Tải bản đầy đủ

BC sang kien cap truong 2016 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG THCS HẬU GIANG
-----HG-----

BÁO CÁO TÓM TẮT GIẢI PHÁP
TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH
NHẰM NÂNG CAO TÍNH TỰ HỌC
TRONG MÔN TIN HỌC

Người viết: NGUYỄN ANH TIẾN.
Năm học 2016-2017

0


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
TRƯỜNG THCS HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


_______________________

____________________________________________________________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TÓM TẮT GIẢI PHÁP
 Họ và tên giáo viên : NGUYỄN ANH TIẾN.
 Chức vụ

: Giáo viên giảng dạy môn Tin học.

 Đơn vị công tác

: Trường THCS Hậu Giang – Quận 6.

Tên giải pháp:
TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO TÍNH TỰ HỌC
TRONG MÔN TIN HỌC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong giáo dục, người giáo viên muốn đánh giá kết quả đạt được phải dựa
trên 2 mục tiêu sau:
 Mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh, những trường hợp các em hiểu
nhầm kiến thức.
 Giáo viên điều chỉnh lại nội dung kiến thức cho phù hợp dựa trên những
trường hợp học sinh hiểu nhầm để nhắc lại và cũng cố kiến thức cho
các em nắm chính xác vững vàng.
Vì vậy, trong quá trình dạy học ngoài việc truyền thụ những kiến thức mới
cho học sinh phải kết hợp kiểm tra thường xuyên ôn lại kiến thức cũ, hướng dẫn
gợi mở
cho các em những gì sẽ học để các em có cơ sở tìm hiểu đúng đắn, chuẩn bị tốt cho
những bài học tiếp theo. Thông qua thông tin phản hồi của học sinh, giáo viên đúc
kết, chỉnh sửa và bổ sung thêm những kiến thức mới cho các em, qua đó có cơ sở
để đánh giá, điều chỉnh lại cách dạy của mình.

1


Công nghệ thông tin ngày nay đang phát triển mạnh và rộng khắp, vì thế nhu
cầu của thời đại đã và đang đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo những thách thức


mới. Đó là, học ngày nay không chỉ để biết mà học để làm, để chung sống, để làm
người. Do đó những kiến thức truyền thụ cho học sinh phải gắn liền với thực tế,
giúp các em có thể tự vận dụng được những gì đã học vào cuộc sống hằng ngày. Từ
đó khơi dậy cho các em sự thích thú, tìm tòi kiến thức mới phát huy tính tư duy
sáng tạo và năng lực tự học của mỗi em.
II. NỘI DUNG:
1. Thực trạng:
Hiện nay, ngoài các trường công lập còn có trường công lập tự chủ tài chính
(ngày trước gọi là trường bán công) – là nơi nhận những học sinh không đủ điểm
vào các trường công lập. Đây là những em có sức học trung bình, khả năng tiếp thu
kiến thức còn chậm, gặp trở ngại về hoàn cảnh gia đình.
 Đa phần các em ở đây là người Hoa, gia đình lao động, phụ huynh không
có đủ điều kiện để theo dõi việc học của con mình, nên đa phần không
coi trọng việc học của con em mình, chỉ cần các em cắp sách đến
trường là đủ. Do đó cũng làm ảnh hưởng lớn đến việc học của các em.
 Học sinh không ham học, nhất là những môn đòi hỏi tính tư duy. Trước
đây môn Tin học chưa đi vào chương trình, các trường chỉ dạy cho các
em dưới hình thức học để làm quen với máy tính, không coi trọng đến
việc kiểm tra đánh giá nên phần nào đã tạo cho các em tâm lý học Tin
học chỉ để cho vui, các em chưa thực sự đầu tư đào sâu kiến thức ở
môn học này.
 Đây là một môn học mới, học sinh chưa nhận thức đúng đắn về các lĩnh vực
của ngành tin học, bên cạnh đó, Internet ngày càng phát triển hầu hết các
điểm tin học bên ngoài đều phục vụ cho lĩnh vực vui chơi giải trí, đã làm
phần lớn học sinh chưa xem trọng những kiến thức mà các em được học ở
môn Tin học trong nhà trường.
2


 Đa số học sinh khi đến với môn học này đều có suy nghĩ là để vui chơi giải
trí. Chưa thấy được những hiệu quả và lợi ích mà môn học này đem lại cho
các em trong đời sống.
2. Giải pháp:
Đứng trước những khó khăn nêu trên, tôi xin đưa ra một số biện pháp giải
quyết như sau:
Giai đoạn 1: Tạo cho học sinh cách tiếp cận với các chương trình hỗ trợ
học tập, cho các em tiếp xúc với máy tính để giải quyết các
vấn đề đặt ra trong bài học.
Trong các giờ học lý thuyết.
Đầu mỗi tiết học dành ra khoảng 15’ để ôn lại kiến thức đã học bằng các trò
chơi đơn giản được thiết kế trên máy tính như :


Trò chơi ô chữ.Nhặt vàng.Xếp chữ.Dự đoán kết quả.Tìm vàng.

