Tải bản đầy đủ

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT KÈM THEO THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM DỰ THI TRANG WEB HỖ TRỢ HỌC TẬP TIN HỌC 11

Trang Web hỗ trợ học tập Tin học 11

GV: Hồ Thị Ngọc Phương

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT
KÈM THEO THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM DỰ THI
TRANG WEB HỖ TRỢ HỌC TẬP TIN HỌC 11
NĂM HỌC 2016- 2017
I. TÍNH MỤC ĐÍCH CỦA THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM:
Hiện nay việc đổi mới phương pháp dạy học là một phần không thể thiếu trong
quá trình hướng dẫn, tổ chức hoạt động học tập của học sinh trên lớp. Tuy nhiên, nếu
chỉ bản thân giáo viên tự đổi mới, tự điều chỉnh phương pháp dạy học thì kết quả học
tập của học sinh chưa đạt hiệu quả tối ưu. Bởi lẽ, bên cạnh sự linh hoạt trong đổi mới
phương pháp dạy học cũng cần phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và ý thức tự học
của học sinh thể hiện qua việc nắm bắt sơ lược kiến thức cơ bản trước dần dần hình
hiểu vấn đề một cách sâu sắc hơn, riêng đối với môn lập trình Pascal cần ở học sinh kĩ
năng lập trình từ cơ bản đến nâng cao, tuy nhiên, đối với đa phần học sinh hiện nay rất
hạn chế trong việc đọc sách giáo khoa mà đa phần các em thích những cái nhìn mang
tính trực quan, thích khai thác sử dụng máy tính, chính vì vậy, tôi đã thiết kế Website
hỗ trợ học tập môn Tin học 11 bên cạnh website nêu bật được các nội dung trọng tâm
cần đạt được trong nội dung bài học, vừa có các bài tập lập trình từ cơ bản đến nâng

cao, và sau mỗi nội dung bài học là phần củng cố kiến thức bằng các câu trắc nghiệm
nhằm giúp học sinh tự đánh giá mức độ biết, hiểu và khả năng vận dụng kiến thức của
mình sau mỗi nội dung bài học còn giúp học sinh thích thú hơn thông qua việc học tập
trực quan, đôi lúc việc quên mang sách giáo khoa đến lớp không còn là trở ngại chính
khi các em tiếp cận, khai thác, xây dựng kiến thức tại lớp hoặc học tập tại nhà bằng
máy tính, điện thoại thông minh được kết nối Internet. Bên cạnh đó, giáo viên có thể
làm mới kiến thức thường xuyên qua các năm học thông qua việc thay đổi câu hỏi học
tập mà không ảnh hưởng đến cấu trúc Website.
II. TÍNH KHOA HỌC:
1. Thực trạng ban đầu của vấn đề:
Đối với môn Tin học do không phải là môn thi được lựa chọn trong các kì thi
Tốt nghiệp THPT quốc gia, vì vậy, đôi lúc học sinh vẫn còn mang tâm lí học tập đối
phó, điều khó khăn nhất cho giáo viên Tin học là tạo sự hứng khởi, những điểm mới
nhằm thu hút học sinh học tập bộ môn để vừa hoàn thành kiến thức môn học vừa áp
dụng được những kĩ năng cơ bản vào công việc sau khi tốt nghiệp. Riêng đối với môn
lập trình Pascal đối với tâm lí của đa số bộ phận học sinh là khá khô khan, khó hiểu,
khả năng ứng dụng thực tiễn sau khi học tập chưa nhiều, chỉ một số ít các em yêu thích
vì niềm đam mê về lập trình, bên cạnh đó, việc lười đọc sách giáo khoa, ý thức tự học
còn hạn chế của học sinh hiện nay cũng gây nhiều khó khăn trong quá trình giáo viên
tổ chức, hướng dẫn các em học tập, tính phân hóa đối tượng trong các hoạt động trên
lớp chưa cao. Bởi thế, việc xây dựng Website hỗ trợ học tập môn Tin học 11 vừa mang
tính trực quan vừa cung cấp cho các em đầy đủ các kiến thức trọng tâm theo từng bài
dạy, còn có các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, và đánh giá khả năng học tập
thông qua nội dung củng cố kiến thức nhằm tạo cho các em có cách nhìn mới hơn,
thích thú hơn trong khai thác kiến thức học tập bằng cách hướng dẫn các em học tập,
khai thác kiến thức tại nhà. Hơn nữa, từ trước đến nay, ban giám hiệu nhà trường cũng
Năm học: 2016 - 2017

