Tải bản đầy đủ

giao an lop 3 tuan 6,7

Giáo án lớp 3B

Tuần 6

Năm học 2016 - 2017

Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2016
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU: - Giúp học sinh :
+ Thực hành tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số .
+ Giải các bài toán liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một
số
* BT cần làm: BT1, 2, 4
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KTBC: 1 HS làm BT 1 , 1 HS làm BT 2 ( Tiết 25 )
- GV nhận xét .
B.Bài mới :
1. Hoạt động 1 : Bài tập
a. Bài 1 : * Yêu cầu HS tìm đúng các
phần bằng nhau của một số trong bài

tập .
- HS nêu yêu cầu BT
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT
- HS nêu cách thực hiện – HS làm bảng
con
1
của 12 cm là : 12 : 2 = 6 ( cm )
2
1
của 18 kg là : 18 : 2 = 9 ( kg )
2
1
của 10 l là : 10 : 2 = 5 ( l )
2
1
của 24 m là : 24 : 6 = 4 ( m )
6
1
của 30 giờ là : 30 : 6 = 5 ( giờ ) ….
6

+ Bài 2 :
- HS nêu yêu cầu BT
- GV HD HS phân tích và nêu cách giải - HS phân tích bài toán – nêu cách giải
- GV theo dõi HS làm
- HS giải vào vở + 1 HS lên bảng làm
- Lớp nhận xét
Giải :
Vân tặng bạn số bông hoa là :
30 : 6 = 5 ( bông )
Đáp số : 5 bông hoa
- GV nhận xét sửa sai cho HS
+ Bài 3 : (HSKG)
- HS nêu yêu cầu BT
* GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT
- HS phân tích bài toán – làm vào vở
- HS đọc bài làm - lớp nhận xét
Giải :
Lớp 3A có số HS đang tập bơi là :
28 : 4 = 7 ( HS )


Đáp số : 7 HS
Đàm Ngân

1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

Năm học 2016 - 2017

- Gv nhận xét, sửa sai cho HS
c. Bài 4 : * yêu cầu nhận dạng được - HS nêu yêu cầu bài tập
hình và trả lời đúng câu hỏi của bài tập .
- HS quan sát – trả lời miệng
Đã tô màu
- GV nhận xét , sửa sai cho HS
III. Củng cố dặn dò :
- Nêu nội dung chính của bài ?
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau
* Đánh giá tiết học

1
số ô vuông của h.2 và h. 4
5

( 1 HS )

……………………………………………………………….

TIẾNG ANH:
(G.V chuyên trách )
......................................................................................

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN:
BÀI TẬP LÀM VĂN
I/ MỤC TIÊU:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :
- Chú ý các từ ngữ : Làm văn, loay hoay, lia lịa, ngắn ngủi…
- Biết đọc phân biệt lời nhân vật : " tôi " với lời mẹ .
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải cuối bài ( khăn mùi xoa, viết lia lịa,
ngắn ngủi ) .
- Từ câu chuyện, hiểu lời khuyên : Lời nói của HS phải đi đôi với việc làm đã
nói thì cố làm cho được.
*Kể chuyện:
1. Rèn kỹ năng nói :
- Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện .
- Kể lại được một đoạn của câu chuyện bằng lời của mình .
2. Rèn kỹ năng nghe .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ truyện trong SGK .
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KTBC: - 2 HS đọc lại bài : Cuộc họp chữ viết . Sau đó trả lời câu hỏi
- GV nhận xét
B. Bài mới:
1. GTB: Ghi đầu bài
2. Luyện đọc :
a. GV đọc mẫu toàn bài :
- GV hướng dẫn HS cách đọc
- HS chú ý nghe
b. GV HD HS luyện đọc, két hợp giải
Đàm Ngân

2

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

nghĩa từ
- Đọc từng câu
+ GV viết bảng : Liu - xi – a , Cô - li –
a
- Đọc từng đoạn trước lớp
+ GV gọi HS chia đoạn
- GV HD HS chia đọc đúng 1 số câu
hỏi
( bảng phụ )

Năm học 2016 - 2017

- 1- 2 HS đọc , lớp đọc đồng thanh
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu
- 1 HS chia đoạn

- Vài HS đọc lại
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước
lớp
- HS giải nghĩa từ mới
- Đọc từng đoạn trong nhóm
- HS nối tiếp nhau đọc theo nhóm 4
- 3 nhóm thi đọc
- GV nhận xét
- 1 hS đọc cả bài
- Lớp bình chọn
* Lớp đọc thầm đoạn 1+2
3. Tìm hiểu bài :
- Nhân vật " tôi " trong truyện này tên - Cô - li – a
là gì ?
- Cô giáo ra cho lớp đề văn như thế
- Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ
Nào ?
- Vì sao Cô - li – a thấy khó viết bài tập - Vì ở nhà mẹ thường làm mọi việc, dành
làm văn ?
thời gian cho Cô - li – a học .
* Lớp đọc thầm đoạn 3 .
- Thấy các bạn viết nhiều, Cô - li – a - Cô - li –a cố nhớ lại những việc thỉnh
làm cách gì để bài viết dài ra ?
thoảng bạn mới làm và kể ra những việc
bạn chưa làm bao giờ …
* Lớp đọc thầm đoạn 4 .
-Vì sao mẹ bảo Cô - li – a đi giặt quần - Cô - li –a ngạc nhiên vì chưa bao giờ
áo
phải giặt quần áo …
Lúc đầu Cô - li – a ngạc nhiên ?
- Vì sao sau đó, Cô - li – a vui vẻ làm - Vì bạn nhớ ra đó là việc bạn đã nói
theo lời mẹ ?
trong bàic TLV.
- Bài đọc giúp em điều gì?
- lời nói phải đi đôi với việc làn.
4. Luyện đọc lại.
- GV đọc mẫu đoạn 3 và 4
-HS chú ý nghe.
- 1 vài HS đọc diễn cảm
- 4 HS đọc tiếp nối 4 đoạn văn
- GV nhận xét
- Lớp nhận xét bình chọn
Kể chuyện :
1. GV nêu nhiệm vụ: Trong phần kể chuyện các em sẽ sắp xếp lại 4 tranh theo đúng
thứ tự trong câu chuyện " bài tập làm văn ". Sau đó chọn kể lại 1 đoạn của câu
chuyện bằng lời của em ( không phải bằng lời của nhân vật " tôi ")
2. HD kể chuyện:
a. Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện .
Đàm Ngân

