Tải bản đầy đủ

Luận văn kế toán giá thành sản phẩm

SVTH :

Ngô Thò Ngọc Dung
GVHD: Vũ Thu Hằng

DA XEM ROI, KHONG CO VAN DE GI, CHI BO
SUNG SO DO TO CHUC BO MAY QUAN LY LA DU

PHẦN 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
CÔNG TY ma hay quy thi goi ten ra
I.

Lòch sử hình thành và phát triển
1. Quá trình hình thành:

-

1980: là 1 tổ hợp sản xuất cơ khí với quy mô nhỏ

-


1985-1991: HTX CƠ KHÍ HƯNG TOÀN

-

1992: xin chuyển đổi thành công ty TNHH CƠ KHÍ HƯNG TOÀN

-

Gọi tắt: Công ty TNHH CƠ KHÍ HƯNG TOÀN

-

Tên giao dòch quốc tế: HƯNG TOÀN CO. LTD

-

Công

ty

được

thành

lập

theo

quyết

đònh

số:

054344/GP/TLDNad/09/1992 của Sở KH & ĐT TP. HCM
-

Trụ sở chính: 129 Dương Tử Giang P15 Q5 Tp.HCM

-Điện thoại: 08.38563860

-

Fax: (84)38566520

-

Email: info@hưngtoan.com

-

Vốn điều lệ: 2.506.500.000 đồng

-

Giám đốc: MÃ ANH
2. Hệ thống cơ sở

-

1 phân xưởng sản xuất tại 510 Tỉnh Lộ 10 Hóc Môn –

Tp.HCM
-

1 VP chính và phân phối sản phẩm tại 129 Dương tử Giang

P15 Q5 Tp.HCM
-

Thiết bò máy móc: bao gồm các dây chuyền tự động sản

xuất các loại nắp nhôm, máy in màu trên nắp sản phẩm.
-

Năng lực sản xuất: 1.000.000 cái/ngày

-

Lao động: gần 50 người

-

Nhà xưởng: 01 phân xưởng
Từ khi thành lập công ty đã mạnh dạn đầu tư đổi mới

không ngừng về trang thiết bò máy móc và kỹ thuật.Với
dây chuyền chuyền công nghệ hiện đại, công ty đã sản
xuất ra nhiều sản phẩm với nhiều mẫu mã phong phú, đa
dạng đáp ứng nhu cầu thò trường nội đòa và xuất khẩu.

Chuyên Đề Tốt Nghiệp
Trang

1


SVTH :

Ngô Thò Ngọc Dung
GVHD: Vũ Thu Hằng

Nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt
Nam chất lượng cao.
Thò trường công ty: Việt Nam, Campuchia, Hàn quốc
3.Phương án hoạt động sản xuất
Sản xuất mặt hàng cơ khí chủ yếu của công ty: nắpnhôm các loại
- Nắêp nhôm in logo theo kích thước của khách hàng
- Nắp nhôm màu theo kích thước của khách hàng
Mua bán các sản phẩm cơ khínhư máy in lụa, máy in

tampon …có chất lượng cao đáp ứng thò trường người tiêu
dùng.


Nhận gia công các sản phẩm cơ khí theo đơn đặt hàng.Nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm cơ khí.
4.Quy trình sản xuất
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT NẮP NHÔM
Các
giai
đoạn
phân
chia
nguyên
(1)

(4)

Nhập
thùn
g
đúng
số
lượng

Kiể
m
đònh
xuấ
t
xưở

Nhậ
p
kho
thà
nh
phẩ
(2)

Xuấ
t
tiêu
thụ
(3)

(5)

(1) Nguyên vật liệu mua ngoài hay gởi gia công nhập kho. Từ
kho nguyên vật liệu được đưa xuống các khâu dập, khuôn, in
logo, in màu.
(2) Sau khi đưa vào các khâu trên ra thành phẩm theo đúng qui
cách yêu cầu thì xếp vào thùng.
(3) Các bộ phận sau khi thành phẩm được kiểm đònh qua nhân
viên chuyên KBS sau đó đóng thùng theo số lượng chuyển
đóng gói.
(4) Tiếp theo các bộ phận sẽ được nhập kho thành phẩm
(5) Căn cứ vào phiếu xuất kho
5.Một số thành tích đạt được
-

Huân chương lao động hạng 2 theo Quyết đònh số 602QĐ/CTN

ngày 20/09/2002.
-

Bằng khen của Hội đồng Bộ Trưởng theo Quyết đònh số

89/CTKT ngày 12/05/2005.

Chuyên Đề Tốt Nghiệp
Trang

2


SVTH :
-

Ngô Thò Ngọc Dung
GVHD: Vũ Thu Hằng

Huy chương về chất lượng sản phẩm:
 HCV Hội chợ Quang Trung TP.HCM ngày 14/02/1989.
 HCV Hội chợ triển lãm tiểu thủ công mỹ nghệ lần 2 tại

Hà Nội ngày 20/06/1987
 HCV về tiêu chuẩn chất lượng tại Hội chợ triển lãm
quốc tế Cần Thơ 1999 cho sản phẩm nắp nhôm dành cho các
loại chai rượu
Do đó phương châm hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty là: CHẤT LƯNG LÀ TRUYỀN THỐNG CỦA HƯNG
TOÀN
II. Chức năng – Nhiệm vụ
-

Quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo sản

xuất có hiệu quả.
-

Chấp hành tốt chính sách kế toán.

