Tải bản đầy đủ

skkn Một số biện pháp giúp trẻ 24 – 36 tháng tuổi phát triển thể chất

1. Mở đầu
- Lý do chọn đề tài:
Trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là chủ nhân tương lai của đất nước,
là người kế tục sự nghiệp của cha anh, gánh vác mọi công việc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Và giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, mọi
trẻ em sinh ra đều có quyền được chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng một cách toàn diện về
mọi mặt: Đức, Trí, Thể, Mỹ. Trong các mặt giáo dục trên thì giáo dục thể chất cho trẻ
mầm non là nhiệm vụ quan trọng, vì sức khỏe là vốn quý giá đối với con người, đặc biệt
đối với trẻ mầm non. [1]
Mục tiêu của giáo dục Mầm non là giúp trẻ phát triển toàn diện theo 5 lĩnh vực về
thể chất, tình cảm, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của
nhân cách, chuẩn bị tiền đề vững chắc cho trẻ vào lớp một.
Trong trường Mầm non chương trình giáo dục Nhà trẻ ( 24 – 36 tháng tuổi) nhằm
giúp trẻ phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – xã hội
và thẫm mĩ. Cùng với các hoạt động khác, giáo dục phát triển thể chất cho trẻ Nhà trẻ
nhằm đáp ứng mục tiêu tăng cường và bảo vệ sức khỏe cho trẻ, giúp trẻ có cân nặng,
chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi; thích nghi với chế độ sinh hoạt ở nhà trẻ;
Có một số thói quen tốt trong ăn uống, vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe và an toàn;
thực hiện một số vận động cơ bản theo độ tuổi. Bước đầu biết phối hợp vận động cùng
trẻ khác, phấn khởi và hào hứng vận động ; Có một số tố chất vận động ban đầu( nhanh
nhẹn, khéo léo, thăng bằng cơ thể…), có khả năng phối hợp khóe léo cử động bàn tay,

ngón tay. Và có khả năng làm được một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ và vệ sinh cá
nhân.
Giáo dục phát triển thể chất trong trường Mầm non còn giúp cho trẻ bước đầu
nhận thức được sự cần thiết của việc phát triển thể chất để rèn luyện sức khỏe giúp cho
cơ thể luôn khỏe mạnh. Qua đó trẻ sẽ trở nên tự tin mạnh dạn hơn, dễ dàng giao lưu với
cô và các bạn và phát huy tính tích cực của trẻ trong các hoạt động mà cô tổ chức. Ngoài
ra, giáo dục phát triển thể chất còn góp phần giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non: Việc
thực hiện các bài tập vận động góp phần tích cực vào giáo dục nhận thức ( tăng cường
hiểu biết; làm phong phú biểu tượng về bài tập vận động, các bộ phận trên cơ thể và tác
dụng của bài tập vận động đến chúng; yêu cầu luyện tập…), giáo dục phát triển tình cảm
và kĩ năng xã hội( tình cảm, thái độ phù hợp với việc luyện tập vận động; có kĩ năng
thực hiện các yêu cầu về vệ sinh các nhân, môi trường và dụng cụ luyện tập; hình thành
các phẩm chất nhân cách cần thiết của người lao động, giáo dục phát triển thẩm mĩ
( nhận thức đúng về cái đẹp trong trang phục luyện tập, các động tác vận động; có mong
ước được tạo ra cái đẹp trong luyện tập vận động…) và giáo dục lao động cho trẻ mầm
non (tham gia chuẩn bị địa bàn, các dụng cụ luyện tập; cất đặt đồ dùng, dụng cụ luyện
tập đúng chỗ, đúng quy định; biết quý trọng sức lao động của người khác…) [2]
- Ở mục 1: Đoạn “Trẻ em là... bảo vệ Tổ Quốc” do tôi tự viết ra; đoạn tiếp theo: “ Giáo dục mầm non...đối với trẻ mầm
non” tham khảo nguyên văn từ TLTK số 1.
- Đoạn “ Giáo dục phát triển thể chất... ngoài ra” do tác giả tự viết ra; đoạn tiếp theo: “ Góp phần giáo dục...của người
khác” tham khảo nguyên văn từ TLTK số 2

1


Trong thực tế, việc tổ chức các hoạt động giúp trẻ Nhà trẻ phát triển các kĩ năng
vận động nhằm phát triển thể chất theo hình thức hiện hành cũng đã mang lại hiệu quả
tới sự phát triển toàn diện của trẻ. Song chất lượng đạt chưa cao, giáo viên dạy còn
mang tính hình thức, máy móc, dập khuôn theo các bài tập cũ, không có sự sáng tạo,
chưa thõa mãn được nhu cầu phát triển vận động của trẻ. Từ những lý do trên bản thân
tôi đã nhận thức được vai trò quan trọng của bộ môn vì thế tôi đi sâu nghiên cứu, tìm
tòi, học hỏi đồng nghiệp và qua tài liệu, tạp chí giáo dục mầm non, để giúp tất cả học
sinh trong lớp mình phát huy hết khả năng vận động của mình, tôi đã quyết định chọn đề
tài: “ Một số biện pháp giúp trẻ 24 – 36 tháng tuổi phát triển thể chất” làm đề tài
nghiên cứu trong năm học 2017 – 2018.
- Mục đích nghiên cứu.
Giáo dục phát triển thể chất nhằm giúp trẻ khỏe mạnh và có kĩ năng vận động
trong các hoạt động hằng ngày. Các bài tập luyện ngoài vai trò phát triển khả năng vận
động còn giúp phát triển các tố chất nhanh nhẹn, sức mạnh của cơ bắp, sự khéo kéo và
dẻo dai cũng như khả năng giữ thăng bằng của cơ thể trong quá trình vận động [3]. Biết


được tầm quan trọng đó, là một giáo viên tôi cần phải coi trọng việc tạo ra môi trường
giáo dục trẻ bằng những hoạt động thiết thực, nhằm phát triển một cách toàn diện trên
tất cả các lĩnh vực: Trí tuệ - Đạo đức – Thẩm mỹ - Thể lực. Từ đó, giúp trẻ hoàn thiện
nhân cách, ngôn ngữ, tư duy, phát triển các kỹ năng thực hành, giao tiếp và ứng xử ở trẻ
nhỏ.
Đề tài này giúp đánh giá thực trạng, tìm ra một số biện pháp thực hiện nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục đối với việc giáo dục thể chất của trẻ Nhà trẻ ( 24 – 36) tháng
tuổi, ở trường Mầm non Quảng Trung.
- Đối tượng nghiên cứu
Đề tài sẽ nghiên cứu: “Một số biện pháp giúp trẻ 24 – 36 tháng tuổi phát triển thể
chất”
- Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu tài liệu;
Phương pháp điều tra khảo sát thực tế trên trẻ;
Phương pháp quan sát hoạt động trên trẻ;
Phương pháp trao đổi với đồng nghiệp;
Phương pháp thực hành sư phạm.
2. Nội dung:
2.1. Cơ sở lý luận
Nghị quyết Trung ương II đã khẳng định “ Giáo dục và đào tạo là quốc sách
hàng đầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới mạnh mẽ,
xã hội đang có nhiều bước đổi mới trên mọi phương diện, đáng kể nhất là việc đổi mới
căn bản toàn diện của giáo dục ở tất cả các bậc học. Chính vì vậy, giáo dục mầm non
cũng luôn luôn đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục –
nuôi dưỡng trẻ, đảm bảo đáp ứng được với yêu cầu phát triển của xã hội.
- Đoạn: “Giáo dục phát triển thể chất……. trong quá trình vận động”, tôi tham khảo nguyên văn từ TLTK số 3.

2


Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, công cuộc xây dựng quê
hương đổi mới từng ngày, vì vậy, tri thức giảng dạy ở trong nhà trường phải là những
kiến thức cơ bản, nhưng mang tích chất hiện đại, sát thực tiễn, dùng làm chìa khóa để
mở cánh cửa khoa học, là cái vốn mà thế hệ trẻ có thể vận dụng vào cuộc sống tiếp tục
học lên, tự bồi dưỡng và tiếp thu các quá trình đào tạo tiếp theo trong suốt cuôc đời .
Vậy, việc trang bị những kiến thức phổ thông cho trẻ là một việc làm vô cùng quan
trọng nhằm góp phần xây dựng đất nước phồn vinh. Cũng vì thế việc chăm sóc, giáo
dục trẻ ngay còn nhỏ là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, nhằm hình thành
và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ sau này.
Trong quá trình giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, các nhiệm vụ giáo dục thể
chất được hoàn thành bằng các hình thức khác nhau. Hình thức giáo dục thể chất ở
trường mầm non là sự tổng hợp giáo dục về những hoạt động vận động nhiều dạng của
trẻ, mà cơ bản là tính tích cực vận động của trẻ. Sự tổng hợp những hình thức đó tạo nên
một chế độ vận động nhất định, cần thiết cho sự phát triển đầy đủ về thể chất và củng cố
sức khỏe cho trẻ. Ở trường mầm non sử dụng hình thức giáo dục thể chất qua các tiết
học thể dục buổi sáng, hoạt động có chủ đích hay cả ở những hoạt động góc,hoạt động
ngoài trời... Từ đó, sẽ giúp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ, đặc biệt là trẻ
Nhà trẻ (24 – 36) tháng tuổi.
Thể dục sáng và các tiết thể dục được tiến hành với tất cả các độ tuổi, nhưng trong
các hình thức đó đòi học giáo viên phải chọn lọc những bài tập vận động và phương
pháp tiến hành với từng độ tuổi nhất định. Ngoài ra giáo viên cần chú ý hướng đến việc
giáo dục trí tuệ, cảm xúc, điều khiển hành vi vận động ở trẻ, giúp trẻ hiểu được ý nghĩa
của nhiệm vụ do giáo viên đề ra và tích cực vượt qua khó khăn xuất hiện trong hoạt
động của mình.
Với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ thông tin cũng đã ảnh hưởng một phần
không nhỏ đến thế hệ trẻ thơ. Cha mẹ quá bận rộn nên không có thời gian chơi đùa cùng
trẻ và cũng không muốn thả con chơi tự do sợ không an toàn về mọi mặt nên đã giao
phó con cho công nghệ thông tin (như: điện thoại, laptop, ipas…) mà không nghĩ đến
những nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ khi tiếp xúc sớm với Internet và thiết bị công nghệ
như: Cha mẹ không kiểm soát được trẻ chơi gì trên máy, nguy cơ trẻ tiếp xúc với
internet không lành mạnh. Mạng internet cũng không có công cụ quản lý thời gian chơi
của trẻ gây ảnh hưởng sức khỏe, mắt và tâm lý. Nguy cơ trẻ tiếp xúc với game bạo lực,
dẫn đến nghiện máy tính, bỏ bê mọi việc, không quan tâm đến mọi vật, mọi người xung
quanh. Trẻ dễ bị trầm cảm, béo phì vì phụ thuộc vào công nghệ, và dẫn đến hệ lụy
không vâng lời người lớn. Do đó, đa số trẻ nhỏ chậm phát triên về mọi mặt: chậm nói,
ngại giao tiếp với mọi người xung quanh, nóng nảy, khó tính và có những hành vi bạo
lực khi chơi cùng bạn bè, mọi người xung quanh, hơn nữa trẻ cũng lười vận động, ngại
di chuyển… Vì thế, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và phát triển thể chất nói
riêng là một trong những nội dung giáo dục quan trọng của nhà trường nhằm đào tạo thế
hệ trẻ Việt Nam không những cường tráng về thể chất, mà còn phát triển trí tuệ, phong
phú về tinh thần và trong sáng về đạo đức, tạo tiền đề tốt để trẻ bước vào ngưỡng cửa
của trường tiểu học.
2.2. Thực trạng của vấn đề
3


