Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

BÀI 7
THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0.
I. MỤC TIÊU:
- Giúp hs biết thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trong
trường hợp có chữ số 0 ở thương.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


Hoạt động dạy
Hoạt động học
A, Kiểm tra bài cũ:
Tính: 78 942 : 76;
478 x 63.- - 2 Hs lên bảng làm, lớp làm nháp
Gv cùng hs nx chữa bài.
B, Giới thiệu vào bài mới.
1. Trường hợp thương có chữ số
0 ở hàng đơn vị:
- Tính: 9 450 : 24 = ?
- 1 Hs lên bảng tính, lớp làm nháp.
+ Đặt tính và tính từ phải sang trái.
? Nêu cách thực hiện?

- Hs nêu. Hạ 3 lần để chia.
+ Chú ý: ở lần chia thứ 3 ta có 0
chia 35 được 0; Ta phải viết 0 vào - Ta phải viết 0 vào vị trí thứ ba của
đâu?
thương.
2. Trường hợp thương có chữ số
0 ở hàng chục.
2448 : 24 = ?
- Làm tương tự.
- Lưu ý: ở lần chia thứ hai ta có 4
chia 24 được 0. Phải viết 0 ở vị
trí thứ hai của thương.
3. Thực hành:
Bài 1. Đặt tính rồi tính.
- 3 Hs lên bảng làm câu a, lớp làm nháp.
- Gv cùng hs nx, chốt bài đúng.
Bài 2.
- Đọc yc, tóm tắt bài toán, Phân tích:
Lớp làm bài vào vở,1Hs lên bảng chữa
bài
Tóm tắt:
Bài giải
1 giờ 12 phút: 97 200 l
1 giờ 12 phút = 72 phút
1 phút : ...l?
Trung bình mỗi phút bơm được là:
97 200 : 72 = 1350 ( l )
Đáp số: 1350 l nước.
- Gv cùng hs nx chữa bài.
Bài3.
- Đọc yêu cầu bài. phân tích bài:
? Nêu các bước giải?
- Tìm chu vi mảnh đất.
- Tìm chiều dài và chiều rộng ( áp dụng
tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số)


- Gv chấm bài:

- Tìm diện tích mảnh đất.


+ Lớp làm bài vào vở, 2 hs lên bảng
chữa bài.
Bài giải
a. Chu vi mảnh đất là:
307 x 2 = 614 (m)
b. Chiều rộng ảnh đất là:
( 307 - 97 ) : 2 = 105 (m)
Chiều dài mảnh đất là:
105 + 97 = 202 ( m )
Diện tích mảnh đất là:
202 x 105 = 21 210 ( m2)
Đáp số: a. Chu vi: 614m;
b. Diện tích : 21 210 m2.

- Gv cùng hs nx chữa bài.
- Gv có thể yêu cầu hs giải bài - Hs nêu bài toán giải theo cách khác.
theo cách khác.
Tìm chiều dài và chiều rộng- tính chu vi
4. Củng cố, dặn dò:
và diện tích hình chữ nhật.
Nx tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×