Tải bản đầy đủ

Bài 2 một số QUÁ TRÌNH gặp TRONG TINH CHẾ và CX RUTIN

MỘT SỐ QUÁ TRÌNH GẶP
TRONG TINH CHẾ HOẠT CHẤT

12/16/2017

1


1. LẮNG
1.1. Khái niệm:
• Trong CXDL thường tạo ra các hỗn hợp
không đồng nhất: có thể là huyền phù
(R/L), có thể là nhũ tương (L/L).
• Sau một thời gian nhất định sẽ có hiện
tượng: lớp chất lỏng nặng hơn (với
NT), hạt rắn (trong huyền phù) nhờ
trọng lực của hạt sẽ chìm xuống dưới
Tách 2 pha riêng rẽ
12/16/2017

21. LẮNG
• 1.2. Sự lắng đơn chiếc
• Như vậy tốc độ lắng của hạt (h. cầu/ mt
tĩnh) =V sẽ:
-Tỷ lệ thuận với bình phương đường kính,
hiệu số tỷ trọng của hạt và môi trường.
- Tỷ lệ nghịch với độ nhớt môi trường
=> Làm tăng V lắng: giảm độ nhớt, …?

12/16/2017

3


2. LỌC
• Trường hợp huyền phù loãng, khó lắng=>
tách hạt = LỌC.
• Lọc là qt tách riêng 2 pha R/L = cách cho
hỗn hợp đi qua lớp vật ngăn xốp, pha rắn
được giữ lại phía trên, pha lỏng đi qua bề
mặt vật ngăn
• Để lọc cần có chênh lệch áp suất trên
dưới lớp ngăn xốp
• Có 3 pp lọc: Thủy tĩnh, áp suất cao, áp
suất giảm
12/16/2017

4


Những yếu tố ảnh hưởng đến qt lọc
• Huyền phù: khối lượng, kích thước, bề
mặt, dạng, tính ỳ và độ phân tán của
hạt, nhiệt độ, độ nhớt, trọng lượng
riêng của chất lỏng và bã.
• Vách lọc: thể tích, kích thước, chiều dài
mao quản…
• Chênh lệch áp suất ở 2 đầu, vận tốc


dòng chảy, tính chất bã…

12/16/2017

5


Những yếu tố ảnh hưởng đến qt lọc
• Ảnh hưởng của lớp bã: lớp bã dày …
• Ả.hưởng của kích thước hạt rắn: hạt to nhỏ
• Ả.hưởng của dòng chảy: Vận tốc lọc nhỏ sẽ
thích hợp
• Ả.hởng của chênh lệch áp suất: P thủy tĩnh
• Ả.hưởng của nồng độ huyền phù: làm bã
• Ả. hưởng của nhiệt độ: T độ nhớt

12/16/2017

6


3.KẾT TINH
• Khi tinh chế, để loại tạp ra khỏi hoạt
chất=> dùng pp kêt tinh
• Kết tinh là trạng thái tách các chất rắn
hòa tan/dung dịch dưới dạng tinh thể.
3.1. Độ hòa tan
• Kết tinh dựa vào: độ hòa tan hạn chế
của chất rắn. Độ hòa tan????? (lượng
tối đa CT/ đv dm, T nhất định)
• Xác định độ tan = thực nghiệm
12/16/2017

7


3.KẾT TINH
3.2. Các trạng thái của dung dịch
• Để kết tinh phải tạo ra trạng thái bão hòa của
dung dịch.
• Dung dịch bão hòa ở T nhất định là dd có
chứa lượng chất tan lớn nhất ở T đó. “Nôm
na” ???
• Nếu độ tan ↑nhanh khi ↑ T: làm lạnh dd để
kêt tinh
• Nếu độ tan ↑chậm khi ↑ T: bay hơi 1 phần dm
• Nếu độ tan o thay đổi với T: cô đặc
12/16/2017

8


3.KẾT TINH
3.3. Quá trình hình thành tinh thể
* Quá trình tạo mầm
• Được tạo thành khi dd bão hòa: các ion
chất tan khi va chạm nhau liên kết lại tạo
thành mầm.
• Tốc độ tạo mầm € bản chất CT và DM,
mức độ bão hòa dd, nhiệt độ…, có thể
nhanh …, chậm…
• Mầm ít=> tthể lớn, mầm nhỏ=> tthể bé.
• Có thể thêm chất ‘’trợ mầm’’, độ nhám bề
mặt thiết bị kết tinh.
12/16/2017

9


4. HẤP PHỤ
Khái niệm: Là 1 hiện tượng bề mặt, là sự
tích tụ chất trên bề mặt phân chia pha.
• Chất có bề mặt trên đó xảy ra sự hấp phụ
=> chất hấp phụ, chất tích tụ trên bề
mặt=> chất bị hấp phụ (BHP).
• Sự đi ra của chất BHP khỏi bề mặt : Giải
hấp phụ (phản hấp phụ)
• Chất này có thể xuyên qua bề mặt đi vào
lòng thể tích của chất khác: sự hấp thụ
12/16/2017

10


Chiết suất flavonoid
Chiết xuất rutin từ nụ hòe

12/16/2017

11


Tóm lại
• Hoa hòe là DL phát triển rất tốt ở Thái Bình,

có thể trồng, khai thác với sản lượng lớn,
không ảnh hưởng tới môi trường sinh thái
của địa phương.
• Đây là các nguồn dược liệu quý để phát
triển các dạng thuốc và TPCN phục vụ công
tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân.
• ☞ Thái Bình là đất chuyên canh lúa nước và
cây ăn quả, nông dân đã áp dụng một số
nguyên tắc GAP. ASEAN vào sx lương thực,
thực phẩm.
12/16/2017

12


Thành phần hóa học.
Hoa hòe có thành phần chủ yếu là rutin.
Trong nụ hòe Việt Nam, hiệu suất chiết xuất có

thể đạt tới 34%.
C27H30O16. 3H2O

P.t.l: 665,0

Rutin là 3,3’,4’,5,7-pentahydroxyflavon 3-rutinosid

Rutin là những
tinh thể hình kim,
màu vàng nhạt.

12/16/2017

13


Thành phần hóa học
Phần aglycon của rutin là quercetin.
Phản ứng thủy phân rutin

+
12/16/2017

Glucose +

Ramnose
14


Công dụng của Rutin
+ Tác dụng tăng cường sức đề kháng giảm tính thấm của
mao mạch.
+ Tác dụng chống viêm.
+ Tác dụng bảo vệ cơ thể chống chiếu xạ.
+ Tác dụng hạ huyết áp hạ cholesterol máu.
+ Tác dụng cầm máu.
+ Tác dụng chống tập kết tiểu cầu.
+ Tác dụng cường tim: trên tiêu bản tim ếch cô lập.
+ Gần đây rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh các tác
dụng chống oxy hóa, bảo vệ ADN, chống gốc tự do và
ức chế khối u phát triển của Rutin.
12/16/2017

15


Quy trình chiết xuất rutin

12/16/2017

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×