Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

Bài 7:
THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS biết thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có
chữ số 0 ở thương .
- Thực hiện phép chia này thành thạo .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
* Rèn cách thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0
ở thương .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : Hát .
2. Bài cũ : Luyện tập .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : Thương có chữ số 0 .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Tìm hiểu cách chia .
MT : HS nắm cách chia cho số có

hai chữ số trưởng hợp thương có
chữ số 0.
PP: Trực quan, động não, đàm thoại,
ĐDDH : - Phấn màu . SGK .
HT : cả lớp, cá nhân.
- Theo dõi .

- Tiếp tục theo dõi .

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

a) Trường hợp thương có chữ số 0 ở
hàng đơn vị :
- Ghi phép chia ở bảng : 9450 : 35 = ?
- Hướng dẫn đặt tính và thực hiện
phép tính ở bảng .
- Lưu ý : Ở lần chia thứ ba , ta có 0
chia cho 35 được 0 ; phải viết chữ số 0
ở vị trí thứ ba của thương .
b) Trường hợp thương có chữ số 0 ở
hàng chục :
- Ghi phép chia ở bảng : 2448 : 24 = ?
- Hướng dẫn đặt tính và thực hiện
phép tính ở bảng .
- Lưu ý : Ở lần chia thứ hai , ta có 4

Thời
lượng


chia cho 24 được 0 ; phải viết chữ số 0
ở vị trí thứ hai của thương .
Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : HS làm được các bài tập .
PP: Động não, đàm thoại, thực
hành.
ĐDDH : - Phấn màu .
HT : cá nhân, cả lớp .
- Đặt tính rồi tính .
- Thi đua sửa bài ở bảng .


- Đọc bài toán , tóm tắt , tự giải vào
vở . Sau đó sửa bài .
GIẢI
Đổi : 1 giờ 12 phút = 72 phút
Trung bình mỗi phút bơm được :
97 200 : 72 = 1350 (l)
Đáp số : 1350
lít
- Đọc bài toán , tóm tắt , tự giải vào
vở . Sau đó sửa bài .
GIẢI
Chu vi mảnh đất :
307 x 2 = 614 (m)
Chiều rộng mảnh đất :
( 307 – 97 ) : 2 = 105 (m)
Chiều dài mảnh đất :
105 + 97 = 202 (m)
Diện tích mảnh đất :
202 x 105 = 21 210 (m2)
Đáp số : 21 210 m2

- Ruùt kinh nghieäm:

- Bài 1 :
- Gv nhận xét.
- Bài 2 :

- Gv nhận xét.
- Bài 3 :

- Gv nhận xét.
4. Củng cố :
- Các nhóm cử đại diện thi đua thực
hiện các phép tính ở bảng .
- Nêu lại cách chia cho số có hai chữ
số , trưởng hợp thương có chữ số 0
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học .
* Buổi chiều :
* Rèn cách thực hiện phép chia cho số
có hai chữ số trong trường hợp có chữ
số 0 ở thương .
- Làm các bài tập tiết 77 sách BT .


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×