3

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

Năm học 2016 - 2017

- GV nêu yêu cầu

- HS quan sát lần lượt 4 tranh đã đánh
dấu
- GV theo dõi, giúp đỡ thêm những HS - HS tự sắp xếp lại các tranh bằng cách
còn lúng túng
viết ra giấy trình tự đúng của 4 tranh
- GV gọi HS phát biểu
- 1 vài HS phát biểu – lớp nhận xét
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng là :
3- 4 – 2- 1 .
b. Kể lại 1 đoạn của câu chuyện theo lời - 1 HS đọc yêu cầu kể chuyện và mẫu
của em
- GV nhắc HS : BT chỉ yêu cầu em
chọn kể 1 đoạn của câu chuyện và kể - HS chú ý nghe
bằng lời của em
- 1 HS kể mẫu đoạn 1 và 3
- Từng cặp HS tập kể
- 4 HS nối tiếp nhau thi kể 1 đoạn bất kì
của câu chuyện
-> Lớp nhận xét – bình chọn bạn kể hay
nhất
-> GV nhận xét
5. Củng cố dặn dò:
- Em có thích bạn nhỏ trong câu chuyện
này không ? Vì sao ?
- Về nhà tập kể lại cho người thân nghe
- Chuẩn bị bài sau
* Đánh giá tiết học
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2016
CHÍNH TẢ: (Nghe viết):
BÀI TẬP LÀM VĂN
I/ MỤC TIÊU: Rèn kỹ năng nghe viết chính tả :
1. Nghe viết chính xác đoạn văn tóm tắt truyện " Bài tập làm văn " . Biết viết
hoa tên riêng người nước ngoài .
2. Làm đúng bài tập phân biệt cặp vần eo/ oeo ; phân biệt cách viết một số
tiếng có âm đầu hoặc thanh dễ lẫn ( s/ x ) , thanh hỏi, thanh ngã .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng lớp, bảng phụ viết nội dung bài tập 2, BT 3a
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
A. KTBC : - 3 HS viết bảng lớp vần oan
- 1 HS viết bảng lớp : nắm cơm, lắm việc
- GV + HS nhận xét
B. Bài mới:
1. GTB: ghi đầu bài .
2. HD HS viết chính tả .
a. HD HS chuẩn bị .
Đàm Ngân

4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

- GV đọc đoạn viết

Năm học 2016 - 2017

- HS chú ý nghe
- 2 HS đọc lại bài

- GV hỏi :
+ Tìm tên riêng trong bài chính tả
+ Tên riêng trong bài chính tả được viết
như htế nào ?
- Luyện viết tiếng khó :
+ GV đọc : làm văn, Cô - li – a , lúng
túng, ngạc nhiên …
- GV nhận xét sửa sai cho HS
b. GV đọc bài :
- GV quan sát, uốn nắn thêm cho HS
c. Chấm chữa bài :
- GV đọc lại bài
- GV thu bài, nhận xét
- Nhận xét bài viết
3. HD làm bài tập :
a. bài 2.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài
tập

- Cô - li – a
- Viết hoa chữ cái đầu trên, đặt gạch nối
giữa các tiếng
- HS luyện viết vào bảng con
- HS nghe viết bài vào vở
- HS dùng bút chì soát lỗi

HS nêu yêu cầu bào tập
- Lớp làm vào nháp.
- 3 HS lên bảng thi làm bài đúng nhanh.
- Cả lớp nhận xét

- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng;
a. Khoeo chân.
b. Người bỏ khoẻo
c. Ngoéo tay
- Lớp chữa bài đúng vào vở
b. Bài 3 (a)
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài - HS làm bài cá nhân
tập
- GV nhậm xét kết luận
- 3 HS thi làm bài trên bảng
Siêng, sâu, sáng
- Lớp nhận xét
- Lớp chữa bài đúng vào vở
4. Củng cố dặn dò :
- Nêu lại lại ND bài
- Về nhà đọc lại bài làm, ghi nhớ chính
tả
- Nhận xét tiết học
......................................................................................

TOÁN:
CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I/MỤC TIÊU: Giúp HS:
+ Biết thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số và chia hết ở
tất cả các lượt chia .
+ Củng cố về tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số .
* BT cần làm: BT1, 2a, 3
Đàm Ngân

5

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

Năm học 2016 - 2017

II/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
A. KTBC: 2 HS lên bảng làm 2 phép tính
1
của 12cm
2
1
- HS 2 : Tìm của 24m
6

- HS 1 : Tìm

- GV + HS nhận xét ghi điểm
B.Bài mới :
1. Hoạt động 1: HD thực hiện phép chia 96 : 3
* Yêu cầu HS nắm được cách chia
- GV viết phép chia 96 : 3 lên bảng
- HS quan sát
+ Đây là phép chia số có mấ y chữ số - Là phép chia số có 2 chữ số ( 96 ) cho
số có một chữ số ( 3 )
cho số có mấy chữ số ?
+ Ai thực hiện được phép chia này ?
- HS nêu
- GV hướng dẫn :
- HS làm vào nháp
+ Đặt tính : 96 3
+ Tính : 9 chia 3 được 3, viết 3
3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0
- HS chú ý quan sát
Hạ 6, 6 chia 3 được 2, viết 2
2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0
- Vài HS nêu lại cách chia và nêu miệng
96 : 3 = 32
Vậy 96 : 3 = 32
2. Hoạt động 2: Thực hành
a. Bài 1: * Củng cố cho HS kỹ năng
thực hành chia số có hai chữ số cho số
có một chữ số .
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS thực hiện vào bảng - HS thực hiện vào bảng con
con
- GV nhận xét sửa sai cho HS
b. bài 2: * Củng cố cách tìm một trong
Các phần bằng nhau của một số .
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm phần a)
- HS thực hiện vào vở phần a); 2 HS làm
Lưu ý HD HS cách trình bày
bảng lớp
a.