2.2.1. Thuận lợi:
Năm học 2014 – 2015 trường Mầm Non Quảng Trung được công nhận trường
đạt chuẩn Quốc Gia mức độ I nên luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp
lãnh đạo, chính quyền địa phương và được sự chỉ đạo sát sao của phòng GD & ĐT nên
cơ sở vật chất tương đối đầy đủ để phục vụ cho việc dạy và học. Cảnh quan nhà trường
thoáng mát, có sân chơi rộng cùng với nhiều đồ chơi vận động ngoài trời, góp phần rất
lớn cho trẻ vận động trong giờ hoạt động ngoài trời, từ đó giúp trẻ hứng thú hơn trong
mỗi giờ học, tạo cảm giác thoải mãi, vui vẻ khi chơi trò chơi vận động.
Được Ban giám hiệu nhà trường quan tâm giúp đỡ về mọi mặt, đi sâu, đi sát uốn
nắn về nội dung, phương pháp chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Nhà trường luôn tạo
điều kiện giúp đỡ tôi trong công tác giảng dạy. Tài liệu về giáo dục mầm non luôn được
cập nhập kịp thời, được tham gia đầy đủ các lớp học bồi dưỡng do phòng GD&ĐT,
trường tổ chức, đồng thời bản thân cũng được đến các trường bạn như: Trường MN
Quảng Bình; Trường MN Quảng Khê... để học hỏi đồng nghiệp.
Bản thân là người trực tiếp xây dựng kế hoạch chuyên môn cho lớp mình phụ
trách, nên tôi nắm bắt được tình hình học tập, đặc điểm phát triển của từng trẻ để từ đó
lên kế hoạch sao cho phù hợp nhất đối với sự phát triển của trẻ ở lớp mình. Tôi luôn tự
tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tự làm đồ dùng đồ chơi
để phục vụ cho tiết dạy của mình thêm phong phú và đa dạng.
Đối với trẻ tuy là năm đầu tiên đến trường mầm non và ở độ tuổi còn nhỏ nhưng
đa phần trẻ ngoan, biết nghe lời cô giáo.
Được sự quan tâm giúp đỡ của phụ huynh trong việc phối hợp chăm sóc, giáo
dục trẻ nên đưa trẻ đi học đều đặn ( trung bình 95% học sinh đi học chuyên cần).
2.2.2. Khó khăn:
Cơ sở vật chất của nhà trường như: Chưa có khu vận động ngoài trời cho trẻ;
Đồ dùng dạy học còn hạn chế đa số là đồ dùng từ nguyên vật liệu có sắn nên đôi khi bất
tiện trong quá trình sử dụng.
Việc sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ở khu vực vận động trong lớp cho trẻ hoạt động ở
một số nhóm lớp còn thiếu tính khoa học, mang tính chắp vá. Đồ dùng đồ chơi còn hạn
chế, chưa đẹp không thu hút trẻ.
Các bậc phụ huynh chưa thật sự hiểu và quan tâm đến việc học tập của con, em
mình, hơn nữa đa số trẻ ở nhà với ông bà ( bố mẹ đi làm ăn xa) ảnh hưởng rất lớn đến
tâm lí của trẻ, trẻ được bao bọc quá kĩ nên ít được vận động, làm ảnh hưởng không nhỏ
đến việc giáo viên hướng dẫn trẻ thực hiện các bài tập vận động nói rieeng và các hoạt
động học ở trường mầm non nói chung
Số trẻ trong lớp chưa đồng đều về chất lượng, nhiều cháu còn nhút nhát trẻ vẫn
chưa tích cực và chủ động trong học tập và vui chơi. Trẻ thiếu tự tin khi tự mình vận
động, khi trên lớp tổ chức hoạt động vui chơi trẻ rất hay có tâm lý chờ đợi cô hướng
dẫn, chưa được mạnh dạn trong thực hiện theo khả năng và ý thích của mình.
Thời gian tổ chức chơi vận động còn hạn hẹp vì trò chơi không thể diễn ra trong
suốt cả một hoạt động của trẻ mà còn chủ yếu được lồng ghép tích hợp vào các hoạt
động mà thôi
4


Năm học 2017 – 2018 được nhà trường phân công phụ trách lớp Nhà trẻ (24
– 36) tháng tuổi với tổng số trẻ 26, trong đó có 16 trẻ nam và 10 trẻ nữa ( không có trẻ
khuyết tật), nên ngay từ đầu năm học, để bắt đầu việc lập kế hoạch giáo dục trẻ nói
chung và bộ môn “Giáo dục phát triển thể chất” nói riêng tôi đã tìm hiểu thực trạng của
trẻ về việc tiếp thu môn học này như thế nào và từ đó có biện pháp hướng dẫn trẻ. Qua
khảo sát tôi đã thấy được kết quả như sau:
Chưa
Đạt
đạt
Tổn
T Xếp loại kỹ năng vận g số Tốt
Khá
T.bình
trẻ
T động
Tỷ
Tỷ
Tỷ
Tỷ
Số
Số
Số
Số
lệ
lệ
lệ
lệ
trẻ
trẻ
trẻ
trẻ
%
%
%
%
1

Kỹ năng tập luyện các 26
động tác phát triển các
nhóm cơ và hô hấp

3

11,
5

4

15,
4

9

34,
6

10

38,5

2

Kỹ năng tập
luyện các vận
động cơ bản
và phát triển
tố chất vận
động ban đầu.

Đi
và 26
chạy.

2

7,6

4

15,
4

10

38,
5

10

38,5

Bò,
trườn
trèo

26

3

11,
5

3

11,
5

10

38,
5

10

38,5

Tung,
ném, bắt

26

2

7,6

2

7,6

10

38,
5

12

46,3

3

Kỹ năng tập luyện các cử 26
động của bàn tay, ngón
tay và phối hợp tay – mắt

4

15,
4

7

26,
9

10

38,
5

5

19,2

4

Biết thể hiện một số nhu 26
cầu tự phục vụ

3

11,
5

3

11,
5

10

38,
5

10

38,5

Hơn nữa:
Trẻ không tập trung chú ý trong giờ học.
Trẻ nhút nhát, ít trao đổi, giao tiếp với bạn và cô giáo.
Trẻ không thực sự hứng thú trong giờ học.
Từ thực trạng đó tôi đã tìm ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những thực trạng trên đó là:
Chưa có đồ dùng dạy học cần thiết và hợp lí cho bộ môn vận động.
Giáo viên chưa thực sự tích cực sử dụng đồ dùng dạy học, thao tác sử dụng chưa
thành kỹ năng.
Giáo viên chưa có khả năng tích hợp nhiều môn học vào bài dạy.
Trẻ ít được giao tiếp với bạn bè và cô giáo trong giờ học.
5


