Tải bản đầy đủ

Slide báo cáo đề tài công nghệ 3D

CÔNG NGHỆ 3D
GVHD : NGÔ QUỐC VIỆT

THỰC HIỆN SINH VIÊN
TIN 4C - BT


NỘI DUNG BÁO CÁO
Phần 1: Tổng quan 3D
Phần 2: Định dạng 3D
Phần 3 : Công nghệ phim 3D
Phần 4 : Hình ảnh không gian 3 chiều
Phần 5 : Minh họa sản phẩm 3D


Phần 1 : Tổng quan 3D
I. Các khái niệm cơ bản
 Vô chiều
 Một chiều
 Hai chiều
 Ba chiều

 Đối tượng 3 chiều (three-dimension hay 3-Dimentions hoặc 3D) sử dụng tất cả 3
chiều (dài, cao và sâu) hoặc các trục tương ứng trong không gian X, Y và Z.
Các ứng dụng 3D thực thi theo một chuẩn dựa trên các trục gọi là hệ tọa độ
Đề-Các trong không gian, khái niệm được đề cập tới đầu tiên vào những năm
giữa thế kỷ 17. Hệ trục tọa độ này gồm có các trục X, Y và Z tương ứng với các
chiều của không gian, tuân theo quy ước:
 Chiều rộng
 Chiều cao
 Độ sâu
-


Các khái niệm cơ bản


Khái niệm cơ bản
 Điều tuyệt vời ở đây là trong đồ họa máy tính, bạn chỉ việc tạo ra
các dữ liệu 3D bằng cách sử dụng các công cụ 2D. Màn hình máy
tính là một đối tượng hiển thị 2D và chuột của bạn cũng chỉ có thể di
chuyển trên một mặt phẳng 2D, nó có thể phản hồi các tương tác
dựa trên các chuyển động theo hướng trái-phải, trước-sau, nhưng
không thể phản hồi được theo hướng trên hoặc dưới bàn đặt chuột.
 Xa hơn nữa, những gì xuất ra từ máy tính cũng sẽ luôn là 2D!

 Vậy làm sao mà máy tính có thể diễn họa 3D
từ các dữ liệu 2D nhập vào như vậy?


CÁC PHẦN MỀM MÔ PHỎNG 3D


MÔ HÌNH NHÂN VẬT


GAME – HOẠT HÌNH


KIẾN TRÚC – NỘI THẤTKIẾN TRÚC – NỘI THẤT


3D STUDIO – ĐỊNH DẠNG 3DS
 3DS là một trong những định dạng tập tin
được sử dụng bởi phần mềm
Autodesk 3ds Max dựng mô hình 3D, hoạt
hình và phần mềm dựng hình.
 Ứng dụng
 Tạo phim và các đoạn video nghệ thuật
 Phát triển game
 Thiết kế sản phẩm đa phương tiện
multimedia
 Thiết kế một cách trực quan chuyên
nghiệp.
 Mô hình kiến trúc – nội thất….


3D STUDIO MAX – IMPORT CÁC ĐỊNH
DẠNG FILE

• 3D Studio Mesh : *DS hoặc
*PRS
• 3D Studio Shape : *SHP
• Adobe Iilustration :*AI
• Autocard : *DWG hoặc
*DXF
• Stero litho :*STL
• VRML :*WRL hoặc *WRZ
• IGES : *IGE hoặc*iges


3D STUDIO MAX – EXPORT CÁC ĐỊNH
DẠNG FILE

• 3D Studio Mesh : *DS
• 3D Studio Shape : *SHP
• Adobe Iilustration :*AI
• Autocard : *DWG hoặc
*DXF
• Stero litho :*STL
• VRML :*WRL
•ASC file :*ASC
•ASCII sence :*ASE


CƠ CẤU ĐỊNH DẠNG 3DS
 3DS là một binary file format
 Định dạng này based in chunks
 Hình thành nên một cấu trúc phân cấp, tương tự như
một XML CÂY DOM
Hai byte đầu tiên là ID : Quá trình phân tích cú
pháp có thể định dạng chunk và quyết định xem nên
phân tích hay là bỏ qua.
Bốn byte tiếp theo chứa little-endian kiểu số
nguyên , đó là chiều dài của chunk, bao gồm dữ liệu,
chiều dài của sub – block và 6- byte header
Những bytes kế tiếp là những dữ liệu của chunk,
cho phép sub – chunks, trong một cấu trúc có thể
mở rộng đến nhiều levels deep.