1
của 96 kg là : 69 : 3 = 23 ( kg )
3
1
của 36 m là : 36 : 3 = 12 ( m )
3

- 2 em nhận xét
- Gọi HS nhận xét kết quả của bạn.
- Ý b) Khuyến khích HSKG làm thêm b. 1 của 24 giờ là : 24 : 2 = 2 ( giờ )
2
rồi gọi HS nêu miệng kết quả
1
của 48 phút là : 48 : 2 = 24 ( phút )
2

c. Bài 3: * Củng cố cách tìm một phần
mấy của một số thông qua bài toán có - HS nêu yêu cầu bài tập
Đàm Ngân

6

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

lời văn .
- GV HD HS làm vào vở

Năm học 2016 - 2017

- HS nêu cách giải – giải vào vở
- 1 HS lên bảng giải -> cả lớp nhận xét
Giải :
Mẹ biếu bà số quả cam là :
36 : 3 = 12 ( quả )
Đáp số : 12 quả cam

- GV nhận xét, sửa sai cho HS
3. Củng cố dặn dò :
- Nêu lại cách chia vừa học ?
* Về nhà học bài cuẩn bị bài sau

- 1 HS

......................................................................................

TẬP ĐỌC:
NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC
I/ MỤC TIÊU:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng .
- Chú ý các từ ngữ : nhớ lại, hằng năm, nao nức, tựu trường, nảy nở, gió lạnh,
nắm tay, bỡ ngỡ …
- Biết đọc bài văn với giọng hồi tưởng nhẹ nhàng, tình cảm .
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu .
- Hiểu các từ ngữ trong bài : náo nức, mơn man, quang đoãng …
- Hiểu nội dung bài : Bài văn là những hồi tưởng đẹp đẽ của nhà văn Thanh
Tịnh về buổi đầu tiên đến trường .
3. Học thuộc lòng 1 đoạn văn (HS yếu học thuộc lòng 2 câu).
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK .
- Bảng phụ
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
A. KTBC : - 2- 3 HS đọc thuộc lòng bài : Ngày khai trường và trả lời câu hỏi về nội
dung bài
B. bài mới:
1. GTB: ghi đầu bài
2 . Luyện đọc .
a. GV đọc diễn cảm toàn bài
- GV HD cách đọc
- HS chú ý nghe
b. HD HS luyện đọc két hợp giải nghĩa
từ .
+ Đọc từng câu
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu
+ Đọc từng đoạn trước lớp
- HS chia đoan ( 3 đoạn )
- HS nối tiếp nhau đọc bài
- HS giải nghĩa từ mới
+ Đọc từng đoạn trong nhóm .
- HS đọc theo nhóm 3
- 3 nhóm tiếp nối nhau đọc 3 đoạn
- 1 HS đọc toàn bài
Đàm Ngân

7

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

Năm học 2016 - 2017

3. Tìm hiểu bài .
* HS đọc thầm đoạn 1+ 2 và trả lời
- Trong ngày đến trường đầu tiên, vì - Nhiều HS phát biểu theo ý hiểu
sao tác giải thấy cảnh vật có sự thay đổi
lớn
- Điều gì gợi tác giải nhớ những kỉ
niệm của buổi tựu trường ?
- Lá ngoài đường rụng nhiều …
* GV chốt lại SGV
* HS đọc thầm đoạn 3
- Tìm những hình ảnh nói lên sự bỡ ngỡ - Bỡ ngỡ đứng nép bên người thân chỉ
rụt rè của đám bạn học trò mới tựu dám đi từng bước nhẹ …
trường
4. Học thuộc lòng đoan văn .
- GV đọc 1 đoạn văn ( Đ1 ) và hướng - HS chú ý nghe
dẫn HS đọc diễn cảm
- 3 –4 HS đọc đoạn văn
- GV yêu cầu mỗi em cần đọc thuộc 1 - HS cả lớp đọc nhẩm
trong 3 đoạn của bài
- HS thi đọc học thuộc lòng 1 đoạn văn
- GV nhận xét
- Lớp nhận xét
5. Củng cố dặn dò .
- Nêu lại ND bài ?
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau
* Đánh giá tiết học
......................................................................................

ĐẠO ĐỨC:
TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH (TIẾP)
I. Mục tiêu:
- HS biết tự làm lấy công việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt ở
trường, ở nhà …
- HS có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc của mình .
II. Tài liệu phƣơng tiện:
- Phiếu thảo luận nhóm, phiếu học tập cá nhân .
- Một số đồ vật cần cho trò chơi : đóng vai
III. Các hoạt động dạy học :
A. KTBC : - Thế nào là tự làm lấy công việ của mình ?
- Về nhà em đã tự làm lấy công việc của mình chưa ?
B. Bài mới:
1. GTB: ghi đầu bài
2. Hoạt động 1: Liên hệ thực tế .
* Mục tiêu: HS tự nhận xét về những công việc mà mình đã tự làm hoặc chưa tự
làm .
* Cách tiến hành :
- GV yêu cầu HS tự liên hệ
+ Các em đã tự làm lấy công việc của
mình chưa ?
Đàm Ngân

8

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

Năm học 2016 - 2017

+ Em cảm thấy như thế nào khi hoàn - 1 số HS trình bày trước lớp
thành công việc ?
* Kết luận: Khen gợi những em biết tự làm lấy công việc của mình và khuyến khích
những HS khác noi theo .
3. Hoạt động 2: Đóng vai
* Mục tiêu: HS thực hiện được 1 số hành động và biết bày tỏ thái độ phù hợp
trong việc tự làm lấy việc của mình qua trò chơi .
* Tiến hành :
- GV giao cho 1 nửa số nhóm thảo luận - Các nhóm độc lập làm việc
xử lý tình huống 1, 1 nửa còn lạu thảo - 1 số nhóm trình bày trò chơi đóng vai
luận xử lý tình huống 2 ( TH trong trước lớp .
SGV)
* Kết luận : Nếu có mặt ở đó, các em cần nên khuyên Hạnh nên tự quét nhà vì đó là
công việc mà Hạnh đã được giao .
- Xuân nên tự làm trực nhật lớp và cho bạn mượn đồ chơi .
4. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm .
* Mục tiêu : HS biết bày tỏ thá độ của mình về các ý kiến liên quan .
* Tiến hành :
- GV phát phiếu học tập học tập cho HS
Và yêu cầu các em bày toe thái độ của
Mình bằng cách ghi vào ô trống dấu + - Từng HS độc lập làm việc
trước ý kiến em cho là đúng và ghi dấu - 1 HS nêu kết quả bài làm trước lớp
– trước ý kiến sai
- GV kết luận theo từng nội dung
* Kết luận chung : Trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày, em hãy tự làm
lấy công việc của mình, không nên dựa dẫm vào người khác . Như vậy, em mới mau
tiến bộ và được mọi người quí mến .
C . Củng cố dặn dò :
- Nêu lại ND bài ?
- Về nhà chuẩn bị bài sau .
* Đánh giá tiết học
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
CHÍNH TẢ: (nghe – viết ):
NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC
I/MỤC TIÊU: Rèn kỹ năng viết chính tả :
1. Nghe – viết, trình bày đúng một đoạn văn trong bài : Nhớ lại buổi đầu đi
học . Biết viết hoa các chữ đầu dòng, đầu câu, ghi đúng các dấu câu; trình bày đúng
hình thức văn xuôi
2. Phân biệt được cặp vần khó eo / oeo; phân biệt cách viết một số tiếng có âm
đầu hoặc vần dễ lẫn : s / x (BT3a).
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng lớp viết 2 lần BT2
Đàm Ngân

