Tải bản đầy đủ

skkn những biện pháp gây hứng thú cho trẻ nhằm nâng cao tiết học làm quen với môi trường xung quanh của lứa tuổi 5 6 tuổi

phòng giáo dục đào tạo quận cầu giấy
trờng mầm non mai dịch
*****

NHữNG BIệN PHáP GÂY HứNG THú CHO TRẻ NHằM N
ÂNG CAO TIếT HọC làM QUEN VớI MÔI TRƯờNG XUNG
QUANH của lứa tuổi 5-6 tuổi

Ngời viết: Nguyễn Thị
Nga
Mai Dịch

Chức vụ : Giáo viên
Đơn vị
: Trờng Mầm non

Hà Nội, tháng 1/ 2011
1


I. đặT VấN Đề

I lý do chọn đề tài

Bác Hồ kính yêu đã nói :
Trẻ em nh búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học
hành là ngoan.
Giáo dục Mâm Non là ngành học mở đầu trong hệ thống
giáo dục quốc dân, chiếm vị trí quan trọng. trong giáo dục
Mầm non có nhiệm vụ dây xựng những cơ sở ban đầu, đặt
nền móng cho việc hình thành nhân cách con ngời. Trẻ em là
hạnh phúc của mọi gia đình, là tơng lai của cả dân tộc, viêc
bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ không phải chỉ là trách nhiệm của
mơi ngời và của toàn xă hội và của cả nhân loại
Đây là thời điểm mấu chốt và quan trọng nhất, thời điểm
này tất cả mọi việc đều bắt đầu:bắt đầu ăn, bắt đầu nói,
bắt đầu nghe, nhìn và vận động bằng đội chân, đôi tay của
mình.... tất cả những cử chỉ đó đều làm lên nhng thói
quen,kể cả thói xấu.Chính vì vậy chúng ta đã bớc sang thế kỷ
21 thế kỷ nền văn minh trí tuệ, của nền khoa học hiện đại.do
vậy con ngời cần phải nãng động sáng tạo để phù hợp với sự phát
triển của thời đại. Muốn đợc nh vậy ngay từ tuổi ấu thơ trẻ
MâmNon , Đặc biệt là trẻ 5- 6 tuổi đang ở nhũng bớc phát triển
mạnh về nhận thức , t duy ,về ngôn ngữ ,về tình cảm
.....những thế giới khách quan xung quanh thật bao la rộng lớn
,có biết bao điều mới lạ hấp dẫn , và còn có bao lạ lẫm khó
2


hiểu,trẻ tò mò muốn biết ,muốn đợc khám phá , cho nên giáo
dục mầm non dã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục thế hệ
trẻ . Trách nhiệm nặng lề và cao cả ấy tất cả thuộc về cô giáo
Mầm Non tạo nên nền tảng vững chắc , là trặng đờng khôn lớn
của trẻ . ở lứa tuổi này cái nảy sảy cái ung chính vì vậy sự
nhảy cảm và có trách nhiệm cao là yêu cầu không thể thiếu
trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ , cô giáo phải rất linh hoạt
nhạy bén kịp thời , có năng lực và có tính chủ động sáng tạo .
Vậy giáo dục có tầm quan trọng rất lớn đối với đời sống con
ngời nhất là ở tuổi Mầm non . ca dao xa có câu dạy con từ
thủa còn thơ câu ca dao ấy đã đi vào lòng ngời và không thể
nào quên . Mỗi chúng ta đều đợc lớn lên từ những tiếng du dịu


ngọt của bà của mẹ cất lên Cháu ơi cháu ở với bàhoặc con
ơi con ngủ cho ngon...Đã hoà vào hồn ta và du ta khôn lớn vì
vậy cho trẻ LQ với Môi trờng xung quanh mang lại nguồn biểu tợng vô cùng phong phú , đa dạng , xinh động , đầy hấp dẫn với
trẻ thơ , thế giới xung quanh xinh động là vậy , thích thú là
vậy , vì thế trẻ luôn có niềm khao khát khám phá , tìm hiểu về
chúng. Cho trẻ LQ với môi trờng xung quanh sẽ cung cấp cho trẻ
vốn hiểu biết những gì xung quanh mình , từ môi trờng tự
nhiên ( cỏ cây , hoa lá , chim uông , )đến môi trờng xã hội
( công việc của mỗi ngời trong xã hội , mối quan hệ của con ngời
với nhau ). và trẻ hiểu biết về chính bản thân mình , mặt
khác việc cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh trong trờng
mầm non đang gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất

3


- Là một giáo viên trờng mầm non Mai Dịch, tôi nhận thấy tiết
học LQMTXQ của trẻ đã đợc đầu t rất nhiều về cơ sở vật chất,
tích hợp nhiều để tăng hứng thú cho trẻ. Nhng đó là cha đủ với
trẻ mầm non khi mà trẻ luôn tò mò, thích khám phá cái mới.
Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: Những biện pháp tăng hứng
thú cho trẻ nhầm nâng cao tiết học Làm quen với môi trờng
xung quanh của lứa tuổi 5-6 tuổi.
II. Nội dung
1. Thực trạng:
I tình hình thực tế

1/ Tình trạng trớc khi thực hiện đề tài
a) thuận lợi :
Đợc sự quan tâm của Sở, Phòng GD - ĐT , nên giáo viên
thờng xuyên đợc bồi dỡng chuyên môn, năng cao tay nghề.
Bản thân luôn yêu nghề mến trẻ ,ham học hỏi nâng
cao chuyên môn . Tìm tòi và tự làm một số đồ dùng ,đồ
chơi để phục vụ tiết dạy vào hoạt động vui chơi của trẻ .
Lớp học rộng rãi, khang trang. Cơ sở vật chất luôn đợc
trang bị đầy đủ để phục vụ cho tiết học.
Trẻ ở gần trờng nên rất chăm đi lớp .
b ) Khó khăn :
Việc áp dụng CNTT vào tiết học LQMTXQ còn hạn chế.
Góc tự nhiên còn nghèo , số cây ít , đồ chơi ,đồ dùng
còn ít ...

4


Số trẻ ở lớp cha qua nhóm lớp nhà trẻ , trẻ đến lớp 4 -5
tuổi chiếm 80 % , khả năng trẻ tiếp thu chậm .
Vốn hiểu biết về môi trờng xã hội còn hạn chế .
Đồ dùng phục vụ tiết dạy còn nghèo nàn , đồ chơi của
trẻ cũng rất ít , thiếu những hình ảnh đẹp , sinh động
để trẻ quan sát .
2- Số liệu điều tra trớc khi thực hiện
Trớc khi thực hiện đề tài tôi đã có những tiết cho trẻ
làm quen với môi trờng xung quanh , tôi thấy vốn biểu tợng
về thế giới xung quanh của trẻ còn ít , đặc biệt trẻ rất rễ
nhầm lẫn , khi gọi tên các con vật , ví dụ nh : Tất cả các con
vật biết bay , trẻ đều gọi là chim mà không gọi đợc đó là
chim én hay chim bồ câu ... Mặt khác khẳ năng quan sát ,
phân loại của trẻ gặp rất nhiều khó khăn ,số liệu cụ thể
qua từng tiết dạy đợc tổng hợp trong bảng sau :
Bảng 1 : Kết quả tổng kết khả năng quan sát , So sánh
,phân loại vật mẫu của trẻ
( Tổng số trẻ là 40)
ST

Kỹ năng quan sát ,tìm ra

T

đặc điểm ,

1
2
3
4

khả năng so sánh , phân loại
Loại tốt
Loại khá
Loại TB
Loại yếu

5

Kết quả
Số lợng
Tỷ lệ %
20
10
10
0

50
25
25
0


Từ kết quả nh trên , tôi luôn băn khoăn suy nghĩ tìm
nhiều biện pháp để tiết dạy LQVMTXQ đạt hiệu quả
cao hơn . Từ đó nâng dần khả năng quan sát , so sánh và
phân loại cho trẻ , làm phong phú biểu tợng về môi trờng
xung quanh trong mỗi trẻ .
Dựa vào vốn kiến thức đã học và đợc bồi dỡng chuyên
môn , tôi đã tìm ra một số biện pháp sau :
2. Các biện pháp:

1/ Xây dựng cơ sở vật chất
Đồ dùng ,trực quan , đồ chơi phục vụ tiết học nh :
Bàn ,ghế ,bảng ,tranh , mô hình ,các từ gắn với mỗi hình
ảnh ,vật mẫu ... Cần phải đầy đủ cho cô và trẻ cùng hoạt
động .
Đồ dùng của trẻ cũng phải đẹp ,hấp dẫn ,phong phú
sinh động nhằm kích thích hứng thú ,tò mò lòng ham hiểu
biết của trẻ , tôi thờng sử dụng đồ thật , vật thật hoặc
hình ảnh động cho tiết học sinh học .
dựa vào yêu cầu thực tế dạy trẻ , tôi đề nghị với BGH
nhà trờng trang bị thêm thiết bị ,đồ dùng dạy học nh :
Bảng ,tranh ảnh ,lôtô ,và với mỗi tiết cần có đồ dùng để
phục vụ thật đầy đủ .
Với các bậc phụ huynh vận động họ mua thêm đồ
dùng , tranh ,truyện , đặc biệt là tranh ,sách , ảnh về các
6


con vật ,cây cối ,hoa lá ,quả ,... Su tầm những câu ca
dao , tục ngữ ,đồng dao để làm phong phú vốn hiểu biết
về môi trờng xung quanh của trẻ .
Với chính bản thân mình tôi tận dụng những nguyên
vật liệu có sẵn ở địa phơng nh : , vải vụn ,coọng rơm khô
, lá khô, hoa ép khô ,vỏ cây khô để làm tranh ảnh cho tiết
dạy . Su tầm các loại hạt , các loại vỏ trai ốc ,hến sò ... để
bổ xung gia đồ chơi của trẻ .
2/ Bổ xung đồ chơi
Đợc nhà trờng cấp cho tranh dạy môi trờng xung
quanh,lô tô các loại...Ngoài ra tôi còn tự làm đồ dùng phục
vụ tiết dạy,các loại tranh ảnh ,hình ảnh ,các con vật ,cây
cỏ , hoa lá ... Su tầm tranh có hình ảnh đẹp xử dụng trong
việc cho trẻ LQVMTXQ . Tận dụng các hình ảnh ở đốc lịch,
bìa ,hoạ báo ,ảnh cũ ... Vừa trang trí lớp vừa làm đồ dùng
đồ chơi .
Tôi tận dụng bìa cát tông có dây dạt thật sinh động
,hấp dẫn , gây hứng thú với trẻ. Sau đó để trẻ tự điều
khiển , để trẻ biết con vật này có chân hay có cánh , có
chân thì biết chạy có cánh thì biết bay .
Tôi để cho trẻ tự làm một sản phẩm nh tranh vẽ về các
con vật , cỏ cây ,hoa lá , hoạc các sản phẩm nặn những
đồ vật xung quanh trẻ ,các sản phẩm tạo hình ,tranh từ
những phế liệu , cô và trẻ cùng làm thể hiện vốn hiểu biết
phong phú của trẻ về MTXQ .
7


Tôi su tầm những bài thơ về môi trờng xung quanh
,sau đó dùng hình ảnh minh hoạ và có chữ viết đi cùng .
Vừa giúp trẻ củng cố hình ảnh vừa để trẻ rèn luyện ngôn
ngữ .Từ đó t duy của trẻ cũng phát triển .
Với những đồ dùng , đồ chơi đợc phát và tự làm khi tôi
đa vào sử dụng trong tiết dạy môi trờng xung quanh , tôi
thấy trẻ rất hào hứng , hứng thú học , trẻ hiểu biết nhiều
,quan sát rất tốt , tìm rất nhanh các vật mẫu cô đa ra , so
sánh và phân loại cũng rất rõ ràng , rành mạch , ngôn ngữ
rất phát triển , trẻ thuộc rất nhiều thơ ca dao ,tục ngữ
,đặc biệt là các câu đố về các con vật , các cây hoa ,các
loại quả ... T duy của trẻ cũng nhanh và chính xác hơn .
3 Xây dựng góc bé với thiên nhiên
Góc thiên nhiên là nơi dành cho các hoạt động chăm
sóc cây cối : Nhặt cỏ ,bắt sâu , tới nớc , ngoài ra còn là
nơi tìm đọc các loại sách về thiên nhiên , các tranh ảnh về
thế giới tự nhiên .
Tôi xây dựng góc thiên nhiên có các cây xanh nh: cây
vạn niên thanh , cây hoa hồng Dàn dây leo .
Tôi bố trí giá sách chủ yếu là sách vẽ con vật , cây
cối ,hoa lá , quả hạt Tranh ảnh vừa tầm với của trẻ để trẻ
có thể xem và đọc sách ( có que chỉ cho việc đọc sách )
Đọc sách theo từng chữ ,từng dòng , tôi sắp xếp các hộp
đựng vỏ cây khô hoa lá ép khô , các loại hạt Có ngắn
nhãn mác và hình ảnh rõ ràng để trẻ rễ nhận thấy , trẻ đợc
8


