Tải bản đầy đủ

ĐỔI mới HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG tác nữ CÔNG tại LIÊN đoàn LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ hà TĨNH

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao
động tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn viết sáng kiến kinh
nghiệm. Trong thời gian qua với cương vị là Uỷ viên Ban Thường
vụ - Trưởng Ban nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Hà
Tĩnh, tôi đã tích cực học tập, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, đặc
biệt là từ thực tiễn, kinh nghiệm trong hoạt động của mình, bản
thân tôi đã tìm ra những sáng kiến và những biện pháp tối ưu
nhằm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, chỉ đạo các Ban
nữ công Công đoàn cơ sở hoạt động có hiệu quả nhằm đưa lại
phong

trào

một

cách

thiết

thực


nhất.

Hiện nay Liên đoàn Lao động thành phố Hà Tĩnh có 77
Công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số nữ 2.333/4.054 đoàn
viên, chiếm tỷ lệ 57,54%. Trong đó có một số Công đoàn cơ sở
nữ CNVCLĐ chiếm tỷ lệ rất cao như ngành Giáo dục có 93.5%,
Bệnh viện đa khoa thành phố 70%, Chi cục thuế 47%, Công ty
sách thiết bị trường học 93,67%. Đặc biệt chất lượng lao động
nữ ngày càng được nâng lên, trình độ nhận thức của chị em
cũng đã có nhiều đổi mời.
Trong những năm qua, Ban nữ công Liên đoàn Lao động
thành phố đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, tham
mưu kịp thời cho Ban Thường vụ để tuyên truyền các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn đến tận cán bộ, nữ
CNVCLĐ. Ban nữ công đã tranh thủ được sự lãnh đạo của Ban
Thường vụ, Thường trực, Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh,
Thường trực Thành ủy, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, phối
hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp phụ nữ, các ngành chức năng
liên quan trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức được nhiều


phong trào thi đua sôi nổi thiết thực đến tận cán bộ nữ CNVCLĐ
như: tổ chức khám sức khỏe, nói chuyện chuyên đề, tổ chức
nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phối hợp
với Trung tâm văn hoá, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức
thành công giải bóng chuyền nữ CNVCLĐ trên địa bàn thành
phố và tổ chức gặp mặt biểu dương cán bộ nữ công đoàn đoàn
cơ sở nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
20/10/1930 - 20/10/2014 và sơ kết hoạt động công tác nữ công
9 tháng đầu năm 2014, tổ chức nhiều hoạt động khác... Trong
quá trình triển khai chỉ đạo hoạt động công tác nữ công bản
thân tôi đã có những sáng kiến kinh nghiệm của mình đó là:
“Đổi mới hình thức hoạt động công tác nữ công tại Liên đoàn
Lao động thành phố trong giai đoạn hiện nay”.
Với tình hình thực tiễn tại đơn vị năm 2014 bản thân tôi
cùng với Ban Thường vụ, Ban nữ công Liên đoàn Lao động
thành phố đã có nhiều cố gắng thực hiện có hiệu quả phong
trào thi đua, tăng cường công tác vận động nữ cán bộ CNVCLĐ,
đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà",


gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo,
xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", tuyên
truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và triển
khai tốt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt. Ngoài
ra còn tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các Nghị
quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công
tác nữ công, các kiến thức về giới, pháp luật liên qua đến lao
động nữ và trẻ em, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật phòng,
chống bạo lực gia đình, chăm sóc SKSS; tiêu chí xây dựng gia


đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc....thông qua hình
thức sinh hoạt tổ, nhóm nữ công tại cơ sở...
Hàng năm tham mưu với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao
động thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Bệnh viện Đa
khoa thành phố tổ chức khám sức khỏe cho 1.652 chị em ở các
Công đoàn cơ sở trực thuộc. Qua việc thăm khám nhiều chị đã
phát hiện ra bệnh của mình như: U nang buồng trứng có 8 chị,
U vú có 3 chị, viêm nhiễm phụ khao 254 chị và nhiều bệnh khác
mà chị em mắc phải.
Với trách nhiệm được giao là phụ trách công tác nữ công.
Ngay từ đầu năm bản thân đã chủ động xây dựng chương trình,
kế hoạch công tác nữ năm 2014 triển khai về tận các Công
đoàn cơ sở. Đặc biệt là tham mưu phối hợp với Trung tâm
VHTDTT, Hội LHPN thành phố tổ chức thành công giải bóng
chuyền nữ CNVCLĐ trên địa bàn thành phố tham gia giải có 25
đội đến từ các Công đoàn cơ sở và phụ nữ 16 xã phường thu
hút hàng ngàn khán giả về cỗ vũ và động viên phong trào.
Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
20/10 bản thân tôi đã tham mưu Ban Thường vụ tổ chức gặp
mặt các đồng chí Uỷ viên Ban Thường, Ban nữ công Liên đoàn
Lao động thành phố (khoá VIII), Chủ tịch CĐCS là nữ, Trưởng
Ban nữ công Công đoàn cơ sở trực thuộc về dự hội nghị có trên
90 chị tham dự. Qua các phong trào nói trên bản thân đã chủ
động làm việc với Lãnh đạo thành phố, Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ
thành phố đã tạo mọi điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt
động của Ban nữ công Liên đoàn Lao động thành phố, tuy là
kinh phí hỗ trợ từ các ngành liên quan còn ít, nhưng đây là nhờ