Qua số liệu khảo sát trên, chính là điều tôi phải suy nghĩ làm thế nào để dạy trẻ
đạt hiệu quả cao và đưa trẻ vào hoạt động thể chất một cách tự nguyện tạo cho trẻ học
một cách thoải mái, tự tin, không gò bó, trẻ luôn hứng thú trong giờ học đồng thời tạo
cho trẻ có kĩ năng, kiến thức phong phú về các vận động cơ bản, tôi thấy kỹ năng vận
động của trẻ không đồng đều, nhiều trẻ kỹ năng còn yếu và trung bình. Vậy để nâng cao
kỹ năng vận động của trẻ, tôi còn tìm tòi các kinh nghiệm qua sách, báo, intennets và
học hỏi những kinh nghiệm của các trường bạn để tự trau dồi thêm những kiến thức cho
mình. Do đó, tôi không khỏi băn khoăn suy nghĩ tìm ra các biện pháp giúp trẻ học tốt
hoạt động giáo dục thể chất hơn. Sau đây là một số biện pháp mà tôi đã áp dụng thành
công ở lớp tôi trong năm học 2017-2018.
2.3. Các biện pháp:
2.3.1. Rèn thói quen, nề nếp, tư thế ngồi và cách cầm bút cho trẻ.
Ngay từ đầu năm học tôi đã đặt ra cho mình câu hỏi: “ Trẻ có thể học được những
gì?”, “ Dạy cái gì?”, “ Dạy như thế nào?”, “ Bằng cách nào?”, từ những câu hỏi đó tôi
đã lên kế hoạch không những rèn luyện về thói quen, nề nếp, mà còn các kỹ năng khi
vận động. Mọi hoạt động của trẻ được tôi thường xuyên theo dõi và ghi nhớ vào số nhật
ký riêng của mình để biết được sự phát triển của trẻ như thế nào? Buổi học nào trẻ nghĩ
không thực hiện được bài tập của mình tôi bố trí sắp xếp cho trẻ thực hiện lại vào một
buổi hoạt động góc khác khi trẻ đi học lại để trẻ không bị chênh khi tập cùng các bạn.
Việc rèn nề nếp, thói quen hàng ngày cho trẻ trong giờ hoạt động chung cũng rất
quan trọng. Vì vậy, tôi luôn nhắc nhở trẻ có ý thức giữ gìn trật tự, không nói chuyện
riêng, tập trung thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn của cô. Chú ý quan sát kĩ khi cô làm
mẫu. Đặc biệt với hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ nhất là trẻ Nhà trẻ, việc phân tích
động tác cho trẻ hiểu, đó là điều rất quan trọng, bởi trẻ có thể thực hiện được các bài tập
hay không là do quá trình giảng cô đã giúp trẻ hiểu được động tác ấy như thế nào? Do
đó, khi tập luyện bất kì động tác vận động nào tôi cũng phải phân tích và hỏi lại trẻ cách
mình đã thực hiện động tác ấy như thế nào? Để cho trẻ tự động trả lời và nói lên đầy đủ
các nhận xét, ý tưởng của mình với ngôn ngữ phù hợp, không ê a, không nói quá to. Cứ
như thế tôi thực hiện việc rèn nề nếp cho trẻ hàng ngày, hàng tuần theo từng chủ đề và
xuyên suốt cả năm học.
Ngoài ra tôi luôn dành khoảng thời gian nhất định để trò chuyện với phụ huynh
về tình hình của trẻ và trò chuyện cùng trẻ để biết được tình hình, tâm lý của trẻ và
thường xuyên chú ý đến trẻ nhiều hơn, đặc biệt là những trẻ có biểu hiện không bình
thường như: ốm, ho, cúm…và có kế hoạch rèn luyện trẻ phù hợp.
Vào giờ trả trẻ tôi cung cấp cho phụ huynh những thông tin cần thiết giúp phụ
huynh biết được tình hình vui chơi - học tập của con mình ở lớp, hướng dẫn phụ huynh
dạy trẻ các kỹ năng vận động đơn giản.
2.3.2. Tạo môi trường hoạt động thuận lợi để phát huy tính tích cực, khả năng sáng
tạo của trẻ
Môi trường lớp học đẹp cũng là một yếu tố trực tiết tác động hàng ngày đến trẻ chính vì
vậy việc xây dựng cảnh quang trường, lớp cũng được tôi đặc biệt quan tâm.
Chương 3. Những giải pháp mang tính khả thi.
6


Việc học tập nâng cao chuyên môn là việc làm cần thiết của hết mọi người, do đó tôi
luôn nghiên cứu tập san, sách báo, thông tin trên mạng để gợi ý , tạo cơ hội cho giáo
viên sưu tầm cập nhật, chọn lọc áp dung và thực tế cho phong phú hấp dẫn giờ học
hơn…
* Yêu cầu đối với giáo viên:
- Là giáo viên tôi luôn phải chuẩn bị chu đáo cho tiết học, cũng như các hình thức khác.
Trước hết, tôi xác định nhiệm vụ cụ thể đối với việc tập luyện cho trẻ, lựa chọn các bài
tập hoặc trò chơi phù hợp với nhiệm vụ, với mức độ chuẩn bị thể lực của trẻ.
Xác định thứ tự các bài tập đã lựa chọn, cách tiến hành như: phương pháp hướng
dẫn, hình thức tổ chức, dụng cụ, nhạc đệm…, chuẩn bị trước khi tập, an toàn của dụng
cụ, lựa chọn dụng cụ, bố trí dụng cụ cho buổi tập.
Biết chọn lọc nội dung lồng ghép, tích hợp phù hợp với từng đề tài
Ví dụ : Đề tài “ Bò trong đường hẹp …” tích hợp ATGT, bò đúng đường của
mình ...
Qua các tiết dự giờ đồng nghiệp, chúng tôi thấy một số giáo viên tập các động tác thể
dục chưa chuẩn cần rèn luyện. Sau đó chúng tôi tổ chức các buổi tập rèn luyện các động
tác chưa chuẩn cho giáo viên vào các buổi họp tổ khối…
* Đối với trẻ:
Trẻ hứng thú tham gia giờ học , thực hiện được các kỹ năng vận động
Trẻ tập trung chú ý trong giờ học
Từ những yêu cầu đó tôi đã đưa ra một số biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục
thể chất cho trẻ 24 – 36 tháng qua nhiều hình thức cụ thể đó là:
1. Giải pháp thứ nhất: Thể dục sáng.
Như chúng ta đã biết, tác dụng của thể dục buổi sáng đối với trẻ em hàng ngày có ý
nghĩa to lớn về giáo dục và sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo và
mầm non. Buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy tập thể dục đơn giản, trẻ tích lũy được sự
sảng khoái cho cả ngày.
Tập luyện thường xuyên như vậy, cơ thể của trẻ nâng cao hoạt động của các cơ
quan của cơ thể, thúc đẩy sự phát triển những kỹ năng vận động cần thiết, củng cố các
nhóm cơ, hình thành tư thế đúng đắn.
Thể dục sáng hàng ngày cho trẻ vào một thời gian nhất định trước bữa ăn sáng.
Thời gian tập khoảng 15 phút. Cũng như các buổi tập khác, trẻ nên mặc quần áo thích
hợp để dễ vận động. Trang bị dụng cụ như gậy, nơ, vòng, quả bông, cờ …thể dục phù
hợp với động tác để tạo hứng thú cho trẻ tập. Giáo viên nên quan sát cách đứng của trẻ,
tư thế đầu, vai, mông và đặc biệt là cột sống của trẻ. Trẻ cần đứng thẳng, vai thả đều,
không lên gân, tay cử động thoải mái, không cúi đầu. Giữ cho trẻ tư thế đứng ngay cả
khi nghỉ, khi đi bộ, chạy và làm các cử động khác. Số lần lặp lại mỗi bài tập phụ thuộc
vào tính chất mỗi động tác, cũng như trình độ thể lực của trẻ. Những bài tập khó, có
khối lượng vận động lớn chỉ nên lặp lại 2- 3 lần, còn động tác phát triển chung đối với
tay, chân thì nên từ 4- 6 lần. Chọn động tác và sắp xếp bài tập cho trẻ cần theo một số
quy định. Trước hết động tác phải phù hợp và hấp dẫn đối với trẻ em. Bài tập phải có tác
động hoàn thiện kĩ năng đi, chạy, bò, tung, thúc đẩy sự hình thành tư thế đúng, gây sự
hoạt động tích cực của các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, các nhóm cơ…Sẽ rất tốt nếu tổ
7


chức thể dục buổi sáng bằng các trò chơi vận động có chủ đề gồm 3 – 4 động tác thể
dục. Không nên quên đi bộ, các bài tập củng cố cơ vai, cơ chân, tay lưng, bụng, chạy
10- 15giây và đi bộ kết thúc nhằm hồi tĩnh hô hấp, điều hòa hoạt động tim, chuyển dần
cơ thể vào trạng thái yên tĩnh bình thường. Mỗi lần tập thể dục sáng cần thay đổi chủ đề
trò chơi. Sự đa dạng đó phụ thuộc vào óc tưởng tượng của mỗi chúng ta. Có thể soạn
các bài tập có động tác bướm bay, chim bay…
2. Giải pháp thứ 2: Thể dục giờ học.
a. Khởi động:
Để trẻ tập trung chú ý, giáo viên cần sử dụng tín hiệu khác nhau như : trống, xắc
xô,…Ngoài ra, nếu có điều kiện, giáo viên sử dụng tín hiệu âm thanh- âm nhạc, đó là tín
hiệu dễ thu hút sự chú ý của trẻ. Tuy nhiên, trong một tiết học, giáo viên nên sử dụng
một loại dụng cụ tín hiệu thống nhất để khỏi ảnh hưởng đến sự chú ý của trẻ. Bên cạnh
những tín hiệu trên, giáo viên có thể sử dụng khẩu lệnh, mệnh lệnh.
Có thể tiến hành phần khởi động như sau:
Giáo viên cho trẻ đi bộ thành vòng tròn khép kín, giáo viên đi vào phía trong vòng tròn
ngược chiều với trẻ để theo dõi và điều khiển trẻ tập. Cho trẻ đi thường phối hợp với các
kiểu đi: đi kiễng gót, đi thường, đi bằng gót chân, đi như vậy khoảng 2-3 lần. Sau đó,
cho trẻ chuyển sang chạy thay đổi tốc độ: chậm- nhanh- chậm. Hoặc cuối phần khởi
động, giáo viên có thể cho trẻ chơi một trò chơi vận động nhẹ nhàng như: “Tiếng gọi
của ai?”, “Chuông reo ở đâu?”, có tác dụng làm cho trẻ phấn khởi, thích thú trước khi
chuyển sang phần trọng động.
b. Trọng động:
Tập những động tác mới, hoặc ôn động tác cũ hay nâng cao trình độ luyện tập của trẻ.
+ Rèn luyện phát triển thân thể toàn diện và các tố chất thể lực.
Bồi dưỡng và giáo dục ý chí, phẩm chất đạo đức tốt cho trẻ.
* Thực hiện bài tập phát triển chung:
- Phát triển và rèn luyện các nhóm cơ chính; cơ bả vai, cơ chân, cơ mình, những động
tác phát triển hệ hô hấp và những động tác hỗ trợ cho bài tập vận động cơ bản.
Ví dụ: Bài tập vận động cơ bản là “ném xa” thì khi chọn động tác cho bài tập phát triển
chung, giáo viên lưu ý chọn động tác tay đưa từ dưới lên cao và tập động tác này số lần
nhiều hơn các động tác còn lại. Hoặc bài tập vận động cơ bản là “bật nhảy tại chỗ”,
nhiệm vụ chính là tập cho trẻ biết nhún chân, giáo viên nên chọn bài tập phát triển
chung có động tác đứng lên ngồi xuống nhiều hơn.
Khi tập, nên cho trẻ cầm các dụng cụ như cờ, nơ, quả bông, gậy thể dục,…nhưng các
dụng cụ đó phải phù hợp với vận động và không gây mệt mỏi cho trẻ. Các dụng cụ đó
phải tạo cho trẻ lượng vận động chính xác, được sắp đặt theo từng thể loại để dễ lấy và
phân phát cho trẻ. Khi chia dụng cụ cho trẻ, giáo viên phải lựa chọn các biện pháp sao
cho không mất thời gian và phải được tiến hành nhanh, gọn. Cần chú ý kết hợp sử dụng
dụng cụ và tập tay không cho trẻ để trẻ có cảm giác đúng về động tác khi tập không có
dụng cụ.
* Vận động cơ bản:
8


