Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐẶC BIỆT TRONG BÀI TOÁN CƠ KẾT CẤU

MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐẶC BIỆT
TRONG BÀI TOÁN CƠ KẾT CẤU
1. Khớp di động
2. Liên kết khớp xoay
3. Liên kết gối trượt

BÀI GIẢNG
Sap 2000
---------------

Biên soạn:

ThS. Đặng Tuấn Phong
Bộ môn: Kết cấu công trình
Trường ĐH Thủy Lợi


1

KHỚP DI ĐỘNG


Chọn nút cần gán
Assign> Joint>
restraints…

Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


2 LIÊN KẾT KHỚP XOAY
Nút A dạng liên kết khớp xoay
(không truyền Mômen M33)

1. Chọn thanh bên phải A (thanh có i-j từ trái sang phải)
2. Assign> Frame> Release…

Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


3 LIÊN KẾT GỐI TRƯỢT
Dạng liên kết gối trượt (ô vuông đỏ)
Không truyền mô men và lực dọc

1. Chọn thanh bên phải gối (thanh có i-j từ trái sang phải)
2. Assign> Frame> Release…

Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


4 LIÊN KẾT GỐI TRƯỢT
Dạng liên kết gối trượt (ô vuông đỏ)
Ngăn cản mô men
Chọn nút cần gán
Assign> Joint> restraints…

Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy LợiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×