Tải bản đầy đủ

2D1 1 4 1c0311 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta

Câu 3. [2D1-1.4-1] (KIỂM TRA ĐỊNH KÌ L9 - HỨA LÂM PHONG) Hàm số nào sau đây nghịch biến trên từng
khoảng xác định?
x −1
y=
4
2
3
2
y=x −x
y = − x + 3x
y = 2 x − sinx
x−2
A.
B.
C.
D.
Lời giải
Đáp án D
−1
y' =
, ∀x ≠ 2

2
( x − 2)
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×