
- Cả lớp đọc thầm đoạn 2:
+ Chuyện gì xảy ra làm Thuyên và Đồng ngạc - Thuyên và Đồng quên tiền, 1
nhiên ?
trong 3 người thanh niên xin trả
giúp tiền ăn.
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 3 của bài .
- Lớp đọc thầm đoạn 3 của bài:
+ Vì sao anh thanh niên cảm ơn cảm ơn + Trao đổi trong nhóm để trả lời: Vì
Thuyên và Đồng ?
Thuyên và Đồng có giọng nói gợi
Đàm Ngân

2

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 10

Năm học 2016 - 2017

cho anh thanh niên nhớ đến một
người mẹ
- Những chi tiết nào nói tình cảm tha thiết - Người trẻ tuổi: lẳng lặng cuối đầu,
của các nhân vật đối với quê hương ?
đôi môi mín chặt lộ vẻ đau thương.
Thuyên và Đồng: yên lặng nhìn
nhau, mắt rớm lệ.
- Qua câu chuyện em nghĩ gì về giọng quê - Giọng quê hương rất gần gũi và
hương ?
thân thiết. Giọng quê hương gợi nhớ
những kĩ niệm sâu sắc. Giọng quê
hương gắn bó với những người
cùng quê hương.
d) Luyện đọc lại :
- Đọc diễn cảm đoạn 2 và 3 trong bài. Hướng - Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu
dẫn HS đọc đúng câu khó trong đoạn.
- Mời 2 nhóm mỗi nhóm 3 em thi đọc phân - Các nhóm thi đọc phân vai (người
vai đoạn 2 và 3.
dẫn chuyện, anh thanh niên,
Thuyên).
- Mời 1 nhóm đọc lại toàn truyện theo vai.
- 1 nhóm đọc lại toàn truyện theo
- Giáo viên và lớp theo dõi bình chọn nhóm vai.
và cá nhân đọc hay nhất.
-HS chú ý lắng nghe.
B.KỂ CHUYỆN:
1. GV nêu nhiệmvụ:
-Dựa vào 3 tranh minh họa ứng với 3 đoạn
của câu chuyện.
2. Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh.
- Gv yêu cầu HS quan sát tranh minh họa - HS nêu nội dung từng tranh:
trong SGK.
- Gọi HS khá, giỏi nêu nhanh sự việc được kể
trong từng tranh ứng với từng đoạn.
- Tổ chức cho HS kể.
- HS dựa vào câu hỏi gợi ý để kể
theo nhóm đôi.
- HS kể trước lớp.
- Gv nhận xét.
- Lớp lắng nghe nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:
- Gv nhận xét giờ học.
- Chú ý
-Dặn dò HS
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2016
CHÍNH TẢ: (Nghe viết)
QUÊ HƢƠNG RUỘT THỊT
I/ MỤC TIÊU:
- Nghe viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Tìm và viết được tiếng có oai, oay ( Bt 2).
- Làm được bài tập 3a
- HS viết đúng: Chị Sứ, khóc, ngày xưa, da dẻ…
Đàm Ngân

3

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 10

Năm học 2016 - 2017

II/ CHUẨN BỊ :
- Một tờ giấy khổ lớn để học sinh thi tìm từ có vần oai / oay .
III/ LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Mời 2 học sinh lên bảng làm BT
- 2HS lên bảng làm bài.
- Nhận xét.
- Cả lớp viết vào bảng con .
2.Bài mới:
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn HS viết chính tả :
- Giáo viên đọc bài một lượt.
- Gọi 2 HS đọc lại, cả lớp theo dõi trong SGK. - 2 HSđọc lại bài, cả lớp đọc thầm.
+ Vì sao chị Sứ rất yêu quê hương mình?
- Vì đó là nơi chị sinh ra và lớn
lên…
+ Những chữ nào trong bài viết hoa? Cho biết -HS trả lời: Quê, Chị Sứ, Chính,
vì sao phải viết hoa?
Và.
- Yêu cầu HS đọc thầm lại bài chính tả và - Lớp tập viết trên bảng con các từ
luyện viết các tiếng khó trên bảng con.
khó: da dẻ , quả ngọ , ruột thịt ...
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
-Đọc chính tả cho HS viết vào vở.
- Nghe - viết bài vào vở.
- Nộp bài lên để giáo viên chấm
- Chấm, chữa bài.
điểm
c/ Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2 :
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2.
- 1HS đọc yêu cầu BT, cả lớp đọc
- Tổ chức cho HS làm theo nhóm: từng nhóm thầm.
thi tìm đúng, nhanh các từ rồi ghi vào giấy.
- Các nhóm thi làm bài.
- Mời đại diện các nhóm đọc to kết quả.
- Đại diện nhóm đọc kết quả.
- GV cùng cả lớp nhận xét, tuyên dương.
- Cả lớp bình chọn nhóm thắng
Bài 3 :
cuộc.
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 3a.
- HS nêu BT
-Yêu cầu HS làm vào VBT
- Lớp làm vào VBT
3) Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
- Lớp theo dõi.
- Dặn dò HS
......................................................................................

TOÁN:
THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI (TIẾP THEO)
I/ MỤC TIÊU:
- Biết cách đo, cách ghi và đọc kết quả đo độ dài.
- Biết so sánh các độ dài.
- HS làm được các bài tập 1, 2.
II/ CHUẨN BỊ :
- Thước thẳng học sinh và thước mét.
Đàm Ngân

4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 10

III/ LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
1.Bài cũ :
- 1 HS làm lại BT 1 (tiết trước)
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện tập:
Bài 1:
- Nêu bài tập trong sách giáo khoa .

Năm học 2016 - 2017

Hoạt động của trò

- Lớp theo dõi giới thiệu bài
- Quan sát và nhận xét về cách đổi về
số đo có cùng một đơn vị đo rồi so sánh

- Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào vở.
- Yêu cầu nêu cách đọc và so sánh số đo
của từng bạn.
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 :
- Yêu cầu học sinh đọc bài tập 2 .
- Hướng dẫn làm BT theo nhóm (nhóm 4
em) lần lượt đo và ghi chép các số đo vào
nháp.
- Đại diện nêu số đo và đọc to kết quả .
- Nhận xét chung về bài làm của học sinh.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn HS về nhà tập đo các bạn khác.

- HS làm bài
- Đổi chéo vở để kiểm tra
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập 2
- HS thực hiện
- Các nhóm đọc to kết quả đo được.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét.
- Lắng nghe

......................................................................................

