Tải bản đầy đủ

Bộ Từ vựng IELTS mọi chủ đề

Từ vựng IELTS chủ đề Energy


environmentally-friendly (adj): thân thiện với môi trườngrenewable/infinite energy sources >< non-renewable energy sources: các nguồn năng lượng tái
tạo được >< các nguồn năng lượng không tái tạo đượcnuclear power = nuclear energy: năng lượng hạt nhânnuclear weapon: vũ khí hạt nhânnuclear accident = nuclear disaster: tai nạn/thảm họa hạt nhân
a leakage of nuclear materials into the environment: sự rò rỉ các nhiên liệu hạt nhân vào môi
trườnghigh levels of radiation: mức độ phóng xạ caoimprovements in nuclear technology: những sự cải thiện trong công nghệ hạt nhânsolar, wind or water power: năng lượng mặt trời, gió và nướcpower stations = power plants: các nhà máy năng lượngfossil fuels such as coal, oil or natural gas: nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu và khí tự nhiêngenerate/produce electricity: sản xuất điệnrelease greenhouse gas emissions to the atmosphere: thải khí thải nhà kính ra bầu khí quyểnsustainable energy sources: các nguồn năng lượng bền vững
pose a serious threat to people and the environment: gây ra 1 mối đe dọa nghiêm trọng cho
con người và môi trườngthe exploitation of natural resources: sự khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiênthe depletion of natural resources: sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiênlead to environmental degradation/ global warming: dẫn tới sự suy thoái môi trường/ nóng lên
toàn cầuenergy consumption: sự tiêu thụ năng lượngmeet global energy needs: đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầurun out: cạn kiệtinstall solar panels: lắp đạt các tấm pin năng lượng mặt trờibuild/ set up a wind farm: xây dựng 1 tua bin được dùng để sản xuất điện từ gióhave a devastating impact on people/ the environment/ marine ecosystems: có tác động tàn
phá đối với con người / môi trường / hệ sinh thái biển
energy-efficient/energy-saving appliances: các thiết bị tiết kiệm năng lượng

TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT


Carbon dioxide ≈ greenhouse gases (khí thải nhà kính) ≈ emissions (khí thải)The greenhouse effect: hiệu ứng nhà kínhAverage global temperatures ≈ the earth’s average temperatures ≈ out planet’s average
temperatures: nhiệt độ trung bình toàn cầu/trái đấtHuman activity: hoạt động của con ngườiDeforestation ≈ forest clearance ≈ illegal logging (chặt cây trái pháp luật) ≈ cutting and burning
treesProduce = release + khí thải + into….(v): thải khí thải ra đâuThe burning of fossil fuels: việc đốt nhiên liệu hóa thạchOzone layer depletion: sự phá hủy tầng ô-zônMelting of the polar ice caps: việc tan chảy các tảng băng ở cựcSea levels: mực nước biểnExtreme weather conditions: những điều kiện thời tiết khắc nghiệtPut heavy pressure on…: đặt áp lực nặng nề lên…Wildlife habitats: môi trường sống của động vật hoang dãThe extinction of many species of animals and plants: sự tuyệt chủng của nhiều loài động thực
vậtPeople’s health: sức khỏe của con ngườiintroduce laws to…: ban hành luật để….renewable energy from solar, wind or water power: năng lượng tái tạo từ năng lượng mặt trời,
gió và nước.raise public awareness: nâng cao ý thức cộng đồngpromote public campaigns: đẩy mạnh các chiến dịch cộng đồngposing a serious threat to: gây ra sự đe dọa đối vớipower plants = power stations: các trạm năng lượngabsorb: hấp thụglobal warming = climate change: nóng lên toàn cầu/ biến đổi khí hậusolve = tackle = address = deal with: giải quyết