Hình thành và vận động kĩ năng cơ bản ở trẻ. Giáo viên cần hướng dẫn tỉ mỉ tiến hành
theo các bước sau: Tập mẫu, cho một số trẻ tập thử, cả lớp tập. Giáo viên áp dụng các
hình thức tổ chức: Cả lớp, nhóm, cá nhân tùy thuộc vào bài tập và khả năng của trẻ.
Ví dụ : Dạy cho trẻ thực hiện bài tập “ tung bóng bằng 2 tay” cô giáo có thể gợi ý :
- Đố các con cô có quả gì đây ?
- Quả bóng dùng để làm gì?
- Hôm nay cô sẽ cho các con tập bài tung bóng bằng 2 tay.
- Lớp đồng thanh .
- Cô làm mẫu lần 1.
- Cô làm mẫu lần 2 giải thích :Tư thế chuẩn bị đứng thẳng , tay cầm quả bóng đưa ra
trước khi có hiệu lệnh của cô hơi cúi người tay đưa đưa ra phía trước và tung bóng lên
cao. Khi nghe hiệu lệnh còi các cháu chạy nhanh về đích , chạy tự nhiên phối hợp nhịp
nhàng giữa tay và chân.
- Lớp thực hiện lần lượt (cô quan sát sửa sai )
- Chia 2 nhóm thi đua thực hiện (cô bao quát và sửa sai )
* Trò chơi vận động:
Củng cố rèn luyện và hỗ trợ cho bài tập vận động cơ bản. Giáo viên lựa chọn những trò
chơi vận động cơ bản như trò chơi : Máy bay, chim bay…
Ví dụ 1 : Bài tập vận động đi, chạy, thì trò chơi vận động là “Đi, chạy theo tính hiệu”;
ném xa bằng một tay thì trò chơi vận động là “Ném quai dây”. Mục đích nhằm rèn
luyện những kỉ năng của các vận động cơ bản.
Ví dụ 2 : Với đề tài : “ Bò trong đường hẹp” cô chọn trò chơi “ bọ dừa” việc bò sẽ có
tác dung hỗ trợ cơ tay đối với kỹ năng bò của trẻ
c. Hồi tĩnh:
Đưa cơ thể về trạng thái bình thường sau quá trình vận động liên tục. Giáo viên phải làm
cho trẻ có cảm giác thoải mái, phấn khởi đỡ mệt mỏi, không chán học. Giáo viên có thể
tiến hành nhiều hình thức : cho trẻ đi vòng tròn, hít thở , trò chơi vận động tĩnh như :
“Bóng bay xanh”, “Tìm đồ chơi”.
Ví dụ :
Cô cho trẻ đi vòng tròn dưới nền nhạc 1 – 2 phút, hít thở sâu .
* Nhận xét tiết học
Giáo viên có thể nhận xét ngay trong tiết học hoặc cuối tiết học, trong tiết học khen chê
trẻ kịp thời. Cuối tiết học chủ yếu động viên trẻ, khen là chính.
3. Giải pháp thứ 3: Hoạt động ngoài trời
Hoạt động ngoài trời là một trong những hoạt động vui chơi mà trẻ hứng thú nhất, mang
lại cho trẻ nhiều niềm vui và kiến thức cần thiết về thế giới xung quanh chúng.
Trẻ nhận thức thế giới xung quanh bằng cách tiếp xúc, tìm hiểu, khám phá và quan
tâm đến những gì xảy ra ở cuộc sống xung quanh mình .
Qua hoạt động ngoài trời trẻ thỏa mãn nhu cầu hoạt động, nhu cầu tìm hiểu khám
phá của trẻ.
Hoạt động vui chơi ngoài trời giúp cho trẻ được vận động thông qua các trò chơi
từ đó giúp trẻ phát triển thể chất đồng thời tạo cho trẻ sự nhanh nhẹn và thích ứng với
môi trường tự nhiên đồng thời trẻ tự tin, mạnh dạn trong cuộc sống.
9


- Hoạt động giúp phát triển vận động ở trẻ: Chơi với các đồ chơi có sẵn trong trường
- Thông qua hoạt động leo trèo trên các thiết bị dụng cụ vận động ngoài trời: cầu
tuột, các vận động bò trừơn trèo tung ném chuyền bắt, leo qua các bậc tam cấp, gốc cây,
nhảy lò cò rèn cho trẻ sự khéo léo nhanh nhẹn của đôi bàn tay, bàn chân, giáo dục trẻ
không leo trèo những nơi nguy hiểm.
- Tổ chức cho cháu chơi một số trò chơi sinh hoạt tập thể đơn giản, trò chơi sinh
hoạt cộng đồng cũng rất thu hút trẻ như: trời nắng trời mưa, máy bay, đổi chỗ cho bạn…
hoặc cũng có thể hát cho cháu hát theo một số bài hát sinh hoạt tập thể đơn giản như:
Bạn ở đâu, qủa bóng tròn, ra đây xem…
- Ngoài những trò chơi vận động theo chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ, tôi cũng
đã linh hoạt trong việc thay đổi luật chơi, thay đổi tên trò chơi nhằm thu hút trẻ và hấp
dẫn trẻ vào các trò chơi.
Ví dụ: Trò chơi đổi chỗ có thể thay đổi tên là bão thổi, gió thổi, tìm bạn…
- Trò chơi: “ Kéo co” có thể thay đổi tên là “ Kéo pháo”
- Cùng làm với cô những đồ chơi ngoài trời : quả cầu làm từ dây nilon và nắp nhựa,
bông vụ làm từ giấy và ống hút, hay nhặt những chiếc lá khô cùng đếm, so sánh đoán
với nhau lá gì…
- Những lốp xe hơi bị bể có thể tận dụng để cho trẻ chơi bò chui qua lốp xe.
- Phấn vẽ hoăc bất cứ những dụng cụ cho trẻ học giờ thể dục cũng có thể tận dụng
cho trẻ hoạt động ngoài trời cũng là một hình thức ôn luyện kỹ năng vận động cho trẻ.
4. Giải pháp thứ 4: Tổ chức phát triển thể chất cho trẻ theo hướng tích hợp.
* Phương pháp hướng dẫn trẻ tập luyện.
- Cô là người hướng dẫn và tập cùng trẻ. Cô vừa hướng dẫn trẻ tập vừa động viên
khuyến khích trẻ thực hiện nhất là với những trẻ nhỏ khi thực hiện bài tập thụ động, cô
vừa tập vừa cho trẻ vừa nói chuyện âu yếm với trẻ, không yêu cầu trẻ phải làm đúng kĩ
thuật động tác, không phân tích kỹ phân đoạn động tác, chỉ động viên trẻ cố gắng thực
hiện đúng vận động.
* Hình thức tổ chức tập luyện.
Đối với trẻ 24 – 36 tháng: Các hoạt động phát triển thể chất được thực hiện qua
hoạt động thể dục sáng, hoạt động có chủ đích, và trò chơi vận động ở mọi lúc mọi nơi.
- Tổ chức theo địa điểm: thực hiện ở trong lớp, ngoài sân.
- Tổ chức theo đối tượng: thực hiện với từng cá nhân trẻ hoặc từng nhóm nhỏ 2 – 3 trẻ
hay cũng có thể với nhóm có đông trẻ hơn.
Chương 4. Kiểm chứng các giải pháp đã được triển khai của SKKN.
* KÕt qu¶ trªn trÎ:
- Đầu năm học khảo sát trên trẻ của lớp tôi với tổng số trẻ là 25 cháu thì kết quả thu
được là 19/25 = 76% trẻ chưa có các kỹ năng vận động, trẻ còn lúng túng khi thực hiện
vận động, còn 6/25 = 24% trẻ bước đầu biết thực hiện vận động dưới sự hướng dẫn của
cô.
- Nhưng đến cuối năm khảo sát học sinh của lớp tôi thì kết quả đã được nâng lên rõ rệt
cụ thể là: Tổng số học sinh là 29 cháu thì có 26/29 = 89% trẻ đã có kỹ năng và thực hiện
tốt các vận động trong các hoạt động chỉ còn lại
10


