Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 92
BÀI THUYẾT TRÌNH NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TẠI CHI hội - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

BÀI THUYẾT TRÌNH NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TẠI CHI hội

BÀI THUYẾT TRÌNH
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠI CHI HỘI
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa ban giám khảo!
Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội trong trong hệ thống chính trị,
Chức năng hoạt động của Hội là Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích
hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý
Nhà nước.
- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ
thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nứớc.
Để thực hiện tốt chức năng của Hội, những năm qua các cấp Hội LHPN từ TW tới
địa phương luôn coi trọng công tác nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội,
xây dựng hạt nhân của tổ chức Hội vững mạnh.
Chi hội phụ nữ là một đơn vị tổ chức hội được Hội LHPN phường thành lập ở các
khu dân cư theo nhu cầu của chị em phụ nữ. Chi hội phụ có vị trí trực tiếp triển
khai các phong trào thi đua, các nhiệm vụ của Hội, đồng thời cũng là nơi gần gữi,
sát sao nhất với hội viên, là nơi nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đời sống của phụ nữ
và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm chăm lo bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ.
Với vai trò chức năng, đặc điểm quan trọng của chi hội nên việc nâng cao chất
lượng hoạt động tại chi hội là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, là yếu
tố quyết định để củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Thực hiện đề án của Hội LHPN quận Hà Đông về “Nâng cao chất lượng hoạt

động của Hội LHPN quận và cơ sở”,Trong hai năm qua, chi hội phụ nữ…..phường
Yên Nghĩa chúng tôi đã duy trì sinh hoạt đúng điều lệ hội 3 tháng một kỳ, mỗi kỳ
sinh hoạt đều có các chuyên đề phù hợp nhằm năng cao nhận thức mọi mặt cho hội
viên đồng thời triển khai sâu rộng các phong trào thi đua các nhiệm vụ, các chuyên
đề của Hội. Chi hội đã thành lập tổ tín chấp vay vốn, tổ tiết kiệm tự nguyện
với…..hội viên tham gia hỗ trợ nhiều phụ nữ phát triển kinh tế nâng cao mức sống.
Duy trì hoạt động của CLB phụ nữ “Xây dựng gia đình văn minh -hạnh phúc",
CLB Văn nghệ, thẩm mỹ, các tổ nhóm rèn luyện TDTT để tạo điều kiện cho phụ nữ
tham gia hoạt động theo sở thích, nhu cầu. Thông qua các mô hình phù hợp theo sở
thích lứa tuổi chi hội tổ chức thảo luận, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức
khỏe, chăm sóc nuôi dạy con, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, thảo luận
giải pháp thực hiện các phong trào thi đua các nhiệm vụ của Hội và địa phương.
Việc đảm bảo chất lượng sinh hoạt hội tại chi hội đã tác động tích cực tới các tầng
lớp phụ nữ, đến nay chi hội thu hút……phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội đạt tỷ lệ thu
hút hội viên 86%. Quỹ hội đạt 120.000đ/hội viên /năm. Có 90% gia đình hội viên
đạt gia đình văn minh hạnh phúc. 100% Hội viên phụ nữ trong chi hội là nòng cốt
trong các phong trào xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phòng chống TNXH
và các hoạt động nhân đạo, từ thiện đề ơn, đáp nghĩa của địa phương. Chi hội đạt
chi hội xuất sắc, được chi ủy và khối phố ghi nhận là đoàn thể hoạt động tích cực,
có hiệu quả.


Kính thưa quý vị đại biểu!
Thời điểm hiện nay quận Hà Đông, trong đó có phường yên Nghĩa chúng tôi đang
có nhiều chuyển biến, đời sống phụ nữ và nhân dân từng bước được nâng lên, song
bên cạnh đó cũng có nhiều vấn đề xã hội phức tạp phát sinh đặt ra nhiều nhiệm vụ
trong công tác vận động quần chúng.
Các cụ xưa đã dạy “Dễ một lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng
xong”, tập hợp đoàn kết phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân luôn là một yêu
cầu quan trọng của cách mạng. Do vậy, Hội LHPN cũng như các tổ chức đoàn thể
quần chúng khác càng phải quan tâm nhiều hơn tới việc củng cố tổ chức, nâng cao
chất lượng hoạt động từ chi tổ Hội để phát huy vai trò của tổ chức mình tập hợp sức
mạnh, tí tuệ, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên chung tay xây dựng quận Hà
Đông văn minh giàu đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×