Tải bản đầy đủ

cách sử dụng phần mềm cam

Trước tiên mình xin giới thiệu Về gia công phay pocket :Thuật
ngữ thiếu xót có thể được cập nhật sau,đồng thời mong các bạn
cho ý kiến bổ sung.
Gia công phay Pocket milling phay hốc.(cavity)-Các chi tiết có
bề mặt lõm áp dụng được
1:chi tiết :
Mở MasterCam và đưa chi tiết vào môi trường gia công :

2:Chọn máy gia công :Trong Machine type (Loại máy gia công)Chọn Generic(máy gia công thông thường-Hệ mét sẽ là FANUC)
Định nghĩa phôi :
Mở Properties trong Operation Manager chọn Stock :Hiện ra
hộp thoại :


Trên hộp thoại này sẽ có những thông số và ý nghĩa như sau :
Machine group Properties :Các thông số của (nhóm) máy.
Stock setup :thiết lập phôi.
Tool setting: Thiết lập dụng cụ cắt.
Safety Zone :Vùng an toàn.
Ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến thẻ Stock setup:
Stock view :Khung nhìn quan sát phôi.

Trong phần shape (hình dạng phôi) Sẽ có những tùy chọn sau :
Rectangular :dạng chữ nhật
Cylindrical : Dạng khối trụ.
Solid phôi có dạng khối solid (không có dạng đặc biệt).
File :Lấy phôi từ một file sẵn có.


3 giá trị X,Y,Z trong mô hình :nhập kích thước phôi bằng tay.
Tùy chọn Bounding box phôi sẽ tự động nhận bằng giới hạn
biên của chi tiết.
Select corners :Tạo phôi bằng cách chọn các góc của chi tiết.
Stock origin :Gốc của phôi
in view coordinates :Trong các hệ tọa độ trong khung nhìn. (các
bạn nhìn thấy mũi tên chỉ tâm khối hộp trong hộp thoại đấy).
Ok kết thúc quá trình tạo phôi.
Để tiếp tục chúng ta vào toolpath chọn surface rough (gia công
thô bề mặt cong) chọn Pocket để tiến hành bước gia công thô.


Xuất hiện dòng nhắc :Select drive surfaces (chọn các bề mặt
cần gia công).Trên chi tiết gia công của chúng ta có những bề
mặt không cần gia công nên ta không cần phải chọn.Nhớ là
chọn đầy đủ các bề mặt của hốc chi tiết,nếu thiếu MX sẽ loại trừ
bề mặt đó và không tính toán gia công cho bề mặt đó.

Trên hình trên có chỗ bị nhầm đó là vùng chữ nhật khoanh
vùng,bước này không đúng,nhưng không thể chờ tiếp nên phải
up đại thôi.Nên nhớ là chỉ chọn các bề mặt cần gia công thôi
(hốc-Cavity).
Enter tiếp tục.Sẽ hiện ra hộp thoại


Surface selection :Các lựa chọn bề mặt gia công
Drive :Bề mặt cần gia công.Trỏ chuột ở nút chọn là chỉ vào chọn
bề mặt cần gia công,Nút có dấu chéo đỏ là hủy bỏ lựa chọn và
chọn lại.
Nút show :Cho xem các mặt vừa chọn,khi chọn nút này các bề
mặt không được chọn sẽ ẩn đi các bạn sẽ thấy các thiếu xót nếu
có,hoặc các bề mặt chọn thừa,chỉ cần pick chuột chỉ vào bề mặt
cần loại bỏ thôi.


Check :Các bề mặt không gia công,trường hợp các bạn đã thực
hiện chọn các mặt drive là toàn bộ các bề mặt của chi tiết thì ở
phần check này các bạn có thể chọn nút con trỏ chuột để chọn
các bề mặt không cần gia công,tất nhiên các bề mặt cần gia
công-drive sẽ giảm đi.
Các nút chọn trong phần check tương tự như phần drive.
containment :Giới hạn vùng biên giới gia công.Ở đây bạn chọn


phay hốc nên bước này bỏ,không cần đưa vào,trường hợp hốc
hở thì hãy chọn phần này.Ở bước này nếu bạn chọn vùng biên là
các cạnh ngoài cùng của mặt bên chi tiết (nhìn từ mặt top) thì
MX sẽ gia công luôn phần ngoài của chi tiết.Chỗ này có thể giải
thích sau nha.
Entry point :Chọn điểm vào dao.Bạn nên chọn điểm này nằm
ngoài biên của chi tiết (trên công cụ view chọn top để thấy) Các
lựa chọn khác của phần này tương tự như drive,check.
Chọn Ok.Tiếp tục hiện hộp thoại sau :