chơi và làm đợc những sản phẩm từ những dồ chơi ấy .
ngoài ra tôi cũng dùng vỏ hến , ốc trai ,sò vỏ trứng vệ
sinh sạch sẽ vừa làm đồ dùng ,đồ chơi phong phú vừa rẻ
tiền vừa rễ kiếm
Các tranh , lô tô đều đợc phân loại để ở giá vừa rê lấy
, rễ tìm .
Ví dụ : Tôi phân loai lô tô :
_ Lô tô con vật xếp vào một ô .
- Lô tô các loại quả xếp vào một ô
Đối với tranh đều có chữ cái tơng ứng ở dới cũng đợc
phân loại xếp gọn gàng và rễ kiếm .
4 Làm giầu vốn hiểu biết về môi trờng xung
quanh
Biểu tợng về thế giới sung quanh , đa đến với trẻ qua
nhiều hình thức :
Câu đố ,bài hát , ca dao ,tục ngữ ,đồng dao ,tranh
ảnh ,đồ vật ,vật thật Giúp trẻ không bị nhàm chán ,lại rễ
tiếp thu để trẻ ghi nhớ và chính xác hoá thành biểu tợng
của mình .
Ví dụ : Cho trẻ làm quen với con cua :
Con gì tám cẳng hai càng.
Đầu thì không có bò ngang cả đời
Trẻ đoán ngay đợc đó là con cua ,. Nhng trong đầu trẻ
biểu tợng về con cua đợc chính sác là con cua có hai càng
to ,có tám chân này ,lại bò ngang nữa .
9


Cho trẻ làm quen với con cá ,ttôi dùng câu đố .
Con gì có vẩy có vây
Không đi trên cạn mà đi dới hồ
Trẻ trả lời đó là con cá .Nhng trẻ lại biết thêm con cá có
đặc điểm cụ thể , có vây có đuôi , vẩy ,môi trờng sống
của chúng
Từ đó trẻ có thể so sánh xem con cá và con cua có
đặc điểm gì giống nhau ,có đặc điểm gì khác nhau ?
Sau đó trẻ có thể phân nhóm .
Ngoái ra tôi còn dùng cách khác để vào bài cung cấp
biểu tợng thế giới sung quanh cho trẻ , qua hình ảnh mô
hình ,con vật thật
5 / Rèn trẻ thông qua tiết dạy
Vì cho tẻ LQVMTXQ , nên trong mỗi tiết với mỗi mẫu vật
,hay tranh ảnh , tôi đều cho tẻ quan sát kỹ , cho tẻ đa ra
nhiều ý kiến nhận xét để tìm ra đầy đủ và chính xác
đặc điểm vật mẫu .
Ví dụ : Làm quen với con cua , trẻ đã tìm đợc đặc
điểm của con cua có hai càng to ,tám chân Sau đó
đặt câu hỏi gợi mở các con có biết con cua nó đi nh thế
nào không ? Trẻ trả lời đợc là con cua bò ngang , tôi dùng
que chỉ rõ , cua có mai cua ,yếm cua cứng để bảo vệ cơ
thể chúng.
Nh vậy không những trẻ biết đợc cua có những đặc
điểm gì mà trẻ còn biết môi trờng sống của chúng ,cách
10


