Tải bản đầy đủ

SẢN XUẤT HYDRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIREFORMING

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

SẢN XUẤT HYDRO BẰNG
PHƯƠNG PHÁP BI-REFORMING
1


NỘI DUNG
1

2

3

4

• TỔNG QUAN VỀ HYDRO

• ỨNG DỤNG VÀ TỒN TRỮ HYDRO
• PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HYDRO

• PHƯƠNG PHÁP BI-REFORMING

2


1. TỔNG QUAN VỀ HYDRO

Giới thiệu
• Hydrogen lần đầu tiên được Henry
Cavendish phát hiện như một chất
riêng biệt năm 1766.
• Là khí đơn giản nhất và chiếm hơn
90%.

• Là khí có rất nhiều ứng dụng trong
các lĩnh vực khác nhau.
• Là một nguồn năng lượng rất sạch.
3


1. TỔNG QUAN VỀ HYDRO
TÍNH CHẤT CỦA
HYDRO
Tính chất vật

• Là khí ở điều kiện thường,
không màu, không mùi, và
không có độc tính.
• Khí hydro nhẹ hơn không
khí, tan rất ít trong nước.
• Khuếch tán rất nhanh trong
không khí.

Tính chất hóa
học
• Là một khí dễ cháy nhất.
• Khí hydro cháy êm dịu trong
không khí và tạo ra lượng nhiệt
rất lớn .
• Ở nhiệt độ và áp suất cao đặc


biệt có mặt xúc tác, khí hydro rất
hoạt động và thể hiện tính khử
rất mạnh.
• Khí hydro bền ở nhiệt độ
thường, rất khó phân ly, chỉ bị
phân ly khi ở nhiệt độ khoảng
20000C.
4


2. ỨNG DỤNG VÀ TỒN TRỮ

ỨNG DỤNG
• Khí đốt

• Pin nhiên liệu
• Nhiên liệu động cơ
• Công nghiệp chế
biến
• Công nghiệp vũ trụ
5


2. ỨNG DỤNG VÀ TỒN TRỮ

TỒN TRỮ

Khí hydro khi bị rò rỉ sẽ mang nguy cơ cháy nổ rất
cao. Khi cháy tạo ra lượng nhiệt rất lớn (ngọn lửa
hydro tinh khiết với oxy tinh khiết khoảng 25000C).
6


2. ỨNG DỤNG VÀ TỒN TRỮ

TỒN TRỮ
Dưới dạng khí
hóa lỏng

Dưới dạng khí
nén áp suất cao

TỒN
TRỮ
Dưới dạng hợp
chất

Vi cầu thủy tinh

7


3. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HYDRO

Sản xuất bằng nguồn hydrocarbon tự
nhiên
8


3. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HYDRO

Sản xuất bằng phương pháp điện phân
nước
9


3. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HYDRO

Sản xuất bằng nguyên liệu hạt nhân
10


3. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HYDRO

Sản xuất bằng than đá
11


4. PHƯƠNG PHÁP BI-REFORMING

STEAM
REFORMING

12


Nguyên liệu
Phản ứng
STEAM
REFORMING

Xúc tác
Ảnh hưởng

13


4. PHƯƠNG PHÁP BI-REFORMING

STEAM
REFORMING

DRY
REFORMING

14


Nguyên liệu
Phản ứng
DRY
REFORMING

Xúc tác
Ảnh hưởng

15


4. PHƯƠNG PHÁP BI-REFORMING

STEAM
REFORMING

DRY
REFORMING

BI-REFORMING

16


BI-REFORMING

Các yêu tố ảnh
hưởng

Phản ứng hóa
học
Xúc tác

17


Các yêu tố ảnh
hưởng

- Nhiệt độ cần thiết cho quá trình bi-reforming
có thể được cung cấp bởi bất kỳ nguồn năng
lượng bên ngoài nào

- Nguyên liệu được tinh chế khi cần thiết trước
khi được đưa vào thiết bị bi-reforming
18


Phản ứng hóa
học

Trong quá trình steam reforming còn xảy ra sự tạo carbon trên
bề mặt xúc tác theo các phản ứng sau:
Cracking methane: CH4 ⟶ C + 2H2
Phản ứng CO: 2CO ⟶ C + CO2
19


Xúc tác

Các chất xúc tác có thể được sử dụng
như một kim loại đơn, hoặc kết hợp
một kim loại và oxit kim loại

20


ƯU ĐIỂM

NHƯỢC ĐIỂM

- Bi-reforming thuận lợi trong việc
sử dụng các nguồn khí tự nhiên
có chứa một lượng đáng kể CO2.
- Tái chế lượng khí thải CO2 từ các
nguồn như nhiên liệu hóa thạch
- Tỷ lệ sản phẩm H2/CO: 2/1 từ
bi-reforming có thể được
chuyển đổi trực tiếp thành các
sản phẩm như methanol và
nhiên liệu Fischer-Tropsch

- Đòi hỏi nhiệt độ khoảng 8001100 °c
- Sự lắng đọng cácbon

21


Cảm ơn thầy và các
bạn đã lắng nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×