Trang 1


Trang Web hỗ trợ học tập Tin học 11

GV: Hồ Thị Ngọc Phương

rất quan tâm và luôn thúc đẩy, động viên giáo viên phát huy thế mạnh của việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chính vì thế số lượt ứng dụng công nghệ
thông tin hầu như tăng đều hằng năm, tuy nhiên đa phần chỉ dừng lại ở dạy và học qua
các bài giảng điện tử bằng Powerpoint hoặc các đoạn video liên quan phục vụ nội
dung bài học tại lớp, tuy nhiên sau giờ học trên lớp để xem lại kiến thức đã tiếp thu


chủ yếu là nội dung được ghi chép lại trên vở, hoặc kiến thức sách giáo khoa, nhiều
em có ý thức tự học cũng biết tân dụng khai thác nguồn học trên Internet nhưng lượng
kiến thức quá nhiều, dàn trải, hệ thống nội dung đôi lúc chưa bám sát sách giáo khoa
nên mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm kiếm kiến thức phù hợp đặc biệt đối
với các đối tượng học sinh không phải là Giỏi, Khá thì tính kiên trì tìm kiếm của các
em không cao. Chính vì vậy, Website tuy chỉ được xây dựng đơn giản với công cụ thực
hiện là MicroSoft Expression Web nhưng nội dung kiến thức được xây dựng theo hệ
thống bám sát sách giáo khoa đang học, nội dung bài tập bổ trợ tương ứng, bài tập
nâng cao phù hợp kiến thức các em đã học, ngoài ra còn có phần củng cố kiến thức
nhằm giúp học sinh tự đánh giá kiến thức tiếp nhận của bản thân qua mỗi nội dung bài,
từ đó kích thích các đối tượng học sinh đặc biệt là các đối tượng Trung bình, Yếu trong
việc khai thác website phục vụ việc tự học hoặc học tập lẫn nhau đạt hiệu quả.
2. Biện pháp và quá trình tổ chức tiến hành:
2.1 Nội dung, biện pháp tiến hành:
Việc thiết kế Website dựa trên việc sử dụng phần mềm Microsoft Expression
Web 4; việc thiết kế không cần phải viết quá nhiều lệnh phức tạp vì phần mềm hỗ trợ
người dùng thiết kế giao diện bằng cách chọn chế độ SPLIT vừa có thể dùng các nút
lệnh để thiết kế vừa có thể gõ các lệnh khi cần thiết.

Để tạo Trang Web chỉ thực hiện các bước khá đơn giản sau:
- Bước 1: Tạo bố cục {chọn chế độ SPLIT vừa thiết kế vừa xem các lệnh cơ
bản bằng ngôn ngữ HTML}

Năm học: 2016 - 2017

Trang 2


Trang Web hỗ trợ học tập Tin học 11

GV: Hồ Thị Ngọc Phương

Bố cục chung của Website được tạo dựa trên đối tượng cơ bản là Bảng, phân
chia theo cấu trúc chung là phần logo, tiêu đề website, phần nội dung gồm menu và
submenu, phần nội dung hiển thị bài học.
Phần code đơn giản:
style="width: 273px">Làm quen lập trình Pascal

Phần sử dụng công cụ sẵn có ở chế độ DESIGN:
Hoặc có thể dụng lệnh Table  Insert Table  Rows Or Columns để nhập số
dòng hoặc số cột tương ứng
- Bước 2: Chèn logo hoặc tiêu để dạng hình ảnh bằng cách chọn Insert 
Picture  From File hoặc dòng lệnh width="225" align="middle" />
- Bước 3: Tạo menu lệnh {trong trường hợp này để tạo menu, submenu
đồng nhất ta sử dụng kết hợp với ngôn ngữ CSS}
Ví dụ: Tạo menu Tóm tắt lý thuyết và các subMenu gồm: Các thành phần của
NNLT; Cấu trúc chương trình; Kiểu dữ liệu chuẩn; Khai báo biến; Phép toán, BT,câu
lệnh gán; Các TT chuẩn vào/ra đơn giản; Cấu trúc rẽ nhánh; Cấu trúc lặp; Kiểu mảng;
Kiểu xâu; Tệp và thao tác với tệp

Năm học: 2016 - 2017

Trang 3


Trang Web hỗ trợ học tập Tin học 11

GV: Hồ Thị Ngọc Phương

Lệnh sử dụng tạo menu, submenu bằng ngôn ngữ HTML