Trên hộp thoại sẽ có những thông số sau :


Toolpath parameters: Các thông số đường chạy dao.
Trang bên trái xin giải thích như sau :
Cái biểu tượng # chính là tool number :Số thứ tự dao
Tool name:tên dụng cụ cắt.
Dia. :Đường kính dao. (viết tắt của diameter)
Cor.rad :-Corner radius :Bán kính góc cắt fao.Cái này muốn hiểu
qua phần tạo dụng cụ mới sẽ thấy.
Lenght :Chiều dài dụng cụ cắt.
Phía bên phải sẽ có những thông số sau :
Tool name :tên dụng cụ cắt.
Tool # :Số thứ tự dao.
Len.Offset :Chiều dài offset dao (thông số này chưa hiểu lắm).
Head # :Số thứ tự đầu dao.
Dia. Offset :giá trị đường kính offset dao.
Tool dia. :đường kính dao.
Corner radius :bán kính góc đáy dao.
Coolant :Mở nguội.
Spindle direction :hướng quay của trục chính hay dụng cụ cắt.
CW -Clock wise :Cùng chiều kim đồng hồ.
CCW-Counter clock wise :Ngược chiều kim đồng hồ.
Feed rate:Bước tiến dao ngang
Flunge rate :Bước tiến xuống dao.
retract rate :Bước tiến lùi dao.
Force tool change :Thay dao bắt buộc (không chắt lắm có thể là
ép thay dao)
rapid retract :Lùi dao nhanh.
Comment :tạo chú thích
Select library tool :Chọn dụng cụ cắt trong thư viện dao.
Các thông số khác mình ít dùng,nên chịu,bạn nào bổ sung được
thì post thêm vậy.
Bước tiếp theo tạo dụng cụ cắt mới:
Right click vào phần bên trái chọn create new tool
Các lựa chọn khác khi right click :
Edit tool :Chỉnh sửa lại dụng cụ cắt đã có.
.......
Xuất hiện hộp thoại sau :


Hộp thoai define tool /type có những thông số dao sau :
End mill :dao phay ngón.
spher mill dao phay cầu
Bull mill dao phay có bo R ở đáy dao.
Face mill dao phay khỏa mặt
Rad Mill dao phay R :loại dao phay định hình bán kính bề mặt
sau gia công.
Slot mill dao phay rãnh định hình.
Bore bar dao doa.
Taper mill :dao phay rãnh côn.
Drill :Mũi khoan
..........Các loại khác ít dùng nên cũng không rõ lắm.
Calc.Speed/Feed :Tính toán chế độ cắt bao gồm tốc độ và bước
tiến,nhưng thực sự chưa cần thiết lắm,đợi chọn dao xong,thiết
lập chiều sâu cắt mới tính đến.


Save to library tool :Lưu vào thư viện dao.Các dao do các bạn
định nghĩa có thể lưu lại để dùng riêng.
Chọn spher mill :dao phay cầu và OK.
Xuất hiện hộp thoại sau :

Trên đây sẽ hiện ra hộp thoại hình học của dụng cụ cắt :Có các
thông số cần quan tâm sau :
Flute :Chiều dài phần cắt
Shoulder :chiều dài đến vai dao.
Overall :Chiều dài của dao.
Corner radius :bán kính của đáy cầu-bằng nửa đường kính dao.
Diameter :ĐƯờng kính dao.
Arbor diameter :Đường kính phần kẹp dao.
capable of :Có khả năng dùng cho


Rough :Chỉ gia công thô
Finish:Chỉ gia công tinh.
Both dùng cho cả 2 trường hợp.Phay thô và tinh.
Trang Parameter

Rough XY Step
:Bề rộng của phần dụng cụ cắt ăn phôi trong
mặt phẳng XY,tính theo % của đường kính dụng cụ cắt.Ví dụ
dao đường kính 20mm với giá trị trong ô này là 60 thì bề rộng
cắt sẽ là 12mm.
Finish XY step :Tương tự như trên.Độ rộng của phần dụng cụ
cắt ăn vào phôi khi gia công tính theo % của dụng cụ cắt.
Rough Z step :Độ sâu cắt mỗi pass tính theo % của đường kính
dụng cụ cắt.