TẬP ĐỌC:
THƢ GỬI BÀ
I/ MỤC TIÊU :
- Bước đầu đọc bộc lộ được tình cảm thân mật qua giọng đọc thích hợp với
từng kểu câu.
- Nắm được những thông tin chính của bức thư thăm hỏi. Hiểu ý nghĩa: Tình
cảm gắn bó với quê hương Và tấm lòng yêu quý bà của người cháu. ( Trả lời được
các câu hỏi trong SGK).
II/ CHUẨN BỊ :
- Một phong bì thư và một bức thư của học sinh trong trường gửi người thân.
III/ LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- 3 HS đọc bài Giọng quê hương
- 3 em lên bảng đọc.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
2.Bài mới
- Lớp theo dõi.
a) Giới thiệu bài:
Đàm Ngân

5

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 10

b) Luyện đọc :
* Đọc toàn bài.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ:
- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV theo dõi
sửa sai cho các em.
- Gọi học sinh đọc từng đoạn trước lớp.
- Kết hợp hướng dẫn học sinh đọc đúng các
câu khó
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Mời 2 HS thi đọc toàn bộ bức thư

Năm học 2016 - 2017

- Lớp lắng nghe GV đọc.
- Nối tiếp nhau đọc từng câu trước
lớp. Luyện đọc các từ: chăm ngoan,
vẫn nhớ, kể chuyện
- 3 em nối tiếp đọc 3 đoạn của bức
thư và đề xuất cách đọc: giọng nhẹ
nhàng, tình cảm, ...
- Học sinh đọc từng đoạn trong
nhóm
- Hai học sinh thi đọc bức thư.

c/ Hướng dẫn tìm hiểu bài
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm
+ Đức viết thư cho ai ?
+ Dòng đầu bức thư, bạn ghi như thế nào?

- Lớp đọc thầm phần đầu bức thư.
+ Đức viết thư cho bà của Đức ở
quê .
- HS trả lời
- Yêu cầu đọc thầm phần chính của bức thư. - HS đọc thầm phần chính của bức
thư.
+ Đức hỏi thăm bà những điều gì ?
+ Đức hỏi thăm sức khoẻ của bà.
+ Đức kể với bà những gì ?
- HS trả lời.
- Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn cuối bức thư. - Học sinh đọc thầm đoạn còn lại.
+ Đọan cuối bức thư cho thấy tình cảm của + Đức rất kính trọng và yêu quý bà.
Đức với bà như thế nào ?
- GV nhận xét,chốt lại
d) Luyện đọc lại :
- Mời một học sinh giỏi đọc lại bức thư.
- 1 HS đọc.
- Tổ chức cho HS thi đọc bức thư.
- 3-4 HS thi đọc diễn cảm bức thư.
- Lớp lắng nghe để bình chọn.
- Nhận xét đánh giá bình chọn em đọc hay.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Để viết 1 bức thư cần trình bày mấy phần? - Lắng nghe
- Nhận xét tiết học,dặn dò HS
......................................................................................

THỂ DỤC:
ĐỘNG TÁC CHÂN - LƢỜN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách thực hiện 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung
- Bước đầu biết thực hiện các động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi !”. Biết cách chơi tham gia được các trò chơi
II. Địa điểm - Phƣơng tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ
Đàm Ngân

6

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 10

Năm học 2016 - 2017

- Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phƣơng pháp lên lớp:

Phần mở đầu

Định
lượng

Nội dung

TT

- GV nhận lớp phổ biến nội
dung, yêu cầu giờ học

1-2’ - 1 lần

- Chạy chậm xung quanh sân tập

1-2’ - 1 lần

- Khởi động : Xoay các khớp cổ
tay, cổ chân, đầu gối, hông, bả
vai

Phương pháp tổ chức

2-3’ - 1 lần

- KTBC: Kiểm tra 2 động tác đã
học

2-3’ -

1 lần

1. Ôn động tác vươn thở và tay

4-5’ -

3 lần

2 x 8 nhịp

 Lần 1: GV làm mẫu và hô HS
làm theo
 Lần 2: Lớp trưởng hô cả lớp
tập; GV quan sát sửa sai
Phần cơ bản

2. Học động tác chân và lườn

7-8’ - 4-5 lần

 Lần 1: GV nêu tên động tác,
làm mẫu, giải thích động tác. HS
làm theo

2 x 8 nhịp

 Lần 2: GV hô nhịp HS tập
 Lần 3: Lớp trưởng hô nhịp cả
lớp tập; GV quan sát sửa sai
3. Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”

6-8’ - 3-4 lần

- GV nêu trò chơi giải thích TC
- Cho HS Chơi GV nhận xét,
biểu dương
Phần kết thúc

- Đi thường theo nhịp và hát

1-2’ - 1 lần

- GV và HS hệ thông bài
1-2’ - 1 lần

- Nhận xét kết quả giờ học

1-2’ - 1 lần

- Về nhà ôn 3 động tác đã học

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2016
Đàm Ngân

7

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 10

Năm học 2016 - 2017

CHÍNH TẢ: ( nghe – viết )
QUÊ HƢƠNG
I/ MỤC TIÊU :
- Nghe, viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng BT điền tiếng có vần et/ oet ( BT 2); làm đúng BT 3 a.
- HS viết đúng: Trèo, Bướm vàng, diều biếc, khua, tre nhỏ, sông.
II/ CHUẨN BỊ :
- Bảng ở lớp viết hai lần bài tập 2, tranh minh họa giải đố bài tập 3.
III/ LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
1.) Giới thiệu bài
2) Hướng dẫn nghe - viết :
a/ Hướng dẫn chuẩn bị :
- Đọc 3 khổ thơ đầu của bài thơ.
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- Yêu cầu hai học sinh đọc lại.
- 2HS đọc lại bài.
- Yêu cầu đọc thầm suy nghĩ trả lời câu hỏi :
+Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương? + Cánh diều, con đò nhỏ, cầu tre,...
-Những từ nào trong bài chính tả cần viết hoa? + Chữ cái đầu mỗi dòng thơ.
- Yêu cầu HS tập viết các từ khó trên bảng - Lớp nêu ra một số tiếng khó và
con: rợp, nghiêng, ...
thực hiện viết vào bảng con.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
* Đọc cho học sinh viết 3 khổ thơ vào vở.
- Cả lớp viết 3 khổ thơ vào vở.
- Giáo viên theo dõi uốn nắn cho học sinh.
- Đọc lại cho lớp dò và tự bắt lỗi.
* Chấm, chữa bài.
- Nộp bài lên để giáo viên chấm
điểm.
b/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2 : - Gọi 2HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu 2 học làm bài trên bảng lớp, cả lớp - 2HS đọc yêu cầu của bài
làm vào VBT.
- Lớp làm bài vào vở.
- GV cùng HS nhận xét, chữa bài trên bảng - Hai em thực hiện làm trên bảng.
lớp.
- Cả lớp nhận xét, chữa bài.
- Gọi 2 HS đọc lại bài đã điền hoàn chỉnh.
- 2HS đọc lài bài.
Bài tập 3a:
- GV đọc câu đố.
- Yêu cầu HS tham khảo tranh minh họa rồi - Cả lớp giải câu đố trên bảng con;
ghi lời giải câu đố vào bảng con.
nặng, nắng
- Nhận xét chữa bài.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
-Lắng nghe
- Dặn về nhà xem lại bài.
......................................................................................

TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I/ MỤC TIÊU :
Đàm Ngân

8

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 10

Năm học 2016 - 2017

- Biết Nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học
- Biết đổi số đo dộ dài có 2 tên đơn vị đo thành số đo độ dài có 01 tên đơn vị
đo.
- HS làm được các bài tập 1, 2 ( cột 1, 2, 4), 3 ( dòng 1), 4, 5a
II/ CHUẨN BỊ :
- Bảng phụ ghi nội dung bài tập 3.
III/ LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
- Gọi HS lên đo chiều cao của 1số bạn .
- Hai học sinh lên thực hành đo.
- GV nhận xét đánh giá.
- Lớp theo dõi nhận xét.
2.Bài mới:
-Lắng nghe
a,Giới thiệu bài:
b,Hướng dẫn HS làm bài luyện tập.
Bài 1: Củng cố về nhân chia trong bảng
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- 1 em nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Mời một số em thi nêu nhanh kết quả
- 4 HS nêu kết quả ở 4 cột, cả lớp
nhẩm của các phép tính.
nhận xét bổ sung
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở và tự chữa bài.
- Đổi chéo vở để KT bài kết hợp tự
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
sửa bài.
Bài 2 : a)
- Gọi 2 học sinh nêu yêu cầu bài
- 2HS nêu cầu của bài.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Cả lớp làm bài vào vở.
- Gọi 3 em lên bảng giải mỗi em một phép - 3 HS lên bảng chữa bài, cả lớp
tính.
nhận xét bổ sung.
- Nhận xét bài làm của học sinh.
b) Làm tương tự ý a)
Bài 3:
- Gọi 2 HS nêu yêu cầu bài tập, cả lớp đọc - 2 HS nêu yêu cầu của bài.
thầm.
- Yêu cầu HS làm vào vở .
- Lớp thực hiện vào vở.
- Mời 2 HS lên bảng điền nhanh kết quả.
- 2HS lên bảng làm bài:
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 4 :
- Gọi học sinh đọc bài toán trong SGK.
- 2HS nêu bài toán.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Cả lớp làm bài vào vở.
- Gọi một học sinh lên bảng giải.
- Một học sinh lên giải bài trên bảng:
Bài giải:
Tổ hai trồng được số cây là:
25 x 3 = 75 (cây)
Đáp số : 72 cây
- Cả lớp nhận xét bổ sung.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 5: Đo độ dài đoạn thẳng
- HS đo đọ dài đoạn thẳng AB, báo
Đàm Ngân

9

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 10

Năm học 2016 - 2017

cáo kết quả trước lớp.

3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về ôn chuẩn bị KT giữa kì I.

-Lắng nghe

......................................................................................

TẬP VIẾT:
ÔN CHỮ HOA G (TIẾP THEO)
I/ MỤC TIÊU :
- Viết đúng chữ hoa G, Ô, T (1 dòng); viết đúng tên riêng: Ông Gióng(1
dòng)và câu ứng dụng: Gió đưa….....Thọ Xương ( 1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
- Rèn chữ viết cho HS.
II/ CHUẨN BỊ :
- Mẫu chữ viết hoa G , Ô, T.
- Mẫu chữ viết hoa về tên riêng Ông Gióng và câu cadao trên dòng kẻ ô li.
III/ LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh của HS
- Giáo viên nhận xét đánh giá
2.Bài mới
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu:
a) Giới thiệu bài: Chữ G
b)Hướng dẫn viết trên bảng con
* Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu tìm các chữ hoa có trong bài.
- ... G, Ô, T, V, X.
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng - Lớp theo dõi.
chữ .

-Y/cầu HS tập viết vào bảng con các chữ vừa - Thực hiện viết vào bảng con .
nêu.
* Học sinh viết từ ứng dụng:
-Một HS đọc từ ứng dụng:Ông
- Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng.
Gióng
- Giới thiệu về Ông Gióng cho HS nắm.
- Học sinh lắng nghe .
- Cả lớp tập viết trên bảng con.
- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.
* Luyện viết câu ứng dụng :
- Một em đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng.
- HS trả lời
- Em hiểu câu ca dao nói gì?
-Yêu cầu học sinh luyện viết những tiếng có - Luyện viết từ ứng dụng vào bảng
con .
chữ hoa .
c) Hướng dẫn viết vào vở :
Đàm Ngân

10

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 10

- Nêu yêu cầu viết.
-Yêu cầu HS viết vào vở
- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết , cách
viết các con chữ và câu ứng dụng đúng mẫu
d/ Chấm chữa bài
3/ Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá
-Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới .

Năm học 2016 - 2017

- Lớp thực hành viết vào vở theo
hướng dẫn của giáo viên.
- Nộp vở lên giáo viên từ 5- 7 em
để chấm điểm.
- Lắng nghe.