3/29 = 11% l thc hin vn cha thnh tho cỏc vn ng l do cỏc chỏu mi vo v
cũn non thỏng so vi cỏc bn trong lp. Cỏc chỏu cú th lc tt hn ớt m hn so vi
u nm v rt hng thỳ tham gia gi hc, cỏc k nng luyn tp i vi tr nh nhng
thoi mỏi hn, kin thc, k nng c nõng cao rừ rt. Kt qu nhn thc trờn tr t
cht lng hn, tr thc hin thnh tho k nng vn ng tng la tui. c bit l
cỏc gi hc th dc mang tớnh tng hp nh Bũ trong ng hp - chui qua cng tr
thc hin tt cỏc yờu cu v kin thc v k nng.
* Kết quả từ phía các bậc cha mẹ: Ph huynh cú s thay i suy ngh v
vn giỏo dc ca giỏo viờn i vi tr.
* Về phía giáo viên và nhà trờng: 100% giỏo viờn ó nm vng trỡnh t v
phng phỏp b mụn dy th dc. Tp chớnh xỏc cỏc ng tỏc, hng dn k nng cho
tr rừ rng, bit chn la c ch o phự hp vi k nng vn ng , c bit l bit
khộo lộo trong vic chn la cỏc hỡnh thc t chc gõy hp dn tr tham gia tớch cc vo
gi hc to cho b mụn th dc khụng cũn l mt b mụn cng nhc m cng thớch thỳ
vi mụn hc ny. . .
* Bài học kinh nghiệm:
Qua vic thc hin ti ó giỳp cho vic dy v hc cú hiu qu cao.
Bn thõn cn tớch cc nghiờn cu, hc tp qua nhiu ti liu cú liờn quan, qua cỏc
phng tin thụng tin i chỳng, ng thi t ỳc kt kinh nghim trong quỏ trỡnh ging
dy v hc hi kinh nghim ca cỏc ng nghip ó cú nhiu nm cụng tỏc v cú nhiu
thnh tớch trong ging dy.
PHN 3. KT LUN
1. Nhng vn quan trng nht c cp n ca SKKN.
Vic thc hin chng trỡnh chm súc giỏo dc theo hng i mi, s giỳp giỏo viờn
linh hot v sỏng to hn ntrong vic xỏc nh la chn, t chc cỏc hot ng chm súc
giỏo dc tr, cng nh nghiờn cu lng ghộp cỏc hỡnh thc vi nhau, to cho tr hng
thỳ tham gia vo cỏc hot ng to iu kin cho tr phỏt trin mt cỏch ton din .
Nhng phng phỏp v bin phỏp, hỡnh thc m tụi thc hin trờn õy chc chn s cú
nhng hn ch, tụi mong c s gúp ý ca mi ngi chỳng tụi hon thnh tt cụng
vic m chỳng tụi ang thc hin. Có nh vậy thì việc Nõng cao cht lng giỏo
dc phỏt trin th cht cho tr 24 36 thỏng.mới đạt đợc kết quả cao.
2. Hiu qu thit thc ca SKKN.
T vic thc hin trờn v kt qu ó t c :
- Trong cụng tỏc ging dy, ngi giỏo viờn phi yờu ngh mn tr, luụn tỡm tũi
cỏc bin phỏp ỏp dng phự hp, mi to hng thỳ cho tr thc hin cỏc k nng .
- Tớch cc hc hi ng nghip , sỏch bỏo ..
- Cụ giỏo phi nghiờn cu k ni dung cn cung cp cho tr phự hp v chớnh xỏc,
nht l ỏp dng cỏc hỡnh thc sỏng to , nõng cao kin thc cho tr vỡ tr rt thớch cỏi
mi ( tỡnh tũ mũ ham hiu bit )
- Cỏc tit hc phi c trang b y dung c th dc, dng c p. Sõn bói tp
v m bo tớnh an ton
11


- Cần chú trọng tuyên truyền công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non cho các
bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng .
Trªn ®©y lµ b¶n s¸ng kiÕn kinh nghiÖm " Nâng cao chất lượng gi¸o
dôc ph¸t triÓn thÓ chÊt cho trÎ 24 – 36 tháng." ®îc ¸p dông
ë nhóm 24 – 36 tháng.

Phần 4. PHỤ LỤC
- Tài liệu tham khảo
1. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên mầm non
2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ( 3 –
36 tháng)
- Tư liệu, tranh, ảnh minh họa….
+ Internet, sách báo, chuyên san

\
II Cơ sở thực tiễn
Đặc điểm tình hình chung: sáng kiến kinh nghiệm mầm non
– Trường mầm non C Thị Trấn Văn Điển nằm ở trung tâm Tập Thể Yên Ngưu với số
cháu là 400 trẻ và được chia làm 10 lớp học.
– Trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 2 năm học 2012 – 2013 với
65 % tỷ lệ giáo viên trên chuẩn, đội ngũ giáo viên nhiệt tình và đạt nhiều danh hiệu.
12


– Nhà trường được sự quan tâm của Huyện ủy, hội đồng nhân dân, Ủy Ban Nhân Dân
huyện Thanh Trì đã tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất khang trang cho nhà trường,
được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Thanh Trì, sự
động viên tinh thần, hỗ trợ cơ sở vật chất của Ủy Ban Nhân Dân thị Trấn Văn Điển và
các bậc phụ huynh.
– Trường trồng nhiều cây xanh làm bóng mát khi tham gia hoạt động ngoài trời.
– Nhà trường trang bị nhiều loại đồ chơi mầm non để phục vụ cho hoạt động ngoài trời
như: Vườn cổ tích, cầu trượt, thú nhún, sân cỏ, xích đu.
– Năm học 2013 – 2014 theo sự phân công của Ban Giám Hiệu lớp nhà trẻ D1 có 3 giáo
viên với sĩ số là 40 trẻ: 15 nam + 25 nữ.
Thuận lợi:
– Được sự quan tâm, giúp đỡ của phòng giáo dục đào tạo Huyện Thanh Trì, UBND Thị
Trấn Văn Điển, Ban Giám Hiệu và đồng nghiệp trong trường, với trường lớp rộng,
thoáng mát, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, rất thuận lợi cho việc năng cao trình độ
chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy, kỹ năng của bản thân.
2.

– Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện về cơ sở vật chất lẫn tinh
thần đặc biệt nhà trường xây dựng khu vui chơi thể chất để cho trẻ hoạt động mọi lúc
mọi nơi, để giúp cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
– Bản thân tôi đã tốt nghiệp ĐHSPMN, luôn nhiệt tình trong công việc, hết lòng yêu
thương trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, hiểu từng sinh
lý của trẻ lứa tuổi mầm non và nhiều năm liền được phân công dạy trẻ lứa tuổi 24 – 36
tháng.
– Trẻ đi học đều, đúng giờ nên lớp luôn đạt tỷ lệ chuyên cần cao, sĩ số lớp còn vắng là
điều kiện thuận lợi để giáo viên có cơ hội chăm sóc, quan tâm tới từng cá nhân trẻ.
Khó khăn:
– Nhiều phụ huynh chưa có thời gian quan tâm sâu sát đến việc chăm sóc giáo dục trẻ.
3.

– Một số cháu do mới ra lớp rụt rè, nhút nhát, khả năng tập chung chú ý chưc cao
–.
– Phát huy những thuận lợi khắc phục những khó khăn tôi đó suy nghĩ tìm ra một số
biện pháp cụ thể sau:
III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Ngay từ đầu năm học, tôi đó xác định được việc “ tổ chức trò chơi vận động” nhằm phát
triển thể chất cho trẻ là việc làm rất cần thiết đối với trẻ. trong lớp tôi đã tiến hành khảo
sát như sau: Tôi tổ chức các hoạt động học tập, lao động, vui chơi, qua giao tiếp với trẻ
hàng ngày và trao đổi với phụ huynh. Từ đó,trẻ có thể lực tốt, trước tiên phải biết về cân
13


nặng, chiều cao và các chỉ số vận động cơ bản theo lứa tuổi của trẻ, vì vậy tôi đã tiến
hành:
Khảo sát trẻ đầu năm:

1.

Đầu
năm

Lứa tuổi 24 tháng

Biết
lăn, bắt
Tổng
bóng
Xếp tháp,
Cân nặng Chiều cao
số trẻ
với
lồng hộp
người
khác

Tung
bóng
với
người
khác ở
khoảng
cách 1m

40Đ

5

24 16

Đ

CĐ Đ

CĐ Đ

37

3

3

37

CĐ Đ

24 16

35

Ném xa
vào
đích
ngang
1-1,2m

CĐ Đ

Biết thể
hiện
một số
nhu cầu
tự phục
vụ

CĐ Đ

18 2236 4

(%)

92,5 7,5 92,5 7,5 60 40 87,5 12,5 60 40 45 55 90 10
2. Lựa chọn và sắp xếp nội dung các trò chơi vận động phù hợp theo chủ đề.
Nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, trẻ dễ nhớ mau quên, các trò chơi từ dễ đến
khó, từ đơn giản đến phức tạp. Chính vì vậy để các trò chơi đạt hiệu quả cao đối với trẻ
ngay từ đầu năm học tôi đó lựa chọn trò chơi cho trẻ theo các chủ đề như sau:
STT Chủ đề

