Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THAM LUẬN Công tác tuyền truyền vận động chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bắt cầu từ thiện

HỘI CTĐ XÃ THẠNH LỢI
CHI HỘI CTĐ ẤP 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

BÁO CÁO THAM LUẬN
( Công tác tuyền truyền vận động chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới và bắt cầu từ thiện)
Kính thưa: Quý đại biểu, quý khách dự
Tội tên: Đoàn Văn Được là hội viên Hội Chữ Thập Đỏ xã Thạnh lợi
huyện Tháp Mười.
Được sự cho phép của ban tổ chức Đại hội Tôi được báo cáo như sau:
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng mới giai đoạn 2011-2015 là chủ
trương lớn của Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp tập trung thực hiện.
Qua năm 5 thực hiện Chương trình này góp phần thay đổi bộ mặt nông
thôn có nhiều chuyển biến tích cực trong đó có sự đóng góp không nhỏ của
người dân, đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới,
kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn phát triển, hệ thống giao thông nông thôn
được nâng cấp cùng với hệ thống đèn được chiếu sáng, cổng ngõ, cột cờ được
xây dựng, bộ mặt nông thôn khang trang, sanh, sạch, đẹp hơn, nhiều ngôi nhà

được xây dựng thay thế những căn nhà tạm bợ, dột nát. Đời sống vật chất, tinh
thần của người dân được nâng lên. Nhiều lao động nông thôn được đào tạo nghề
phù hợp và có việc làm ổn định, góp phần tăng thu nhập cho gia đình.
Kính thưa Hội nghị!
Với cương vị là người dân có uy tín trong ấp, gia đình tôi luôn đi đầu
trong các phong trào ủng hộ các hoạt động từ thiện như: Đền ơn đáp nghĩa, xoá
đói giảm nghèo, xây dựng công trình giao thông nông thôn….Một số đóng góp
tiêu biểu của gia đình tôi là: trực tiếp đóng góp và vận động bà còn xung quanh
xây dựng 6 cây cầu của ấp trị giá trên 1.080.000.000 đồng và rãi đá chống lầy
9.450 mét lộ nông thôn ấp 3 và ấp 1 kinh phí trên 260.000.000 đồng, tạo điều
kiện thuận lợi cho việc đi lại dể dàng của bà con trong ấp cũng như nhân dân
trong xã. Hàng năm sau những vụ thu hoạch lúa tôi và các con tôi trích ra một
phần lợi nhuận khoảng 6 tấn lúa trở lên để cứu giúp cho những hộ nghèo, khó
khăn trong và ngoài xã.
Giải pháp của Tôi trong thời gian tới tiếp tục vận động gia đình, người
thân và nhân dân trong và ngoài địa phương góp công, góp của để xây dựng
nhiều cây cầu thiết thực, vận động trải đá chống lầy đảm bảo việc đi lại của bà
con nông dân trong hai mùa mưa, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp.
Trên đây là báo cáo tham luận của Tôi rất mong mọi người cùng chia sẽ.
Cuối cùng xin kính chúc quý Đại biểu, quý khách dự dồi dào sức khỏe,
chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính chào!
Người viết thành
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×