vận động ,(Đi nh thế nào ? ) các bộ phận cơ thể ra sao .
Nắm rõ đặc điểm trẻ quan sát rễ hơn , từ đó so sánh rất
rõ ràng và phân loại cũng rất tốt .
Trong tiết dạy môi trờng xung quanh tôi lồng ghép
thích hợp các môn khác nh : Toán , âm nnhạc , tạo hình
,văn học để trẻ thêm hứng thú , ghi nhớ tốt hơn , hiểu
vấn đề sâu và rộng hơn .
Ví dụ : Trong tiết dạy làm quen với động vật sống dới nớc .
Tôi cho trẻ thi đố vui hai đội ra câu đố cho nhau
và giải câu đố đội bạn .
Nhà hình xoăn, nằm ở dớc ao
Chỉ có một cửa ra vào mà thôi
Mang nhà đi khắp mọi nơi
Không đi đóng cửa nghỉ ngơi một mình .
( con ốc )
Con gì đầu bẹp .
Hai ngạnh hai bên
Râu ngắn vểnh lên
Mình trơn bóng nhỡn
( con cá trê)
Nh vậy trẻ đợc câu đố rất vui vẻ hào hứng , kích thích
t duy , làm phong phú vốn từ và ngôn ngữ mạch lạc . . Trong
tiết dạy tôi cũng lồng ghép toán sơ đẳng , LQ với con
cua ,cô và trẻ cùng đếm số chân cua .
11


Tôi đa âm nhạc xen kẽ giữa các phần chuyển tiếp
trong tiết dạy để tiết dạy thêm hào hứng ,sôi động .
Trong tiết dạy tôi cũng kích thích khẳ năng sáng tạo
nghệ thuật của trẻ bằng cách gắn hoặc dán để hoàn thiện
bức tranh .
Tôi thờng tổ chức các trò chơi trong tiết học .Các trò
chơi động ,trò chơi tĩnh đan xen nhau để tạo hứng thú ,
tiết dạy vui tơi , trẻ thêm phần hoạt bát nhanh nhẹn .
Với mỗi hình ảnh cho trẻ làm quen đều có từ tơng ứng
ở dới để rễ nhận biết đợc chữ cái mình đã học .
6 / Nâng cao kỹ năng quan sát , so sánh và phân
loại ở trẻ
Biết đợc kỹ năng và nghệ thuật dậy trẻ làm quen với
MTXQ cũng cha thạt sáng tạo , nên bản thân tôi kắc phục

bằng cách : Thờng xuyên học tập bạn bề đồng nghiệp ,
luyện tập giọng nói sao cho thật chuyền cảm , tác phong
dạy sao cho nhẹ nhàng , linh hoạt .
Về kiến thức phải nắm vững phơng pháp dạy , cung
cấp cho trẻ kiến thức dù đơn giản nhng cũng phải thật
chính xác .
Tận dụng mọi thời gian để tự rèn luyện mình ,dù ở lớp
hay ở nhà .
Sử dụng bộ tranh cho trẻ LQVMTXQ ,theo nội dung từng
bài ,theo đúng chơng trình .

12


Luôn năng nghe ,tiếp thu ý kiến nhận xét ,của BGH
sau mỗi tiết dạy , để từ đó phát huy những mặt tốt ,khắc
phục những hạn chế .
+ Về cách tiến hành :
Với mỗi bái tuỳ thuộc vào đối tợng cho trẻ làm quen , tôi
tìm những cách vào bài khác nhau để gây sự chú ý , tò
mò của tẻ . có thể dùng câu đố ,bài hát Đê trẻ nhận biết
đối tợng bằng tranh ảnh và đồ vật , vật thật và mô hình .
Với mỗi đối tợng trẻ đợc làm quen , trẻ đợc quan sát thật
kỹ , trẻ biết đa ra ý kiến nhận xét của mình , cùng với đó
là câu hỏi gợi mở của cô , cứ mỗi lần làm quen nh vậy tôi
lồng ghép nội dung giáo dục vào bài . Trẻ không những hiếu
về vật đó mà còn có cách ứng xử , hành động với chúng .
Sau khi trẻ đợc làm quen 3 4 đối tợng( trong 1bài ) tôi
cho trẻ so sánh 2đối tợng một , để trẻ có thể rễ ràng hoàn
thành nhiẹm vụ phân loại trong các trò chơi
Tổ chức các trò chơi trong mỗi tiết đạt , tôi tổ chức
đan xen trò chơi động với trò chơi tĩnh , làm cho không
khí tiết dạy vui tơi hào hứng và hiệu quả .
Trong các tiêt học khác tôi cũng lồng ghép kiến thức
môi trờng sung quanh để củng cố vốn hiểu biết về biểu tợng đã có của trẻ
Ví dụ : Tron tiết làm quen với chữ cái I ,T , C

