Tải bản đầy đủ

de KT TViet9 tuan 33-co ma tran,dap an

Họ và tên:……………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 9A…………………………………………………… Môn: Tiếng việt 9.
Ngày … tháng …năm 2009 Thời gian: 45 phút.
I.Tr ắc nghiệm:(3 điểm)
(Khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất)
Câu 1(0.25đ). Dòng nào sau đây đònh nghóa đúng nhất về khởi ngữ?
A. Khởi ngữ không phải là thành phần câu,thường đứng trước chủ ngữ.
B. Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ.
C. Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ nêu lên đề tài được
nói đến trong câu.
D. Khởi ngữ không phải là thành phần câu đứng trước chủ ngữ nêu lên
đề tài được nói đến trong câu.
Câu 2(0.25đ). Trong các cụm từ in nghiêng ở các câu sau, cụm từ nào là khởi
ngữ:
A. Tôi đọc quyển sách này rồi. B. Quyển sách này tôi đọc rồi.
C. Với tôi,quyển sách này đã đọc. D. Sáng nay, tôi đã đọc quyển
sách này rồi.
Câu 3(0.25đ). “Làm khí tượng ở cao thế mới là lý tưởng chứ” ( Nguyễn Thành
Long – Lặng lẽ SaPa)
Từ “ lý tưởng” trong câu trên là:
A. Danh từ B. Động từ

C. Tính từ D. Tình thái từ
Câu 4. (0.25đ). Từ “Hỡi”trong câu sau là thành phần gì?
“ Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!” ( Nhớ rừng- Thế Lữ )
A. Cảm thán B. Tình thái
C. Phụ chú D. Thành phần gọi đáp
Câu 5(0.25đ). Có thể điền vào chỗ trống từ nào sau đây để miêu tả tâm trạng
của bé Thu(trước khi nhận cha) được biểu hiện qua đôi mắt.
“ Chắc anh cũng muốn ôm hôn con,nhưng hình như lại sợ nó giẫy lên lại bỏ
chạy,nên chỉ đứng nhìn nó.Anh nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu.Tôi
thấy đôi mắt mênh mông của em bé bỗng /….. /
Điểm Nhận xét của thầy (cô) giáo
A. Xốn xang. B. Xôn xao C. Xao xuyến. D.
Xao động.
Câu 6(0.25đ). Câu ghép “ Anh mong được nghe một tiếng gọi “ba” của con
bé, nhưng con bé chẳng bao giờ chòu gọi”(Chiếc lược ngà) có mối quan hệ:
A. Quan hệ mục đích B. Quan hệ đối chiếu
C. Quan hệ bổ sung D. Quan hệ tương phản
Câu 7(0.5đ) Chỉ ra phép liên kết trong đoạn văn sau:
“Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm
mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của
nước nhà.[...]Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng
hơn nữa để tiến bộ hơn nữa“.(Hồ Chí Minh)
A. Phép lặp. B. phép nối.
C. Phép thế. D. Phép đồng nghóa.
Câu 8(1đ):Nối các ý ở cột bên trái với bên phải sao cho hợp lý.
Câu Thành phần biệt lập
1. Cô gái nhà bên(có ai ngờ)cũng vào
du kích
a. Tình thái
2. Trong gió,nghe như có tiếng hát. b. Cảm thán
3. Chao ôi,nước mất nhà tan
Hôm nay lại thấy giang san bốn bề.
c. Gọi đáp
4. Anh em ơi,hãy giương súng lên cao
chào xuân 68
d. Phụ chú
Nối 1 với………… 2 với…………………. 3 với……………. 4 với………………
II. Tự luận: ( 7 điểm)
Câu1.(2đ)Biến đổi các câu chủ động thành câu bò động:
a.Chúng tôi đã làm xong các bài tập môn toán


b.Tại xã Hoà Ninh tỉnh ta đã xây dựng một cái chợ.
Câu 2(2đ).Đọc đoạn văn sau:
“Câu thơ như lời nói thường,không cần dùng đến kó thuật.Giọng thơ không ồn
ào.Thế mà đọc lên thấy xúc động.Trước hết bởi cách nói,cách bộc lộ có một
cái gì rất Nam Bộ.Tác giả thay mặt cho đồng bào miền Nam –những người con
ở xa-bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.”
a.Tìm câu rút gọn có trong đoạn văn trên.
b.Trong các câu trên,câu nào có thành phần phụ chú?Chỉ ra thành phần phụ
chú đó.
Câu3. (3đ) Hãy viết một đoạn văn ngắn ( chủ đề tự chọn)trong đó có sử dụng
một số phép liên kết câu đã học. Gạch dưới các từ ngữ liên kết và chỉ ra phép
liên kết đó.
(Hs làm bài tự luận trên tờ giấy khác).
Đáp án – biểu điểm.
I. Trắc nghiệm khách quan ( 3đ )
Câu1->Câu6( 0,25đ)Câu7(0.5đ), câu 8 (1đ)
Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đ.án C B C A B D C
Câu 9: nối 1d,2a,3b,4c.
II. Tự luận (6đ)
Câu 1 (2đ):
a.Các bài tập môn toán đã được chúng tôi làm xong
b.Một cái chợ đã đïc tỉnh ta xây tại xã Hoà Ninh.
Câu 2 (3đ):
a.Câu rút gọn”Thế mà đọc lên thấy xúc động”
b.Câu có tp phụ chú là:Tác giả thay mặt cho đồng bào miềnNam-những người
con ở xa-bày tỏ…hạn
Câu 3(3đ)..Hs viết được đoạn văn mạch lạc, nội dung hoàn chỉnh(1,5đ), có sử
dụng một số phép liên kết, chỉ rõ phép liên kết đó(1,5đ)ù.
MA TRẬN ĐỀ
Mức độ
Nội dung
NHẬN
BIẾT
THÔNG
HIỂU
VẬN
DỤNG
THẤP
VẬN
DỤNG
CAO
TỔNG SỐ
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Khởi ngữ
C1
0.25
C2
0.2
5
3
1.5
Từ
C5
0.25
1
0.25
Từ loại
C3
0.2
5
1
0.25
Thành phần
biệt lập
C8
1.0
C4
0.2
5
2
1.25
Câu ghép
C6
0.2
5
1
0.25
Biến đổi câu
1
2.0
1
2.0
Liênkết
câu,Tổng hợp
C7
0.5
C2
2
C3
3
1
0.5
2
5.0
Cộng số câu.
Tổngsố điểm
3
1. 5
5
1.5
2
4.0
1
3.0
8
3.0
3
7.0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×