Tên
trò chơi
vận động

Mục đích

Tên
trò chơi
dân gian

Mục
đích

– Nu na nu
nống, Chi
chi chành
chành

tuần
Giúp trẻ 4
phát triển (16/9/13cơ
tay, 11/10/13)
chân…

Thời gian
thực hiện

1

Phát triển cơ
– Bóng tròn to- bắp, tạo cảm


Tìm bạn
giác
vui
các bạn
– Về đúng nhà.
sướng, thích
thú…

2

Phát triển
ngôn ngữ 3
Đồ dùng
Giúp trẻ rèn – Tập tầm
và khả tuần( 14/10đồ chơi – Bắt bướm- Ai luyện
phát vông,- Lộn
năng vận 1/11)
của lớp nhanh nhất
triển
cơ cầu vồng”
động

chân…
theo nhịp
điệu…

3

Các bác – Bong bóng xà Rèn
luyện –
Dung Phát triển 3
các cô phòng
vận
động dăng dung ngôn ngữ tuần( 4/11trong
nhóm cơ chân dẻ
vận
22/11)
14


nhà trẻ

4

5

6

nhảy bật…

– Gà trong vườn
rau- Gieo hạt
Phát triển vận
Cây và – trồng rau về
động chạy, bò
những đúng vườn
chui và phản
bông
ứng vận động
hoa tươi -Ai nhanh nhất,
kịp thời theo
Hái quả
đẹp
tín hiệu…
-Tay úp,
Ngày tết ngửa-Thi
vui vẻ
nhanh

động…

– Gắp hạt
bỏ
giỏKéo
cưa
lửa xẻ

Rèn
luyện sự
4
khéo léo
Tuần(25/11của các
27/12)
ngón
tay…

tay
ai Giúp trẻ phát – Nu na nu Phát triển 4
triển cơ tay,

tay, tuần(30/12nống
lưng bụng…
chân… 7/1)

– Qua cầu hỏi
hoaBắt chước tạo
Những dáng
con vật -Mèo và chim sẻ,
trời nắng trời
đáng
mưa
yêu

Giúp trẻ khéo
léo, giữ thăng
bằng khi vận
động…

Phát triển
– Rồng rắn
ngôn
lên
mây,
3 tuần27/1ngữ, phát
Bịt mắt bắt
21/2
triển cơ

chân…

7

Mẹ và
những
người
thân
yêu

– Bong bóng xà
luyện
phòng, ai nhanh Rèn
động
nhất, bé giúp mẹ vận
nhóm cơ chân
cất dọn
nhảy bật…

– Kéo cưa
lừa
xẻ,
dung dăng
dung dẻ

Phát triển 5 tuần( 24/2
ngôn ngữ – 28/3)
vận
động…

8


đi
khắp
nơi
bằng
phương
tiện giao
thông
gì?

– Máy bay, ô tô
Phát triển vận
và chim sẻ, lái
động của các
tàu hỏa, về đúng
nhóm cơ…
bến, tín hiệu.


Dung
dăng dung
dẻ, lộn cầu
vồng.

Phát triển
4
ngôn ngữ
tuần( 31/3vận
25/4)
động…

9

Mùa hè – Trời nắng trời Phát triển vận – Lộn cầu Phát triển 2
đến rồi mưa, ai nhanh động cơ bản, vồng.

tay tuần( 28/415


hơn

phản ứng kịp
thời theo tín
hiệu…

9/5)
cho trẻ…

Phát triển 2
Phát triển vận
phản xạ tuần( 12/5Bé lên
– Bóng tròn to – động cơ bản – Trốn tìm, nhanh,
23/5)
10
mẫu
Đuổi bắt- Ném đặc biệt là cơ mèo đuổi phát triển
giáo
trúng đích.
tay, chân cho chuột

tay
trẻ…
chân cho
trẻ…
3. 3. Lựa chọn trò chơi phù hợp với hoạt động.
Trò chơi vận động là hoạt động cần thiết đối với trẻ. Theo chương trình
GDMN
mới, giáo viên có thể tổ chức cho trẻ qua các hoạt động giáo dục sau:
+ Thời gian đón trẻ vào buổi sáng và trả trẻ vào buổi chiều.
+ Trong các buổi vui chơi trong lớp hoặc ngoài trời.
+ Trong các giờ hoạt động chung.
Nếu như hoạt động chung nhằm cung cấp các kiến thức cho trẻ thì hoạt động ngoài trời
lại giúp trẻ gần gũi với thiên nhiên, khám phá các hiện tượng tự nhiên và phát triển thể
chất, hay như hoạt động góc trẻ lại được mở rộng thêm về cách chơi theo nhóm, biết
chia sẻ cùng bạn đoàn kết. Chính vì vậy giáo viên cần chú ý lựa chọn và tổ chức các trò
chơi cho phù hợp với tính chất từng hoạt động .
Với giờ thể dục:
Một giờ thể dục thường chỉ cung cấp cho trẻ một vận động mới và một vận động ôn.
Nên giáo viên cần tổ chức vận động ôn cho trẻ thông qua trò
chơi vận động nhằm rèn luyện thân thể
khỏe mạnh củng cố tố chất nhanh, khéo, luyện tập cho trẻ khả năng phản ứng nhanh
đúng theo tín hiệu. Đồng thời phát huy tính tích cực của trẻ khi tham gia hoạt động.
– Với môn nhận biết tập nói: Văn học, tạo hình khi lựa chọn trò chơi cần đáp
ứng tiêu chí sau: Nhằm phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
+ Cung cấp cho trẻ kỹ năng chơi theo nhóm, kỹ năng sử dụng đồ dung đồ chơi.
+ Rèn luyện trí nhớ và khả năng tư duy cho trẻ
VD: Hoạt động nhận biết tập nói, sau khi cô cho trẻ nhận biết gọi tên, nhận biết đặc
điểm nổi bật của củ xu hào, củ cà rốt. Thì đến phần trò chơi củng cố cô sẽ cho trẻ chơi
trò chơi “Ai nhanh nhất” khi cô nói tìm cho cô củ xu hào, hoặc củ cà rốt, trẻ tìm củ xu
16


hào hoặc củ cà rốt giơ lên theo yêu cầu của cô và nói. Hay trò chơi “ Trồng rau về đúng
vườn”. Khi cô yêu cầu trẻ Trồng rau về đúng vườn thì các cháu có củ cà rốt mang trồng
về đúng vườn cà rốt, cháu có củ xu hào mang về trồng đúng vườn xu hào ( Trò chơi này
cô cho trẻ vừa đi vừa hát).
Với các trò chơi này có thể áp dụng với nhiều chủ điểm khác tùy vào nội dung
của trẻ và chủ điểm mà cô có cách đặt tên khác nhau. Nhưng vẫn mang một mục đích
chính nhằm củng cố ôn luyện kiến thức và kỹ năng vận động cho trẻ.
Bé đang trồng rau về đúng vườn
Hay giờ văn học: Để tránh tình trạng trẻ bị nhàm chán mệt mỏi khi ngồi nghe cô kể
chuyện tôi luôn tổ chức đan xen những trò chơi vận động để nhằm thay đổi trạng thái
giữa động và tĩnh cho trẻ. Từ nội dung câu chuyện tôi chuyển sang trũ chơi một cách
nhẹ nhàng để trẻ thông qua “ Chơi mà học, học mà chơi”.
VD: trong câu chuyện “ Con cáo” khi đàm thoại với trẻ đến nhân vật gà mẹ đuổi cáo và
kêu cục ta, cục tác cáo ác cáo ác tôi cho cả lớp làm tiếng kêu của gà mẹ. Đến nhân vật
mèo hoa đuổi cáo kêu meo meo đuổi theo đuổi theo tôi cũng cho cả lớp làm tiếng kêu
của chú mèo… tôi thấy trẻ rất thích thú và hăng hái tích cực tham gia vào hoạt động.
Trẻ bắt chước vận động mèo kêu meo meo
Với hoạt động ngoài trời: Tận dụng không gian rộng và thoáng mát, tôi đó lựa chọn
các trò chơi vận động, trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sự nhanh nhẹn và phát triển thể
lực cho trẻ như trò chơi: “Mèo và chim sẻ”, “ Trời nắng, trời mưa” “ Rồng rắn lên
mây”.
Ngoài ra các trò chơi này thường tổ chức cho cả lớp được chơi, tôi luôn động viên tất
cả trẻ tham gia vào trò chơi càng đông càng vui khi tất cả cùng nhau tham gia chơi trò
chơi cùng bạn chơi sẽ tạo sự gắn bó đoàn kết tạo sự thân thiện giữ các bé với nhau.

Các bé chơi các trò chơi trong giờ HĐNT
Với hoạt động góc : tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi như: ném bóng vào rổ. Trò chơi
giúp trẻ phát triển cơ tay và khả năng khéo léo khi thực hiện các vận động .
Các bé đang chơi: “Ném bóng rổ”
Với giờ đón và trả trẻ ( HĐ chiều) :
Nên lựa chọn và tổ chức cho trẻ chơi với các trò chơi vận động nhẹ nhàng như trò chơi:
“ Tập tầm vông”, “Bắt bướm”, “Tung bóng”… những trò chơi này giúp trẻ chơi rất hào
hứng
không


phát
triển
thể
lực
tốt.
Các bé đang chơi trong giờ hoạt động chiều
Tham mưu với ban giám hiệu
* Cách thực hiện:
4.