9

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

Năm học 2016 - 2017

- Bảng phụ làm BT3a .
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KTBC: - GV đọc : khoeo chân, đèn sáng, xanh xao
- Lớp viết vở nháp
B. Bài mới:
1. GTB : ghi đầu bài
2. HD nghe – viết :
a. HD HS chuẩn bị .
- GV đọc 1 lần đoạn văn sẽ viết chính tả - HS chú ý nghe
- 1, 2 HS đọc lại
- Luyện viết tiếng khó
+ GV đọc : bỡ ngỡ, nép, quãng trời, - HS luyện viết vào bảng con
ngập ngừng …
b. GV đọc :
- HS nghe viết bài vào vở
- GV quan sát, sửa và hướng dẫn cho
HS
c. Chấm chữa bài :
- GV đọc lại bài
- HS dùng bút chì soát lỗi
- GV thu vở - Nhận xét
- GV nhận xét bài viết
3. HS làm bài tập :
a. Bài 2 :
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Vài HS nêu yêu cầu bài tập
- Cả lớp làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng
- Lớp nhận xét
Nhà nghèo, đường ngoằn ngèo, cười - Cả lớp chữa bài đúng vào vở
ngặt nghẽo, ngoẹo đầu .
b. Bài 3a :
- HS nêu yêu cầu bài tập
- 2 HS lên bảng làm bảng quay, lớp làm
vào nháp
- GV nhận xét
- Cả lớp nhận xét
a. Siêng năng ; xa ; xiết
3. Củng cố dặn dò :
- Nêu lại ND bài học
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau
......................................................................................

TOÁN:
LUYỆN TẬP
I/MỤC TIÊU: Giúp HS :
- Thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở các
lượt chia).
- Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng trong giải
toán.
II/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Đàm Ngân

10

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

Năm học 2016 - 2017

1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- HS lên bảng làm bài 2, 3 .
- Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS .
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
* Hoạt động 1 : Luyện tập - Thực hành
Bài 1
a) Gọi 1 HS nêu y/c của bài toán
- Y/c HS làm bài

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- 4 HS làm bảng, HS cả lớp làm
vào vở
- Y/c HS vừa lên bảng nêu rõ cách tính của 48 2 *4 chia 2 được 2, viết 2, 2
mình. HS cả lớp theo dõi nhận xét bài của bạn
4 24 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0
8
*Hạ 8, 8 chia 2 được 4, 4
8
nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0
0
b) Y/c HS đọc bài mẫu b
- Hướng dẫn HS : 4 không chia hết cho 6, lấy - HS làm vào vở
cả 42 chia cho 6 được 7, viết 7. 7 nhân 6 bằng
42; 42 trừ 42 bằng 0
- Y/c HS tự làm các phép tính còn lại
Bài 2
- Y/c HS nêu cách tính tìm 1/4 của một số
- Y/c HS tự làm bài
- 3 HS lên bảng, HS dưới lớp làm
vào vở
- Chữa bài và cho điểm HS
- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo
vở để kiểm tra bài của nhau
Bài 3
- Gọi 1 HS đọc đề bài
- Một quyển truyện có 24 trang,
my đã đọc được ½ số trang đó.
Hỏi my đã đọc được bao nhiêu
trang ?
- 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm
vào vở
- Chữa bài và cho điểm HS
Giải :
Số trang My đã đọc là :
84 : 2 = 42 (trang)
Đáp số : 42 trang
* Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (5’)
- Cô vừa dạy bài gì ?
- Về nhà luyện tập thêm về phép chia số có hai
chữ số với số có một chữ số.
- Nhận xét tiết học
......................................................................................

Đàm Ngân

11

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

Năm học 2016 - 2017

TẬP VIẾT:
ÔN CHỮ HOA D, Đ
I/ MỤC TIÊU:
- Viết đúng chữ hoa D (1dòng) , Đ, H (1 dòng) thông qua bài tập ứng dụng .
- Viết tên riêng Kim Đồng ( 1 dòng ) bằng chữ cỡ nhỏ .
- Viết câu ứng dụng : " Dao có mài mới sắc, người có học mới khôn " ( 1 lần)
bằng chữ cỡ nhỏ .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫu chữ viết hoa D, Đ
- Tên riêng Kim Đồng và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KTBC: - KT vở tập viết của HS
- 2, 3 HS lên bảng viết : Chu Văn An
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. HD HS viết trên bảng con :
a. Luyện viết chữ hoa :
- GV yêu cầu HS quan sát vào vở tập - HS quan sát vào vở tập viết
viết
+ Hãy tìm các chữ hoa có trong bài ?
- D, Đ, K
- GV treo chữ mẫu :
- HS quan sát nêu cách viết

- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách
viết từng chữ
- GV đọc K, D, Đ
- GV quan sát, sửa sai cho HS
b. Luyện viét từ ứng dụng .
- GV gọi HS đọc từ ứng dụng
+ Hãy nói những điều em biết về anh
Kim Đồng ?
- GV đọc Kim Đồng
-> Gv quan sát, sửa sai cho HS
c. Luyện viết câu ứng dụng .
- GV gọi HS đọc
- GV giúp HS hiểu câu ứng dụng : Con
người phải chăm học mới khôn ngoan
- GV đọc : Dao
-> Gv quan sát, sửa sai cho HS
3. HD HS tập viết vào vở tập viết .
- GV nêu yêu cầu
+ Viết chữ D : 1 dòng
+ Viết chữ Đ, K : 1 dòng
Đàm Ngân

- HS chú ý nghe và quan sát
- HS luyện viết trên bảng con 2 lần
- 2 HS đọc từ ứng dụng
- HS nêu
-HS tập viết vào bảng con
- HS đọc câu ứng dụng
- HS tập viết trên bảng con