..............................................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 4 tháng 11 năm 2016
TOÁN:
BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH
I/ MỤC TIÊU :
- Giúp HS làm quen với bài toán giải bằng hai phép tính.
- Bước đầu biết giải và trình bày bài giải.
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
- HS làm được BT 1, 3
II/CHUẨN BỊ :
Phiếu bài tập .
III/LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
- Nhận xét trả bài kiểm tra.
- Lắng nghe.
2.Bài mới:
-Lớp lắng nghe giới thiệu bài
a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác :
Bài toán 1: - Nêu bài toán, ghi tóm tắt
- Theo dõi GV nêu bài toán.
lên bảng.
-Gọi 2 HS nhìn vào sơ đồ nêu lại bài toán - 2HS nhìn sơ đồ nêu lại bài toán.
-Bài toán cho biết gì?
-HS trả lời
- Bài toán hỏi gì?
-HS trả lời
- Yêu cầu HS trao đổi theo cặp để tìm ra - Từng cặp trao đổi với nhau để tìm
cách giải.
cách giải và tự giải vào nháp.
- Mời 1 số HS nêu miệng cách giải.
- 3 em nêu miệng bài giải, Cả lớp nhận
- GV ghi bảng:
xét bổ sung.
Bài toán 2: - Nêu bài toán, ghi tóm tắt:
- Lắng nghe GV nêu bài toán.
- Gọi 2HS đọc lại bài toán dựa vào sơ đồ. - 2HS dựa vào sơ đồ nêu lại bài toán.
-Bài toán cho biết gì?
-Trả lời
-Bài toán hỏi gì?
-HS trả lời
-Muốn tìm số cá ở 2 bể trước hết ta phải - Tìm số cá ở bể thứ hai.
tìm gì ?
-Khi tìm được số cá ở bể thứ nhất, ta làm - Lấy số cả bể thứ nhất cộng với số
thế nào để tìm số cá ở cả hai bể?
hơn ở bể thứ 2
Đàm Ngân

11

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 10

- Mời 1HS lên bảng làm bài, cả lớp làm
vào nháp.
- GV nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
* KL: Đây là bài toán giải bằng 2 phép
tính.
c) Luyện tập:
Bài 1: - Gọi 2HS đọc bài toán.
- Mời 1HS lên bảng tóm tắt bài toán bằng
sơ đồ đoạn thẳng. Lớp nhận xét bổ sung.
- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm
- Nhận xét, tuyên dương nhóm làm đúng,
nhanh.
Bài 3:
- Gọi Hs dựa vào tóm tắt để đọc đề toán.
- Yêu cầu HS làm vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét giờ học
-Dặn dò HS

Năm học 2016 - 2017

- Cả lớp làm bài vào nháp.
- 1HS lên bảng giải, lớp nhận xét bổ
sung.

- 2HS đọc lại bài toán trước lớp.
- 1HS lên bảng tóm tắt bài toán, cả lớp
theo dõi bổ sung.
-Các nhóm thảo luận và giải bài toán
vào tờ giấy to, xong dán bài lên bảng.
- 2HS đọc đề
- Cả lớp làm bài vào vở.
Bài giải :
Bao ngô cân nặng là:
27 + 5 = 32 (kg)
Cả 2 bao cân nặng là:
27 + 32 = 59 (kg)
Đáp số: 59 kg
- Lắng nghe
- Lắng nghe

............................................................................................

TNXH:
CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ HỌ HÀNG CỦA EM (TIẾT 2)
.....................................................................

TIẾNG ANH :
(G.V chuyên trách )
..............................................................................................................................................................

Chiều

Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016
THỂ DỤC:

ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.
TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển chung.
Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Chơi TC " chạy tiếp sức". Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ
Đàm Ngân

12

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 10

Năm học 2016 - 2017

động.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƢƠNG TIỆN :
- Sân bãi chọn nơi thoáng mát , bằng phẳng , vệ sinh sạch sẽ.
- Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi.
III/ LÊN LỚP :
Định
Nội dung và phƣơng pháp dạy học
lƣợng
5phút
1/Phần mở đầu :
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
- Giậm chân tại chỗ , vỗ tay theo nhịp và hát.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên.
- Chơi trò chơi : Đứng, ngồi theo hiệu lệnh.
2/Phần cơ bản :
* Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, luờn.
17phút
- Cho HS ôn luyện theo tổ, GV theo dõi sửa chữa cho
các em.
- Cả lớp tập đồng loạt theo nhịp hô của GV.
+ Tập liên hoàn 2 động tác vươn thở và tay.
+ Ôn động tác chân.
+ Ôn động tác lườn.
+ Tập liên hoàn 2 động tác chân và lườn.
+ Tập liên hoàn cả 4 động tác.
* Chơi trò chơi : “Chạy tiếp sức “
8phút
- Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi
- Học sinh thực hiện chơi trò chơi :”Chạy tiếp sức”.
5phút
3/Phần kết thúc:
- Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng.
- Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn học sinh về nhà thực hiện lại các động tác TD đã
học.

Đội hình
luyện tập






GV

..............................................................................................................................................................

Đàm Ngân

13

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 11

Năm học 2016 - 2017

TUẦN 11:
Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2016
TOÁN:
BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH (TIẾP THEO)
I/ MỤC TIÊU
- Làm quen với bài toán giải bằng hai phép tính .
- Bước đầu biết giải và trình bày bài giải bài toán giải bằng hai phép tính.
- HS làm được BT 1, 2. BT3(dòng 2)
II/ LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
- Chấm một số VBT, nhận xét
- Lắng nghe để rút kinh nghiệm.
2.Bài mới:
-Lớp theo dõi giới thiệu bài.
a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác :
Bài toán 1:
- Đọc bài toán, ghi tóm tắt lên bảng
- 2HS đọc lại bài toán.
- Gọi 2HS dựa vào tóm tắt đọc lại bài toán.
- Quan sát sơ đồ tóm tắt để nêu
- Yêu cầu HS nêu điều bài toán cho biết và điều điều bài cho biết và điều bài toán
bài toán hỏi.
hỏi.
+ Bước 1 ta đi tìm gì ?
-Tìm số xe đạp bán trong ngày chủ
nhật:
+ Khi tìm ra kết quả ở bước 1 thì bước 2 ta tìm + Tìm số xe đạp cả hai ngày
gì?
- Hướng dẫn học sinh thực hiện tính ra kết quả -HS thực hiện
và cách trình bày bài giải như sách giáo khoa.
-GV nhận xét,chốt lại
-HS lắng nghe
-Yêu cầu HS đọc lại bài giải
-HS nhắc lại
c) Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi học sinh nêu bài tập.
- Đọc bài toán.
- Yêu cầu cả lớp vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán.
- Học sinh vẽ tóm tắt bài toán.
- Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng giải .
- Một học sinh lên trình bày bài
- Nhận xét đánh giá.
giải, cả lớp nhận xét bổ sung.
- Cho HS đổi vở để KT bài nhau.
Bài 2 :
- Yêu cầu HS nêu và phân tích bài toán.
- HS đọc và vẽ tóm tắt bài toán.
- Yêu cầu lớp giải bài toán vào vở.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở
- Mời một học sinh lên giải.
- Một học sinh lên giải, cả lớp
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
nhận xét bổ sung.
Bài giải :
Số lít mật ong lấy ra là :
24 : 3 = 8 ( l )
Đàm Ngân

1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 11

Bài 3:
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu cả lớp làm vào nháp (dòng đầu).
- Mời học sinh nêu miệng kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học và xem lại các bài tập đã làm.

