Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

BÀI 7
THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ KHÔNG
A. Mục tiêu:
Giúp H :
- Biết thực hiện phép chia cho số có hai chữ só trong trường hợp có chữ
số 0 ở thương.
- Rèn kĩ năng giải loại toán này.
B. Đồ dùng dạy- học:
- GV : Phiếu học nhóm
- HS : SGK
C.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
I. Kiểm tra bài cũ:
5P
Bài 4 trang 84
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
1P
2. Trường hợp thương có chữ số 0
10P

9 450 : 35 = ?
2 448 : 24 = ?

3. Thực hành:

- H lên thực hiện phép chia để
phát hiện sai ở đâu
2H
- H+G nhận xét cho điểm
- G dẫn dắt bằng phép tính
- G nêu phép chia, H đặt tính thực
hiện vào nháp, trên bảng.
- G lưu ý H: + ở lần chia thứ ba: 0
chia 35 được 0 phải viết 0 vào
thương
+ ở lần chia thứ hai: 4 chia 24
không chia được phải viết 0 vào
thương.


17P
* Bài 1:
a. 8 750 : 35
56
11 780 : 42

23 520 :

* Bài 2:
( toán có lời văn)
1 giờ 12 phút : 97 200 l
12 phút: .....l ?
* Bài 3:
( tìm hai số khi biết tổng và hiệu)
- Tìm chu vi mảnh đất
- Tìm chièu dài, chiều rộng
- Tìm diện tích
3. Củng cố dặn dò:
2P
Bài 1 ( b - 85)

- H thực hiện phép chia vào vở,
trên bảng
3H
- H+G nhẫn xét đánh giá
- H đọc đề bài, nêu cách giải, làm
theo nhóm đôi, chữa, nhận xét
- G đánh giá

- H đọc bài toán, nêu dạng toán,
nêu các bước giải, nêu qui tắc
tính chu vi, diện tích hình chữ
nhật
- H làm theo nhóm
4N
- Đại diện chữa, nhận xét
- G chốt:
- G Nhận xét tiết học, hướng dẫn
bài vềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×