Dưới đây là danh sách các ID phổ biến nhất


ĐỊNH DẠNG OJB
 OBJ là một định nghĩa định dạng tập tin hình
học đầu tiên, được phát triển bởi Wavefont
Technologies.
 Định dạng này được mở thông qua các nhà
cung cấp ứng dụng 3D. Hầu hết đều hỗ trợ định
dạng này.
 Định dạng OBJ là một định dạng dữ liệu đơn
giản đại diện cho hình học 3D bao gồm vị trí của
mỗi đỉnh, vị trí của mỗi kết cấu tọa độ đỉnh, pháp
tuyến, và những hình thể được xây dựng từ các
đa giác được định nghĩa như là danh sách của
các đỉnh, và kết cấu của nhiều điểm.


ĐỊNH DẠNG OJB

Một OBJ bao gồm một số kiểu định dạng


ĐỊNH DẠNG OJB

Một số phần mềm hỗ trợ
3D Studio Max
CAD doctor
Curvy 3D
Paint 3D


ĐỊNH DẠNG IGES
IGES - Initial Graphics Exchange Specification
 Định nghĩa dạng dữ liệu trung lập, cho phép
biến đổi dữ liệu kỹ thuật số của thông tin giữa
các hệ thống CAD ( Computer – aided –
Design ).
 Tên chính thức đầu tiên của IGES là Digital
Representation for Communication of Product
Definition Data, phát triển đầu tiên vào năm 1980 của
Hoa Kỳ, Cục tiêu chuẩn quốc gia.
 Sử dụng IGES, một người dùng CAD có thể chuyển
đổi các kiểu dữ liệu sản phẩm dưới các hình thức:
lược đồ bản mạch,…Những ứng dụng hỗ trợ bởi IGES
bao gồm các bản vẽ kỹ thuật cổ điển, mô hình phân
tích,…


ĐỊNH DẠNG IGES
 Một file IGES gồm 80 ký tự ASCII.
 Chuỗi văn bản được thể hiện trong định dạng “
Hollerith”, số các ký tự trong chuỗi, sau đó là ký tự “ H”,
kế đến là chuỗi văn bản , ví dụ “ 4HSLOST” ( Đây là định
dạng chuỗi văn bản sớm được sử dụng trong trong ngôn
ngữ Fortran ) .
 Bên dưới là tập tin IGES năm 1987, bao gồm chỉ 2
điểm ( Type 116 ) , 2 vòng cung (Type 100), và 2 đường
thẳng ( Type 110)
 Nó thể hiện một khe, với các điểm ở trung tâm của một
nửa 2 vòng tròn và hai đường bên


ĐỊNH DẠNG IGES


ĐỊNH DẠNG IGES
 Khi hiển thị người dùng có thể nhìn thấy 2 điểm
màu vàng, nằm ở vị trí gốc của mô hình không gian
[0,0,0], hai màu đỏ vòng cung, và hai đường thẳng
màu xanh lá cây .

 Một số phần mềm hỗ trợ
Một định dạng file hình khối thông dụng để
trao đổi hình khối 3D với các chương trình
khác như Maya hay SoilWorks. MAX chỉ hỗ
trợ nhập file IGES


DẠNG
FBXlà một định dạng được
 FBX ĐỊNH
là một công
nghệ cũng
sở hữu và phát triển hãng Autodesk. Nó thường
được sử dụng để cung cấp sự tương tác giữa các
ứng dụng hình thành nội dung kỹ thuật số.
 FBX là viết tắt của từ FILMBOX.
 Filmbox là một thiết kế cho những người sử dụng
để thu thập dữ liệu chuyển động từ các thiết bị
chuyên dụng.
 Trước năm 1996, Filmbox 1.0 sử dụng .FLM là
định dạng cho ứng dụng. Sau đó, vì lý do nâng cấp
định dạng .FLM được đổi thành .FBX . Với định dạng
mới là một mô hình đối tượng, cho phép lưu trữ dữ
liệu chuyển động cùng với dữ liệu video, âm thanh,
2D, 3D.


ĐỊNH DẠNG FBX
 Sự hỗ trợ cho gói phần mềm khác bắt đầu với
SoftImage 3D, Alias|Wavefront PowerAnimator,
NewTek , Kinetix 3D syudio Max.
 FBX mô hình dữ liệu thông tin và hình ảnh động, đó
là một định dạng tuyệt vời để lưu trữ dữ liệu nhân vật
hoạt hình nào cũng được xác nhận bởi Cinema4D,
DAZ, Lightwave và Softimage, vv.
 Các định dạng Nhập khẩu của các nhân vật hoạt hình
từ các định dạng FBX dạng tập tin 3D được hỗ trợ:
Định dạng 3DS
Định dạng OBJ
Định dạng XML (nội bộ)
Định dạng SIA (Silo)


ĐỊNH DẠNG .MXD
. MDX tập tin thiết kế mô hình 3D và sử
dụng bởi Blizzard Entertainment trong các trò
chơi của họ.

.MDX là một định dạng nhị phân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×