Tải bản đầy đủ

Giáo án tích hop lien mon Do lực đẩy (động lực đầu dưới) ở rễ, lực hút do sự thoát hơi nước ở lá
(động lực đầu trên) và lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và
giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ.


Nhóm 3 và 4- Thí nghiệm 1: Thí nghiệm chứng minh hiện tượng vận
chuyển nước và muối khoáng trong thân câyTT

Nội dung

Đ/A

1

Mạch gỗ gồm quản bào và mạch ống đều là những TB chết.


 

2

Gồm các ống rổng, các ống thông với nhau.

 

3

Các đầu cuối và thành bên đục thủng lỗ.

 

4

 

8

Thành TB mạch gỗ được linhin hóa bền chắc, chịu được áp lực
của dòng nước bên trong.
Mạch gỗ gồm các tế bào chết.
Các TB của mạch gỗ chúng nối với nhau thành những ống dài từ
rễ lên các TB nhu mô lá tạo thuận lợi cho dòng vận chuyển bên
trong.
Mạch ống gồm nhiều ống có kích thước nhỏ.

9

Mạch gỗ vận chuyển các chất hữu cơ từ lá xuống thân và rễ.

 

5
7

 
 


 

10 Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng (dòng đi lên), mạch  
rây vận chuyển chất hữu cơ (dòng đi xuống)
11 Mạch gỗ và mạch rây tạo thành hệ dẫn truyền chất trong thân.
 


Cấu tạo, cơ chế đóng mở của khí khổngCỦNG CỐ, VẬN DỤNG KIẾN THỨCvà các em học sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×