BÀI MẪU ÁP DỤNG TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT
Các bạn hãy phân tích bài văn mẫu bên dưới để xem cách Huyền vận dụng một số từ bên trên vào bài
viết nhé. Bài mẫu này do chính Huyền viết, đạt Band 9.0 – được chấm bởi thầy John Marks – giám khảo
IELTS bên Anh.
ĐỀ BÀI: Global warming is one of the most serious issues that the world is facing today. What are the
causes of global warming and what measures can governments and individuals take to tackle the
issue?
Dịch đề: Nóng lên toàn cầu là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà thế giới đang đối mặt ngày
nay. Nguyên nguyên của nóng lên toàn cầu gì gì? Những biện pháp nào mà chính phủ và cá nhân có thể
thực hiện để giải quyết vấn đề này?
Các từ/ cụm từ hay được in đậm gạch chân.
One of the most pressing environmental issues which is posing a serious threat to the world is global
warming. This essay will look at some primary causes of this and suggest several possible solutions to
this problem.
There are a number of reasons why the earth is getting warmer than ever before. The first reason is the
levels of greenhouse gases released from power plants to the air are rising at alarming rates. This leads
to an increasing concentration of carbon dioxide in our atmosphere, acting as a roof of a greenhouse,
trapping heat and causing global warming. Another reason for rising global temperatures
is deforestation. It is widely known that trees help absorb carbon dioxide in the air and thus
reduce climate change. However, with large areas of forests being cut down for different purposes,
carbon dioxide and other heat-trapping gaseswill continue to rise, contributing to global warming.
There are various measures that could be implemented to tackle the problem of global warming. First, it
is necessary for the government to encourage power stations and plants to use more environmentallyfriendly energy sources such as nuclear or renewable energy instead of fossil fuels. Second, stricter
punishments should be imposed for illegal logging and forest clearance to make sure that forests are
properly managed and protected. As individuals, we can help mitigate global warming by planting more
trees in our gardens or taking part in environmental protection programmes such as community
planting. By taking these actions, this problem would be properly tackled.
In conclusion, there are various factors leading to global warming and steps need to be taken to address
this serious issue.
PHÂN TÍCH BÀI MẪU
MỞ BÀI
2 câu – paraphrase lại đề thi.
ĐỀ BÀI: Global warming is one of the most serious issues that the world is facing today. What are the
causes of global warming and what measures can governments and individuals take to tackle the
issue?
Đối với đề bài thuộc dạng NGUYÊN NHÂN – GIẢI PHÁP, chúng ta có sườn mẫu cho mở bài như sau:
Câu 1: Dùng đồng nghĩa paraphrase lại topic của đề.

Global warming → climate change
one of the most serious issues → one of the most pressing environmental issues


Câu 2: Làm theo mẫu sau: “This essay will look at some primary causes of this and suggest
several possible solutions to this problem.” (Bài văn này sẽ đưa ra các nguyên nhân chính và đề
xuất 1 vài giải pháp khả thi cho vấn đề này).

Vậy là chúng ta có 1 mở bài hoàn chỉnh: One of the most pressing environmental issues which is posing
a serious threat to the world is global warming. This essay will look at some primary causes of this and
suggest several possible solutions to this problem. (Một trong những vấn đề môi trường cấp bách nhất
mà đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho thế giới là nóng lên toàn cầu. Bài văn này sẽ đưa ra các
nguyên nhân chính và đề xuất 1 vài giải pháp khả thi cho vấn đề này)
THÂN BÀI
LÊN Ý TƯỞNG & LẬP DÀN Ý
Thân bài 1: Nêu nguyên nhân của nóng lên toàn cầu


Nguyên nhân 1: Khí thải từ các nhà máy năng lượng tăng dần tại mức độ đáng báo động → gia
tăng khí CO2 trên bầu khí quyển → hiệu ứng nhà kính → nóng lên toàn cầuNguyên nhân 2: Tàn phá rừng: Cây giúp hấp thụ CO2 và từ đó giúp giảm biến đổi khí hậu → diện
tích rừng bị chặt tăng lên → khí CO2 và các khí khác tăng lên → nóng lên toàn cầu.

Thân bài 2: Nêu giải pháp để giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu
LƯU Ý: Đề bài này yêu cầu chúng ta nêu giải pháp của cả CHÍNH PHÚ và CÁ NHÂN → chúng ta phải nêu
giải pháp của cả 2 đối tượng này.


Giải pháp của chính phủ:

◊Khuyến khích các trạm năng lượng sử dụng những nguồn năng lượng thân thiện với môi trường hơn
thay vì nhiên liệu khóa thạch.
◊Áp đặt những biện pháp xử phạt nặng nề hơn đối với chặt phá rừng và lấy gỗ trái phép để đảm bảo
rừng được bảo vệ và quản lý chặt chẽ.


