Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Cộng số đo thời gian

Toán 5 – chương 4

Bài 123
Tiết 123

:
:

CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN
Tuần :
25
Ngày dạy :

I . MỤC TIÊU
Giúp HS:

Biết cách thực hiện phép cộng số đo thời gian.

Vận dụng giải các bài toán đơn giản.
II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. KIỂM TRA BÀI CŨ

2. DẠY – HỌC BÀI MỚI
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2.1. Thực hiện phép cộng số đo thời
gian
Ví dụ 1:
+ GV nêu bài toán như ví dụ 1 (SGK).
+ HS nêu phép tính tương ứng:
3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = ?
+ GV nêu vấn đề: Tìm cách thực hiện
phép cộng trên.
+ HS thảo luận nhóm 4, tìm cách đặt
tính và tính ra vở nháp, sau đó đổi vở để
kiểm tra cho nhau.
+ GV gọi một HS trình bày trên bảng
+ Các HS khác nhận xét.
+ GV đánh giá, kết luận về cách đặt tính
và tính phép cộng nêu trên (như SGK)
Ví dụ 2:
+ GV nêu bài toán như ví dụ 2 (SGK).
HS nêu phép tính tương ứng:
22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ?
+ GV nêu vấn đề: thực hiện phép cộng
trên.
+ Gọi một HS lên bảng:
+ Một HS lên bảng đặt tính và tính:
22phuùt58g
iaây

23phuùt25g
iaây
45phuùt83g
iaây
+ GV cho HS nhận xét rồi đổi 83 giây =


Tốn 5 – chương 4
1 phút 23 giây
45 phút 83 giây = 46 phút 23 giây + HS tự nêu (hoặc GV gợi mở để HS tự
nêu) nhận xét:
- Khi cộng số đo thời gian cần cộng các
số đo theo từng loại đơn vị.
- Trong trường hợp số đo theo đơn vị
phút và giây lớn hơn 60 thì cần đổi sang
đơn vị lớn hơn liền kề.
2.2. Thực hành
Bài 1:
+ HS làm bài vào vở. Bốn HS làm trên
bảng lớn, mỗi HS làm 2 phép tính.
+ GV nên lưu ý HS phần đổi đơn vị đo,
ví dụ:
a. 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng =
12 năm 15 tháng = 13 năm 3 tháng
(vì 15 tháng = 1 năm 3 tháng).
b. 3 ngày 20 giờ + 4 ngày
15 giờ =
7 ngày 35 giờ = 8 ngày 11
giờ
(vì 35 giờ = 1 ngày 11 giờ).
Bài 2:
+ HS đọc và tìm hiểu đề bài.
+ GV phát vấn để HS nêu phép tính + HS làm bài vào vở, một HS làm trên
tương ứng để giải bài tốn.
bảng lớn, cả lớp nhận xét.
Bài giải
Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo
Tàng Lịch Sử là:
35phút + 2giờ 20phút = 2giờ 55phút
Đáp số: 2giờ 55phút
+ Tùy đối tượng HS có thể:
Cho HS nhắc lại mối quan hệ
giữa một số đơn vị đo: năm và tháng,
ngày và giờ, giờ và phút, phút và giây
trước khi HS thực hành làm các bài tập.
3. CỦNG CỐ DẶN DÒ


Toỏn 5 chng 4
III. RUT KINH NGHIEM TIET DAẽY:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×