Mỗi tiết dạy phải chuẩn bị tốt giáo án điện tử để các em thấy được việc vận
dụng công nghệ thông tin vào công việc giảng dạy, chứ không đơn thuần công
nghệ thông tin chỉ là tổ chức trò chơi.
Trong giáo án có những phần mà giáo viên và học sinh cùng làm việc để tìm
ra cách giải quyết các vấn đề đặt ra trong bài học. Để các em thấy được máy tính
có thể giải quyết một cách nhanh chóng chính xác nhiều vấn đề mà trong thực tế
các em phải tốn khá nhiều thời gian để thực hiện.
Tạo điều kiện cho các em tiếp xúc trực tiếp với các chương trình học bằng
những bài tập nhỏ gần gũi với thực tế, sau đó mở rộng dần ra những bài tập khó
hơn.

3


Trong mỗi tiết học, giáo viên đưa ra nhiều câu hỏi, đặt ra nhiều vấn đề từ dễ
đến khó xoay quanh kiến thức sẽ học để kích thích tính tư duy của các em ở mọi
trình độ, lôi cuốn các em vào bài học. Ở mỗi câu hỏi, mỗi vấn đề đặt ra, các em sẽ
phát hiện được kiến thức mới, từ đó giáo viên tổng hợp lại để tạo ra nội dung bài
học.
Khi củng cố bài, giáo viên cho các em làm việc theo nhóm. Các nhóm sẽ
luân phiên đưa ra câu hỏi xoay quanh những kiến thức vừa học hay những bài tập
nhỏ cho các nhóm khác trả lời.
Thường xuyên thay đổi các thành viên trong các nhóm để các em học khá
phối hợp với các em học yếu cùng giải quyết các vấn đề, qua đó giúp các em có
trình độ tiếp thu chậm nắm bắt được nội dung bài học.
Sau mỗi tiết học, giáo viên có nhận xét, đánh giá các nhóm, học sinh tích
cực khuyến khích các nhóm học sinh chưa phát huy tốt tính tích cực, từ đó động
viên tinh thần các em.
Trong các giờ học thực hành.
Giáo viên cần chuẩn bị tốt khối lượng bài tập vừa đủ từ dễ đến khó.
Đầu mỗi tiết học, giáo viên nhắc lại những kiến thức cần sử dụng trong giờ
thực hành thông qua các câu hỏi, các tình huống để các em trả lời.
Khởi động bằng những bài tập đơn giản, gần gũi với thực tế. Sau đó là
những bài tập tư duy đơn giản để kích thích học sinh suy nghĩ. Dần dần sang
những bài tập khó, đòi hỏi sự tư duy cao hơn.
Giáo viên cần theo dõi quan sát học sinh. Gợi ý, hướng dẫn để các em làm
quen với những bài tập khó hơn.
Cho các nhóm thực hiện rồi trình tự đưa ra đáp án ở mỗi bài. Giáo viên cùng
các nhóm khác nhận xét và đưa ra kết quả cuối cùng để các nhóm sửa bài.
Cuối mỗi tiết học, giáo viên cho một vài bài tập nhỏ như những câu hỏi ngắn
để các em chuẩn bị cho giờ thực hành tiếp theo.
Giai đoạn 2: Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học tin học, nâng cao
tính tự học trong bộ môn này. Tạo điền kiện cho các em tổ
4


