Tải bản đầy đủ

Phân tích, thiết kế hệ thống mạng máy tính

Phân tích, thiết kế hệ thống mạng


Nội dung
1.

Khảo sát hiện trạng
2.

Xây dựng giải pháp & thiết kế hệ thống mạng

3.


Sơ đồ logic
Sơ đồ vật lý
Phần cứng
Phần mềm

Một số mô hình mẫu4.

Cấu trúc địa lý
Yêu cầu
Những khó khăn thuận lợi

Xây dựng mạng LAN với quy mô một tòa nhà
Xây dựng tường lửa kết nối internet

Bài tập thực hànhThiết kế phòng máy internet
Thiết kế phòng máy tính thực hành cho Khoa Toán tin học đảm các
yêu cầu giảng dạy cho các năm học


1. Khảo sát hiện trạng
Cấu trúc địa lý: Cần có bảng vẽ của
địa điểm cần thiết kế mạng có đầy
đủ thông tin cần thiết: các kích thước
của phòng, …
 Các yêu cầu:
Số máy mỗi phòng
Tốc độ truyền dữ liệu
Truy cập internet
Trao đổi thông tin trong mạng nội
bộ: email, truyền dữ liệu, …
Chia sẽ tài nguyên: máy in, file, …
Các yêu cầu khác:Access Point,


Những thuận lợi, khó khăn trong
khi triển khai mạng theo yêu cầu:

Về khoảng cách các máy
Về việc chọn thiết bị và giá thành
Bản quyền phần mềm và giá cả
Về bảo mật


2. Xây dựng giải pháp và thiết kế
Sơ đồ logic


2. Xây dựng giải pháp và thiết kế

Sơ đồ vật lý


2. Xây dựng giải pháp và thiết kế
 Phần

mềm:

 Máy

chủ:

 OS:

Windows, Linux, …
 Giao thức: thườnng sử dụng TCP/IP
 Phần mềm quản trị CSDL, email, …
 Phần mềm quản lý mạng
 Máy

trạm:

 OS:

windows, Linux, …
 Các phần mềm ứng dụng


2. Xây dựng giải pháp và thiết kế
 Phần
 Hạ

cứng (gồm 3 phần)

tầng kết nối: hệ thống cáp
 Các thiết bị kết nối: hub, switch, bridge,
router, …
 Các thiết bị xử lý: Các server, máy in, thiết
bị lưu trữ, …


3.Mô hình mẫu


3.Mô hình mẫu


4. Bài tập thực hành


Thiết kế phòng máy internetCấu trúc địa lý: Phòng máy tính có diện tích 4 x 15.
Yêu cầu:
Lập sơ đồ logic mạng
Lập sơ đồ vật lý cho phòng máy
Lập dự toán về kinh phí cho phòng máy này cho các thiết bị
trong phòng máy như:
Số lượng bàn ghế
Máy tính (cấu hình cụ thể)
Thiết bị mạng

Liệt kê các phần mềm cài đặt để phục vụ cho việc mở phòng
net phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu: chơi game, nghe
nhạc, học tập của sinh viên ngành tin học,toán học.
Kinh phí không quá 300 triệu đồng


4. Bài tập thực hành


Thiết kế phòng máy tính thực hành cho Khoa Toán tin
học đảm các yêu cầu giảng dạy cho các năm họcCấu trúc địa lý: Tự xây dựng để thỏa mãn yêu cầu của 50
sinh viên.
Yêu cầu:
Lập sơ đồ logic mạng
Lập sơ đồ vật lý cho phòng máy
Lập dự toán về kinh phí cho phòng máy này cho các thiết bị
trong phòng máy như:

Bàn ghế
Máy tính (cấu hình cụ thể)
Thiết bị mạng
Máy chiếu
Một số thiết bị hỗ trợ dạy học kèm theo như: bảng, hệ thống âm
thanh, …

Kinh phí không quá 500 triệu đồng
Kiến nghị một số giải pháp để bảo trì phòng máyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×