Giải pháp của cá nhân:

◊Trồng cây nhiều hơn trong vườn
◊Tham gia các chương trình bảo vệ môi trường như chương trình trồng cây ở cộng đồng.
Áp dụng các cụm từ Huyền đã cho bên trên, các bạn có thể dễ dàng chuyển dàn ý này thành 2 khổ thân
bài hoàn chỉnh.
KẾT BÀI
Đối với đề bài thuộc dạng NGUYÊN NHÂN – GIẢI PHÁP, chúng ta có sườn mẫu cho kết bài như sau:


In conclusion, there are various factors leading to ……… and steps need to be taken to address this
serious issue. (Kết bài, có nhiều yếu tố dẫn tới…..và các giải pháp nên được thực hiện để giải quyết vấn
đề nghiêm trọng này.)
(Ta chỉ cần điền vấn đề nào đó vào chỗ trống bên trên là xong).

Trên đây chính là các từ vựng chủ đề Môi trường và cách viết 1 bài văn thuộc chủ đề này, các bạn có thể
ghi chú lại và áp dụng vào những bài có chủ đề này nhé.
Từ vựng IELTS chủ đề Housing and Architecture


the use of good ventilation and durable materials: việc sử dụng chất liệu bền và hệ thống thông
gió tốtminor modifications: những điều chỉnh nhỏmeet modern building requirements = meet the requirements of modern use: đáp ứng yêu cầu
của kiến trúc hiện đạiprotect cultural resources: bảo vệ nguồn lực văn hóapreservation efforts: những nỗ lực bảo tồnto be under threat from….: bị đe dọa bởi …to be destroyed and replaced by … = to be demolished to make way for …: bị dỡ bỏ/phá hủy và
bị thay thế bởi…build = construct: xây dựnghistoric buildings = historical architectural styles = buildings with historic values: những tòa
nhà với những giá trị lịch sửmaterials such as plastic, wood, stone, reinforced concrete: các chất liệu như nhựa, gỗ, đá, bê
tônghigh-quality/low-quality materials: chất liệu chất lượng cao/thấpvertical buildings >< horizontal buildings: tòa nhà thẳng đứng >< tòa nhà ngangto be an integral part of …: là 1 phần không thể thiếu của …iconic buildings: những tòa nhà mang tính biểu tượngconstruct new houses in traditional architectural styles: xây nhà mới theo kiến trúc truyền
thốngmirror past architectural standards: phản chiếu những tiêu chuẩn kiến trúc của quá khứenergy-efficient homes: những ngôi nhà sử dụng năng lượng hiệu quảreflect the culture of a society: phản chiếu văn hóa của một xã hội
become a famous tourist destination: trở thành địa điểm du lịch nổi tiếngthe destruction of historic buildings = the demolition of historic buildings: việc phá hủy những
tòa nhà lịch sửprevent historic buildings from falling into disrepair: ngăn chặn những tòa nhà lịch sử rơi vào
tình trạng hư hỏngprevent damage to: ngăn cản tổn thất đối vớisave … from the threat of neglect: cứu … khỏi mối đe dọa của sự thờ ơto be at risk from neglect and decay: rơi vào nguy cơ bị thờ ơ và suy tànrequire regular repair and maintenance: đòi hỏi sự bảo trì và sửa chữa thường xuyên

Từ vựng IELTS chủ đề Crime
1. commit a crime = commit an offence = break the law: thực hiện hành vi phạm tội
2. reoffend = commit crimes again: tái phạm
3. criminals = offenders = lawbreakers = people who commit crimes: kẻ phạm tội
4. engage in criminal activities = take part in unlawful acts: tham gia vào các hoạt động phạm
pháp
5. minor crimes such as shoplifting or pickpocketing: các tội nhẹ như ăn trộm vặt tại các cửa hàng
hay móc túi
6. serious crimes such as robbery or murder: các tội nặng như cướp hay ám sát
7. receive capital punishment = receive the death penalty: nhận án tử hình
8. receive prison sentences = be sent to prison: nhận án tù/ bị bỏ tù
9. life imprisonment: tù chung thân
10. impose stricter punishments on…: áp đặt những hình phạt nặng nề hơn lên…
11. provide education and vocational training: cung cấp giáo dục và đào tạo nghề
12. commit crimes as a way of making a living: phạm tội như 1 cách để kiếm sống
13. to be released from prison: được thả/ ra tù
14. rehabilitation programmes: những chương trình cải tạo
15. pose a serious threat to society: gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho xã hội
16. act/serve as a deterrent: đóng vai trò như 1 sự cảnh báo/ngăn chặn
17. security cameras and home surveillance equipment: thiết bị giám sát tại nhà và camera an ninh
18. crime prevention programmes: những chương trình phòng chống tội phạm