Năm học 2016 - 2017

Số lít mật ong còn lại là:
24 – 8 = 16 (l)
Đáp số: 16 l mật ong
- Một em nêu đề bài tập 3 .
- Cả lớp thực hiện làm nháp.
- Học sinh nêu miệng kết quả .
- Lớp nhận xét.

-Lắng nghe

……………………………………………………………….

TIẾNG ANH:
(G.V chuyên trách )
......................................................................................

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN:
ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU
I/MỤC TIÊU :
A. Tập đọc :
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa truyện : Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất .
- Trả lời được các câu hỏi trong SGK
B. Kể chuyện:
1. Rèn kỹ năng nói : Biết sắp xếp lại các tranh minh hoạ trong Sgk theo đúng
thứ tự câu chuyện . Dựa vào tranh, kể lại được trôi chảy, mạch lạc 1 đoạn của câu
chuyện đất quý, đất yêu . 9 HS khá giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện)
2. Rèn kỹ năng nghe.
II/CHUẨN BỊ:
-Tranh minh họa truyện trong SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2HS lên đọc bài và TLCH.
- Gọi 2 em đọc bài “Thư gửi bà “ và TLCH
- Cả lớp theo dõi bạn đọc, nhận xét.
- Nhận xét.
2.Bài mới:
-Lắng nghe
a) Giới thiệu :
b) Luyện đọc:
* Đọc diễn cảm toàn bài. Cho HS quan tranh. - Lớp lắng nghe giáo viên đọc bài.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: - Lớp nối tiếp nhau đọc từng câu
- Yêu cầu HS đọc từng câu trước lớp.
trước lớp. Luyện đọc các từ ở mục A.
- Theo dõi sửa sai cho HS.
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn
- Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp.
trong bài.
- Kết hợp giải thích các từ mới trong SGK: Tìm hiểu nghĩa của các từ: Cung
Đàm Ngân

2

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 11

cung điện, khâm phục,
- Yêu cầu HS đề xuất cách đọc.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm.
-Yêu cầu HS đọc đồng thanh
c) Hƣớng dẫn tìm hiểu bài :
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và TLCH:
+ Hai người khách được vua Ê - ti - ô - pi - a
tiếp đãi thế nào ?
+ Khi khách sắp xuống tàu điều gì bất ngờ đã
xảy ra ?
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm phần cuối đoạn 2
của bài.
+ Vì sao người Ê - ti - ô - pi - a không để cho
khách mang đi một hạt cát nhỏ ?
- Mời 3HS nối tiếp đọc 3 đoạn của bài.
-Theo em, phong tục trên nói lên tình cảm của
người Ê - ti - ô - pi - a đối với quê hương ?
*Giáo viên chốt ý như sách giáo viên
d) Luyện đọc lại :
- Hướng dẫn HS cách đọc.
- Mời 2 nhóm, mỗi nhóm 3 em phân vai thi
đọc đoạn 2.
- Mời 1 em đọc cả bài.
- Nhận xét bình chọn HS đọc hay nhất.
*) Kể chuyện :
1. Giáo viên nêu nhiệm vụ: SGK.
2. Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo tranh
- Yêu cầu HS quan sát tranh, sắp xếp lại theo
đúng trình tự câu chuyện.
- Gọi HS nêu kết quả.
- Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét.
- Yêu cầu từng cặp HS dựa tranh đã được sắp
xếp thứ tự để tập kể.
- Gọi 4HS tiếp nối nhau thi kể trước lớp theo
4 bức tranh .
- Mời 1HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Nhận xét bình chọn HS kể hay nhất.
3) Củng cố dặn dò :
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Dặn về nhà tập kể lại câu chuyện.

Năm học 2016 - 2017

điện, khâm phục, khách du lịch, sản
vật.
-HS đọc đoạn
-Cả lớp đọc đồng thanh
- Lớp đọc thầm đoạn 1.
- Vua mời họ vào cung, mở tiệc
chiêu đãi họ ..
- Viên quan bảo họ cởi giày ra để họ
cạo sạch đất ở đế giày.
- Học sinh đọc thầm phần cuối đoạn
2.
- Vì họ coi đất quê hương là thứ
thiêng liêng, cao quý nhất
- 3 em nối tiếp đọc 3 đoạn của bài.
- Họ coi đất đai của Tổ quốc là tài
sản quý giá, thiêng liêng nhất .
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- Các nhóm thi đọc phân theo vai
- 1HS đọc cả bài.
- Lớp lắng nghe bình chọn.
- Lắng nghe nhiệm vụ tiết học .
- Cả lớp quan sát tranh minh họa ,
sắp xếp lại đúng trình tự của câu
chuyện.
- 2HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ
sung.
- Từng cặp tập kể chuyện,
- 4 em nối tiếp kể theo 4 tranh.
- 1HS kể toàn bộ câu chuyện.
- Lớp theo dõi bình chọn.
- Lắng nghe

………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2016
CHÍNH TẢ: ( Nghe viết)
TIẾNG HÕ TRÊN SÔNG
Đàm Ngân

