Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân

CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
I/Mục tiêu : Giúp học sinh:
- Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân.
- Biết giải bài toán với phép cộng hai số thập phân.
II/ Đồ dùng học tập : Vẽ lên giấy đường gấp khúc ABC như SGK.
III/ Các hoạt động dạy – học

Giáo viên

Học sinh

1. Bài cũ
- Nhận xét chung bài kiểm tra.
2. Bài mới : GTB

-Nhắc lại tên bài học.

HĐ 1 : HD thực hiện phép cộng hai số
thập phân.
-Treo bảng phụ đã chuẩn bị.


-HS nêu phép tính : 1,84 + 2, 54

-Nêu phép tính và ghi bảng : 1,84 + 2,54 -Dự kiến cách giải của HS.
= ? (m)
C1: Chuyển về phép cộng hai số tự
Yêu cầu HS tìm kết quả.
nhiên.
-Tìm cách chuyển về phép cộng đã biết C2: Có thể một số HS đặt tính dọc để
cách làm .
tính.
+

184

1,84

C3: Có thể có HS đưa về dạng phân số
để cộng.
+

Nêu: Đặt tính giống nhau …

245

2,45

429

4,

+Thực hiện tính cộng như thực hiện
cộng số tự nhiên, đặt tính …
9

-HS tự làm bài.
+

H : Em có nhận xét gì về 2 phép cộng ở
trên?
H : Muốn cộng hai số thập phân ta làm
thế nào?

15,9
+

8,75
8,75

15,9

H : Nêu ví dụ 2: 15,9 + 8,75=?
H : Để thực hiện phép cộng này
+ ta làm +Muốn cộng hai số thập phân ta làm như
thế nào?
sau:


-Viết số hạng này dưới số hạng kia sao
cho các chữ số ở cùng một hàng đặt
thảng cột với nhau.
HĐ 2 : Luyện tập
Bài 1

-Cộng như cộng số tự nhiên.
-Đặt dấu phấy ở tổng thẳng với dấy phẩy
ở số hạng.

-Nêu yêu cầu bài tập.
-1HS đọc yêu cầu bài tập.
-Nhận xét cho điểm.

-1HS lên bảng làm, làm xong nêu kết
quả và cách làm.

Bài 2 : Đặt tính rồi tính.

-Lớp làm bài vào vở.

-Cho HS làm bài cá nhân vào vở.

-Nhận xét bài làm trên bảng.

-Chấm một số vở và nhận xét.

-1HS nêu yêu cầu bài tập.

Bài 3: ( Cho HS thảo luận nhóm bàn )

- Lớp tự làm bài vào vở.

-Nêu yêu cầu bài tập.

-Đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.
-1HS đọc yêu cầu bài tập.
-1HS lên bảng giải, lớp làm bài vào vở.
Bài giải
Tiến cân nặng là

-Chấm bài và nhận xét.
3. Củng cố- dặn dò :
-Chốt kiến thức của tiết học.
Nhắc HS về nhà làm bài.

32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)
Đáp số: 37,4 kg
-Nhận xét sửa bài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×