Tải bản đầy đủ

Bai 1 banh chung banh giay

Tiết 2 - Đọc thêm
Văn bản BÁNH

07/10/18

CHƯNG, BÁNH GIẦY

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


I. Tìm hiểu chung:
1. Tóm tắt:
- Nhân lúc về già, vua Hùng Vương thứ 7 trong
ngày lễ Tiên vương có ý định chọn người nối
ngôi.

07/10/18

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG1. Tóm tắt:
- Các lang cố ý làm vừa lòng vua bằng những
mâm cỗ thật đầy, thật hậu.

07/10/18

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


1. Tóm tắt:
- Riêng Lang Liêu được thần mách bảo dùng hai
loại bánh dâng lễ Tiên Vương.

07/10/18

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


1. Tóm tắt:
- Vua Hùng chọn bánh để lễ Tiên Vương và tế
trời đất, nhường ngôi báu cho chàng.

07/10/18

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


1. Tóm tắt:
- Từ đời Vua Hùng thứ 7, nước ta có tục lệ làm
bánh chưng, bánh giầy trong các dịp lễ tết.

07/10/18

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


2. Bố cục:
Gồm 3 phần
- P1: Từ đầu -> chứng giám: Vua Hùng chọn
người nối ngôi.


- P2: Tiếp -> hình tròn: cuộc đua tài dâng lễ vật
giữa các lang.
- P3: Còn lại: Kết quả cuộc thi tài.

07/10/18

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


II. Đọc – hiểu văn bản:
1. Vua Hùng chọn người nối ngôi.
- Hoàn cảnh:
+ Giặc ngoài đã dẹp yên.
+ Vua muốn nhân dân được no ấm.
+ Nhà vua đã già.
- Ý định: phải nối được chí vua, không nhất
thiết là con trưởng.

07/10/18

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


II. Đọc – hiểu văn bản:
1. Vua Hùng chọn người nối ngôi
- Thời điểm: nhân ngày lễ Tiên Vương
- Cách thức: Dâng lễ vật cúng Tiên Vương.
=> Vua Hùng Vương thứ 7 chú trọng, đề cao tài
trí của các con cho dù đó là con thứ.

07/10/18

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


2. Cuộc đua tài dâng lễ vật:
- Lang Liêu: được
- Các Lang: họ chỉ
biết đua nhau làm cỗ > thần báo mộng, làm
ra hai loại bánh: bánh
thật hậu, thật ngon.
< chưng, bánh giầy.

07/10/18

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


3. Kết quả cuộc thi tài:
- Bánh chưng và bánh giầy của Lang Liêu được
chọn làm lễ vật tế trời và cúng Tiên Vương.

07/10/18

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


Giá trị ý nghĩa :
Giải thích nguồn gốc bánh chưng ,
bánh giầy. Phản ánh thành tựu văn
minh
nông nghiệp ở buổi đầu dựng nước
với thái độ đề cao lao động ,
đề cao nghề nông.
Thể hiện sự thờ kính Trời, Đất,
tổ tiên của nhân dân ta

07/10/18

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG


Chào Tạm Biệt

07/10/18

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×