12

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

+ Viết tên Kim Đồng : 2 dòng
+ Viết câu tục ngữ : 5 lần
-> GV quan sát, uống nắn cho HS
4. Chấm chữa bài ;
- GV thu bài nhận xét
- GV nhận xét bài viết
5. Củng cố dặn dò .
- về nhà học bài chuẩn bị bài sau
* Đánh giá tiết học

Năm học 2016 - 2017

- HS viết vào vở tập viết

-HS chú ý nghe

..............................................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2016
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I/MỤC TIÊU:
- Xác định được phép chia hết và phép chia có dư.
- Vận dụng phép chia hết trong giải toán.
- Học sinh làm được bài tập 1, 2 ( cột 1, 2, 4) và 3, 4.
II/ĐỒ DÙNG DAỴ HỌC:
- Bảng phụ, phiếu học tập.
- Bảng con.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định
- 1HS làm BT3
2. Kiểm tra bài cũ
“Phép chia hết và phép chia có dư”
- 1 HSlàm BT 2
- Nhận xét
3. Dạy bài mới
- Giới thiệu bài
- 3 HS nhắc lại
* Hướng dẫn luyện tập:
- HS nêu yêu cầu
Bài 1
- GV hướng dẫn mẫu yêu cầu HS nêu - HS tự làm vào bảng con
- 4 HS lên bảng làm.
cách chia
- nhận xét bài của bạn
- NX sửa bài
a) 3 HS làm bảng lớp 3 phép tính, dưới
Bài 2 :HS làm vào vở
lớp làm vở (khuyến khích HSKG làm cả
4 pt).
- Lớp nhận xét sữa sai nếu cần.
b) HS làm vở 3 pt rồi nêu KQ trước lớp
- 2 HSđọc đề toán
Bài 3
Bài giải:
Số học sinh giỏi của lớp đó là:
- Bài toán cho biết gì ?
27 : 3 = 9 (học sinh)
- Bài toán yêu cầu gì ?
Đàm Ngân

13

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

Năm học 2016 - 2017

- Tóm tắt :
? bạn

Đáp số: 9 học sinh
- HS khoanh và nêu kết quả: Đáp án B.2

27 bạn
Bài 4: Yêu cầu HS quan sát các phép - HS nêu lớp nhận xét bổ sung
tính nêu câu trả lời:
- GV nhận xét tuyên dương
4/Củng cố dặn dò :
- HS chú ý
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà học bài làm bài tập vào vở.
............................................................................................

TIẾNG ANH :
(G.V chuyên trách )
..............................................................................

THỂ DỤC:
ÔN ĐI VƢỢT CHƢỚNG NGẠI VẬT THẤP
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. đi đều theo 1 hàng dọc. Yêu cầu
biết va fthực hiện động tác tương đối chính xác .
- Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật . Yêu cầu thực hiện động tác tương đối
đúng .
- Chơi trò chơi : " mèo đuổi chuột " . Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu chơi
đúng luật .
II . Địa điểm phƣơng tiện:
- Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập .
III. Nội dung và phƣơng pháp :
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
5-6'
- ĐHTT :
A. Phần mở đầu :
o o o o o
o o o o o
- Lớp trưởng tập hợp lớp báo
cáo
- GV nhận lớp, phổ biến nội
- Lớp trưởng điều kiển các
dung yêu cầu giờ học
bạn khởi động đứng tại chỗ
hát và giậm chân tại chỗ .
- ĐH KĐ :
o o o o o
o o o o o
20 – 25 '
B. Phần cơ bản :
1. ÔN tập hợp hàng ngang, dóng
- Lớp trưởng hô cho các bạn
hàng, đi đều theo 1 – 4 hàng dọc
tập đi
Đàm Ngân

14

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

-> GV quan sát, sửa cho HS
- ĐHTL : ( hàng dọc )
o o o o o
o o o o o

2. Ôn đi ngược chướng ngại vật

- Lớp trưởng điều khiển
- GV quan sát sửa sai cho HS
- GV nêu tên trò chơi, cách
chơi, luật chơi
- HS chơi trò chơi
+ ĐHTC :

3. Chơi trò chơi : Mèo đuổi
chuột

C. phần kết thúc :

Năm học 2016 - 2017

- ĐHXL :
o o o o
o o o o

5'

- Đitheo vòng tròn, vừa đi vừa
hát
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV giao bài tập về nhà

o
o

.....................................................................

SINH HOẠT TẬP THỂ:
I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Nắm được ưu - khuyết điểm trong tuần.
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
- Biết được phương hướng tuần tới.
- GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
- Biết được truyền thống nhà trường.
- Thực hiện an toàn giao thông khi đi ra đường.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Nắm được Ưu – khuyết điểm của HS trong tuần
- HS: Các mảng chuẩn bị nội dung.
iII. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
1. Lớp hát đồng ca
2. Lớp báo cáo hoạt động trong tuần:
- 3 Dãy trưởng lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành
viên.
- Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
- Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo
cáo về hoạt động của ban.
- CTHĐTQ lên nhận xét chung các Ban và cùng 2 PCT hội ý, xếp loại thi đua
các dãy. Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên của lớp
Đàm Ngân

15

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

Năm học 2016 - 2017

- GV nhận xét chung:
+ Nề nếp:
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

+ Học tập:
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

3. Phương hướng tuần sau:
- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời
hay làm việc tốt.
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

4. Tuyên dương – Phê bình:
- Tuyên dương:........................................................................................................................
- Phê bình : ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Chiều

Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2016
THỂ DỤC:

ĐI CHUYỂN HƢỚNG PHẢI TRÁI. TRÕ CHƠI : MÈO ĐUỔI CHỘT
I/ MỤC TIÊU:
- Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng . Yêu cầu biết và thực hiện được
động tác tương đối chính xác .
- Học động tác di chuyển hướng phải, trái . Yêu cầu biết và thực hiện ở mức
độ tương đối đúng .
- Chơi trò chơi : " Mèo đuổi chuột" . Yêu cầu biết cách chơi và chơi trò chơi
đúng luật .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƢƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , dọn vệ sinh sạch sẽ
- Phương tiện : coi, kẻ vạch, dụng cụ cho phần tập đi chuyển hướng .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP :
Nội dung
Định lƣợng
Phƣơng pháp tổ chức
5 – 6'
ĐHTT:
A. Phần mở đầu :
1. Nhận lớp :
o o o o o
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số
o o o o o
- Gv nhận lớp, nêu nhiệm vụ giờ
Đàm Ngân

