Tải bản đầy đủ

Thuyết trình tài chính quốc tế cao học_Chương 5_Giá cả linh hoạt: Mô hình tiền tệ

Chapter 5.
Flexible prices: the monetary model
GVHD:

Lớp: 17C1INT60500304Nguyễn Khắc Quốc BảoHuỳnh Lê Hữu Hiếu

Nhóm:

Nguyễn Minh Trí

Trương Thúy Quyên
Dương Quang Thịnh

1


Nội dung

5.1 Mô hình tiền tệ giản đơn với tỷ giá thả nổi
5.2 Mô hình tiền tệ giản đơn với tỷ giá cố định
5.3 Lãi suất trong mô hình tiền tệ
5.4 Mô hình tiền tệ là một sự giải thích về sự thật

2


5.1 Mô hình tiền tệ giản đơn với tỷ giá thả nổi

5.1.1 Thiết lập
5.1.2 Cân bằng
5.1.3 Cung tiền tăng trước tỷ giá thả nổi
5.1.4 Thu nhập tăng trước tỷ giá thả nổi
5.1.5 Giá ngoại tệ tăng trước tỷ giá thả nổi
5.1.6 Mô hình hai quốc gia của tỷ giá thả nổi

3


5.1.1 Thiết lập 

Giả thiết 1: Đường tổng cung thẳng đứng.

Giả thiết 2: Nhu cầu về số dư tiền thực là một hàm ổn định với một vài biến số kinh tế vĩ mô trong
nước.

(y là thu nhập quốc dân thực tế; k là một tham số tích cực)Giả thiết 3: Thuyết PPP luôn xảy ra.

4


5.1.2 Cân bằng 

Khi cân bằng xảy ra ta có:

Tỷ giá trong mô hình cực kỳ đơn giản là tỷ lệ của khối lượng tiền tệ với nhu cầu, được đo lường ở
mức giá ngoại tệ. Bất cứ điều gì làm tăng tỷ số này sẽ làm cho giá ngoại tệ tăng (đồng nội tệ mất
giá).

5


5.1.3 Cung tiền tăng trước tỷ giá thả nổi
Khi tăng cung tiền lên ; và những biến khác (y, ) không đổi.
 
Ở mức giá cũ sẽ xuất hiện dư thừa trong cung tiền => Cầu hàng hóa tăng => Giá hàng hóa có xu
hướng tăng từ điểm c lên đến điểm b. (Giá hàng hóa nội địa tăng => hàng hóa từ nước ngoài rẻ hơn và để giữ tính cạnh tranh => giá
ngoại tệ phải tăng => tăng tỷ giá hối đoái

Trong mô hình tiền tệ, một tỷ lệ phần trăm gia tăng trong cung tiền nội địa, sẽ làm sụt giảm một
mức tỷ lệ tương ứng đối với giá trị của đồng nội tệ (các điều kiện khác không đổi)

6


5.1.4 Thu nhập tăng trước tỷ giá thả nổiỞ mọi mức giá, thu nhập tăng hàm ý một nhu cầu tiền lớn hơn. Nhưng do các yếu tố khác không
 
đổi nên giá hàng hóa giảm từ c xuống bDo PPP luôn tồn tại, nên khi thì

Ở mô hình tiền tệ, một sự tăng lên mức thu nhập thực trong nước dẫn đến, những thứ khác là
bằng nhau, nâng giá giá của đồng nội tệ.

7


5.1.5 Giá ngoại tệ tăng trước tỷ giá thả nổiKhi độ dốc của đường PPP là P/S = P*, nó sẽ trở nên dốc hơn, do đó mức giá ban đầu của Anh,
 
gắn liền với một mức giá thấp hơn USD, hay nói cách khác sẽ có một tỷ giá cao hơn cho GBP.Với mức giá USD cao hơn, hàng hóa UK vượt quá cạnh tranh ở tỷ giá hối đối cũ. Ở trạng thái cân
bằng mới, thực tế rằng sản lượng US là định giá cao hơn đồng USD so với trước đây được bù đắp
bởi mức giá cao hơn tương ứng ở đồng USD

Theo mô hình tiền tệ, một sự tăng lên trong mức giá ngoại tệ, những thứ khác là bằng nhau, được
liên kết với sự nâng giá của nội tệ (đó là, một sự giảm giá ở tỷ giá ngoại tệ, S) và không thay đổi
nền kinh tế quốc nội.