-

Thực hiện nghóa vụ với nhà nước.

-

Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, công

nhân viên để có đủ năng lực phục vụ cho quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh của công ty.
III. Cơ cấu tổ chức và quản lý
1. Tổ chức bộ phận quản lý tại công ty
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY

(SƠ ĐỒ EM SẼ BỔ SUNG SAU. CẢM ƠN CÔ)

-

Giám đốc : là cơ quan điều hành cao nhất, có chức năng

quản lý và điều hành công ty.Đồng thời là Chủ Tòch HĐTVlà người đại diện HĐTV điều hành và quản lý mọi hoạt động
của công ty, chòu trách nhiệm trực tiếp trước HĐTV.
-

Phó Giám Đốc: là người thừa lệnh của Giám Đốc, có

nhiệm vụ quản lý và điều hành công việc khi được giao một
cách cụ thể về 1 khâu hay 1 chức năng. Là người theo dõi,
sắp xếp, đề ra kế hoạch sao cho phù hợp với hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty và kiểm tra lại việc thực hiện.
-

Phòng hành chính – quản trò: thực hiện chức năng quản lý

Cán bộ-Công nhân viên, cơ sở vật chất và các nghiệp vụ
lao động tiền lương.

Chuyên Đề Tốt Nghiệp
Trang

3


SVTH :
-

Ngô Thò Ngọc Dung
GVHD: Vũ Thu Hằng

Phòng kỹ thuật: phụ trách đảm bảo cho quá trình sản

xuất được diễn ra liên tục, nhòp nhàng, hợp lý giữa các bộ
phận.
-

Phòng kế hoạch: hoạch đònh kế hoạch, điều độ sản xuất,

cung ứng đầy đủ nguồn nguyên liệu đầu vào cho quá trình
sản xuất.
-

Phòng kinh doanh: thực hiện quy trình bán hàng, đáp ứng

các hợp đồng, đơn đặt hàng.
-

Phòng kế toán – tài chính: thực hiện chức năng tài chính

kế toán, phụ trách toàn bộ công tác thống kê, kế toán và
tài chính.
-

Phân xưởng : sản xuất theo dây chuyền tự động
2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1Chức năng và sơ đồ bộ máy kế toán tại công

ty
2.1.1 Chức năng
-

KT trưởng: hướng dẫn chỉ đạo mọi công việc ghi chép, đònh

khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản
xuất kinh doanh.
-

KT tổng hợp: thu thập toàn bộ thông tin cần thiết xử lý

hoạt động kinh doanh.
-

KT vật tư-hàng hoá: xử lý các chứng từ vật tư như Hoá

đơn mua hàng kiêm phiếu kiểm nhận, Phiếu xuất kho, … sau
đó ghi chép vào sổ nghiệp vụ theo dõi tình hình sử dụng
nguyên vật liệu để cung cấp số liệu cho KT tổng hợp.
-

KT TSCĐ: theo dõi tình hình tăng, giảm và khấu hao tài sản

cố đònh hàng tháng,
lập báo cáo trích khấu hao hàng tháng tài sản cố đònh.
-

KT XDCB: hạch toán kế toán về nghiệp vụ XDCB như: vốn,

nguồn vốn, tiến độ hợp đồng thi công xây dựng và mua sắm
trang thiết bò nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử
dụng.
-

KT thanh toán: có nghóa vụ theo dõi các khoản phải thu,

phải trả, lập các chứng từ thu chi, kiểm thu việc thực hiện
công tác thanh toán, cung cấp số liệu cần thiết cho KT tổng
hợp.

Chuyên Đề Tốt Nghiệp
Trang

4


SVTH :
-

Ngô Thò Ngọc Dung
GVHD: Vũ Thu Hằng

KT tính giá thành: theo dõi kiểm tra xác nhận SPDD trên

dây chuyền sản xuất vào cuối tháng, căn cứ vào báo cáo
của những trưởng PX thông qua phòng KH-VT để tính giá thành
sản phẩm.
-

KT tiền lương và quỹ bảo hiểm: hạch toán tiền lương, phụ

cấp, các quỹ bảo hiểm (BHXH, BHYT), thực hiện việc nộp
ngân sách về thuế thu nhập cá nhân, các quỹ bảo hiểm,
kinh phí công đoàn liên quan. KT tiền lương có nhiệm vụ thu
thập các bảng chấm công từ các PX, theo dõi tình hình sử
dụng lao động, tính lương và lập quỹ theo dõi lương, cung cấp
số liệu theo yêu cầu KT tổng hợp.
-

Thủ quỹ: quản lý và theo dõi tình hình tăng giảm lượng

tiền mặt, ngân phiếu, tiền gởi ngân hàng, chép sổ quỹ, đi
giao dòch với ngân hàng, khách hàng, tham mưu cho KT trưởng
về thu chi tiền mặt, kiểm kê quỹ.

