Tải bản đầy đủ

myoglobin haemoglobin

Hemoglobin


Hemoglobin và Myoglobin là hai loại protein chức năng,
có dạng hình cầu, có khả năng thu nhận, lưu giữ và phóng
thích oxygen trong cơ thể động vật hữu nhũ và một số
động vật khác, thực hiện chức năng hô hấp trong cơ thể
sinh vật.
Hemoglobin gồm có 4 đơn vị myoglobin liên kết với nhau
Vị trí: Hemoglobin có trong hồng huyết cầu thực hiện
chức năng vận chuyển oxy trong máu.
Myoglobin có trong mô thịt thực hiện chức năng
dự trữ oxy.


Myoglobin
Myoglobin là một protein có cấu trúc hóa học tương đối đơn
giản, mỗi phân tử myoglobin gồm một nhóm heme gắn với
một chuỗi protein.
nhóm heme
Fe

chuỗi
protein


Một trong 2 phối trí tự do của Fe được liên kết với một
trong các histidine này, và còn lại một phối trí tự do trên Fe
nằm ở phía kia của vòng sẽ liên kết với oxygenChức năng
Myoglobin có hai chức năng chính
chuyên chở dưỡng khí (từ hồng huyết cầu vào nội bào
mitochondria)
dự trữ dưỡng khí cho mô thịt.
Myoglobin cũng có một chức năng gián tiếp trong trường
hợp thương tổn bắp thịt. Myoglobin thoát ra khỏi mô
thịt bị thương tổn và lọc vào trong nước tiểu làm nước
tiểu có màu hồng.Việc vận chuyển oxi trong máu nhờ hemoglobin
chiếm 98% vì hemoglobin gắn với oxi một cách lỏng
lẻo vì thế oxihemoglobin dẽ dàng phân li cung cấp
oxi cho các tế bào mô. Myoglobin gắn chặt với oxi
nên dùng để dự trữ oxi trong cơ.


Hemoglobin
Hemoglobin, hay
haemoglobin, (viết tắt
Hb) - huyết sắc tố - là
một protein phức tạp
chứa phần tử sắt có khả
năng thu nhập, lưu giữ
và phóng thích oxygen
trong cơ thể động vật
hữu nhũ và một số
động vật khác.
Hemoglobin là một protein cấu trúc hình cầu với nhóm
heme (hay haem) đính kèm; mỗi nhóm heme chứa một phân
tử sắt, và nó đảm nhiệm cho việc gắn kết với oxygen. Các
loại hemoglobin chung nhất đều chứa bốn đơn vị con, mỗi
đơn vị kèm theo một nhóm heme.


Chức năng
Vận chuyển oxy đến mô
Phản ứng giữa Hb & oxygen:
 Sự

gắn oxy – không phải
phản ứng oxy hóa.

 Một

Hb có thể gắn 4 phân
tử O2.Sự gắn oxy đòi hỏi ít hơn
0.01 giây.

 Chịu

ảnh hưởng của một
số chất: 2,3-DPG (2,3Diphosphoglycerate)…


Tính chất
1.Kết hợp thuận nghịch với oxy tạo oxyhemoglobin:
Hb
+
O2
HbO2
Đỏ thẫm
Đỏ tươi


Sự kết hợp và phân ly giữa O2 và Hb được xác định
bởi phân áp oxygen ở môi trường chung quanh Hb.
Ở phổi: phân áp O2 cao  95-98% Hb kết hợp oxy 
theo máu đến mô.
Ở mô: phân áp O2 thấp (40mmHg) phản ứng xảy ra
theo chiều nghịch, HbO2 phân ly, nhả O2 cho mô
chức năng của Hb trong hô hấp.


Thực hiện:
Vũ Cao Ân
Phạm Ngọc Quỳnh Trân
Nguyễn Thị Thúy Vân
Võ Thị Tường Vy
Bài thuyết trình của nhóm em đến đây là hết,
xin chân thành cảm ơn cô và các bạn đã chú ý
theo dõi, hẹn gặp lại cô và các bạn vào lần sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×