có sự tham mưu kịp thời, phối hợp chặt chẻ với chính quyền,
các ngành liên quan nên kết quả hoạt động phong trào nữ
CNVCLĐ của thành phố trong những năm qua có bước phát
triển vượt bậc được cấp uỷ Đảng, chính quyền, Liên đoàn Lao
động tỉnh đánh giá cao về tổ chức thực hiện các phong trào.
Hiện nay trên địa bàn thành phố cán bộ, CNVCLĐ sinh trên 2
con tăng mạnh, do nhận thức của một chị em nghĩ rằng Pháp
lệnh Dân số khuyến khích các gia đình sinh thêm con, một số
người hiểu đúng tinh thần và ý nghĩa của PLDS nhưng vẫn lợi
dụng để sinh con thứ 3…với những lý do đó tôi chủ động tham
mưu cùng với với Ban chỉ đạo công tác Dân số kế hoạch gia
đình thành phố, triển khai hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ
chức ký cam kết thực hiện chính sách Dân số kế hoạch gia đình
trong cán bộ công nhân viên chức lao động, trong quá trình
triển khai chỉ đạo đến nay đã có 68/77 công đoàn cơ sở tổ chức
ký cam kết với 3.965 đoàn viên công đoàn đang ở tuổi sinh đẻ
và cũng từ những hoạt động này mà bản thân tôi suy nghĩ làm
thế nào để cán bộ công nhân viên chức lao động hiểu thêm các
nghị định, văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, tôi đã chủ
động làm việc với Trung tâm Dân số kế hoạch gia đình, Công
đoàn phòng giáo dục thành lập thí điểm “Câu lạc bộ không sinh
con thứ 3” tại công đoàn cơ sở Trường THCS Hưng Đồng, Trường
TH Nguyễn Du, Trường MN Bắc Hà. Nên từ đó tôi nghĩ thường
xuyên đổi mới hình thức hoạt động là một việc làm cần thiết mà
vấn đề cấp bách hiện nay trong hoạt động phong trào tại cơ sở.
Trong quá trình hoạt động bản thân tôi luôn quan tâm bám
sát cơ sở và đặc biệt là hàng tuần, tháng, quý tôi trực tiếp
xuống tận cơ sở để nắm bắt thêm tình hình đời sống, tâm tư


nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên chức lao động trên
toàn địa bàn. Xuống thực tế mới hiểu được đời sống của nữ
Công nhân lao động ở một số doanh nghiệp còn nhiều khó
khăn, phải làm ca kíp như cán bộ nữ Công ty TNHH Trường an,
Công ty TNHH một thành viên quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh
và một số đơn vị khác. Hiện nay cán bộ bán chuyên trách của
16 xã, phường chưa được tham gia BHXH, BHYT bản thân tôi
tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố
xuống trực tiếp làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ và đặc
biệt là đồng chí Chủ tịch UBND xã, phường về việc hỗ trợ tạo
điều diện cho đoàn viên Công đoàn bán chuyên trách của 16 xã
phường được tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Kết quả đến nay
nhiều đơn vị Ủy ban nhân dân xã, phường hỗ trợ 100%, cho cán
bộ bán chuyên trách, còn một số đơn vị cá nhân bỏ ra 30%;
UBND xã, phường chi 70%; có đơn vị 50, cá nhân 50 cho đến
nay đã có 16/16 đã thực hiện tốt vấn đề này. Qua tìm hiểu ở cơ
sở tôi thấy cán bộ nữ CNVCLĐ còn gặp nhiều khó khăn trong
cuộc sống tôi đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban
quản lý Quỹ “Mái ấm Công đoàn” thành phố đã hỗ trợ kịp thời
cho 63 chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền
83.500.000đ và tham mưu hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn”
cho 3 chị với số tiền 45.000.000đ. Trên đây là một số việc làm
nhỏ nhưng bản thân tôi thấy trong lòng mình vui biết chừng
nào.
Việc đổi mới hình thức hoạt động công tác nữ công tại Liên
đoàn Lao động thành phố trong năm qua bản thân tôi đã nhận
thức những việc đổi mới đó là:


Phải có sự phối hợp chặt chẻ với cấp uỷ đảng, chính
quyền và các ngành liên quan để phong trào thi đua đạt một
cách nhanh nhất, hiệu quả cao nhất.
Phải luôn bán sát cơ sở để hiểm thêm đời sống, tâm tư
nguyện vọng của chị em.
Công tác tuyên truyền, giáo dục phải thường xuyên, liên
tục về các chủ trương mới của Đảng, nhà nước liên quan đến
cán bộ nữ công nhân viên chức lao động.
Bản thân luôn năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động,
phải biết tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ về các chủ
trương của Công đoàn cấp trên và của cấp uỷ Đảng, chính
quyền và các ngành liên quan xuống tận đoàn viên Công đoàn.
Làm việc gì cũng phải có sơ tổng kết để rút kinh nghiệm,
nên chủ động trong mọi tình huống, nắm cơ hội, điều kiện để
hoạt động mới giúp công tác nữ công đổi mới hoạt động phong
trào trong giai đoạn hiện nay.
Với việc đổi mới hình thức hoạt động công tác nữ công tại
Liên đoàn Lao động thành phố đã có nhiều chuyển biến tích
cực, tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo phong trào còn nhiều
lúng túng và ở một số đơn vị nhận thức của chị em chưa đẩy đủ
nên ít nhiều cũng ảnh hưởng chung đến phong trào. Nhưng đây
là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trính hoạt
động công tác nữ công tại Liên đoàn Lao động thành phố. Đề
nghị Hội đồng thi đua khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh
xem xét và ghi nhận cho bản thân trong việc phối hợp hoạt
động

tại

đơn

vị.


Xin chân thành cảm ơn./.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×