Tải bản đầy đủ

Tiết 118( Câu trần thuật không có từ là)


Tiết 118:
Câu trần thuật đơn
không có từ là
Tiếng việt
Người thực hiện: Hà Đức Thụ

Nêu đặc điểm của
câu trần thuật đơn
có từ là? Cho ví
dụ.
Trong câu trần thuật đơn có
từ là:
-
Vị ngữ thường do:
là + DT(CDT)
là + ĐT(CĐT) tạo thành
là + TT(CTT)
-
Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định
thì kết hợp với các cụm từ:

không phải, chưa phải.

Câu trần thuật đơn không có từ là
I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là
*Ngữ liệu: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
*Ví dụ 1:
a. Phú ông mừng lắm.
(Sọ Dừa)
b. Chúng tôi tụ hội ở góc sân.
(Duy Khán)
c. Lớp 6A nộp đầy đủ bài.
? Vị ngữ của các câu trên do những từ hoặc cụm từ loại nào tạo
thành?
//
C V
//
C V
CTT
CĐT
//
C V
CĐT

*Ví dụ 2:
?Chọn những từ hoặc cụm từ phủ định (không, không phải,
chưa, chưa phải) thích hợp để điền vào trước vị ngữ của các
câu sau.
a. Phú ông mừng lắm.
b. Chúng tôi tụ hội ở góc sân.
c. Lớp 6A nộp đầy đủ bài.
->Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định thì kết với từ không, chưa
?Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định thì kết với từ nào?
*Kết luận: Ghi nhớ: SGK trang 119
không
không
chưa
Câu trần thuật đơn không có từ là
I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là
*Ngữ liệu

Câu trần thuật đơn không có từ là
I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là
II. Câu miêu tả và câu tồn tại
*Ngữ liệu: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu sau:
a. Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại.

b. Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con.
? Chọn một trong hai câu ở trên để điền vào chỗ trống trong
đoạn trích dưới đây cho thích hợp. Hãy giải thích vì sao em
lại chọn câu ấy?
ấy là vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng, tôi đang
đứng ngoài cửa gặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng

tay cầm que, tay xách
cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ,
chui nhanh về hang. (Tô Hoài)

//
//
CN VNTN
TN CNVN
đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con
Vị ngữ của câu a được dùng để làm gì??Em có nhận xét gì về vị trí của CN và VN trong câu b??Việc đảo vị ngữ lên trước, chủ ngữ xuống sau nhằm mục đích gì?
?Trong hai câu trên, câu nào là câu miêu tả, câu nào là câu tồn tại?
-> Câu miêu tả
-> Câu tồn tại
?Thế nào là câu miêu tả? Thế nào là câu tồn tại?
*Kết luận: Ghi nhớ (SGK trang 119)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×