19. juvenile crimes = youth crimes = crimes among young adults: tội phạm vị thành niên/ ở giới trẻ
20. innocent people: những người vô tội
21. be wrongly convicted and executed: bị kết tội và xử oan
22. create a violent culture: tạo ra 1 nền văn hóa bạo lực
chủ đề Health


have a balanced diet = have a healthy diet = eat healthily: có 1 chế độ ăn lành mạnhhave an imbalanced diet = have an unhealthy diet = eat unhealthily: có 1 chế độ ăn không lành
mạnheating too much fast food = excessive consumption of fast food: tiêu thụ quá nhiều thức ăn
nhanhcontain a lot of fat = to be incredibly high in fat = to be rich in fat: chứa nhiều chất béoto be harmful to… = to be detrimental to…: có hại cho…have a negative effect on… = have an adverse impact on…: có ảnh hưởng tiêu cực lên…spend time playing sports = spend time taking part in outdoor activities = spend time
participating in physical activities: dành thời gian chơi thể thao/tham gia các hoạt động thể chấtwatch TV and play video games = engage in “screen-time” activities: chơi các hoạt động mang
tính chất “màn hình” (thụ động)to be inactive = lead a sedentary lifestyle: có 1 lối sống thụ độngto be more likely to suffer from various health problems = have a higher risk of serious
illnesses and health issues: có nguy cơ cao mắc các vấn đề về sức khỏeto be more likely to become obese = to be at an increased risk of becoming obese: có nguy cơ
cao bị béo phìimprove the level of health education = raise people’s awareness of the importance of health
protection: cải thiện giáo dục về lĩnh vực sức khỏetry to … = make every possible effort to…: nỗ lực làm gìchoose healthier foods = make healthier food choices: lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơnexercise every day = take regular/daily exercise: tập thể dục hàng ngày/thường xuyênspend more time cooking at home = spend more time preparing meals at home: dành nhiều
thời gian hơn nấu ăn tại nhàkeep fit = stay healthy = keep in shape: giữ cơ thể khỏe mạnh, cân đốigo to the gym = go to fitness clubs: đi tới phòng gym/câu lạc bộ sức khỏe


Từ vựng & Cấu trúc hay


proper health education: giáo dục sức khỏe tốtgreatly enhanced: được nâng cao đáng kểIt is an undeniable fact that: có 1 sự thật không thể phủ nhận làfitness levels: mức độ thể chấtgives people more chances to: cho người ta nhiều cơ hội hơn để làm gìkeep fit: giữ dángstay healthy: khỏe mạnhsports amenities: các cơ sở thể thaoan annual gym membership: thể tập gym 1 nămeducate citizens about: giáo dục người dân về vấn đề gìbasic health awareness: nhận thức về sức khỏe cơ bảnpotential health problems: những vấn đề sức khỏe tiềm ẩnequipped with sufficient basic knowledge about: được trang bị với kiến thức cơ bản đầy đủ về
vấn đề gìthe adverse effects of: những ảnh hưởng có hại củatake up this bad habit: tập thành thói quen xấu nàyPublic campaigns: những chiến dịch cộng đồnghealth protection programmes: những chương trình bảo vệ sức khỏeraising public awareness: nâng cao ý thức cộng đồng

