Tải bản đầy đủ

(nghiemvanhung com) 17 kênh marketing online giúp bạn đột phá doanh số

17 KÊNH
MARKETING ONLINE GIÚP BẠN

ĐỘT PHÁ
DOANH SỐ
Nghiêm Văn Hùng


Hiện nay Marketing Online ngày càng
phát triển, việc bạn nắm bắt và áp
dụng được sẽ rất tuyệt vời!

Năm 2017 này, tôi rất ấn tượng với 2
chủ đề đó là Viral Marketing và
Affiliate marketing!

Đây là mảng sẽ rất phát triển! Nếu bạn

muốn tìm hiểu sâu hơn về nó! Tôi đề
nghị bạn có thể tham gia khóa học Vi-


ĐĂNG KÝ NGAY

ral Affiliate Marketing!


nghiemvanhung.com

1
Tiếp thị qua hình
thức Affiliate ,
Đại lý , Đa cấp
online ( CPA )


nghiemvanhung.com

2
Tiếp Thị Online
Mass Media
Display Ads
( Top Hit )


nghiemvanhung.com

3
Tiếp Thị Bằng Các
Kênh Quảng Cáo
CPM/CPC
(Ad Network)


nghiemvanhung.com

Tiếp Thị Bằng Các
Hình Thức Quảng
Cáo Sponsor
Chuyên Ngành
( Niche Sites )


4


nghiemvanhung.com

5

Tiếp Thị SMM/SMO Bằng Các Kỹ
Thuật Buzz Marketing , Viral Marketing
, Trên Mạng Xã Hội , Tạo Cộng Đồng
Online Trên MXH (Group , Fanpage )


nghiemvanhung.com

6

Tiếp Thị Bằng PR Trực
Tuyến ( Forum Seeding
, Online Seeding )
Editorial And
Advertorial Publicity


nghiemvanhung.com

7
Sử Dụng Email
Marketing Chuyên
Ngành Và Bản Tin
Đặc Biệt


nghiemvanhung.com

8

SEO/SEM/LBM/VSM Search Engine Marketing
, Local Base Marketing ,
Vertical Search Marketing


nghiemvanhung.com

9

Tiếp Thị Bán Hàng

Thông Qua Các Gian
Hàng Trực Tuyến Hay
Hệ Thống Bán Hàng
Trực Tuyến Của Những
Hệ Thống Lớn Như
Groupon On , B2B ,
B2C Sites, Agoda
( Web TMĐT )


nghiemvanhung.com

10
SMS Marketing ,
SMS Brand


nghiemvanhung.com

11
Mobile/ Web
App - Game
Marketing


nghiemvanhung.com

12
IVR
( Interactive Voice Response )


nghiemvanhung.com

13
QR
Code Marketing


nghiemvanhung.com

14

Local Base Marketing
(GG Map, Facebook Checkin )


nghiemvanhung.com

15

Thương Hiệu Cá Nhân


nghiemvanhung.com

16

Content
Marketing

Blog
Barketing


nghiemvanhung.com

17
Video
Marketing
, VVC


nghiemvanhung.com


Blog: http://nghiemvanhung.com/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x