Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

BÀI 7
THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0
I/ Mục tiêu :
-Thực hiện được phép chia cho số có 2 chữ số trong trường hợp có chữ
số 0 ở thương.
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Trường hợp thương có chữ số 0
ở hàng đơn vị :
-Ghi 9450 : 35 = ?, y/c :
-1 HS lên bảng đặt tính.
. Ta thực hiện tính ntn ?
-Tính từ trái sang phải.
-Y/c :
-3 HS lần lượt lên thực hiện 3 lần
-Chú ý : Ở lần chia thứ 3 ta có 0
chia.
chia 35 được 0 ; phải viết chữ só 0
ở vị trí thứ 3 của thương.

-Y/c :
3/ Trường hợp thương có chữ số 0 -Vài HS nhắc lại cách chia.
ở hàng chục :
-Ghi 2448 : 24 = ?, y/c :
-Y/c :
-1 HS lên đặt tính.
-Lần lượt 3 HS lên thực hiện 3 lần
-Chú ý : Ở lần chia thứ 2 ta có 4
chia, lớp thực hiện vào BC.
chia 24 được 0 ; phải viết 0 ở vị trí
thứ 2 của thương.
-Y/c :
4/ Thực hành :
-Vài HS nhắc lại cách chia.
+Btập 1(dòng 1,2): Củng cố cách
đặt tính và tính.
-Y/c :


-Khi chữa bài, y/c :
+Btập 2 : (giảm vì thời lượng)
-Y/c :

+Btập 3 : (dành cho HS khá giỏi)
-Y/c nêu các bước giải.

-1 HS đọc y/c BT.
-4 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Vài HS nhắc lại cách chia.
-1 HS đọc đề.
-Nêu tóm tắt.
-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.

-Tìm chu vi mảnh đất.
-Tìm chiều dài và chiều rộng (Áp
dụng tìm 2 số khi biết tổng và hiệu
của 2 số đó).
5/ Củng cố, dặn dò :
-Tìm diện tích mảnh đất.
-Chuẩn bị bài Chia cho số có 3 chữ -1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.


số.
-Nhận xét tiết học .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×