CÁC CỤM TỪ ĐỒNG NGHĨA
Các từ/ cụm từ đồng nghĩa Huyền sử dụng trong bài
ừ vựng IELTS chủ đề Culture


instil cultural and traditional values into somebody: thấm nhuần các giá trị truyền thống và văn
hóa vào ai đócultural diversity: sự đa dạng văn hóacultural identity: bản sắc văn hóacultural heritage: di sản văn hóacultural assimilation: sự hòa tan văn hóa
traditional beliefs and customs: các phong tục và niềm tin truyền thốngthe loss of traditional cultrures = the disapearance of traditional ways of life: sự mất đi của các
văn hóa truyền thốngadopt a new culture: theo một nền văn hóa mớito be in danger of extinction: đứng trước nguy cơ tuyệt chủngculture shock and other culture-related problems: sốc văn hóa và những vấn đề khác liên quan
đến văn hóaexperience great culture shock: trải qua cú sốc văn hóa lớnbring a wide range of benefits to…: mang lại nhiều lợi ích cho…have a negative/detrimental impact on…: có tác động tiêu cực lên…get deeper insight into…: có được cái nhìn sâu sắc hơn về…travel to other countries for experiencing culture diversity: đi du lịch nước ngoài để trải nghiệm
sự đa dạng văn hóabroaden their horizons: mở mang tầm nhìn của họshow great respect for…: thể hiện sự tôn trọng ai đó/điều gì đóa strong sense of identity: một cái tôi/bản sắc mạnh mẽthe growing influence of western culture: sự ảnh hưởng ngày càng tăng của văn hóa phương
Tâythe disapearance of some minority languages: sự biến mất của 1 số ngôn ngữ thiểu sốa multicultural society: một xã hội đa văn hóapeople of different cultural backgrounds: người thuộc các nền văn hóa khác nhaulead to tension and conflict: dẫn tới căng thẳng và xung độtabandon one’s own culture: từ bỏ văn hóa của ai đó

Từ vựng IELTS chủ đề Throwaway society


overconsumption = excessive consumption: việc tiêu thụ quá mứcoverproduction = excessive production: việc sản xuất quá mứclong-lived products = durable products = products that are made to last for a long period of
time: những sản phẩm có tuổi thọ dàishort-lived products = non-durable products = products that are made to last for a short period
of time: những sản phẩm có tuổi thọ ngắn
repurchase = buy again: mua lạirepeat customers: những khách hàng sẽ mua hàng lại ở cửa hàng họ đã muamake a dent in your finance: làm giảm số tiền bạn đang cóhigher profit margins for manufacturers: lợi nhuận biên lớn hơn cho các nhà sản xuấttempt customers into buying the latest, novelty items: thu hút khách hàng mua những sản
phẩm mới nhấtdisposable products: những sản phẩm dùng 1 lần rồi vứt đisolid waste generation rates: tỷ lệ thải ra chất thải rắnenvironmental degradation: sự suy khóa môi trườngcontaminate soil and water: làm ô nhiễm đất và nướcincrease consumer spending: tăng chi tiêu của khách hàngbad spending habits: thói quen tiêu xài xấuleftover food: đồ ăn thừaa new version with more features: phiên bản mới với nhiều tính năng hơnhave a negative/detrimental/harmful effect on: có ảnh hưởng có hại lên…buy things that you do not really need: mua những thứ mà bạn không thực sự cầna waste of money: một sự lãng phí tiền củabuy new things to relieve stress or anxiety: mua đồ mới để giải tỏa căng thẳng và lo âuoverspend = spend beyond one’s income: chi tiêu quá mứchuge amounts of toxic waste: 1 lượng khổng lồ chất thảito be discharged into the environment: bị thải ra môi trườngencourage people to reuse and recycle more: khuyến khích người dân tái chế và tái sử dụng
nhiều hơn.get into serious debt: bị mắc nợ nghiêm trọng

Từ vựng IELTS chủ đề Family and Children


parental guidance: sự hướng dẫn của cha mẹhave a profound influence on: có ảnh hưởng sâu sắc lênspend a large amount of time taking care of…: dành nhiều thời gian chăm sóc…children = offspring = kids: con cái
the primary breadwinner: trụ cột chính (trong gia đình)to be responsible for…: chịu trách nhiệm về việc gìchildcare and housework: việc nhà và việc chăm sóc trẻeducate children about the importance of…: giáo dục trẻ về tầm quan trọng của…encourage children to…: khuyến khích trẻ làm gìengage in screen-time activities: tham gia những hoạt động “màn hình” (laptop, điện thoại…)lead a sedentary lifestyle: sống một lối sống thụ độngtake part in interactive activities: tham gia các hoạt động mang tính tương tácexperience feelings of loneliness and isolation: trải qua cảm giác cô đơn và cô lập