Finish Z step :Độ sâu lát cắt tinh tính theo % dụng cụ cắt.
Required pilot dia: Đường kính lỗ dẫn hướng dùng khi khoan,ta
rô ren,khoét lỗ...
Material :Vật liệu của dụng cụ cắt :
HSS :High speed steel :Thép gió hay theo cao tốc.
Carbide
Ceramic :sứ
Borzon
Unkown :người dùng chỉ định.
% of matl. cutting speed :tốc độ cắt mặc định lấy theo % tốc độ
cắt bề mặt trong dữ liệu tính toán của MX.
% of matl. feed per tooth :Tốc độ cắt mặt định lấy theo % tốc
độ cắt bề mặt trong dữ liệu tính toán của MX,thông số này
quyết định do vật liệu của dụng cụ dao cắt và vật liệu phôi bị
cắt.
Tool file name :Tên tập tin của dụng cụ cắt.
Tool name :tên dụng cụ cắt.
Chuck :dụng cụ kẹp,mâm cặp.
Manufacturer's tool code :mã dụng cụ của nhà sản xuất.
Feed rate :Bước tiến dao ngang.
Plunge rate :Bước tiến xuống dao.
Retract rate :bước tiến lùi dao.
Spindle speed :Tốc độ trục chính.
Coolant :Nguội
off :tắt nguội.
Mist dạng sương mù.
flood :dạng dòng chảy.
Phím chọn Calc. speed/feed :Mastercam sẽ tính toán cho ta
bước tiến và tốc độ.


Phím save to library :Lưu dụng cụ cắt vừa định nghĩa vào thư
viện riêng.Chỗ này các bạn có thể tạo cho riêng mình nhiều loại
dụng cụ cắt khác nhau,khỏi mắc công định nghĩa lại.
Trên đây các bạn có thể nhập các thông số sau đây các thông số
khác không cần thiết lắm.
Rough XY Step. Có thể để mặc định
Finish XY step Có thể để mặc định
Rough Z step Có thể để mặc định
Finish Z step Có thể để mặc định
feed rate :200
Plunge rate 200
Spindle speed 1000
flood

Trở lại trang surface rough Pocket.
Một dụng cụ cắt đã được tạo ra.Các bạn có thể tạo ra nhiều dao
phục vụ cho các bước gia công tiếp theo,vì không hẳn là chi tiết
này có thể gia công được bằng một loại dao,mà bằng nhiều dao.


Qua trang Surface parameter :các thông số bề mặt gia công.


Trên trang này sẽ có những thông số sau :
Clearance :Mặt phẳng an toàn.Là mặt phẳng mà sau khi kết
thúc gia công của con dao đó,dao sẽ rút về vị trí này.
Absolute :Lấy theo tọa độ tuyệt đối
Incremental :Lấy theo tọa độ tương đối.
Tip comp (tip compensation) :các kiểu bù dao.
Retract :Lùi dao.Chỉ định mặt phẳng lùi dao sau mỗi lần chuyển
dao để gia công lát cắt tiếp theo.
Feed plane :mặt phẳng ăn phôi.Hay là mặt phẳng gia công,từ
đây dao sẽ bắt đầu thực hiện gia công.


Regen (regenerate )Xuất lại thông số bề mặt.
Qua thẻ Rough parameter :Các thông số gia công thô.

Total tolerance :dung sai tổng của bề mặt sau gia công.
Maximum stepdown :Chiều sâu cắt lớn nhất cho mỗi lát cắt
Climb :phay thuận
Conventional :phay nghịch.
Hai thông số climb và conventional cần phải hiểu rõ,khi cần sẽ
up hình lên giải thích,vấn đề này có nhiều tài liệu giải thích
nhưng chưa ràng.


Entry options : Các tùy chọn việc vào dao thực hiện cắt gọt kL.
Use entry :Sử dụng chức năng vào dao.
Align plunge entries for start holes : Chỉnh hướng xuống dao
theo các lỗ khoan bắt đầu.
Qua thẻ Pocket parameters :Các thông số gia công túi hốc.

Phần rough:
Cutting methods :Các phương pháp cắt gọt,hay các kiểu chiến
lược chạy dao.Như hình hiển thị,không giải thích thêm ở phần
này.
Stepover percentage phần trăm bề rộng cắt ngang so với đường


kính dao.
spiral inside to outside :Chạy xoắn ốc từ trong ra ngoài.
Use quick zigzag :Sử dụng kiểu chạy zigzag nhanh.
Roughing angle :Góc cắt thô so với phương X.
Finish :gia công tinh.Nếu chọn vào đây,sau gia công thô sẽ thực
hiện luôn gia công tinh bằng dao này.
Pass :số lát cắt tinh.
Cutter compensation :Bù dao.
Lead in/out :thiết lập vào và ra dao.
xong thẻ pocket parameter :
Chọn OK để kết thúc hộp thoại surface rough pocket.MasterCam
sẽ thực hiện tính toán đường chạy dao trong khoảng thời gian
30s.
Và kết qua cuối cùng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×