Tải bản đầy đủ

215 uyết định số 2231 DQT nghị định năm 2015

MỘT SỐ PHÍM CHỨC NĂNG DÙNG TRONG TABLE
Các phím
Tab
Alt + End
Alt + Page Down
Enter

Chức năng
Đến ô kế tiếp
Đến ô cuối của dòng
Đến ô cuối của cột
Lùi về 1 kí tự
Lên dòng trên
Xuống hàng trong ô

Các phím
Shift + Tab
Alt + Home
Alt + Page Up
Ctrl + Tab


Chức năng
Trở về ô trước
Đến ô đầu của dòng
Đến ô đầu của cột
Chuyển tới 1 ký tự
Xuống dòng dưới
Thực hiện Tab Stop trong ô

Bảng xếp hạng các Công Ty
Tên Công ty

Số bằng sáng chế
Xếp hạng
⊕ 3411 ....................................................1
⊕ 1953 ....................................................2
⊕ 1877 ....................................................3
⊕ 1643 ....................................................4
Phần mềm tiết kiệm chi phí

IBM
NEC
CaNon
Micron Technology

Không dùng LnkSaver
Giá
Giá
Canon S750 color Bubble Jet
2
2.1
HP Stylus C80
3
2.3
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG WEB
Hệ thống

Tỷ lệ sử dụng các Web
tại TP. HCMDùng LnkSaver
Chất lượng
Khá tốt
Khá tốt

Tên Web
Tỷ lệ sử dụng
Yahoo.com -------------------------------------------------- 60.8%
Vnn.vn --------------------------------------------------- 25.2 %
Fpt.vn --------------------------------------------------10.15 %
Khác -----------------------------------------------------3.85 %Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×