3

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 11

Năm học 2016 - 2017

I/MỤC TIÊU : Rèn kỹ năng viết chính tả .
- Nghe viết chính xác, trình bày đúng bài tiếng hò trên sông. Biết viết hoa
đúng các chữ cái đầu câu và tên riêng trong bài ( Gái, Thu Bồn ); ghi đúng các dấu
câu ( dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm lửng ) . Trình bày đúng hình thức văn xuôi.
- Làm đúng bài tập điền tiếng có vần ong / oong ; Làm đúng BT3a có tiếng
chứa âm đầu hoặc vần dễ lẫn : s / x .
II/CHUẨN BỊ : Bảng lớp viết 2 lần các từ ngữ bài tập 2, giấy khổ lớn để HS thi tìm
nhanh BT3.
III/LÊN LỚP:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu học sinh viết một số tiếng dễ viết - 2HS lên bảng viết
sai ở bài trước.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe - viết:
* Hướng dẫn chuẩn bị :
- Giáo viên đọc bài một lượt.
- Yêu cầu 3 học sinh đọc lại bài văn .
- 3 học sinh đọc lại bài.
+ Bài chính tả có mấy câu?
+ Bài chính tả này có 4 câu.
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết
+ Viết hoa chữ cái đầu đoạn văn và
hoa ?
tên riêng (Gái, Thu Bồn).
-Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấùy
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
bảng con và viết các tiếng khó.
hiện viết vào bảng con:
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Đọc cho học sinh viết vào vở.
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
Đọc lại để học sinh dò bài, soát lỗi.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
* Chấm, chữa bài.
c/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2 : - Nêu yêu cầu của bài tập 2.
- 2HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập.
- Học sinh làm vào vở
- Mời 2 em lên bảng thi làm đúng, nhanh.
- 2HS lên bảng thi làm bài, cả lớp theo
- Nhận xét tuyên dương.
dõi bình chọn bạn làm đúng và nhanh.
- Gọi HS đọc lại lời giải đúng và ghi nhớ
- 2HS đọc lại lời giải đúng
chính tả.
Bài 3 :
- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài tập 3a.
- 1HS đọc yêu cầu bài
- Chia nhóm, các nhóm thi làm bài trên
- Các nhóm thi làm bài trên giấy.
giấy, xong đại diện nhóm dán bài trên bảng - Đại diện nhóm dán bài lên bảng, đọc
lớp, đọc kết quả.
kết quả. Lớp bình chọn nhóm làm
- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.
đúng nhất.
- Gọi 1HS đọc lại kết quả.
- 1HS đọc lại kết quả.
- Cho HS làm bài vào VBT.
- Cả lớp làm bài vào VBT theo lời giải
đúng
3) Củng cố - Dặn dò:
Đàm Ngân

4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 11

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học và làm bài xem bài mới.

Năm học 2016 - 2017

-Lắng nghe

......................................................................................

TOÁN:
LUYỆN TẬP
I/MỤC TIÊU:
- Rèn luyện về kĩ năng giải bài toán có hai phép tính.
- Rèn kĩ năng tính toán.
- Làm được BT1,3,4(a,b)
II/CHUẨN BỊ:
- Bảng phụ ghi sẵn sơ đồ tóm tắt bài tập 3.
III/LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
- Gọi 2 em lên bảng làm BT.
- Hai em lên bảng làm bài.
- Nhận xét.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
2.Bài mới:
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện tập:
Bài 1:
- Yêu cầu 2 em nêu bài tập 1.
- 2 Học sinh nêu bài toán.
- GV ghi tóm tắt bài toán.
+ Bài toán cho biết gì?
- HS trả lời
+ Bài toán hỏi gì?
- HS trả lời
- Yêu cầu HS làm vào vở.
- 1 HS lên bảng, lớp làm vào vở
- Mời một học sinh lên bảng giải .
Bài giải
Cả 2 lần số ô tô rời bến là:
18 + 17 = 35 (ôtô)
Số ô tô còn lại là:
45 - 35 = 10 (ô tô)
Đ/S: 10 ô tô
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
Bài 3: - Gọi một học sinh nêu yêu cầu BT3. - Học sinh đọc yêu cầu bài tập 3.
- Treo BT3 đã ghi sẵn lên bảng.
- Lớp thực hiện đặt đề bài toán dựa
- Yêu cầu HS làm vào vở.
vào tóm tắt rồi làm bài vào vở.
- Mời một học sinh lên bảng giải.
- Một học sinh giải bài trên bảng,
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
lớp nhận xét chữa bài.
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra.
- HS đổi vở để KT bài nhau.
- 2 HS nêu yêu cầu của BT
Bài 4:
- GV yêu cầu HS làm ý a, b
- Làm bài cá nhân
- Chỉ định 2 HS lên bảng làm
- 2 HS lên bảng làm ý a và b
- Chữa bài
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
-Theo dõi
Đàm Ngân

5

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 11

Năm học 2016 - 2017

- Dặn về nhà học và làm bài tập .
......................................................................................

TẬP ĐỌC:
VẼ QUÊ HƢƠNG
I/MỤC TIÊU:
- Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ và bộc lộ niềm vui qua giọng đọc.
- Hiểu ý nghĩa của bài : Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu
quê hương đất nước tha thiết của 1 bạn nhỏ . (Trả lời được các CH trong SGK; thuộc
2 khổ thơ trong bài; HS khá, giỏi thuộc cả bài thơ)
II/CHUẨN BỊ: - Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ viết bài thơ để hướng dẫn học sinh HTL.
III/LÊN LỚP:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 HS nối tiếp kể lại câu chuyện
- 3HS tiếp nối kể lại các đoạn của câu
“ Đất quý, đất yêu”
chuyện và TLCH.
- Nhận xét.
- Lớp theo dõi nhận xét.
2.Bài mới
- Lớp theo dõi, giáo viên giới thiệu.
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện đọc:
* Đọc bài thơ.
- Lắng nghe GV đọc mẫu.
- Yêu cầu HS đọc từng câu thơ. GV sửa
- Nối tiếp nhau đọc mỗi em 2 dòng thơ.
sai.
Luyện đọc các từ ở mục A.
- Gọi học sinh đọc từng khổ thơ trước lớp. - Nối tiếp đọc từng khổ thơ trước lớp.
- Giúp học sinh hiểu nghĩa từng từ ngữ
- Tìm hiểu nghĩa của từ theo hướng dẫn
mới trong bài ( sông máng , cây gạo )
của giáo viên.
- Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trong
- Luyện đọc theo nhóm.
nhóm.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Mời 1 em đọc bài , yêu cầu cả lớp đọc
-Một em đọc bài , cả lớp đọc thầm cả
thầm bài thơ trả lời câu hỏi :
bài thơ .
+ Kể tên những cảnh vật được tả trong bài + Là : tre, lúa, sông máng, trời mây,
thơ ?
ngói mới, trường học, mặt trời…
-Yêu cầu lớp đọc thầm lại toàn bài thơ
- Cả lớp đọc thầm lại cả bài thơ .
+ Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều - Tre xanh, lúa xanh, sông máng xanh
màu sắc. Hãy kể những màu sắc đó ?
mát, trời mây xanh ngắt, ngói mới đỏ
tươi, trường học đỏ thắm.
+ Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ?
- HS thảo luận theo nhóm, sau đó đại
Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng
diện từng nhóm nêu ý kiến chọn câu trả
nhất ?
lời đúng nhất
- Giáo viên kết luận .
- Lớp nhận xét bổ sung.
d) Học thuộc lòng bài thơ:
Đàm Ngân

6

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 11

- Hướng dẫn đọc diễn cảm từng đoạn và
cả bài .
- Yêu cầu đọc thuộc lòng từng khổ rồi cả
bài thơ
- Yêu cầu HS thi đọc thuộc lòng từng khổ
và cả bài thơ.
- Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học bài và xem bài mới.

