Tải bản đầy đủ

Gia công cơ bản trên nx

Gia công cơ bản trên nx 8
Trong quá trình học sẽ được thực hành gia công trực tiếp trên 3 sản phẩm bên dưới. Đảm bảo sau khi hoàn
thành khóa học này là bạn có thể tự lập quy trình công nghệ gia công cho tất cả các sản phẩm 3D đơn giản, rất
thích hợp cho bạn nào cần kiến thức để đảm nhận các đề tài, tiểu luận, luận văn.
Hoặc những cơ sở sản xuất kinh doanh đơn giản với các chi tiết thông dụng, không phải là các sản phẩm gia
công khuôn mẫu phức tạp.

www.daotaocadcam.info


Thời gian học 14 buổi
Buổi 2h từ 18h30 đến 20h30.
Có học cấp tốc vào cuối tuần. ( học bao nhiêu tùy vào sự thống nhất giữa người học, học phí không đổi).

Lớp chỉ từ 3-5 người để đảm bảo chất lượng tốt nhất, được thoả mái trao đổi về các vấn đề quan tâm. Trong
quá trình học nếu bạn nào chưa nắm hết thì có thể được học thêm 2 buổi miễn phí.
Khi học sẽ được cấp giáo trình của trung tâm để theo dõi khoá học nhanh nhất.
Học phí 3 triệu/khoá.

www.daotaocadcam.info1. Các công cụ quản lý

Tạo dao mới và lấy dao đã có từ thư viện
Tạo và dùng các phương pháp gia công để quản lý chu trình cắt
Tạo các nhóm hình học gia công

2. Hướng dẫn các chu trình gia công cơ bản và xuất chương trình G-Code

www.daotaocadcam.info


Tạo các chu trình gia công, hiệu chỉnh quy trình, xuất đường chạy dao
Cập nhật các thông tin gia công của từng cá thể cho phù hợp với quá trình gia công chung
Xuất Postprocessor cho từng máy cụ thể và bộ điều khiển cụ thể.

www.daotaocadcam.info


3. Các thiết lập khi gia công

1.

Tạo chương trình gia công

+ Create MCS : Tạo gốc tọa độ máy, tọa độ phôi…

www.daotaocadcam.info


+ Create Workpiece : Tạo phôi, định nghĩa phôi và chi tiết

+ Create Mill BND : Tạo và định nghĩa các vùng gia công, biên dạng gia công.
+ Create tool : Tạo dụng cụ gia công, lấy dụng cụ từ thư viện…

www.daotaocadcam.info


+ Create operation : Tạo chương trình gia công.


www.daotaocadcam.info


2 Thiết lập các thông số gia công
 Cut direction, cut angle

www.daotaocadcam.info


 Xác định các giá trị tốc độ ăn dao, tốc độ trục chính
 Alow undercuting, add finish pass
 Stock, intol, outtol
 Tạo góc coner nâng cao hiệu quả cho máy cao tốc…

www.daotaocadcam.info


+ Các tùy chọn chạy không
 Các tùy chọn xác định vào ra dao.

www.daotaocadcam.info


www.daotaocadcam.info


Hướng dẫn từng quy trình gia công cụ thể gồm:

Planar milling:

www.daotaocadcam.info


Tạo các đường ăn dao dọc theo biên dang hở của phôi mà không phạm vào đồ gá
Các cách chọn biên dạng khi gia công
Tiến hành cắt nhiều bậc trong Planar milling
Phân biệt 5 cấp độ cắt trong Planar Milling

Face Milling

www.daotaocadcam.info


www.daotaocadcam.info


www.daotaocadcam.info


Cavity Milling

www.daotaocadcam.info


www.daotaocadcam.info


www.daotaocadcam.info


Z-Level Milling

www.daotaocadcam.info


Area Milling

Engrave Text

www.daotaocadcam.info


www.daotaocadcam.info


Flowcut

www.daotaocadcam.info


www.daotaocadcam.info


Stream Drive Method

www.daotaocadcam.info


www.daotaocadcam.info


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x