Tải bản đầy đủ

Đặt vấn đề bài toán tiểu học bài toán 49 cộng 25

-

Đặt vấn đề: Tính 49 + 25 = ?
HS thảo luận, các em nói vắng tắt ý của mình.
GV dựa vào ý của HS để định hướng suy nghĩ.

+ chúng ta đã học phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 ( 9+5, 29+5).
+ vậy chúng ta tìm cách tính bài toán này 49 + 25
- Hs thảo luận và ghi vắng tắt ý của mình. Gv quan sát và khuyến khích các ý
hay.
- Hs công bố phát minh của mình
+ Hs Trâm :
Tách 49 = 40 + 9
25 = 20 + 5
Sau đó lấy 40 + 20 = 60 dễ quá
Lấy 9 + 5 = 14 đã được học trong bài 9+ 5
+ HS Nhi :
Tách theo cách khác:
49 = 40 + 9
25 = 21 + 4
Sau đó lấy 9 + 21 = 30 dễ quá

Lấy 30 + 40 = 70
Và sau cùng lấy 70 + 4 = 74
Nhi và Trâm làm đúng nhưng các em cần biết tách và kết hợp cộng lại
các số tròn chục mới làm được. nếu các số lớn thì việc tách gặp khó khăn và
cách làm dài.
+ HS Mai : Như cô đã dạy thì em sẽ đặt tính và cộng
49
lấy 9 + 5 = 14 viết 4 nhớ 1
+ 25
4 + 2 = 6 thêm 1 bằng 7 viết 7
74
Vận dụng theo kiến thức bài học tốt có thể giải quyết nhiều bài toán có liên
quan .
+ HS Trân: Sai vì quên nhớ 1. Khen và khuyến khích xem lại
49
lấy 9 + 5 = 14 viết 4 nhớ 1
+ 25
4 + 2 = 6 viết 6
64


NHÓM 1
TOÁN
Bài: 49 + 25
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49+25.
Áp dụng kiến thức về phép cộng trên để giải các bài toán liên quan.
- Rèn cho HS kĩ năng làm tính, giải toán nhanh, chính xác các loại toán trên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
máy chiếu , bảng nhóm, bảng con, phiếu học tập.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1)Ổn định lớp:
2) Kiểm tra bài cũ:
-Yêu cầu đặt tính và thực hiện 69 + 9
và 38 + 5.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
3) Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
Đặt vấn đề và giải quyết. kết luận đưa
vào bài mới. GV nhận xét chốt vấn


đề.
-Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
thêm một bài mới đó là bài: 49+25.
Ghi đầu bài lên bảng
b)Hướng dẫn tìm hiểu bài:
* Giới thiệu phép cộng 49 +25
- Đặt tính và tính : dạy theo giáo án
pp
49

* 9 cộng 5 bằng 14, viết 4
+
nhớ 1.
25
* 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1
74
bằng 7, viết 1.
Vậy : 49 + 25 = 74

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- cho cả lớp làm bảng con

- Lắng nghe và phân tích bài toán.
- Hs lên bảng trình ý của mình trước lớp.

-

Hs lắng nghe và chú ý lên bảng.


c) Thực hành:
Bài 1: Tính
- Phát phiếu BT, cho HS làm vào
phiếu.
- Chia nhóm 4 làm bài
-GV mời đại diện nhóm lên dán vào
lớp
- Mời cả lớp xem và sửa bài cho các
nhóm.
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2 :
-GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính rồi
tính.
- HS làm vào bảng con sau đó đối
chiếu kết quả trên bảng PP TRÌNH
CHIẾU
-GV nhận xét.
Bài 3: làm bảng nhóm và lên bảng
trình bày.
- Yêu cầu 1 em đọc đề.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán yêu cầu tìm gì?
- Muốn biết cả 2 lớp có tất cả bao
nhiêu học sinh ta làm như thế nào?
-Yêu cầu các nhóm làm vào bảng
nhóm.
- Mời các nhóm mang bài lên và trình
bày với lớp.
-Tóm tắt : - Lớp 2 A: 29 học sinh
- Lớp 2B: 25 học sinh
- Cả hai lớp: ... học sinh?
4) Củng cố:
-Nhắc lại kiến thức
5) Dặn dò:
-Dặn về nhà học và làm bài tập.

- hs thực hành trong nhóm
39
69
19
+ 22
+24
+ 53
61
93
72

89
+ 4
93

HS làm bảng con

- Đọc đề bài
- Số HS lớp 2A là 29, 2 B là 25 bạn.
- Tổng số HS cả hai lớp.
- Ta thực hiện phép cộng 29 + 25
- các nhóm làm vào bảng nhóm.
- Một em lên trình bày trên bảng.
Giải:
- Số HS cả hai lớp có là :
29 + 25 = 54 ( học sinh )
Đ/S: 54 học sinh

-HS nhắc lại bài.
- Về học bài và làm các bài tập còn lại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×