16

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 6

Năm học 2016 - 2017

học
2. Khởi động :
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp . Trò chơi kéo cưa lừa sẻ
B. Phần cơ bản :
1. Ôn tập hợp hàng ngang dóng
hàng

ĐHTL :
o o o o o
o o o o o
20 – 25'

2. Học đi chuyển hướng phải, trái :

3. Chơi trò chơi : Mèo đuổi chuột

C. Phần kết thúc :
- Thả lỏng, đi chậm vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV giao bài tập về nhà

5'

ĐHTL :
o o o o o
o o o o o
- HS tập theo tổ , tổ trưởng
điều khiển
-> GV quan sát sửa sai
- GV nêu tên, làm mẫu và
giới thiệu : Lúc đầu đi
chậm sau đó tốc độ tăng
dần, ngưởitước cách người
sau 2 m
- HS thực hành đi : Ôn đi
theo đường thẳng rồi mới
chuyển hướng
-> GV quan sát uốn nắn
- GV nhắc lại cách chơi và
luật chơi
ĐHTC :
ĐHXL:
o o o o o
o o o o o

..............................................................................................................................................................

Đàm Ngân

17

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 7

Năm học 2016 - 2017

Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016
TOÁN:
BẢNG NHÂN 7
I. MỤC TIÊU: Giúp HS :
- Bước đầu học thuộc bảng nhân 7.
- Áp dụng bảng nhân 7 để giải toán có lời văn bằng một phép tính nhân.
- Biết đếm thêm 7 .
- BT cần làm: Bài 1, 2, 3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 10 tấm bài, mỗi tấm bìa có gắn 7 hình tròn .
- Bảng phụ viết sẵn bảng nhân 7 ( không ghi kết quả )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KTBC: - 2 HS lên bảng làm bài tập 1 VBT ( trang 30 )
- GV nhận xét
B. Bài mới:
1. hoạt động 1: Thành lập bảng nhân 7
* HS lập và nhớ được bảng nhân 7
- GV gắn tấm bìa 7 hình tròn lên bảng
hỏi : Có mấy hình tròn ?
- Có 7 hình tròn
- Hình tròn được lấy mấy lần ?
- 7 được lấy 1 lần
-> 7 được lấy 1 lần nên ta lập được
phép tính nhận 7 x 1 -> GV ghi bảng - Vài HS đọc 7 x 1 = 7
phép nhân này
- GV gắn tiếp 2 tấm bìa lên bảng
- HS quan sát
+ Có 2 tấm bìa mỗi tấm bìa có 7 hình - 7 hình tròn được lấy 2 lần
tròn . Vậy 7 tấm bìa được lấy mấy lần ?
-Vậy 7 được lấy mấy lần ?
- 7 được lấy 2 lần
+ Hãy lập phép tính tương ứng với 7
được lấy 2 lần ?
- Đó là phép tính 7 x 2
- 7 nhân 2 bằng mấy ?
- 7 nhân 2 bằng 14
- Vì sao em biết 7 nhân 2 bằng 14 ?
-> Vì 7 x 2 = 7 + 7 = 14 nên 7 x 2 = 14
- GV viết lên bảng phép nhân 7 x 2 = - Vài HS đọc
14
- GV HD phân tích phép tính 7 x 3
tương tự như trên
+ Bạn nào có thể tìm được kết quả của
phép tính 7 x 4 = ?
- HS nêu : 7 x 4 = 7 + 7+ 7+ 7 = 28
7 x 4 = 21 + 7 vì ( 7 x 4 ) =
7x3+7
- Yêu cầu HS tìm kết quả của phép tính - 6 HS lần lượt nêu
nhân còn lại
+ GV chỉ bảng nói : đây là bảng nhân 7
- GV yêu cầu HS đọc bảng nhân 7 vừa - Lớp đọc 2 – 3 lần
lập được
- HS tự học thuộc bảng nhân 7
Đàm Ngân

1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 7

- GV xoá dần bảng nhân cho HS đọc
thuộc lòng
- GV tổ chức thi đọc thuộc lòng
2. Hoạt động 2 : Thực hành
a. Bài 1 : Củng cố cho HS bảng nhân 7 .
- GV yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi
chuyền điện

Năm học 2016 - 2017

- HS đọc thuộc lòng
- HS thi đọc thuộc lòng
- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm vào SGK – 2 HS lên bảng làm
- HS chơi trò chơi -> nêu kết quả
7 x 3 = 21
7 x 8 = 56 7 x 2 = 14
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42 7 x 10 = 70
7 x 7 = 49
7 x 4 = 28 7 x 9 = 63

-> GV nhận xét sửa sai cho HS
b. Bài 2 : Củng cố về tuần lễ có liên
quan đến bảng nhân 7 .
- GV gọi HS nêu yêu cầu
- HS nêu yêu cầu
- GV HD HS làm bài vào vở
- HS phân tích bài toán -> giải vào vở
Bài giải :
4 tuần lễ có số ngày là :
7 x 4 = 28 (ngày )
Đáp số : 28 ngày
-> GV nhận xét sửa sai cho HS
c. Bài 3 : Củng cố cho HS về cách đếm
thêm 7.
- GV gọi HS nêu yêu cầu
- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS đếm thêm 7 -> nêu miệng
- HS làm vào Sgk -> đọc bài
- Vài HS đọc bài làm
-> GV nhận xét ghi điểm
IV. Củng cố dặn dò :
- Gọi Hs đọc lại bảng nhân 7 .
- 1 HS
- Về nhà đọc bài chuân bị bài sau
* Đánh giá tiết học
……………………………………………………………….

TIẾNG ANH:
(G.V chuyên trách )
......................................................................................