8


5.1.6 Mô hình hai quốc gia của tỷ giá thả nổi

9Một nguồn cung tiền ở Mỹ tăng lên => nguồn cung vượt mức ở thị trường tiền tệ địa phương => người Mỹ tiêu xài nhiều hơn, những thứ khác bằng
 
nhau, do đó sẽ làm giảm số dư của họ. Kết quả nỗ lực của họ chi tiêu nhiều hơn cuối cùng sẽ thức đẩy mức giá của họ, P*, do đó gây ra đồng USD sụt
giảm trong việc ngăn ngừa Mỹ ngập tràn với những hàng nhập khẩu rẻ hơn.Giả định rằng giống với lượng tiền Anh ban đầu , cung tiền của Mỹ cũng bắt đầu từ


5.2 Mô hình tiền tệ giản đơn của tỷ giá cố định

5.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định
5.2.2 Thu nhập tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.
5.2.3 Giá nước ngoài tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.
5.2.4 Sự mất giá dưới tỷ giá hối đoái cố định.

10


5.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.Hình 5.5(c): bắt đầu tại điểm H với dự trữ ngoại hối , tín dụng trong nước =>
 
Cung tiền mặt:Với lượng cung tiền , ta có mức giá ban đầu , nền kinh tế bắt đầu tại điểm a
trong hình 5.5(b).Hình 5.5(a), với tỷ giá hối đoái cố định tại , theo đó hệ thống phải bắt đầu
tại A, tại giao điểm của đường PPP với đường tỷ giá hối đoái cố định. Ta có:

11


5.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.

Giả thuyết: Khi có sự Mở rộng chính sách tiền tệ, các điểm cân bằng ban đầu A, a, H bị
thay đổi.

Tín dụng trong nước tăng
→ Cung tiền tăng
→ Giá tăng

Nhập khẩu > Xuất khẩu
→ Thâm hụt các cân thanh toán

Giảm dữ trữ ngoại hối
→ Cung tiền giảm

12


5.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.Giả thuyết: Khi có sự Mở rộng chính sách tiền tệ, các điểm cân bằng ban đầu A, a, H bị thay đổi.
 
Kết quả: mức giá, cán cân thanh toán, cung tiền quay về điểm ban đầu. Nhưng thành phần cung tiền thay đổi.Với đường PPP cho trước, cầu tiền được tính:Ta có cung và cầu tương đương:Do đó:

13


5.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.

14

• Mệnh đề 5.4. Dưới tỷ giá hối đoái cố định trong mô hình tiền tệ, bắt đầu từ trạng thái cân bằng, việc gia tăng tín
dụng trong nước sẽ bị vô hiệu hóa, những yếu tố khác cân bằng nhau, bởi sự giảm dự trữ do thâm hụt trong cán
cân thanh toán tạm thời. Ngược lại, sự sụt giảm tín dụng trong nước sẽ gây ra thặng dư trong cán cân thanh toán
tạm thời và hậu quả là bù đắp gia tăng trong dự trữ.


5.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.

15

Nếu cung tiền, mức giá và cán cân thanh toán đều quay lại trạng thái ban đầu của nó, cái gì thay đổi trong trạng thái cân
bằng mới?Mặc dù tại K, cung tiền không thay đổi, nhưng thành phần của nó thay đổi do sự tích lũy các tác động của thâm hụt cán cân
thanh toán trong thời gian điều chỉnh. Cung tiền mới được tính lại:Giới hạn tại điểm khi dự trữ giảm xuống 0 và toàn bộ lượng cung tiền là tín dụng nội địa.


5.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.

16

Vô hiệu hóa các thay đổi dự trữ
Vô hiệu hóa là quá trình làm cân bằng ảnh hưởng của thâm hụt (thặng dư) cán cân thanh toán bằng cách tạo ra đủ tín dụng nội địa để bù đắp sụt giảm dự
trữ ngoại hối.

Với tỷ giá hối đoái cố định, dòng dự trữ tự động điều chỉnh lượng cung tiền để khôi phục trạng thái cân bằng.
Thâm hụt (hoặc thặng dư) cán cân thanh toán, không đòi hỏi chính sách vĩ mô khắc phục.
Tuy nhiên, một chính phủ muốn chống lại những nguyên tắc ổn định vẫn có thể làm được bằng các chính sách trong tạm thời.


5.2.2 Thu nhập tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.

Mệnh đề 5.5. Dưới tỷ giá hối đoái cố định trong mô hình tiền tệ, bắt đầu từ trạng thái cân bằng, kết quả của tăng
thu nhập thực (ở trong nước) sẽ làm gia tăng dự trữ dẫn đến thặng dư cán cân thanh toán tạm thời, những yếu tố
khác như nhau. Trong trạng thái cân bằng mới, lượng cung tiền trong nước sẽ tăng và mức giá trong nước sẽ
quay trở lại mức PPP.