2.1.2 Sơ đồ

KT
TRƯỞNG
TSCĐ-VT-CCDC

THANH
TOÁN
Th

Tính

HợpTín

u

Lươn

Đồ

ng

h

SP

Chi

g

ng

Nợ

Gia

DD

Qu

Bảo

Mua

PhaHiểm

n

NVL

TSCĐ

Chế Bao

XDCB

ù

Biế

CCDC

ûi

Trò

n

Thu

CX

PhaNghiệp
Chuyên Đề Tốt
Trang
KT TỔNG

TP

NVL5


SVTH :

Ngô Thò Ngọc Dung
GVHD: Vũ Thu Hằng

2.2Hình thức kế toán.
Công ty áp dụng hình thức sổ NHẬT KÝ SỔ CÁI
2.2.1 Sổ sách sử dụng
-

Sổ NKSC: là loại sổ dùng để ghi chép tất cả các nghiệp

vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng
tài khoản của các nghiệp vụ đó, làm căn cứ để ghi vào
Sổ cái .
-

Sổ cái: là loại sổ tổng hợp dùng để tập hợp và hệ

thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của từng tài
khoản tổng hợp. Số liệu của Sổ cái cuối tháng dùng để ghi
vào bảng Cân đối phát sinh, từ đó ghi vào bảng Cân đối
kế toán và các báo biểu kế toán khác.
-

Sổ nhật ký đặc biệt: được dùng trong trường hợp nghiệp

vụ phát sinh nhiều, NKĐB gồm 4 loại sau: bán hàng chòu, mua
hàng chòu, thu tiền mặt và chi tiền mặt. Khi dùng sổ NKĐB thì
chứng từ gốc trước hết được ghi vào sổ NKĐB, sau đóù, hàng
ngày hoặc đònh kỳ tổng hợp số liệu của NKĐB ghi 1 lần vào
Sổ cái.
-

Các sổ, thẻ chi tiết dùng để ghi chép một cách chi tiết

các đối tượng kế toán cần phải theo dõi chi tiết nhằm phục
vụ yêu cầu tính toán một số chỉ tiêu tổng hợp, phân tích và
kiểm tra của đơn vò mà sổ kế toán tổng hợp không thể đáp
ứng được.
2.2.2 Trình tự ghi sổ
Hàng ngày khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, căn cứ vào
các chứng từ chuyển đến phòng KT-TC, KT từng phần hành
sẽ vào các file tương ứng để nhập số liệu vào máy. File bút
toán tổng hợp sẽ thực hiện bút toán nhật ký cho những
chứng từ không thuộc các file tiền tệ, mua hàng-vật tư, bán
hàng. Đồng thời vào cuối tháng, bút toán tổng hợp sẽ thực
hiện các bút toán kết chuyển để xác đònh chi phí và tính giá
thành sản phẩm, xác đònh kết quả kinh doanh và in ra các
báo cáo như sổ NKC, sổ chi tiết, sổ cái tổng hợp.

Chuyên Đề Tốt Nghiệp
Trang

6


SVTH :

Ngô Thò Ngọc Dung
GVHD: Vũ Thu Hằng

2.3Tổ chức bộ máy kế toán
Do đặc điểm sản xuất của công ty, đòa bàn sản xuất và
văn phòng có sự quản lý kết hợp chặt chẽ. Đồng thời, cơ
sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc xử lý thông tin được
trang bò hiện đại, đầy đủ, đồng bộ. Nên công ty áp dụng hình
thức tổ chức bộ máy kế toán TẬP TRUNG. Hình thức này
gọn nhẹ, ít tốn kém, thông tin xử lý tập trung nên việc lập
báo cáo kế toán sẽ nhanh chóng kòp thời.

Chuyên Đề Tốt Nghiệp
Trang

7


SVTH :

Ngô Thò Ngọc Dung
GVHD: Vũ Thu Hằng

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ SỔ CÁI

Giấy đề nghò thu,
chi
Giấy đề nghò tạm
ứng
Giấy thanh toán
tiền tạm ứng
Hoá đơn, lệnh nhập
(mua hàng)
Hoá đơn, biên lai
(dòch vụ)

Tăng, giảm TSCĐ
Bàn giao TSCĐ
Thanh lý TSCĐ
Khấu hao, kiểm kê
TSCĐ
Phiếu nhập kho
(NVL, TP)
Phiếu xuất kho
Phiếu xuất kho
kiêm vận chuyển

Hoá đơn bán hàng,
dòch vụ

File tiền
tệ

File mua
hàng

File TSCĐ

Bút
toán
tổng
Bút
toán
kết

File vật


Báo cáo
- Sổ NKC
- Sổ Cái TH
- Sổ chi
tiết
- BCTC
- Bảng CĐ

File bán
hàng

åm.

Chuyên Đề Tốt Nghiệp
Trang

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x