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN:
TRẬN BÓNG DƢỚI LÕNG ĐƢỜNG
I. MỤC TIÊU:
A. Tập đọc:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
Đàm Ngân

2

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 7

Năm học 2016 - 2017

- Chú ý các từ ngữ : dẫn bóng, ngần ngừ, khung thành, sững lại, nổi nóng, lảo
đảo, khuỵu gối, xuýt xoa, xịch tới….
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu :
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài : cánh phải, cầu thủ, khung thành, đối
phương .
- Hiểu được lời khuyên từ câu chuyện : Không được chơi bóng dưới lòng
đường vì dễ gây tai nạn . Phải tôn trọng Luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc
chung của cộng đồng ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
B. Kể chuyện:
1. Rèn kỹ năng nói : HS biết kể một đoạn của câu chuyện . HS khá , giỏi kể
lại được một đoạn câu chuyện theo lời của một nhân vật.
2. Rèn kỹ năng nghe: Chú ý nghe bạn kể và NX lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ truyện trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Tập đọc :
A. KTBC : - Đọc thuộc lòng 1 đoạn của bài : Nhớ lại buổi đầu đi học ( 3 HS ) trả
lời câu hỏi với ND đoạn vừa đọc .
-> GV nhận xét.
B. Bài mới:
1 GTB : ghi đầu bài lên bảng
2. Luyện đọc :
a. GV đọc toàn bài
- GV HD cách đọc
- HS chú ý nghe
b. HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ .
+ Đọc từng câu
- HS nối tiép nhau đọc từng câu trong
bài
+ Đọc từng đoạn trước lớp
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn
- HS giải nghĩa từ mới
+ Đọc từng đoạn trong nhóm
- HS đọc theo nhóm 5
- 1 vài nhóm thi đọc
-> GV nhận xét
- Lớp bình xét
3. Tìm hiểu bài :
- Các bạn nhỏ chơi bóng ở đâu ?
- Chơi bóng dưới lòng đường
- Vì sao trận bóng phải tạm dừng lần - Vì Long mải đá bóng suýt tông phải
đầu ?
xe gắn máy …
- Chuyện gì khiến trận bóng phải dừng - Quang sút bóng vào đầu 1 cụ già …
hẳn ?
- Thái độ của các bạn như thế nào khi - Cả bọn hoảng sợ bỏ chạy
tai nạn sảy ra ?
- Tìm những chi tiết cho thấy Quang rất - Quang sợ tái cả người, Quang thấy
ân hận khi mình gây ra tai nạn ?
chiếc lưng còng của ông cụ giống ông
nội mình thế
- Câu chuyện muốn nói với em điều gì ? - HS nêutheo ý hiểu
Đàm Ngân

3

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 7

Năm học 2016 - 2017

* GV chốt lại : Các em không được - HS chú ý nghe
chơi bóng dưới lòng đường vì sẽ gây tại
nạn…
4. Luyện đọc lại :
- GV HD HS đọc lại đoạn 3
-1 HS đọc lại
-1 vài HS thi đọc diễn cảm đoạn 3
- 1 vài tốp HS phân vai thi đọc toàn
truyện
-> GV nhận xét
-> Lớp nhận xét bình chọn
Kể chuyện:
1. GV nêu nhiệm vụ : Các em sẽ tập dựng lại câu chuyện
2.GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài tập
- Câu chuyện vốn được kể theo lời của - Người dẫn chuyện
ai ?
- Có thể kể lại từng đoạn của câu - Kể đoạn 1: Theo lời Quang, Vũ, Long
chuyện theo lời của những nhận vật nào bác lái xe máy
?
- Đoạn 2 : theo lời Quang, Vũ, Long ,
cụ già, bác đứng tuổi .
- Đoạn 3 : Theo lời Quang, ông cụ , bác
đừng tuổi, bác xích lô.
- GV nhắc HS thực hiện đúng yêu cầu
của kiểu bài tập " Dựng lại câu chuyện
"
- GV gọi HS kể mẫu
- 1 HS kể mẫu đoạn 1
- Cả lớp nghe
- GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại
cách kể
- GV mời từng cặp kể
- Từng cặp HS kể
-3- 4 HS thi kể
- > Lớp bình chọn người kể hay nhất
-> GV nhận xét tuyên dương
IV. Củng cố dặn dò:
- Em có nhận xét gì về nhân vật Quang - HS nêu
?
- GV nhắc HS lời khuyên của câu
chuyện
- GV nhận xét tiết học
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016
CHÍNH TẢ: (Tập chép)
TRẬN BÓNG DƢỚI LÕNG ĐƢỜNG
I. MỤC TIÊU:
1. Rèn kỹ năng viết chính tả .
Đàm Ngân

4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 7

Năm học 2016 - 2017

- Chép lại chính xác một đoạn trong truyện : Trận bóng dưới lòng đường .
- Từ đoạn chép mẫu trên bảng của GV, củng cố cách trình bày một đoạn văn :
Chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào 1ô, lời nói của nhân vật đặt sau
dấu hai chấm, xuống dòng, ghạch đầu dòng .
- Làm các bài tập chính tả phân biệt cách viết các âm đầu hoặc vần dễ lẫn: tr
/ch.
2. Ôn bảng chữ :
- Điền đúng 11 chữ và tên của 11 chữ đó vào ô trống trong bảng (BT3)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng lớp viết sẵn bài tập chép .
- 1 tờ phiếu khổ to viết bài tập 3
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
A. KTBC: - 2 HS viết bảng , cả lớp viết vào nháp các từ sau : ngoằn ngoè , nhà
nghèo, xào rau, sóng biển
-> GV nhận xét
B. Bài mới:
1. GTB : ghi đầu bài
2. HD HS tập chép .
a. HD chuẩn bị .
- GV đọc đoạn chép trên bảng
- HS chú ý nghe -> 2 HS đọc lại
- GV HD HS nhận xét
+ Những chữ nào trong đoạn văn viết - Các chữ đầu câu, đầu đoạn …
hoa ?
+ Lời các nhân vật được đặt sau các dấu - Dấu 2 chấm, xuống dòng, ghạch đầu
gì ?
dòng .
* Luyện viết tiếng khó
+ GV đọc : xích lô, quá quắt, lưng còng -HS luyện viết vào bảng con
- HS nhìn bảng chép bài vào vở
b. Viết bài :
- GV quan sát hướng dẫn thêm cho HS
c. Chấm chữa bài :
- GV đọc lại bài
- HS đổi vở dùng bút chì soát lỗi
- GV chữa lỗi
- GV thu bài
-> Nhận xét bài viết
3. HD làm bài tập :
a. Bài tập 2 a :
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài - HS đọc thầm bài tập xem tranh minh
tập
hoạ và gợi ý -> làm vào nháp
-> GV nhận xét , chốt laị lời giải đúng
- HS nêu miệng bài làm -> lớp nhận xét
VD : tròn, chẳng, trâu
b. Bài tập 3 :
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài - Lớp làm vào nháp
tập
- 1 tốp nối tiếp nhau lên bảng làm bài
-> Lớp nhận xét
- GV gọi HS đọc bài
- 3- 4 HS đọc 11 chữ ghi trên bảng
Đàm Ngân

5

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 7

-> GV nhận xét
4. Củng cố dặn dò :
- Về nhà học bài , chuẩn bị bài sau
* Đánh giá tiết học

Năm học 2016 - 2017

- HS học thuộc lòng 11 chữ
-> cả lớp chữa bài

......................................................................................