17


Trong năm học 2013 – 2014 trường đã tổ chức rất nhiều các tiết mục văn nghệ để cho
trẻ được trải nghiệm và tham gia như Ngày khai giảng, Trung thu (hội chợ quê), Noel,
20/11, Tổng kết năm học (1/6). Đặc biệt, Tháng 12 trường được Phòng giáo dục chỉ đạo
thực hiện hội thi “ Giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp học mầm non” và tháng 4
trường đã tổ chức hội khỏe Măng Non cấp trường, trẻ đã được tập luyện để phát triển
thể chất cho trẻ như nhảy bao bố, chạy tiếp sức, lăn bóng rích zắc.
Là một giáo viên của trường mầm non C thị trấn Văn Điển đã được đi kiến tập tại
trường mầm non B Thanh liệt chuyên đề “ phát triển vận động” tôi mong muốn Ban
giám hiệu nhà trường tổ chức nhiều các hoạt động ngoại khóa, đồng thời kết hợp các trò
chơi dân gian để cho trẻ hứng thú với các trò chơi vận động theo phương châm học mà
chơi, chơi mà học, trong giờ vui chơi trẻ được thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi
khác nhau trong cuộc sống. Qua đó giúp trẻ hình thành thói quen hành vi văn minh
trong giao tiếp.
Tham mưu với BGH đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ chuyên đề phát triển vận động
cho trẻ.
* Kết quả
Tháng 12 vừa qua tôi đã tham dự hội thi “giáo viên nhân viên nuôi dưỡng cấp bậc mầm
non” và bốc thăm được chuyên đề “phát triển vận động” Theo các chủ đề để lồng các trò
chơi vào các tiết học giúp cho trẻ cảm nhận mỗi tiết học như là một ngày hội. Tôi đã
nghiên cứu và đưa vào một số hình thức trò chơi gây được nhiều sự hứng thú của trẻ,
góp phần giúp trẻ thoả mãn nhu cầu vui chơi, và nâng cao nhận thức giúp trẻ cảm thấy
mỗi ngày đến lớp như là một ngày hội.
VD: ở đề tài: VĐCB ( Đi theo đường hẹp), TCVĐ: Bắt bướm. Ngay khi tìm hiểu được
mục đích, yêu cầu của bài tôi đã đưa ra một số hình thức thi đua xuyên suốt cả một giờ
học với trẻ để coi mỗi ngày đến lớp là một ngày hội trước tiên để gây được sự hứng thú
của trẻ tôi đưa ra hình thức: Hôm nay trong khu rừng mở hội và tổ chức hội cho các con
vật vào rừng chơi xem ai nhanh khéo. Nhưng để đến được khu rừng các con vật phải đi
qua một con đường mòn rất hẹp các con nhớ phải đi cẩn thận nhé!
+ Cô chuẩn bị 2 con đường hẹp, 2 con bướm. Cô cho trẻ lần lượt nên đi. Và chơi trò
chơi bắt bướm.
Được sự quan tâm của BGH đầu tư cơ sở vật chất, giáo viên trong trường nhiệt tình
giúp đỡ, tôi đã hoàn thành tốt phần thi của mình và được kiến tập chuyên đề “ phát triển
vận động” tại trường đã được đánh giá cao. Giúp phát triển về tay, chân, toàn thân.
Trẻ : “Đi trong đường hẹp”
Cô cùng trẻ chơi: “Bắt bướm”

18


.5. Tạo hứng thú cho trẻ thông qua sáng tác, lời ca, đồng dao, đồ dùng đồ chơi sáng
tạo.
Để trò chơi không bị nhàm chán, tăng thêm hứng thú cho trẻ, kích thích trẻ hoạt động
tích cực, mạnh dạn, tự tin, yêu cầu của giáo viên phải luôn điều chỉnh hình thức, nâng
cao yêu cầu của trò chơi, đưa thêm trò chơi mới thay đổi nhịp độ đội hình. Và tôi đó
tìm nhiều hình thức để lôi cuốn trẻ vào các trò chơi như trò chơi: “ Qua cầu hái hoa” ở
CĐ “ Mẹ và những người thân yêu của bé”
– Sáng tạo lời ca, lời hát cho trò chơi dân gian phù hợp với chủ điểm:
VD: Để cho trẻ chơi trò chơi dân gian: “ Lộn cầu vồng” phù hợp với chủ đề: “ Mẹ và
những người thân yêu của bé”. Tôi đã thay đổi lời của trò chơi:
“ Lộn cầu vồng.
Nước trong, nước chảy.
Các bạn nam giỏi.
Các bạn gái tài
Sức khoẻ dẻo dai
Cùng rèn thể lực .”
Các

đang
chơi:
“Lộn
cầu
vồng”
VD: Trò chơi “Tay úp, tay ngửa”. Trẻ vừa đọc lời trò chơi vừa làm động tác minh họa:
Một tay úp trẻ đưa một tay ra trước lòng bàn tay úp, một tay ngửa trẻ đưa tay kia ra
trước lòng bàn tay ngửa. Một sau gáy đưa một tay lên sau gáy, hai sau gáy đưa tay kia
lên sau gáy. Một sau hông đưa một tay ra sau hông, hai sau hông đưa tay kia ra sau
hông. Lắc lắc lắc trẻ nghiêng người hai bên. – Thường thì các trò chơi nhằm phát triển
về các cơ tay, chân, đều có lời ca, lời hát, đồng dao kèm theo khi chơi trẻ thường vừa hát
vừa chơi hoặc đọc đồng dao nào đó. Các lời hát, đồng dao khiến không khí của trò chơi
vui vẻ, nhộn nhịp.
– Hay trò chơi “Bóng tròn to”,“Chi chi chành chành”, trẻ đọc lời ca câu hát đó dường
như không có mạch ý nào rõ ràng nhưng thiếu nó thì không thể tiến hành được.Trò chơi
chỉ có thể được tổ chức khi trẻ đó thuộc lời đồng dao, lời hát, vừa rèn luyện thể lực vừa
là phát triển ngôn ngữ cho trẻ đặc biệt với trẻ nhà trẻ thì trẻ cần phải tập đọc nhiều để
vốn từ của trẻ được mở rộng. Chính vì vậy, tôi thường cho trẻ làm quen với lời hát, thơ,
ca, đồng dao, trước khi hướng dẩn trẻ chơi vào các thời điểm trong ngày của trẻ: Hoạt
động chiều – Giờ đón – Trả trẻ hoạt động ngoài trời. Khi trẻ thuộc lời ca, tôi tổ chức
cho trẻ chơi tương ứng với lời đồng dao đó.Vì thế trẻ chơi rất hứng thú và tích cực tham
gia.
Cô cùng trẻ chơi: “Bóng tròn to”
Làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo phục vụ trò chơi vận động .
Đồ dùng, đồ chơi sáng tạo, tự tạo có ưu điểm là dễ tìm, sẵn có, không tốn kém, thường
xuyên đổi mới, phong phú và đặc biệt sáng tạo. Nó chính là dụng cụ học tập đơn giản,
dễ dàng phục vụ vui chơi cho trẻ. Qua đó, kích thích sự thay đổi theo sự phát triển của
7.

19


trẻ như: Phát triển của các giác quan, khả năng chú ý, vận động, ngôn ngữ, tình cảm, sự
khéo léo, trí tuệ, cách cư sử…Càng có nhiều cách để chơi một đồ dùng, đồ chơi thì trẻ
càng học được nhiều, kích thích sự sáng tạo của trẻ.
Trò chơi “ Trời nắng trời mưa” dụng cụ cần có là mũ thỏ. Hay trò chơi đơn giản như
“Bắt bướm” cũng không thể tổ chức nếu không có con bướm. Chính vì vậy, trước khi tổ
chức cho trẻ chơi một trò chơi nào đó giáo viên cần tìm hiểu rừ về cách chơi để từ đó
chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết cho trò chơi. Ngoài những đồ dùng, đồ chơi có sẵn,
tôi đó làm thêm được một số đồ dùng tự tạo khác để phục vụ cho các trò chơi của trẻ và
phù hợp với nội dung.
Mũ các con vật, các con rối là các con vật phục vụ cho trò chơi “ Tìm về đúng
chuồng”, “ Bắt bướm”…Nơ tay, lục lặc, hoa các màu phục vụ cho các bài tập, trò chơi ở
các góc.Và các đồ dùng đó được làm từ các nguyên vật liệu phế thải như: Vỏ hộp bia,
bìa cứng, giấy màu, giấy báo, đó được thiết kế tạo ra những đồ dùng phù hợp với từng
trò chơi tương ứng với từng chủ điểm.
Một số đồ dùng chơi sáng tạo phục vụ cho các hoạt động

Nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24- 36 tháng
Một số đồ dùng chơi sáng tạo phục vụ cho các hoạt động
Như vậy, đồ dùng, đồ chơi sáng tạo trong các vận động của trẻ là vô cùng quan trọng.
Đòi hỏi mỗi giáo viên trước khi tổ chức cho trẻ chơi một trò chơi hay một bài vận động
nào đó, cần phải tìm hiểu về nội dung của vận động, cách chơi và luật chơi cũng như
việc có hay không có đồ dùng, đò chơi phục vụ cho trò chơi… Từ đó, giáo viên có thể
chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết cho việc phát triển vận động của trẻ. Có thể nói, bất
cứ ai cũng có thể tự tạo ra được nhiều đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn để giúp trẻ hoạt động
một cách tích cực, có hiệu quả, góp phần kích thích trẻ phát triển toàn diện. Đồ dùng, đồ
chơi tự tạo có muôn hình, muôn vẻ bởi chúng được tạo ra từ nguyên vật liệu có sẵn, dễ
kiếm, dễ làm. Nguồn đồ chơi là vô tận. Đồ dùng, đồ chơi sáng tạo, phù hợp, đa dạng,
phong phú sẽ gây hứng thú cho trẻ và bản thân giáo viên; góp phần nâng cao và hình
20


thành mối quan hệ thân thiện, tự tin giữa cô và trẻ, giữa trẻ và trẻ. Là một trong những
mục tiêu của việc đổi mới hình thức tổ chức giáo dục trẻ.
Là những trò chơi được sáng tạo, lưu truyền tự nhiên, rộng rãi từ thế hệ này sang thế
hệ khác, mang đậm bản sắc dân tộc. Nó không chỉ thỏa mãn nhu cầu chơi của trẻ mà
còn góp phần hình thành nhân cách của trẻ. Nên cách chơi, luật chơi của trẻ không thể
thay đổi được VD như trò chơi: kéo cưa lửa xẻ, bịt mắt bắt dê.Đưa một số trò chơi dân
gian vào hoạt động phát triển thể chất:
* Trò chơi: kéo cưa lửa xẻ
* Mục đích:


Cho trẻ làm quen với âm điệu du dương của trò chơi.Giáo dục trẻ đức tính chăm chỉ.Phát triển ngôn ngữ và thoả mãn nhu cầu vui chơi của trẻ.
* Đối tượng chơi: trẻ nhà trẻ ( 24 – 36 tháng)
* Cách chơi:
Hai trẻ ngồi đối diện nhau, cả hai duỗi chân ra và đạp hai bàn chân vào nhau, hai tay
nắm lấy nhau, cùng chau vừa đẩy qua đẩy lại vừa đọc.