13


Cô đa tranh hình con voi Cô và trẻ cùng đàm thoại
về con voi để trẻ biết đợc hình dạng ,môi trờng sống ,
thức ăn và cách vận động của nó
Trong hoạt động khác của trẻ , tôi có thể cung cấp kiến
thức cũ , tận dụng mọi lúc ,mọi nơi để giáo dục trẻ .
Trong hoạt động góc , trẻ đợc chơi ở góc thiên nhien .
trẻ tới cây , nhặt lá , bắt sau ,xem sách về môi trờng xung
quanh . đặc biệt trẻ đợc chơi nhiều đồ vật thật , khi đợc
hoạt động nhiều với đồ vật thật , trẻ đợc nhìn ,sờ ,nắn
,ngửi , Từ đó có hình ảnh chọn vẹn về những gì sung
quanh tẻ , khỗng thế mà tôi còn phát huy tính sáng tạo của
trẻ bằng cách cho tẻ làm tranh từ nguyên liệu thiên nhiên nh :
Hoa , lá ép khô , vỏ cây ,coọng rơm , vỏ thuỷ sản
Qua các buổi dạo chơi ,thăm quan , hoạt động ngoài
trời , dã nngoại khi trẻ quan sát tôi hớng trẻ sử dụng mọi
giác quan để trẻ có thể chỉ ra chọn vẹn đối tợng đó .
Ví dụ : Cô và trẻ quan sát cây hoa hồng , hớng trẻ nhận
biết màu sắc cánh hoa . Cho trẻ sờ cánh hoa thấy mịn và
nhẵn , các mép của lá có răng ca . Đa hoa nên ngửi có mùi
thơm .
Trẻ đợc quan sát kỹ , có đợc đầy đủ các đặc điểm
của đối tợng nên trẻ so sánh rất tốt và phân loại rất nhanh .
Dạo chơi thăm quan hoạt động ngoài trời , không
những để trẻ khám phá thế giới sung quanh mình mà tôi
còn giáo dục tình yêu thiên nhiên , ý thức bảo vệ môi tr14


ờng . tôi cũng luôn chú ý kiến thức xã hội với trẻ về công việc
của mỗi ngời , về mói quan hệ giữa con ngời với nhau ,
đặc biệt là giáo dục ATGT với trẻ tạo cho trẻ thói quen và ý
thức khi tham gia giao thông . Với trẻ mặc dù kiến thức rất
đơn giản . Đi trên đờng không chạy , không lô đùa , đi bên
tay phải , hoạc là nhìn những tín hiệu giao thông .
7 / Kết hợp giữa phụ huynh và cô giáo ..
Đối với trẻ mầm non dễ nhớ lại dễ quên , nếu không đợc
luyện tập thờng xuyên thì sau ngày nghỉ xẽ quên lời cô dạy
Vì thế tôi thờng xuyên chao đổi với phụ huynh vào
giờ đón trả trẻ để hiểu đợc tính cách trẻ và để phụ huynh
luyện them cho trẻ .
Cháu A , cháu B rất thích đọc câu đố cho bố mẹ
nghe .
Cháu C ,cháu D rất hay hỏi về những gì lạ sung
quanh .
Động viên các cháu không chỉ biết bảo vệ môi trờng
sung quanh mà còn giữ gìn ,giúp đỡ cha mẹ những công
việc vệ sinh nhỏ .
Trao đổi với phụ huynh mua cho trẻ những quển tranh
về con vật ,cây cỏ phù hợp với lứa tuổi . trẻ đợc làm quen
với hình ảnh , với chữ viết .
Việc kết hợp giữa gia đình và cô giáo là không thể
thiếu đợc , giúp trẻ luỵên tập nhiều hơn , từ đó trẻ có đợc
vốn kiến thức về thiên nhiên , về xã hội phong phú và đa
15


dạng hơn,Vì trẻ ở môi trờng là nông thôn , nên ở nhà trẻ đợc
tiếp xúc với nhiều thiên nhiên , cỏ cây hoa lá rất nhiều , đợc
bố mẹ thờng xuyên cung cấp và củng cố những gì đã có
thì hiệu quả việc cho trẻ làm quen với môi trờng sung
quanh là rất cao .
3. Kết quả:

Bảng 2 : Kết quả đạt đợc

ST

Phân loại

T
1
2

Loại tốt
Loại khá

Đầu năm
Số lợng Tỷ lệ %
25
15

66.7
33.3

Cuối năm
Số lợng Tỷ lệ
35
5

%
88
12

Với trẻ có tiến bộ rõ rệt trong từng tiết dạy .
Trẻ có kỹ năng quan sát , so sánh ,phân loại tốt , hiểu
biết rộng về tự nhiên cũng nh về xã hội .
Đặc biệt trong hội thi bé làm quen ATGT và giáo dục bảo
vệ môi trờng các cháu lớp tôi thể hiện rất tốt về kiến thức
ATGT cũng rất tốt và có ý thức bảo vệ môi trờng . Đợc ban
giám khảo đánh giá rất cao .
kết quả đánh giá của trẻ
Đợc biểu hiện qua bảng sau :
Bảng 3 : Kết quả đạt đợc của trẻ
16


T

Kỹ năng

Đầu năm

T

quan

Số l-

Tỷ lệ

sát ,so

ợng

%

Cuối năm
Số lợng

Tỷ

Tăng
Số lợng Tỷ lệ

lệ

sánh

%

%

,phân
1
2

loại
Loại tốt
Loại khá

25
15

66.7
33.3

35
5

88
12

25
15

24
16

Đối tợng phụ huynh :
Các bậc phụ huynh đã nhận thức rõ đợc tầm quan trọng của
việc dạy trẻ làm quen với môi trờng xung quanh , tạo điều kiện
cùng công tác với cô giáo để đợc làm quen với môi trờng xung
quanh của trẻ đạt hiệu quả cao nhất , đó cũng đã góp phần
nâng cao chất lợng môn cho trẻ làm quen với môi trờng xung
quanh .
Bài học kinh nghiệm
- Giáo viên thực sự yêu nghề mến trẻ , có năng lực s phạm ,
nắm chắc chuyên môn .
- Có sự hiểu biết về kỹ năng dạy trẻ làm quen với môi trờng sung quanh .
- Có sự sáng tạo trong mỗi tiết dạy , luôn có sự đổi mới
trong phơng pháp dạy trẻ
- Thờng xuyên rèn luyện bản thân ,kỹ năng dạy , thao
tác ,rèn luyện giọng nói
- Đồ dùng dạy trẻ phong phú sáng tạo hấp dẫn với trẻ .
- Làm tót công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh .
17


- Luôn tạo đợc môi trờng học mà chơi ,chơi mà làm .
- Chú ý rèn trẻ ít nói , chậm hiểu có phơng pháp hớng
dânn xcụ thể .
- Động viên kịp thời và giúp trẻ tập luỵen thờng xuyên .
- Tạo điều kiện tốt để trẻ có khả năng t duy , phát triển
tốt . dựa vào hội thi Bé làm quen ATGTvà giáo dục BVMT
Trên đây là một số biện pháp , kinh nghiệm mà tôi đã
thực nghiẹm để Nâng cao chất lợng cho trẻ làm quen với môi
trờng sung quanh cho trẻ 5 6 tuổi , để nâng cao kỹ năng
quan sát , so sánh phân loại ở trẻ khi đợc làm quen với môi trờng
xung quanh . Bản thân rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của
quý ban và các đồng nghiệp để những giờ dạy môi trờng xung
quanh đạt kết quả cao
III. Kết luận:
Đem lại hứng thú cho trẻ, để trẻ học và tiếp thu nhanh hơn,
là một nhiệm vụ đòi hỏi phải có sự đầu t về thời gian, về công
sức và cả tâm huyết của những cô giáo cũng nh là phụ huynh.
Tôi mong rằng, với một chút sáng kiến, tôi có thể đem lại
tiết học LQVMTXQ của trẻ phong phú và hay hơn
Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2011
Ngời viết

Nguyễn Thị
Nga

18


19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×