Năm học 2016 - 2017

- Đọc từng đoạn rồi cả bài theo hướng
dẫn của giáo viên .
- 4 em đại diện đọc tiếp nối 4 khổ thơ.
- Thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.
- Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc
đúng, hay
- HS theo dõi.

......................................................................................

THỂ DỤC:
HỌC ĐỘNG TÁC BỤNG CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
A/ Mục tiêu:
- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu
thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Học động tác bụng. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng .
- Chơi trò chơi : " Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau". Yêu cầu biết cách chơi và biết
tham gia chơi một cách tương đối chủ động .
B/ Địa điểm, phương tiện :
- Sân bãi chọn nơi thoáng mát , bằng phẳng , vệ sinh sạch sẽ.
- Chuẩn bị còi, khăn bịt mắt cho trò chơi.
C/ Lên lớp :
Định
Đội hình
Nội dung và phƣơng pháp dạy học
lƣợng
luyện tập
5phút
1/Phần mở đầu :
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
- Yêu cầu lớp làm các động tác khởi động.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong sân xoay các
khớp
2/Phần cơ bản:
* Ôn 4 động tác đã học:
25
- Giáo viên nêu tên động tác để học sinh nắm .
phút
- Yêu cầu lớp ôn lần lượt từng động tác sau đó ôn liên hoàn

cả 4 động tác .

- Giáo viên hô cho học sinh thực hiện mỗi lần tập 2 x 8 nhịp

*Giáo viên cho học sinh ôn hai động tác từ 4 – 5 lần .

* Học động tác Bụng :
GV
- Giáo viên nêu tên động tác để học sinh nắm .
- Làm mẫu vừa giải thích một lần học sinh làm theo .
- Giáo viên theo dõi sửa chữa cho học sinh.
- Giáo viên mời 3 – 4 học sinh thực hiện tốt lên làm mẫu .
- Giáo viên hô cho học sinh thực hiện.
Đàm Ngân

7

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 11

Năm học 2016 - 2017

- Sau khi học sinh tập xong động tác thì giáo viên cho học
sinh chia về các tổ để ôn luyện.
* Tổ chức cho HS chơi trò chơi : “ Chạy đổi chỗ vỗ tay
nhau “ (đã học ở lớp 2)
- Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi.
- Học sinh thực hiện chơi trò chơi :”Đổi chỗ vỗ tay nhau ”
* Giáo viên chia học sinh ra thành từng tổ hướng dẫn cách
chơi thử sau đó cho chơi chính thức trò chơi “ Đổi chỗ vỗ
tay nhau “
3/Phần kết thúc:
- Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng.
- Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn dò học sinh về nhà thực hiện lại các

GV

5 phút

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2016
CHÍNH TẢ: ( nhớ – viết )
VẼ QUÊ HƢƠNG
I/MỤC TIÊU
- HS nhớ - viết chính xác một đoạn trong bài “Vẽ quê hương “.
- Luyện đọc, viết đúng một số chữ chứa âm đầu dễ lẫn s/ x.
- Giáo dục HS cẩn haanjt, có ý thức rèn chữ giữ vở.
II/CHUẨN BỊ:
- 3 băng giấy viết ổ thơ của bài tập 2a.
III/LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2HS lên bảng thi tìm nhanh, viết đúng - 2HS lên bảng thi làm bài.
các từ có tiếng chữa vần ươn/ ương.
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
- Nhận xét đánh giá
2.Bài mới
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị :
- Đọc đoạn thơ trong bài: từ đầu đến Em tô - Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
đỏ thắm
- Yêu cầu hai em đọc thuộc lòng lại .
- 2 học sinh đọc lại bài .
- Lớp theo dõi đọc thầm theo , trả lời câu
hỏi :
+ Vì sao bạn nhỏ lại thấy bức tranh quê + Vì bạn nhỏ rất yêu quê hương.
hương rất đẹp ?
+ Những từ nào trong bài chính tả cần viết + Chữ cái đầu câu, đầu dòng thơ, tên
hoa ?
riêng
Đàm Ngân

8

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 11

- Yêu cầu lấy bảng con viết các tiếng khó.
* Yêu cầu HS nhớ - viết đoạn thơ vào vở.
- Theo dõi uốn nắn cho học sinh.
* Chấm, chữa bài.
c/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2a : - Nêu yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài ào VBT.
- Dán 3 băng giấy lên bảng, mời 3HS lên thi
làm bài, đọc kết quả.
- Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Gọi 3 - 4 em đọc lại bài làm trên bảng.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn dò HS.

Năm học 2016 - 2017

- Lớp thực hiện viết vào bảng con .
- Cả lớp viết bài vào vở.

- 2HS đọc yêu cầu của bài.
- Cả lớp thực hiện vào VBT.
- 3 em làm bài trên bảng.
- Lớp nhận xét bài bạn .
- HS đọc lại bài trên bảng.
-Theo dõi

......................................................................................

TOÁN:
BẢNG NHÂN 8
I/MỤC TIÊU
- Củng cố kĩ năng học thuộc bảng nhân 8.
- Biết vận dụng bảng nhân 8 vào giải toán.
II/ CHUẨN BỊ :
- Các tấm bìa 8 chấm tròn
III/LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
- Gọi 2 em lên bảng làm BT
- 2HS lên bảng làm bài.
- Nhận xét.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác:
* Lập bảng nhân 8:
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi: Tìm - Các bảng nhân đã học: 2, 3, 4, 5, 6,
trong các bảng nhân đã học xem có những 7.
phép nhân nào có thừa số 8?
- Từng cặp thảo luận theo yêu cầu của
GV.
- Mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận. - Đại diện từng nhóm nêu kết quả thảo
luận. Cả lớp nhận xét bổ sung.
+ Khi ta thay đổi thứ tự các TS trong một + .... tích của nó không đổi.
tích thì tích như thế nào?
- Yêu cầu các nhóm trở lại thảo luận: Dựa - Các nhóm trở lại làm việc.
vào kiến thức đó, hãy thay đổi thứ tự các
TS trong một tích của các phép nhân vừa
tìm được.
- Mời HS nêu kết quả.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả,
Đàm Ngân

9

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 11

- Yêu cầu HS tính: 8 x 1 = ?
+ Vì sao em tính được kết quả bằng 1.
- GV ghi bảng: 8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
...............
8 x 7 = 56
+ Em có nhận xét gì về tích của 2 phép tính
liền nhau?
+ Muốn tính tích liền sau ta làm thế nào?
- yêu cầu HS làm việc cá nhân: Lập tiếp các
phép tính còn lại.
- Gọi HS nêu kết quả, GV ghi bảng để được
bảng nhân 8.
- Tổ chức cho HS đọc và ghi nhớ bảng
nhân 8 vừa lập được.
c) Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS làm bài trên phiêu học tập. 1 em
làm trên tờ phiếu to.
- Mời HS nêu kết quả.
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 2 :
-Yêu cầu học sinh nêu bài toán.
- Gọi 1HS lên bảng ghi tóm tắt.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Mời một học sinh lên giải.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 3
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài 3.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học và làm bài tập .

