Tải bản đầy đủ

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI

CÔNG TY CP CNG VIỆT NAM

DỰ ÁN

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI

GIAI ĐOẠN

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ

3

06/2011

2


05/2011

1

10/2010

LX
B

Ngày

Ban hành để phê
duyệt
Ban hành để phê
duyệt
Ban hành để xem
xét
Mô tả

N.T.T

N.V.P

N.K.T

N.T.T

N.V.P

N.K.T

N.T.T

N.V.P

N.K.T

Thực Kiểm tra
hiện


PV ENGINEERING

C.N.D.
PVE
CNG
A
Số tài liệu:
302020-01-RP-002
Số trang: 33


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
“NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI”
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
`

(bao gồm cả trang bìa)

Số tài liệu: 302020-01-RP-002

Trang 2


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
“NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI”
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
`

MỤC LỤC

Số tài liệu: 302020-01-RP-002

Trang 3


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
“NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI”
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
`

1.

GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN
Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ khí CNG, Công ty CP CNG Việt Nam giao
cho Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí (PVE), là đơn vị Tư vấn lập
Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy CNG Nhơn Trạch – Đồng Nai”.
Công suất của nhà máy là 120 triệu m 3 khí/năm nhằm cung cấp khí CNG cho
các hộ tiêu thụ tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP
Hồ Chí Minh.
Dự án đầu tư theo hai giai đoạn:


Giai đoạn 1: công suất của nhà máy là 50 triệu m3/nămHệ thống công nghệ cho cả hai giai đoạn.Quy mô Nhà máy sản xuất khí nén CNG tại khu công nghiệp Nhơn
Trạch - Đồng Nai với cơ sở hạ tầng, thiết bị điện, đo đếm, ống công
nghệ, PCCC cho công suất 120 triệu m3/năm.Hệ thống máy nén với công suất 50 triệu m3/nămGiai đoạn 2: công suất của nhà máy đạt 120 triệu m3/nămBổ sung Hệ thống máy nén nâng công suất thêm 70 triệu m3/năm..Phương tiện vận chuyển và thiết bị.

2. THÔNG SỐ ĐẦU VÀO
2.1.

Các thông số đầu vào thiết kế công nghệ


Công suất nhà máyGiai đoạn 1: 50 triệu m3 khí/nămGiai đoạn 2: 120 triệu m3 khí/nămThành phần khí

Nguồn khí cung cấp cho nhà máy CNG Nhơn Trạch được lấy từ nguồn khí của
đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Hồ Chí Minh.

Số tài liệu: 302020-01-RP-002

Trang 4


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
“NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI”
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
`

Thành phần khí đưa vào tính toán được lấy theo bảng dưới đây:
Thành phần khí

Khí Nam Côn Sơn

(% mol)
N2

0.3254

CO2

2.9280

Methane

87.600

Ethane

4.9130

Propane

2.4340

i-Butane

0.6940

n-Butane

0.5800

i-Pentane

0.1960

n-Pentane

0.1280

C6+

0.1796

H2O (g/m3)

0.0220

Tổng

100.00
Nguồn: PV GASCác thông số công nghệ yêu cầu:Áp suất khí đầu vào: 40 – 71 bargNhiệt độ khí đầu vào: 35 °CÁp suất khí đầu vào máy nén: 40 barg (được cài đặt sau PCV)Áp suất yêu cầu đầu ra của máy nén: 250 bargNhiệt độ khí sau khi ra khỏi máy nén: 45 °C

Số tài liệu: 302020-01-RP-002

Trang 5


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
“NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI”
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
`


2.2.

Các tính chất hóa lý của khí được lấy từ tài liệu bảng đính kèm báo cáo
mô phỏng số: 302020-01-RP-002
Các thông số môi trườngNhiệt độ môi trường không khí: từ 18 đến 38 °CNhiệt độ của đất: trung bình 21 °CĐộ ẩm: trung bình 85%

2.3.

Các thông số giả định đưa vào mô phỏng


Nhiệt độ khí đầu vào nhà máy: 35 °CCác ống sử dụng trong mô phỏng loại ống thép thương mại mới. Độ
nhám của ống được lấy ε = 0,05 mmChiều dài ống trước máy nén: 50 mNhiệt độ khí ra khỏi máy nén: 45 °CHiệu suất làm việc của máy nén η = 75%

3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
3.1

Bảng trường hợp mô phỏng

3.2

Kết quả mô phỏng chi tiết
Chi tiết trong kết quả mô phỏng (xem phần đính kèm)

Số tài liệu: 302020-01-RP-002

Trang 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×