Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI UYLITXO TRO VE

KÍNH CHÀO Q THẦY

ĐẾN THAM DỰ
TIẾT HỘI GIẢNG


UYLÍTXƠ TRỞ
VỀ
( Trích Ôđixê – sử thi
Hylạp )


Câu hỏi kiểm tra:
1. Nêu những đặc điểm của sử
thi ?
Tác phẩm tự sự dân gian có
quy mô lớn, sử dụng ngôn ngữ
có vần, nhòp, xây dựng những
hình
tượng
hoành

2.
Bài
học nghệ
rút rathuật
từ truyền
thuyết
tráng, kể
“Truyện
Anvề những biến cố lớn
trong
cộng
đồng
cổ đại.
Dương
Vương
vàthời
Mò Châu
– Trọng
Thủy” là gì ?
Phải luôn nâng cao tinh thần cảnh
giác, giải quyết đúng đắn mối quan
hệ riêng và chung, phải đặt lợi ích
của quốc gia lên hàng đầu.


UYLÍTXƠ TRỞ VỀ
I.

Tiểu dẫn : ( SGK )

_ Iliát và Ôđixê là hai bộ sử
tiểu
dẫn
trình
thi Phần
nổi tiếng
của
Hilạp
do bày
nhà thơ


nhữngsáng
nội dung
mù Hômerơ
tạo. gì ?
_ ST Ôđixê gồm 12110 câu thơ
chia làm 24 khúc ca, kể về cuộc
hành trình về quê của Uylítxơ.
_ Chủ đề chính là chinh phục
thiên nhiên để khai sáng, mở
rộng, giao lưu văn hóa, là cuộc
đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc
gia đình.
_ Đoạn trích thuộc khúc ca thứ
XXIII.


Văn bản trên có thể chia
Chia
3 đoạn:
làm
mấy đoạn ? Nêu nội
+ Đ1: Từ đầu ….và người
dung của mỗi đoạn ?
giết chúng :
Tác động của nhũ mẫu đến
Pênêlốp.
+ Đ2: “ Nói xong….kém gan
dạ” :
Tác động của Têlêmác đến
Pênêlốp.
+ Đ3: phần còn lại :
Cuộc thử thách của
Pênêlốp và Uylítxơ.


UYLÍTXƠ TRỞ VỀ
II. Đọc – hiểu văn bản :
1. Tâm trạng của Pênêlốp:
a, Trước tác động của nhũ
mẫu:
_ Trấn an nhũ mẫu và tự
trấn an mình.
_ Phân vân, lúng túng, dò
xét, tính toán, suy nghó nhưng
cũng không giấu được sự bàng
hoàng
xúc
b, Trước
tácđộng.
động của
Trạng
thái tâm lí phức
Têlêmác
:
tạp,
nửavân
tin nửa
ngờ,
không
Phân
cao độ

xúc
thể phân
đònh rõ ràng.
động
dữ dội.


UYLÍTXƠ TRỞ VỀ
II. Đọc – hiểu văn bản :
1. Tâm trạng của
Pênêlốp:
c, Qua cuộc thử thách với
Uylítxơ:
Thay đổi thái độ : bủn
Pênêlốp
lànước
hình ảnh
rủn
chân tay,
mắtngười
chan
phụ ôm
nữ Hilạp
cổ đại thông
hòa,
hôn chồng…
minh, nghò lực, thận trọng và
khôn ngoan, chung thủy và
tình cảm trong việc gìn giữ,
bảo vệ phẩm giá của mình
và hạnh phúc gia đình.


UYLÍTXƠ TRỞ VỀ
II. Đọc – hiểu văn bản :
2. Hình tượng Uylítxơ :
_ Trí tuệ thông minh và
khôn khéo qua thái độ và
việc làm.
_ Tế nhò, không vội vàng,
hấp tấp, bình tónh tự tin.


UYLÍTXƠ TRỞ VỀ

II. Đọc – hiểu văn
bản :
3, Nghệ thuật:

Têlêma
ùc

Pênêl
ốp

Uylítxơ

Đối thoại trực tiếp song
mục đích lại hướng tới đối
tượng khác.


UYLÍTXƠ TRỞ VỀ
II. Đọc – hiểu văn bản:
3. Nghệ thuật
_ Đốilại
thoại
trựcnghệ
tiếp song
mục
Nêu
những
thuật
đích
lạiđã
hướng
tượng
chính
đượctới
sửđối
dụng
trong
khác.
đoạn trích ?
_ Phong cách kể chuyện chậm
rãi, tỉ mỉ, trang trọng.
_ So sánh mở rộng.
_ Miêu tả tâm lí nhân vật qua
dáng điệu, lời nói, cử chỉ…
III. Ghi nhớ: (SGK / 52 )


Miêu
tâm
trạng
củavật
Pênêlốp
Nhận
xét
về
nhân
Đoạntả
cuối,
tác
giả
miêu
Trí
tuệ

tình
yêu
sonhọp
sắt?rộng
bằng
so
sánh
liên
tưởng
mở
Uylíxơ
trong
cảnh
sum
tả tâm trạng và cử chỉ
đã
mang
đến
cho
chàng
hay so
sánh
đuôi
dài.
Trước hạnh
khi so
của
Pênêlốp
bằng
biện
sánh, tác
đã
miêu vợ
tả,xiết
tỉ
phúc
“ômgiả
lấy
người
pháp
nghệ
thuật
nào
?đắm
mỉ,
cụ
thể
những
người

bao thân yêu chung thủy mà
thuyềnmắt
sốngđầm
sót thấy
đất
nước
đề. được
Nước
liền. Đất liền dòu hiền bao nhiêu
mắt
của
niềm
vui

hạnh
đối với những người bò đắm
phúc.
thuyền thì Uylíxơ cũng vậy đối với
Pênêlốp. Những cử chỉ “ hai
cách tay trắng muốt của nàng cứ
ôm lấy cổ chồng không nỡ
buông rời. Pênêlốp xứng đáng


XIN CẢM ƠN
Q THẦY CÔ
Ï

ĐÃ ĐẾN THAM DƯ
TIẾT HỘI GIẢNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×