Năm học 2016 - 2017

cả lớp nhận xét bổ sung:
-HS trả lời

+ Tích của 2 phép tính liền nhau hơn
kém nhau 8 đơn vị.
+ ... lấy tích liền trước cộng thêm 8.
- Tương tự hình thành các công thức
còn lại của bảng nhân 8.
- 1 số em nêu kết quả, cả lớp nhận xét
bổ sung:
- HS đọc và ghi nhớ bảng nhân 8.

- 1HS nêu yêu cầu của bài : Tính :
- HS làm bài trên phiếu.
- Nêu kết quả bài làm, lớp nhận xét bổ
sung :
- 2HS đọc bài toán, cả lớp theo dõi.
- 1HS lên tóm tắt bài toán :
+ Mỗi can có 8 lít dầu.
+ 6 can có bao nhiêu lít dầu.
- Cả lớp làm bài vào vở.
- Một HS lên bảng giải bài, cả lớp
nhận xét chữa bài.
- Một em nêu bài tập 3: Đếm thêm 8
rồi điền vào ô trống.
- Học sinh tự làm bài rồi chữa bài.
- Học sinh nêu kết quả, lớp bổ sung.
-Lắng nghe

......................................................................................

TẬP VIẾT:
ÔN CHỮ HOA G (TIẾP THEO)
I/MỤC TIÊU:
- Củng cố cách viết hoa G ( gh ) qua các bài tập ứng dụng .
- Viết tên riêng : Ghềnh Ráng bằng chữ cỡ nhỏ .
Đàm Ngân

10

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 11

Năm học 2016 - 2017

- Viết câu cao dao : Ai về đến huyện Đông Anh / Ghé xem phong cảnh Loa
Thành Thục Vương .
II/CHUẨN BỊ :
- Mẫu viết hoa các chữ G, R, Đ.
- Mẫu chữ tên riêng và câu ca dao viết trên dòng kẻ ô li.
III/ LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.
- Nộp vở
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới:
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.
a) Giới thiệu bài:
b)Hướng dẫn viết trên bảng con:
* Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu tìm các chữ hoa có trong bài.
- Các chữ hoa có trong bài: G ( Gh),
R, A, Đ, L, T, V.
- Viết mẫu và nhắc lại cách viết từng chữ .
- Lớp theo dõi.

- Yêu cầu HS luyện viết vào bảng con chữ Gh,
R, Đ.
* Học sinh viết từ ứng dụng :
- Yêu cầu HS đọc từ ứng dụng.
- Giới thiệu về Ghềnh Ráng (còn gọi là Mộng
Cầm) là một thắng cảnh ở Bình Định, là một
bãi tắm đẹp của nước ta.
- Viết mẫu tên riêng theo cỡ nhỏ:
- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.
* Luyện viết câu ứng dụng:
- Yêu cầu 2HS đọc câu ứng dụng.
- Giúp HS hiểu ND câu ca dao.
- Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa
(Ai , Ghé ) là chữ đầu dòng và ( Đông Anh ,
Loa Thành , Thụcc Vương ) tên riêng.
c) Hướng dẫn viết vào vở :
- Nêu yêu cầu,cho HS viết vào vở:
- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết, cách
viết các con chữ và câu ứng dụng đúng mẫu.
d/ Chấm chữa bài
3/ Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà luyện viết thêm.
Đàm Ngân

11

- Cả lớp thực hiện viết vào bảng con.
-1HS đọc từ ứng dụng: Ghềnh Ráng.
- Lắng nghe để hiểu thêm về một
bãi biển là danh lam thắng cảnh của
đất nước ta .
- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng
con.
- 2HS đọc câu ứng dụng:
-Lắng nghe
- Cả lớp luyện viết trên bảng con các
từ: Ai, Ghé, Đông Anh, Loa Thành,
Thục Vương.
- Lớp thực hành viết vào vở theo
hướng dẫn của giáo viên.
-Lắng nghe
Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 11

Năm học 2016 - 2017

..............................................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016
TOÁN:
NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I/MỤC TIÊU : Học sinh biết :
- Đặt tính rồi tính nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.
- Vận dụng trong giải bài toán có phép nhân
- Làm được Bt 1, 2(cột a), 3 4.
II/ CHUẨN BỊ :
- Bảng phụ ghi tóm tắt nội dung bài tập 3 .
III/LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
- Gọi 1 em lên bảng làm BT.
- 1HS lên bảng làm bài tập .
- KT 1 số em về bảng nhân 8.
- Đọc lại bảng nhân 8 .
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
-Lớp theo dõi giới thiệu bài
a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác:
- Hướng dẫn thực hiện phép nhân .
- Ghi bảng : 123 x 2 =?
- Hướng dẫn đặt tính và tính như sách - Học sinh đặt tính và tính :
giáo viên
* Giáo viên nêu phép nhân 326 x 3 = ?
- Yêu cầu học sinh nhận xét đặc điểm - Là phép tính số có 3 chữ số với số có 1
phép tính .
chữ số.
- Yêu cầu dựa vào ví dụ 1 để đặt tính - Học sinh đặt tính rồi tính ra kết quả.
và tính ra kết quả.
-Gọi HS nhắc lại
- Hai em nêu lại cách thực hiện phép
nhân.
c) Luyện tập:
Bài 1: - Gọi em nêu bài tập 1.
- Gọi một em làm mẫu một bài trên - Một học sinh nêu yêu cầu bài 1 .
bảng
-1 HS thực hiện
- Yêu cầu học sinh tự tính kết quả.
- Gọi 4 em lên tính mỗi em một phép - Cả lớp thực hiện làm vào vở .
tính .
- 4 em lên bảng thực hiện mỗi em một cột
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở và tự chữa
bài.
- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
bài cho bạn .
Bài 2 :
- Yêu cầu học sinh nêu đề bài .
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở ý a). - Một học sinh nêu yêu cầu bài
- Cả lớp thực hiện làm vào vở ý a)
Đàm Ngân

12

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×