chức lớp học và trao đổi kiến thức từ đó nắm được kiến
thức trong mỗi bài học.
Trong các giờ học lý thuyết.
Giáo viên cần cân đối nội dung và kiến thức trong mỗi bài học từ đó có cở
sở để giao việc cho các nhóm chuẩn bị bài mới trước ở nhà.
Ban đầu giáo viên nên chọn các nhóm năng động, có các em học khá giỏi,
giao cho các em chuẩn bị một phần nhỏ trong bài học mới.
Giáo viên phải theo sát các nhóm này để hướng dẫn các em chuẩn bị. Khơi
gợi cho các em ý tưởng trình bày nội dung của mình trước lớp để các em tự tin
hơn.
Khi lên lớp, theo thứ tự giáo viên sẽ mời các nhóm đã giao việc lên trình bày
phần các em đã chuẩn bị. Giáo viên và các nhóm khác sẽ theo dõi. Cuối cùng, giáo
viên sẽ là người nhận xét rút ra bài học cho cả lớp ghi bài.
Theo thứ tự xoay vòng thì các nhóm khác sẽ luân phiên chuẩn bị. Các em sẽ
tự tính toán được là khi nào thì sẽ tới nhóm của mình và nhóm mình sẽ trình bày
những gì từ đó có cơ sở để các em chuẩn bị bài trước ở nhà.
Để tiết học không trở nên nhàm chán, giáo viên cần lồng ghép thêm các câu
hỏi nâng cao, các trò chơi nhỏ liên quan đến nội dung mà các em trình bày để các
em em trong nhóm trả lời và thực hiện nhằm khắc sâu thêm kiến thức ở những
phần đó. Giáo viên biểu dương khen thưởng những học sinh có sáng tạo mới.
Sau mỗi tiết học, giáo viên sẽ nhận xét phần chuẩn bị của mỗi nhóm từ đó
rút kinh nghiệm cho các nhóm sau thực hiện và cho điểm mỗi nhóm để khuyến
khích các em học tập tốt hơn cho những tiết học sau.
Trong các giờ học thực hành.
Các nhóm sẽ sưu tầm hay chuẩn bị bài tập cho giờ thực hành hôm đó. Giáo
viên sẽ hướng dẫn các nhóm sưu tầm bài tập trên mạng, trong các quyển sách hay
các đề thi tin học.

5


Đầu mỗi tiết học, giáo viên ôn lại những kiến thức cần sử dụng trong giờ
thực hành thông qua các câu hỏi, các tình huống để các em trả lời.
Khởi động bằng những bài tập mà các nhóm đã chuẩn bị. Sau đó, giáo viên
sẽ mời các nhóm khác lên giải và để nhóm ra bài tập nhận xét. Giáo viên sẽ rút ra
cách giải tối ưu nhất cho cả lớp thực hiện.
Giáo viên cần đan xen các bài tập mình đã chuẩn bị vào để các em giải thêm
nhằm kích thích cho các em tư duy và làm quen với các bài tập khó.
Cuối mỗi tiết học, giáo viên sẽ nhận xét phần chuẩn bị bài tập của mỗi
nhóm. Nhóm nào chuẩn bị bài tập hay sẽ được cộng điểm để khuyến khích các em
chuẩn bị tốt hơn cho những giờ thực hành sau.
3. Kết quả đạt được:
Sau khi nghiêng cứu tìm hiểu, nắm rõ thực trạng đối tượng học sinh và áp
dụng các giải pháp mà tôi đã trình bày, tôi đã đạt được những kết quả khả quan như
sau:
 Các em yêu thích học môn tin học hơn.
 Đa phần đã nhận thức được tầm quan trọng của môn học này và biết vận
dụng vào cuộc sống hằng ngày của các em.
 Các em tiếp thu chậm cũng đã có sự tiến bộ và theo kịp các bạn.
 Các em tự tin hơn khi đứng trình bày trước tập thể lớp, không còn rụt rè sợ
sệt.
 Học sinh rất thích thú khi tìm tài liệu để chuẩn bị bài học mới và các bài tập
áp dụng vào thực tế.
 Các em cảm thấy hứng thú hơn khi tự mình tìm ra tri thức mới.
Kết quả thu được qua thống kê các điểm bài thi của những lớp tôi giảng dạy:
100% trên trung bình.
III. KẾT LUẬN:
Bằng những kinh nghiệm đã được tích lũy trong nhiều năm giảng dạy cộng
với sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô giáo viên chủ nhiệm các lớp, sự quan
6


tâm của ban giám hiệu nhà trường đã góp phần giúp tôi hoàn thiện hơn những giải
pháp của mình đã đề ra và có được kết quả thật tốt đẹp.
Khi đầu tư thực hiện giải pháp, tôi luôn theo sát và nắm bắt những tâm tư, ý
kiến từ các em học sinh từ đó điều chỉnh những nội dung giảng dạy cũng như cách
thức giảng dạy sao cho phù hợp với từng đặc thù của từng lớp và thực hiện đầy đủ
chương trình khung đã qui định của bộ môn.
Bản thân đã hết sức nỗ lực cố gắng thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra
trong năm học 2016-2017. Tôi rất mong được sự quan tâm của Hội đồng thi đua
khen thưởng xét công nhận giải pháp này.
Quận 6, ngày 15 tháng 3 năm 2016.
Thủ trưởng xác nhận

Người viết

Nguyễn Anh Tiến

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×