devote a huge amount of time to work: dành phần lớn thời gian cho công việc


hardly make time for their family: hầu như không dành thời gian cho gia đình họtake more family trips: tổ chức nhiều chuyến đi cùng gia đình hơntake on the role of: đóng vai trò là…take care of… = look after…: chăm sóc…negatively affect children’s long-term mental health: ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm lý lâu
dài của trẻput children at a higher risk of…: đặt trẻ vào rủi ro cao bị ….strengthen/weaken family relationships = family bonds: củng cố/làm suy yếu tình cảm gia đìnhexperience significant changes in mood, feelings and behaviour: trả qua những sự thay đổi
đáng kể trong tâm trạng, cảm giác và cách ứng xửhave children later in life = delay parenthood: có con muộnbecome positive role model: trở thành hình mẫu tốta lack of parental support: việc thiếu sự hỗ trợ từ cha mẹ

Từ vựng IELTS chủ đề Tourism


travel abroad = travel to a foreign country: đi du lịch nước ngoàigo sight-seeing: đi tham quana great way to relax and reduce stress: một cách tuyệt vời để xả hơi và giảm căng thẳnghave the opportunity to: có cơ hội làm gì
experience different cultures and traditions: trải nghiệm những nền văn hóa và truyền thống
khác nhaulearn a new language: học một ngôn ngữ mớibroaden our horizons: mở rộng tầm mắt của chúng talearn useful skills: học được những kỹ năng hữu íchplay an important role in…: đóng 1 vai trò quan trọng trong…create more job opportunities for local people: tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho người dân
địa phươngimprove living standards: cải thiện mức sốnghigh living costs: chi phí cuộc sống caopose a serious threat to…: gây ra sự đe dọa nghiêm trọng cho…destroy natural habitats: phá hủy môi trường sống tự nhiênthe loss of traditional cultures: việc mất đi các văn hóa truyền thốngcultural diversity: sự đa dạng văn hóapopular tourist destinations = famous tourist attractions: những điểm đến du lịch phổ biếnattract millions of tourists: thu hút hàng triệu khách du lịchboost economy: thúc đẩy kinh tếsee spectacular landscapes, wildlife and plants: chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt vời,
động thực vật hoang dãbring a wide range of benefits: mang tới rất nhiều lợi íchcause damage to…: gây tổn thất cho…tourist = traveler = visitor: du kháchtraditional jobs and skills: những kỹ năng và công việc truyền thốngdisappear = die out: biến mấtadopt a new culture: theo một nền văn hóa mớiculture shock: sốc văn hóaput heavy pressure on the environment: đăt áp lực nặng nề lên môi trường

Từ vựng IELTS chủ đề Transport


people who travel by car = people travelling by car = car users: những người đi lại bằng xe hơi
people who travel by train = people travelling by train = train passengers: những người đi lại
bằng xe lửadrive to work = travel/go/commute to work by car: đi làm bằng xe hơiuse public transport instead of private vehicles: sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay
vì xe riêngthe most popular way to commute = the most pupular mode of transport: cách phổ biến nhất
để đi lại/ phương tiện giao thông phổ biến nhấtcommuting costs: chi phí đi lạicommute/travel long distances to…: đi quãng đường dài tới…daily travel = daily commute: việc đi lại hàng ngàydriving under the influence of…: lái xe dưới sự ảnh hưởng của…run a red light: vượt đèn đỏpedestrian (n): người đi bộcycle lanes = bike lanes: những tuyến đường dành cho người đi xe đạpimprove road traffic safety: cải thiện an toàn giao thông đường bộreduce traffic accidents: giảm thiểu tai nạn giao thôngdriving offence: sự vi phạm luật giao thônglicence suspension: việc tịch thu bằng láiinstall speed cameras: lắp đặt các camera theo dõi tốc độspeeding (n): việc lái xe quá tốc độimpose stricter punishments on sb: áp đặt các hình phạt nghiêm khắc hơn lên ai đótraffic jams = traffic congestion: sự ùn tắc giao thôngbad driving habits: những thói quen xấu khi lái xecongestion pricing = congestion charges: việc thu phí ùn tắc giao thôngban cars from city centres: cấm xe hơi khỏi các trung tâm thành phốparking space: khu vực đậu xepose a serious threat to…: gây ra sự đe dọa nghiêm trọng cho…dangerous drivers: những người lái xe nguy hiểmto be encouraged to…: được khuyến khích làm gì
raise people’s awareness: nâng cao ý thức con người

