Tải bản đầy đủ

Khảo sát năng lực giáo viên THPT

Khảo sát năng lực giáo viên THPT
MÔN :NGỮ VĂN (Thời gian: 150 phút)
Năm học : 2015 – 2016
Câu 1: ( 6 điểm )
Thầy (cô) lập dàn ý đại cương cho đề bài sau:
Cảm nhận về đoạn thơ sau:
“Hòe lục đùn đùn tán rợp giương
Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ
Hồng liên trì đã tiễn mùi hương
Lao xao chợ cá làng ngư phủ
Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương”
(Trích “Cảnh ngày hè”, Nguyễn Trãi, SGK Ngữ văn 10, NXB GD, 2009)

Câu 2: ( 6 điểm )
Thầy (cô) xây dựng hướng dẫn chấm cho đề bài sau:
Có ý kiến cho rằng: lòng tự tin làm nên tất cả.
Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.

Câu 3: ( 8 điểm )
Cảm nhận của thầy (cô) về hình tượng người mẹ qua hai tác phẩm Vợ
Nhặt của Kim Lân và chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.

--------------------------------Hết---------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×