Tải bản đầy đủ

Kĩ thuật điện tử là ngành kĩ thuật mũi nhọn

Kĩ thuật điện tử là ngành kĩ thuật mũi nhọn, hiện đại, là đòn bẩy giúp các ngành
khoa học kĩ thuật khác phát triển. Kĩ thuật điện tử đã được ứng dụng rộng rãi trong
mọi lĩnh vực, nhất là trong sản xuất.
Đối với sản xuất
Kĩ thuật điện tử đã đảm nhiệm chức năng điều khiển và tự động hóa các quá trình
sản xuất, nhiều công nghệ mới đã xuất hiện làm tăng năng suất và chất lượng sản
phẩm.Kỹ thuật điện tử được ứng dụng rỗng rãi trong rất nhiều các ngành nghề:
a. Ngành chế tạo máy: những nhà máy sản xuất ô tô xe máy đều có những dây
chuyền tự động chế tạo lắp ráp các bộ phân.


b. Ngành luyện kim: việc xử lí quặng, tách kim loại ra khỏi quặng và các vật liệu,
làm sạch kim loại đều phải qua những qui trình sản xuất rất phức tạp cần sự trợ
giúp của kỹ thuật điện tử.

c. Trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp: góp phần tăng năng suất và chất lượng
sản phẩm.d. Trong giao thông vận tải: kĩ thuật điện tử được ứng dụng trong việc xác định
phương hướng, đo khoảng cách,…

Kỹ thuật điện tử đã và đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nó luôn thay đổi theo thời
gian. Trong tương lai, kỹ thuật điện tử đóng vai trò là "bộ não" cho thiết bị và các
quá trình sản xuất, đảm nhiệm các vai trò mà con người không làm được.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×