Từ vựng IELTS chủ đề Family and Children


parental guidance: sự hướng dẫn của cha mẹhave a profound influence on: có ảnh hưởng sâu sắc lênspend a large amount of time taking care of…: dành nhiều thời gian chăm sóc…children = offspring = kids: con cáithe primary breadwinner: trụ cột chính (trong gia đình)to be responsible for…: chịu trách nhiệm về việc gìchildcare and housework: việc nhà và việc chăm sóc trẻeducate children about the importance of…: giáo dục trẻ về tầm quan trọng của…encourage children to…: khuyến khích trẻ làm gìengage in screen-time activities: tham gia những hoạt động “màn hình” (laptop, điện thoại…)lead a sedentary lifestyle: sống một lối sống thụ độngtake part in interactive activities: tham gia các hoạt động mang tính tương tácexperience feelings of loneliness and isolation: trải qua cảm giác cô đơn và cô lậpdevote a huge amount of time to work: dành phần lớn thời gian cho công việchardly make time for their family: hầu như không dành thời gian cho gia đình họtake more family trips: tổ chức nhiều chuyến đi cùng gia đình hơntake on the role of: đóng vai trò là…take care of… = look after…: chăm sóc…negatively affect children’s long-term mental health: ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm lý lâu
dài của trẻput children at a higher risk of…: đặt trẻ vào rủi ro cao bị ….strengthen/weaken family relationships = family bonds: củng cố/làm suy yếu tình cảm gia đìnhexperience significant changes in mood, feelings and behaviour: trả qua những sự thay đổi
đáng kể trong tâm trạng, cảm giác và cách ứng xửhave children later in life = delay parenthood: có con muộnbecome positive role model: trở thành hình mẫu tốta lack of parental support: việc thiếu sự hỗ trợ từ cha mẹ


Từ vựng IELTS chủ đề Technology


technological advances = technological developments: những tiến bộ trong công nghệpeople’s personal and professional relationships: mối quan hệ cá nhân và sự nghiệpkeep in contact with = keep in touch with: giữ liên lạc vớiloved ones: những người yêu thươngas a way of communication: như là 1 cách thức giao tiếptechnological devices and applications: những ứng dụng và thiết bị công nghệexpand business network: mở rộng mạng lưới kinh doanhtelecommunication services: các dịch vụ viễn thônghave more opportunities to: có nhiều cơ hội hơn đểan internet-connected smart phone: 1 chiếc điện thoại được kết nối internetdo multiple tasks all at the same time: thực hiện nhiều công việc cùng 1 lúcsuffer from social isolation: bị sự cô lập xã hộisurf/browse the internet: lướt webtake part in interactive activities : tham gia vào các hoạt động có tính tương táctake video lessons with someone: tham dự buổi học video với ai đóinteract through computers rather than face to face: tương tác thông qua máy tính thay vì trực
tiếpface-to-face meetings: các cuộc họp gặp mặt trực tiếponline meetings = virtual meetings: các cuộc họp onlinediscourage real interaction: ngăn cản sự tương tác thựcthe loss of traditional cultures: sự mất đi của các văn hóa truyền thốngimprove the quality of life: cải thiện chất lượng cuộc sốnggive someone access to information: cho ai đó sự truy cập vào thông tinsocial networking sites such as Facebook or Twitter: mạng xã hội như Facebook hay Twitter