TOÁN:
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Giúp HS :
- Củng cố việc học thuộc và sử dụng bảng nhân khác để làm tính, giải bài toán
- Nhận biết về tính chất giao hoán của phép nhân qua các ví dụ cụ thể .
- BT cần làm: Bài 1, 2, 3, 4.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KTBC: - Đọc bảng nhân 7 ( 2 HS )
- GV nhận xét
B. Bài mới:
1 GTB : ghi đầu bài
2. Hoạt động 1 : Bài tập
a. Bài 1 : Củng cố bảng nhân 7 .
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài và cách - HS nêu yêu cầu và cách làm
làm
- HS làm nhẩm , nêu miệng kết quả
a.
7x1=7
7 x 8 = 56
7 x 6 = 42
7 x 2 = 14
7 x 9 = 63
7 x 4 = 28
7 x 3 = 21
7 x 7 = 49
7x0=0
……
b.
- Hãy nhận xét về đặc điểm của các - Các thừa số giống nhau nhưng thứ tự
phép nhân trong cùng cột
của chúng thay đổi, kết quả bằng nhau
VD : 7 x 2 và 2 x 7 đều = 14
- Vậy trong phép nhân khi thay đổi thứ - Tích không thay đổi
tự các thừa số thì tích như thế nào ?
- HS làm nháp -> nêu miệng kết quả
7 x 4 = 28
3 x 7 = 21 5 x 7 = 35
4 x 7 = 28
7 x 3 = 21 7 x 5 = 35
……
b. Bài 2 : Củng cố cách tính giá trị biểu
thức .
- HS nêu yêu cầu bài tập
- Ta phải thực hiện các phép tính như -> Thực hiện theo thứ tự từ trái sang
thế nào ?
phải
- HS thực hiện vào bảng con
7 x 5 + 15 = 35 + 15
=
50
7 x 7 + 21 = 49 + 21
Đàm Ngân

6

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 7

Năm học 2016 - 2017

= 70
7 x 9 + 17 = 63 + 17
= 80
4 x 7 + 32 = 28 + 32
= 60
-> GV quan sát sửa sai cho HS
c. Bài 3 : Giải được bài toán có lời văn .
- GV HD HS phân tích và giải
- HS nêu yêu cầu bài tập -> phân tích
bài toán -> giải
Bài giải :
5 lọ như thế có số bông hoa là :
7 x 5 = 35 ( bông )
Đáp số : 35 bông hoa
-> GV sửa sai cho HS
d. Bài 4+ 5 : Tiếp tục củng cố bảng
nhân 7 và tính chất của phép tính nhân . -HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu cách làm -> làm vào nháp
* Bài 4 :
- GV HD HS phân tích – giải
- 1 HS lên bảng làm -> lớp chữa bài
a. 7 x 4 = 28 ( ô vuông )
b. 4 x 7 = 28 ( ô vuông )
-> Gv sửa sai cho HS
III. Củng cố dặn dò :
- Nêu lại nội dung bài học ?
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau
- 1 HS
* Đánh giá tiết học
......................................................................................

TẬP ĐỌC:
BẬN
I. MỤC TIÊU :
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :
- Bước đầu biết đọc bài thơ với giọng vui, sôi nổi.
- Chú ý các từ ngữ : lịch, làm lửa, cấy lúa, thổi nấu ….
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu :
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài : Sông Hồng, vào mùa, đánh thù,...
- Hiểu nội dung: Mọi người, mọi vật và cả em bé đều bạn rộn làm những công
việc có ích, đem niềm vui nhỏ góp vào cuộc đời .( Trả lời được CH 1,2,3)
3. Học thuộc được một số câu thơ trong bài.
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGk.
III . CÁC HOẠY ĐỘNG DẠY HỌC.
Đàm Ngân

7

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 3B

Tuần 7

Năm học 2016 - 2017

A. KTB:- 2 HS đọc lại câu chuyện: trận bóng dưới lòng đường, nêu lại ý nghĩa câu
chuyện.
B. Bài mới .
1 . Giới thiệu bài .
2. Luyện đọc .
a. GV đọc diễn cảm bài thơ
- HS chú ý nghe
- GV hướng dẫn cách đọc
b. HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ
- Đọc từng dòng thơ
- Mỗi HS nối tiếp nhau đọc 2 dòng thơ
- Đọc từng khổ thơ trước lớp
- HS nối tiếp đọc
- HS giải nghĩa từ mới
- Đọc từng khổ thơ trong nhóm
- HS đọc theo nhóm 3
- 3 nhóm tiếp nối nhau đọc 3 khổ thơ
3. Tìm hiểu bài .
+ Đọc thầm khổ 1+2
- Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận
Những việc gì ?
- Trời thu, bận xanh, xe bận chạy , mẹ
bận hát ru, bà bận thổi nấu ….
- Bé bận những việc gì ?
- Bé bận bú, bận ngủ, bận chơi
* GV nói : Bé bú mẹ, ngủ ngoan, tập
khóc
Cười … cũng là em đang bận rộn với
công việc của mình
- HS chú ý nghe
+ 1 HS đọc đoạn 3
- Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui
- HS nêu theo ý hiểu
VD : vì những việc có ích luôn mang lại
niềm vui …
- Em có bận không ? Em thường bận rộn
Với những công việc gì ? Em có bận rộn - HS tự liên hệ
Mà vui không ?
4. Học thuộc lòng bài thơ .
- GV đọc diễn cảm bài thơ .
- HS chú ý nghe
-1 HS đọc lại
- GV HD HS đọc thuộc lòng từng khổ,
- HS đọc theo dãy, nhóm, cá nhân
- HS thi đọc thuộc từng khổ thơ.
-> lớp nhận xét bình chọn
-> Gv nhận xét
5. Củng cố dặn dò .
- Nêu lại nội dung bài
- 1 HS nêu
Đàm Ngân

8

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×