17


5.2.3 Giá nước ngoài tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.

• Mệnh đề 5.6. Dưới tỷ giá hối đoái cố định trong mô hình tiền tệ, bắt đầu từ trạng thái cân bằng, kết quả của
việc tăng mức giá của thế giới sẽ làm tăng dự trữ dẫn đến thặng dư cán cân thanh toán tạm thời, những yếu tố
khác như nhau. Trong trạng thái cân bằng mới, lượng cung tiền nội địa sẽ nhiều hơn và mức giá trong nước sẽ
tăng lên mức PPP.

18


5.2.4 Sự mất giá dưới tỷ giá hối đoái cố định.Không có tỷ giá hối đoái cố định nào được cố định mãi. Các
nhà chức trách buộc phải dịch chuyển tỷ lệ đó sang cấp độ
mới, cao hơn hoặc thấp hơn. Đó là lý do vì sao hệ thống tỷ
giá hối đoái cố định đôi khi được xem là một cái khóa điều
chỉnh.

19


5.2.4 Sự mất giá dưới tỷ giá hối đoái cố định.

20

Mệnh đề 5.7. Dưới tỷ giá hối đoái cố định trong mô hình tiền tệ, kết quả của sự mất giá một lần và tất cả sẽ là sự cải
thiện tạm thời về khả năng cạnh tranh của quốc gia và, hậu quả là thặng dư cán cân thanh toán, dẫn đến gia tăng dự
trữ ngoại tệ. Tuy nhiên, lạm phát tiếp theo sẽ làm giảm giá trị của quốc gia, cho tới khi nền kinh tế trở lại trạng thái
bắt đầu, với một mức giá cao hơn, dự trữ lớn hơn và một lượng cung tiền danh nghĩa lớn hơn, trừ cung tiền thực


5.3 Lãi suất trong mô hình tiền tệ21

 Hàm cầu tiền: (công thức 4.9 chương 4).

• Ý nghĩa: Mức cung tiền không đổi, cầu tiền giảm khi lãi suất tăng và ngược lại.
• Cung tiền không đổi, lãi suất trong nước tăng dẫn tới tổng cầu tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải, thu nhập
quốc gia thực tăng y1. Cầu vượt cung dẫn đến lạm phát. Giá tăng, điểm cân bằng mới c. (Hình 5.7b).


5.3 Lãi suất trong mô hình tiền tệ

22


5.3 Lãi suất trong mô hình tiền tệ

Mệnh đề 5.8: Trong mô hình tiền tệ, với lượng cung tiền và thu nhập quốc gia cho trước, tăng lãi
suất trong nước so với nước ngoài sẽ dẫn tới sự sụt giảm trong giá trị đồng nội địa.(Hình 5.7a).

23


5.4 Mô hình tiền tệ là một sự giải thích về sự thật

Hình 5.8 Tiền, thu nhập và tỷ giá của Vương quốc Anh, 1975-1999 (1995 = 100)

24


5.4 Mô hình tiền tệ là một sự giải thích về sự thật25

Điều đầu tiên cần lưu ý là cả ba tỷ giá hối đoái dễ biến động hơn các cổ phiếu tiền tệ và thu nhập. Ví dụ đối với Anh, trong khi cổ phiếu tiền tệ có khoảng 55% và
GDP tương đối chỉ có 17% (được đo bằng mức tối đa trên mức tối thiểu), giá trị của đồng bảng Anh dao động trên 80%.Tiếp theo, nhìn vào các xu hướng trong dữ liệu. M1 của Anh có sự gia tăng tương đối so với Mỹ vào cuối những năm 1970, tiếp theo là một mùa thu dài qua hầu hết
những năm 1980, nhưng trong 15 năm qua, tỷ giá đã trải qua hai chu kỳ riêng biệt cho mà không có kế hoạch rõ ràng ở đây. Gần đây, cổ phiếu tiền tệ của Anh tăng
trở lại, nhưng tỷ giá hối đoái so với đồng USD đã ổn định hơn kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên thời kỳ nổi lên năm 1972.Những bằng chứng được trình bày ở đây không phải là rất đáng khích lệ. Tất cả những gì có thể được cho là có lợi cho mô hình tiền tệ là nó có vẻ như để giải thích
sự thật trong một thời gian dài. Điều này đặc biệt đúng với thời kỳ lãi suất ổn định.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x