Từ vựng IELTS chủ đề Government spending


government money = public money = national budgets = state budgets = government
funding: ngân sách nhà nướcspend money on s.th = invest money in s.th = allocate money to s.th: chi tiền vào việc gì
investment (n): sự đầu tưimportant sectors = essential sectors: những lĩnh vực quan trọngmedical services = health care = medical care: lĩnh vực y tế/chăm sóc sức khỏeschooling = education: giáo dụca huge amount of money = millions of dollars: 1 khoản tiền khổng lồ/ hàng triệu đô laa waste of the budget = a waste of public money = money-wasting: phí tiềnprovide financial support for = offer financial assistance to = give money to: hỗ trợ tài chính
cho…financial resources: các nguồn lực tài chínhgovernment incentives: trợ cấp của chính phủraise people’s awareness: nâng cao ý thức con ngườiprovide public services: cung cấp các dịch vụ côngcreate new jobs: tạo ra việc làm mớisupport people who are living in poverty: hỗ trợ người nghèohelp from the state = government help: sự giúp đỡ từ chính phủgovernment support for… = government funding for…: sự hỗ trợ của chính phủ cho…rely on alternative sources of financial support: dựa vào các nguồn hỗ trợ tài chính kháccut all kinds of costs related to: cắt giảm toàn bộ chi phí liên quan đếnto be responsible for: chịu trách nhiệm về vấn đề gìsocial security: an ninh xã hộigovernment spending categories: các khoản mục chi tiêu của chính phủinfrastructure investment: sự đầu tư vào cơ sở hạ tầngresearch spending: chi tiêu cho lĩnh vực nghiên cứu

Từ vựng IELTS chủ đề Work


working longer hours = the frequency of long working hours = extended hours of work: làm
việc nhiều giờhave a severe impact on…= have an adverse impact on… = have a harmful impact on… have a
negative impact on…: có ảnh hưởng tiêu cực/có hại lên…impact = effect (n): ảnh hưởng
society = community: xã hội, cộng đồngreduce = limit = restrict: giảm, giới hạn cái gìwork productivity: năng suất làm việcsuffer from various health issues: mắc các vấn đề về sức khỏefatigue(n): sự mệt mỏianxiety disorders(n): những sự rối loạn lo âustroke(n): đột quỵFailing health = poor health: sức khỏe giảm sútsick leave: xin nghỉ việc vì bệnhpoor work performance: hiệu suất làm việc kémlow productivity: năng suất thấpa case in point: 1 ví dụ điển hìnhfrequently feel exhausted: thường xuyên cảm thấy kiệt sứcmake more errors at work: sai sót nhiều hơn tại sở làmhave serious consequences for: gây ra hậu quả nặng nề cho…busy working schedules: lịch trình công việc bận rộntake frequent family trips: thường xuyên đi du lịch với gia đìnhhave meals together: ăn cùng nhauoverworked people: những người làm việc quá nhiềudevote time to…: dành thời gian vào việc gì = spend time on…family relationships = family bonds: mối quan hệ gia đìnha nine-to-five job: công việc hành chính từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiềujob satisfaction: sự hài lòng trong công việcpursue a career: theo đuổi sự nghiệplearn various skills and experience: học được những kỹ năng và kinh nghiệmprofessional work environment: môi trường làm việc chuyên nghiệpget a well-paid job: có được 1 công việc được trả lương tốtearn a high salary: có được mức lương cao


Từ vựng IELTS chủ đề Technology


technological advances = technological developments: những tiến bộ trong công nghệpeople’s personal and professional relationships: mối quan hệ cá nhân và sự nghiệpkeep in contact with = keep in touch with: giữ liên lạc vớiloved ones: những người yêu thươngas a way of communication: như là 1 cách thức giao tiếptechnological devices and applications: những ứng dụng và thiết bị công nghệexpand business network: mở rộng mạng lưới kinh doanhtelecommunication services: các dịch vụ viễn thônghave more opportunities to: có nhiều cơ hội hơn đểan internet-connected smart phone: 1 chiếc điện thoại được kết nối internetdo multiple tasks all at the same time: thực hiện nhiều công việc cùng 1 lúcsuffer from social isolation: bị sự cô lập xã hộisurf/browse the internet: lướt webtake part in interactive activities : tham gia vào các hoạt động có tính tương táctake video lessons with someone: tham dự buổi học video với ai đóinteract through computers rather than face to face: tương tác thông qua máy tính thay vì trực
tiếpface-to-face meetings: các cuộc họp gặp mặt trực tiếponline meetings = virtual meetings: các cuộc họp onlinediscourage real interaction: ngăn cản sự tương tác thựcthe loss of traditional cultures: sự mất đi của các văn hóa truyền thốngimprove the quality of life: cải thiện chất lượng cuộc sốnggive someone access to information: cho ai đó sự truy cập vào thông tinsocial networking sites such as Facebook or Twitter: mạng xã hội như Facebook hay TwitterTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×