Các bé đang chơi trò chơi: “Kéo cưa lửa xẻ”
* Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
* Mục đích:
* Củng cố vận động đi, vận động bò, phát triển khả năng định hướng trong không gian
cho trẻ.
– Phát triển các giác quan và khả năng phán đoán cho trẻ.
– Cung cấp thêm kiến thức về thế giới động vật cho trẻ.
– Phát triển ngôn ngữ và thoả mãn nhu cầu vui chơi của trẻ.
* Đối tượng chơi: Trẻ nhà trẻ ( 24- 36 tháng tuổi)
* Cách chơi:
Cách 1: Cô kẻ một vòng tròn trên sân (hoặc trong nhà).
+ Mời hai trẻ lên chơi “oẳn tù tì”, người thua cuộc sẽ phải bịt mắt đi tìm dê, người thắng
làm dê. Các bạn đứng ngoài cổ vũ.

21


+ Người bị bịt mắt sẽ đi (hoặc bò) theo tiếng hát đồng dao của người làm dê để bắt bạn.
Cả hai không được chạy (hoặc bò) ra khỏi vòng tròn. Nếu bắt được “dê” là thắng cuộc,
không bắt được là thua cuộc.
Cách 2:Cô lên bịt mắt đi tìm dê, các bạn đứng thành vòng tròn làm đàn dê.
Cô bị bịt mắt sẽ đi theo tiếng hát đồng dao của các bạn để tìm bắt một bạn. Bắt
được rồi trẻ bị bịt mắt sẽ phải sờ và đoán xem đã bắt được bạn dê nào. Nếu bắt được
“dê” và đoán đúng là thắng cuộc, không bắt được hoặc đoán sai là thua cuộc..
Có thể nói, trò chơi vận động, trò chơi dân gian có tầm quan trọng rất lớn đối với sự
phát triển của trẻ nhỏ. Nó vừa giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu vui chơi, vừa góp phần nâng
cao nhận thức, phát triển của các giác quan, tăng cường thể lực cho trẻ. Qua đó còn phát
triển ở trẻ tinh thần tập thể, biết nhường nhịn bạn bè, biết giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm
của mình với các bạn khác.
Cô cùng trẻ chơi: “Bịt mắt bắt dê”
9. Chuẩn bị địa điểm để tổ chức cho trẻ chơi.
– Mỗi trò chơi vận động đều có một cách chơi khác. Có trò chơi mang tính chất tập thể
thường có số người tham gia chơi đông đũi hỏi địa điểm chơi phải rộng như trò chơi:
“Đuổi bắt”, “ Gà trong vườn rau”…Nhưng có trò chơi tĩnh, trẻ hay ngồi nhóm nhỏ như
trò chơi: “Tập tầm vông”,“Chi chi chành chành”, “Ai đoán giỏi, “ Vì vậy giáo viên cần
nắm rõ cách chơi, luật chơi, đặc điểm của từng trò chơi từ đó lựa chọn địa điểm phù hợp
trước khi tổ chức cho trẻ chơi.
10. Công tác phối hợp với phụ huynh.
* Cách thực hiện
Công tác phối kết hợp với phụ huynh đóng vai trò rất quan trọng trong công tác chăm
sóc giáo dục trẻ tại trường nên chúng tôi đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền
và phối kết hợp với phụ huynh thông qua các hình thức sau:
10.

– Họp phụ huynh đầu năm: Giỏo viờn chủ nhiệm lớp D1 trực tiếp trao đổi, phổ biến để
phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện chăm sóc giáo dục mầm non mới
và triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển
vận động cho trẻ trong trường mầm non, nhằm phát triển thể chất cho trẻ.
– Vào các thời điểm đón trả trẻ trong ngày, giáo viên thường xuyên mời phụ huynh tham
quan góc vận động trong lớp có sử dụng sản phẩm của phụ huynh đó đóng góp cho lớp.
– Các ngày lễ, ngày hội của trẻ tích cực mời phụ huynh học sinh tới dự với các con.
– Không ngừng tuyên truyền với phụ huynh về sự cần thiết để phát triển thể lực cho trẻ.
Từ đó phụ huynh cùng phối hợp với cô giáo giúp việc rèn luyện để phát triển thể lực
cho trẻ được hài hòa.
22


*Kết quả:
Qua những biện pháp tuyên truyền trên thật sự đã có nhiều chuyển biến đáng kể về nhận
thức của phụ phụ huynh về việc tạo thêm nhiều khu vui chơi cho trẻ đã làm trẻ thích thú
như thế nào. Một số phụ huynh rất phấn khởi khi được tham dự tiết hoạt động vui chơi
của các con. Và với công tác vận động tuyên truyền phụ huynh kết quả đạt được là phụ
huynh lớp D1 đã ủng hộ bộ đồ chơi cầu trượt, nhà bóng giúp các cháu trực tiếp tham gia
vận động tại lớp nhằm phục vụ tốt trong công tác giáo dục trẻ.

1.

Trẻ chơi cầu trượt , nhà bóng
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
– Qua một thời gian tôi kiên trì thực hiện, đưa các trò chơi vào các hoạt động để giúp trẻ
phát triển thể lực, đến nay trẻ đó mạnh dạn, hứng thú và có kỹ năng vận động tốt hơn rất
nhiều so với đầu năm.
– Các bậc phụ huynh đó quan tìm đến hoạt động của con tại trường, yên tâm tin tưởng
các cô khi gửi con đến lớp, phấn khởi khi thấy con em mình có thể lực và sức khỏe tốt.
Kết quả như sau:
Bảng so sánh kết quả đầu năm so với cuối năm:
Đầu
Lứa tuổi 36 tháng
năm
Tung
bóng với
người
khác ở
khoảng
cách 1m

Ném
vào
đích
ngang
1-1,2m

Biết thể
hiện một
số nhu
cầu tự
phục vụ

Số trẻ

Cân
nặng

40

Đ

CĐ Đ

CĐ Đ

CĐ Đ

CĐ Đ

CĐ Đ CĐ Đ37

3

3

24

16

35

5

24

16

18 22

38

2

%

92,5 7,5 92,5 7,5 60

40

87,5 12,5 60

40

45 55

95

5

Cuối
năm

Đ

CĐ Đ

CĐ Đ

CĐ Đ

CĐ Đ

CĐ Đ CĐ Đ40

0

0

3

38

2

37

3

0

92,5 7,5 95

5

92,5 7,5 95 5

%

Chiều
cao

Biết lăn,
bắt bóng
Xếp tháp,
với
lồng hộp
người
khác

100 0

37

40

100 0

37

38 2

40

100 0

KẾT LUẬN
Trò chơi vận động, trò chơi dân gian có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của
trẻ. Trò chơi vận động là hình thức vui chơi, nghỉ ngơi tích cực vừa là phương tiện để
23


giáo dục trẻ một cách toàn diện. Trò chơi vận động thu hút nhiều trẻ tham gia chơi và
hoàn thiện kỹ năng vận động cho trẻ ngoài ra trò chơi vận động còn tạo điều kiện để rèn
luyện tố chất và phát triển thể lực.
Trò chơi vận động góp phần nâng cao nhận thức cần giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và trí
tưởng tượng . Nội dung của các trò chơi vận động, trò chơi dân gian phong phú và phản
ánh những hiện tượng đơn giản của cuộc sống tự nhiên, xã hội diễn ra hàng ngày rất gần
gũi với cuộc sống của trẻ. Tên trò chơi hấp dẫn, hành động thỏa mãn nhu cầu về thể lực,
trí tuệ của trẻ, luật chơi, cách chơi khá đơn giản , dễ nhớ, dễ hiểu, đồ dùng đồ chơi kèm
theo cũng không đòi hỏi sự đầu tư kinh phí nhiều, có thể tận dụng đồ dùng vận dụng sẵn
có xung quanh ta.
Trò chơi vận động có thể tổ chức ở mọi nơi mọi lúc nó ít bị gò bó. Đối tượng tham gia
chơi cũng linh hoạt có thể chơi một mình hoặc số đông.
Với kết quả đạt được của lớp D1 (NT 24-36 tháng) trường MNCTTVĐ ở sáng kiến cho
thấy nếu biết phối hợp các biện pháp tổ chức các trò chơi cho trẻ nói chung, trẻ nhà trẻ
nói riêng sẽ đạt kết quả tốt
* Qua đây, tôi cũng có một số đề xuất:
Đề xuất BGH tổ chức nhiều hơn nữa các buổi thảo luận về chuyên môn, các hình thức
tổ chức hoạt động để chị em học hỏi kinh nghiệm.
Tuyên truyền ,vận động phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu, luôn phối hợp cùng giáo
viên để chăm sóc giáo dục trẻ có thể lực tốt từ đó giúp cho sự phát triển toàn diện sau
này của trẻ.
Trên đây là một vài kinh nghiệm của tôi trong việc tổ chức các trò chơi vận động nhằm
giúp trẻ 24-36 tháng phát triển thể lực tốt.Tôi rất mong nhận được sự góp ý của các cấp
lãnh đạo, các chị em đồng nghiệp để giúp tôi có thêm kinh nghiệm trong việc chăm sóc
giáo dục trẻ và tổ chức các hoạt động nhiều hơn nữa cho trẻ đạt kết quả cao hơn !

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×